IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

LTV O&M Toegankelijkheid

Overkoepelend project: Lange Termijn Visie Onderzoek en Monitoring in het Schelde-estuarium, meer
 Projecten 

Deelprojecten (4)  Top 
  • Het effect van ingrepen op de slibhuishouding, meer
  • Koppeling slib-ecologie, meer
  • Potentie van ruimtelijke modellen als beleidsondersteunend instrument mbt het voorkomen van watervogels in de Schelde, meer
  • Slib-model Schelde-estuarium, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Projecten