IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

De afstemming van de bevissing op het natuur- en waterbeleid
www.researchportal.be/project/de-afstemming-van-de-bevissing-op-het-natuur-en-waterbeleid--(UH_R-0420)/

Identifier financieringsorganisatie: OL200000518 (Other contract id)
Periode: Januari 2000 tot Juni 2001
Status: Afgelopen

Thesaurusterm: Vis
 Instituten 

Instituten (2)  Top 
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Administratie Milieu,- Natuur-, Land- en Waterbeheer; Afdeling Bos en Groen (AMINAL), meer, financier
  • Limburgs Universitair Centrum (LUC), meer

Abstract
Deze studieopdracht heeft als doel een beeld te geven van de hengelwateren en de visserijtypen op niveau Vlaams Gewest, voorstellen uit te werken rond doelstellingen en streefdoelen voor het visstandbeheer en de visserijtypen op openbare hengelwateren en hieruit een visie te ontwikkelen rond de ecologische inpassing van visserijactiviteiten langs openbare wateren. De studie wil in de eerste plaats een methodologie ontwikkelen om de effecten van recreatief medegebruik op een wetenschappelijke basis te kunnen toetsen aan de natuurwaarden. Op basis van een voor Vlaanderen gebiedsdekkende inventarisatie van de huidige bevissing, zowel naar bevissingsmethoden en bevissingsintensiteit, van de openbare wateren, wordt de riviervisserij in Vlaanderen in kaart gebracht en gevisualiseerd in een Geografisch Informatie Systeem. Op basis van de uit de literatuur gekende mogelijke impacten en negatieve effecten door de verschillende bevissingsvormen werden een aantal te evalueren effecten geselecteerd. De toetsing aan de natuurwaarden werd uitgevoerd op basis van voor Vlaanderen gebiedsdekkende informatie, die digitaal ter beschikking is. In de studie wordt een kwetsbaarheidsanalyse uitgevoerd waarbij potentiële negatieve effecten ten gevolge de bevissing langs openbare wateren op de aanwezige natuurwaarden in Vlaanderen cartografisch worden weergegeven. Deze resultaten vormen de basis voor een adequate integratie van de riviervisserij in het natuur- en waterbeleid in Vlaanderen.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten