IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Onderzoek naar de invloed van het grondgebruik op het abiotisch milieu in en langs de Maritieme Duinstreek

Engelstalige titel: Influence of management practices on the abiotic environment in the maritime dune region of the Flemish coast
Identifier financieringsorganisatie: OL200000095 (Other contract id)
Periode: December 1996 tot Februari 2000
Status: Afgelopen
 Instituten 

Instituten (2)  Top 
  • Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Geologie; Afdeling Geo-, Archaeo- and Ecopedologie, meer
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Agentschap Natuur & Bos (ANB), meer, financier

Abstract
Het onderzoek beoogt de effecten van beheersvormen na te gaan op de bodemkenmerken, de geomorfosynamiek, het grondwaterregime- en kwaliteit. De studie wordt uitgevoerd aan de hand van proefvlakken waarop een aantal parameters bepaald zullen worden. De gegevens zullen toelaten de impact van de beheersmaatregelen op de bodem, geomorfologie en geohydrologie te evalueren en een eventuele bijsturing van het beheer voor te stellen.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten