IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Spectraal analyse systeem voor cycliciteitsbepalingen op continentale sedimenten

Engelstalige titel: Spectral analysis estimator on the cyclicity determination on continental sediments
Referentie nr.: P101/1922310840
Periode: 1992

Thesaurusterm: Sedimenten
 Instituten 

Instituten (2)  Top 
  • Vrije Universiteit Brussel; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Geologie (VUB), meer
  • Vrije Universiteit Brussel; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Geologie (VUB), meer, financier

Abstract
Periodisch terugkerende veranderingen in de sediment eigenschappen (korrelgrootte, structuren, geochemische samenstelling, enz.) van de geologische afzettingen leidden tot het herkennen van klimaatscycli. Sinds de ontwikkeling van de radiometrische geochronologische en paleomagnetische methodes in 1950, werd het mogelijk deze cycli nauwkeuriger in de tijd vast te- leggen en tevens toe te passen op de jongste sedimenten van de laatste 3 miljoen jaren zoals het diepzeeslib; tevens werden numeriekegeochemische isotopen, meer bepaald de zuurstof en koolstof isotopen in hun tijdsverloop bepaald. Beide isotopen staan rechtstreeks in verband met de veranderingen van het koolzuurgehalte in de atmosfeer. Deze relatie werd doorgetrokken naar de cont inentale sedimenten en meer bepaald naar de erin voorkomende fossiele bodems die beantwoorden aan respectievelijk de cycli van 100 K (K=1000), de 40 K en de 20 K jaren bekend uit het diepzee onderzoek en uit de astronomische berekeningen van de zonneradiatie. Het Exspect programma van ELEC/TOGE beoogt de continentale cycliciteiten nauwkeuriger te bepalen, de foutenberekening en de foutencallibratie te verbeteren met het oog op de extrapolatie van de klimaatswijzigingen naar de toekomst en het voorspellen van natuurrampen.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten