IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

De bescherming van de Vlaamse kust tegen de zee - kustverdediging
Verwaest, T. (2000). De bescherming van de Vlaamse kust tegen de zee - kustverdediging, in: Symposium - 22 september 2000 'Watergebonden Veiligheid', Crowne Plaza Antwerp Hotel. pp. 1-24
In: (2000). Symposium - 22 september 2000 'Watergebonden Veiligheid', Crowne Plaza Antwerp Hotel. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 1 file pp., meer

Beschikbaar in  Auteur 
Documenttype: Congresbijdrage

Trefwoorden
    Structures > Hydraulic structures > Coastal structures > Coast defences
    België, Belgische kust [Marine Regions]
    Marien/Kust

Auteur  Top 
  • Verwaest, T., meer

Abstract
    Overstromingen van de zee zijn zeldzaam maar kunnen dramatische gevolgen hebben. In feite is er nauwelijks een wettelijk kader dat de zorg voor de kustverdediging regelt. Als allerbelangrijkste lacune dient het ontbreken van enige wettelijke normering omtrent de in stand te houden veiligheidsniveaus vermeld te worden. Het huidige kustverdedigingsbeleid staat voor hel in stand houden van een zeewering die minimum kan weerstaan aan een l000-jarige storm en voor het in stand houden van de kustlijn. Daartoe werden in de afgelopen jaren vooral zandsuppleties uitgevoerd en zeedijken hersteld. Naar de toekomst toe dient er gewerkt te worden aan een wettelijk kader voor de kustverdediging, met alleszins normen voor de kustveiligheid, opgesteld door middel van een risico-analyse en maatschappelijk gedragen. Ter voorbereiding van een maatschappelijk debat dienen een groot aantal metingen en studies afgewerkt te worden. De stand van zaken omtrent de kennis van de extreme hydraulische belastingen, de toestand en het gedrag van de zeewering, de doorbraakkans van de zeewering en het huidig schaderisico wordt gegeven.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteur