IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Evaluatie effectiviteit gesloten gebieden in de Oosterschelde, Westerschelde en Voordelta
De Mesel, I.G.; Smit, C.; Craeymeersch, J.A.; Wijsman, J.W.M. (2009). Evaluatie effectiviteit gesloten gebieden in de Oosterschelde, Westerschelde en Voordelta. IMARES Wageningen Report, C015/09. Wageningen UR. IMARES: Yerseke. 94 + bijlagen pp.
Deel van: IMARES Wageningen Report. Wageningen UR. IMARES: IJmuiden, meer

Beschikbaar in  Auteurs | Dataset 
  VLIZ: Open Repository 153087 [ OMA ]

Trefwoorden
  Marien/Kust; Brak water

Auteurs  Top | Dataset 
 • De Mesel, I.G., meer
 • Smit, C., meer
 • Craeymeersch, J.A., meer
 • Wijsman, J.W.M., meer

Abstract
  In de Voordelta, de Oosterschelde en de Westerschelde zijn een aantal gebieden gesloten voor schelpdier- en/of bodemberoerende visserij. Het voornaamste doel van deze sluiting is de bodem en de bodemdieren te beschermen. In deze studie wordt nagegaan hoe de natuurwaarden zich in deze gebieden hebben ontwikkeld sinds de sluiting en of de vooropgestelde beleidsdoelen zijn gehaald.

Dataset
 • Absolute (aantal per m²) en relative dichtheden van schelpdieren in de gesloten gebieden van de Hooge Platen, de Plaat van Baarland, de Paulinapolder en de Slikken van Waarde en in de volledige Westerschelde (open en gesloten gebieden samen), meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs | Dataset