IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Modellering van de verdeling van golfenergie en carbonaatfacies in de Bahamas (Brits Gemenebest)
Polfliet, T. (1998). Modellering van de verdeling van golfenergie en carbonaatfacies in de Bahamas (Brits Gemenebest). MSc Thesis. Universiteit Gent, Faculteit Wetenschappen, Vakgroep Geologie en Bodemkunde, Onderzoekseenheid Sedimentaire Geologie en Ingenieursgeologie: Gent. 62 pp.

Thesis info:

Beschikbaar in  Auteur 
Documenttype: Doctoraat/Thesis/Eindwerk

Trefwoord
    Marien/Kust

Auteur  Top 
  • Polfliet, T., meer

Abstract
    Energie kan gekoppeld zijn aan het voorkomen van organismen die invloed hebben op sedimentaire faciës. Dezelfde energieën werken ook direct in op het sediment en bepalen mede de laterale verspreiding.Met behulp van batimetrie en golfgegevens worden golfenergieberekeningen uitgevoerd voor twee- en driedimensionale situaties. De resultaten van deze berekeningen worden gekoppeld om relaties tussen energieinhoud van het milieu en koraal- of sedimenttype te komen. een verband tussen koraalgroei en energieinhoud is niet aangetoond.Een correlatie tussen de golflengte en het type sediment: zand of klei is door combinatie van fair weather en stormenergie wel gevonden. Bij gebruik van de maximale fair weather energie van 1000000 J/m³ en 10000000 J/m³ voor stormenergie waarbij klei stabiel is, is de overeenkomst tussen het echte faciës en het voorspelde faciës 68.07%. Deze resultaten zijn enkel geldig voor het westelijke deel van de Little Bahama Bank en dienen voor andere carbonaat sedimentatie milieus geverifieerd te worden.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteur