IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Kortkruinig golfklimaat ter hoogte van de Halve Maan (haven Oostende): golfindringing voor een storm met T = 100 jaar en T = 1000 jaar
De Roo, S.; Suzuki, T.; Vanneste, D.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2017). Kortkruinig golfklimaat ter hoogte van de Halve Maan (haven Oostende): golfindringing voor een storm met T = 100 jaar en T = 1000 jaar. Versie 4.0. WL Rapporten, 16_096_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 14 pp.
Deel van: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , meer

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Projectrapport

Trefwoorden
  Coastal protection > Coastal safety against extreme storms > Harbour structures
  Numerical modelling
  Waves (water)
  ANE, België, Haven van Oostende [Marine Regions]
  Marien/Kust
Author keywords
  Numerical modeling; Hydraulische randvoorwaarden

Project Top | Auteurs 
 • Golfklimaat Halve Maan RP100 jaar, meer

Contactgegevens

Opdrachtgever: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Afdeling Maritieme Toegang, meer


Auteurs  Top 

Abstract
  Er dient een nieuw talud aangelegd te worden langs de Halve Maan voor de uitvoering van de verbreding van de vaargeul in de haven van Oostende. Voor de stabiliteitsberekeningen van dit talud zijn hydraulische randvoorwaarden (waterstand en golfklimaat) vereist van een maatgevende storm met een terugkeerperiode van 100 jaar.

  Hiertoe zijn voor golfrichtingen NW, -37° en NNW simulaties uitgevoerd voor een 100-jarige storm met kortkruinige golfindringing. Het verlagen van de gesimuleerde significante golfhoogte Hm0 en –periode Tp ten opzichte van de 1000-jarige hydraulische randvoorwaarden zorgt vnl. voor een ander diffractiepatroon ter hoogte van de havendammen. De hieraan gerelateerde kortere golflengte resulteert in minder diffractie en dus lagere golfhoogtes in de schaduwzones achter de havendammen.

  Voor de noordelijke zijde en de bovenste helft van westelijke zijde van de Halve Maan resulteert de hoogste significante golfhoogte Hm0,GI uit simulaties met 1000-jarige kortkruinige golven komende uit (hoofd)golfrichtingen NW en -37° respectievelijk. Het verschil tussen beide golfrichtingen is evenwel klein, alsook met de 100-jarige waarden.

  Verder langs de westelijke zijde naar de binnenhaven toe is de significante golfhoogte Hm0,GI resulterend uit simulaties met 100-jarige kortkruinige golven uit deze (hoofd)golfrichtingen iets hoger aangezien kortere golven gemakkelijker binnendringen in de haven.

  Belangrijk hierbij op te merken is dat het toevoegen van meerdere sponslagen langs de Halve Maan zorgt voor een irreëel hoge dissipatie van de golfenergie en dientengevolge een onderschatting van de lokale golfhoogtes. Bijkomend is het 1/3 talud van de Halve Maan afgetopt tot een waterdiepte van 3.2 m, wat eveneens bijdraagt tot een onderschatting van de lokale golfhoogtes.


Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs