IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Veiligheid Vlaamse kust: Risicoreductie aandachtszones: Synthese
Balens, N.; Valls, X.; Meire, E.; Reyns, J.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2010). Veiligheid Vlaamse kust: Risicoreductie aandachtszones: Synthese. Versie 2_0. WL Rapporten, 718_2L. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 25 pp.
Deel van: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , meer

Beschikbaar in  Auteurs 

Trefwoord
    Marien/Kust
Author keywords
    Kustveiligheid; zeewering; risicobenadering

Auteurs  Top 
  • Balens, N., meer
  • Valls, X.
  • Meire, E., meer

Abstract
    Dit rapport geeft de synthese van de resultaten van de risicoreductieberekeningen voor de verschillende alternatieve versterkingsmaatregelen van de zeewering in de aandachtszones. De aandachtszones zijn de drie kusthavens, van west naar oost, haven Nieuwpoort, haven Blankenberge en haven Zeebrugge en de acht zwakke zones in de rechte kust namelijk, van west naar oost, De Panne, Koksijde, Westende-Middelkerke, Raversijde-Mariakerke-Oostende-west, Oostende-oost Spinoladijk, Wenduine, Blankenberge-Bad, Knokke-Heist. De alternatieven voor versterking van de zeewering die onderzocht worden zijn deze die voorgesteld worden in de kennisgeving van de plan MER voor het geïntegreerd kustveiligheidsplan. Aanvullend zijn voor de drie genoemde kusthavens bijkomende alternatieven gedefinieerd en doorgerekend qua risicoreductie. Deze bijkomende alternatieven zijn opgebouwd als optimalisaties van in de kennisgeving van de plan MER gedefinieerde alternatieven, namelijk het bijkomend vermijden van bressen in bepaalde scenario’s door middel van voorzieningen die het betreffende profiel beter overslagdebietbestendig maken.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs