IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Effect van zeer grootschalige zandwinning langs de Nederlandse kust op de waterbeweging, zandtransporten en morfologie
van der Werf, J.; Giardino, A. (2009). Effect van zeer grootschalige zandwinning langs de Nederlandse kust op de waterbeweging, zandtransporten en morfologie. RWS Waterdienst: [s.l.]. 66 pp.

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Projectrapport

Trefwoorden
Author keywords
    Zeer grootschalige zandwinning; Modelberekeningen; Delft3D

Auteurs  Top 
  • van der Werf, J., meer
  • Giardino, A., meer

Abstract
    Onderzoekt het effect van zeer grootschalige zandwinning langs de gehele Nederlandse kust op de golfwerking, waterbeweging en zandtransporten met een doorvertaling naar morfologie uitgedrukt in het zandvolume in het kusfundament en de duinerosie. Daartoe zijn met het modelsysteem Delft3D verschillende zandgootscenario's doorgerekend. In de meeste scenario's is een extreme waarde voor de hoeveelheid te winnen zand genomen om de effecten goed zichtbaar te maken. De bijbehorende dieptes zullen pas over enkele eeuwen bereikt worden. Er zijn ook twee meer realistische scenario's doorgerekend, waarbij is uitgegaan van een zandwinning die een zeespiegelstijging van 1.3 m in 2100 moet compenseren. Ook de manier waarop de scenario's zijn doorgerekend resulteert in extreme effecten. De verdieping is instantaan aangelegd, het zand is niet teruggestort en alleen het initiële effect van de zandgoot is bepaald.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs