IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Slankpootvliegen
Pollet, M.; Grootaert, P.; Desender, K.; Maelfait, J.-P. (2004). Slankpootvliegen, in: Provoost, S. et al. (Ed.) Levende duinen: een overzicht van de biodiversiteit aan de Vlaamse kust. Mededelingen van het Instituut voor Natuurbehoud, 22: pp. 236-251
In: Provoost, S.; Bonte, D. (Ed.) (2004). Levende duinen: een overzicht van de biodiversiteit aan de Vlaamse kust. Mededelingen van het Instituut voor Natuurbehoud, 22. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. ISBN 90-403-0205-7. 416, ill., appendices pp., meer
In: Mededelingen van het Instituut voor Natuurbehoud. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel, meer

Beschikbaar in  Auteurs 

Auteurs  Top 
  • Pollet, M.
  • Grootaert, P., meer
  • Desender, K., meer
  • Maelfait, J.-P., meer

Abstract
    Slankpootvliegen zijn heel abundant in allerlei vochtige biotopen. Van de 260 soorten die tot nu toe in Vlaanderen werden aangetroffen, zijn 154 soorten [60 %] gekend van de kuststreek. Hiervan zijn drie soorten reeds uitgestorven en is een 70-tal soorten ofwel zeldzaam ofwel opgenomen in de rode lijst van slankpootvliegen van Vlaanderen. In de duinen is de rijkste fauna te vinden in vochtige habitats zoals duinpannen en mature duinstruwelen. In de zeereep en in duingraslanden daarentegen komen slechts weinig soorten voor. Ongeveer 13% van de typische duinsoorten is opgenomen in de hogergenoemde rode lijst. Ook schorren herbergen een heel soortenrijke en specifieke slankpootvliegenfauna met maar liefst 43% rode lijst-soorten.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs