Wetenschappelijke Commissie

De Wetenschappelijke Commissie ondersteunt het Bestuur in het formuleren van kwaliteitsvolle en wetenschappelijk onderbouwde adviezen en verzorgt de uitstraling van het VLIZ. Ze wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van verschillende disciplines uit alle Vlaamse onderzoeksinstellingen, versterkt met buitenlandse experten. 

Leden van de Wetenschappelijke Commissie

Universiteit Gent

 • Effectieve leden: Jana Asselman, Marleen De Troch
 • Plaatsvervangers: Griet Neukermans, Peter Troch

Universiteit Antwerpen

 • Effectieve leden: Gudrun De Boeck, Filip Meysman
 • Plaatsvervangers: Ronny Blust, Stijn Temmerman

Vrije Universiteit Brussel

 • Effectieve leden: Margaret Chen, Marc Kochzius
 • Plaatsvervangers: Tom Van Der Stocken, Karolien Van Puyvelde

Katholieke Universiteit Leuven

 • Effectieve leden: Jaak Monbaliu, Pieter Rauwoens
 • Plaatsvervangers: Gert Jan Weltje, Erik Toorman

Universiteit Hasselt

 • Effectief lid: Tom Artois
 • Plaatsvervanger: Natalie Beenaerts

Instituut voor Landbouw, Voeding & Visserij Onderzoek

 • Effectief lid: Hans Polet
 • Plaatsvervanger: Bart Sonck

Instituut voor Natuur & Bosbouw Onderzoek

 • Effectief lid: Maurice Hoffman
 • Plaatsvervanger: Eric Stienen

Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek

 • Effectief lid: Bart Deronde
 • Plaatsvervanger: Inge Genné

Vlaamse Milieumaatschappij

 • Effectief lid: Didier D'hont

Waterbouwkundig Laboratorium

 • Effectief lid: Karim Bellafkih
 • Plaatsvervanger: Toon Verwaest

Onroerend Erfgoed

 • Effectief lid: Marnix Pieters
 • Plaatsvervanger: Tom Lenaerts

Deze commissie bestaat uit drie met elkaar verbonden en elkaar versterkende onderdelen

 1. De Wetenschappelijke Kerngroep is een compacte stuurgroep die kwalitatief en wetenschappelijk gefundeerd advies verleent aan het Bestuur.
 2. De Klankbordgroep wordt jaarlijks samengeroepen voor een plenaire vergadering. Die staat open voor een brede groep van mariene wetenschappers en laat toe om belangrijke nieuwe en geplande activiteiten te bespreken.
 3. Expertengroepen zijn thematische werkgroepen die worden samengesteld uit de meest relevante experten uit België en het buitenland. Ze worden opgericht voor een beperkte of langere tijdspanne.