IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

dr. Belpaire, Claude
  Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Afdeling Biodiversiteit en Natuurlijk Milieu; Onderzoeksgroep Soortendiversiteit, meer
  Contact op het instituut:
  Duboislaan 14
  1560 Groenendaal
  Tel.: +32-(0)2-658 04 11
  GSM: +32-(0)475-67 89 92
  Fax: +32-(0)2-558 18 05
  E-mail:
 
  Katholieke Universiteit Leuven; Departement Biologie; Afdeling Dierenecologie en -systematiek; Aquatische Ecologie en Evolutiebiologie, meer
 • A historical reference framework for the fish populations of the Scheldt basin, meer
 • Bepalen van het maximaal en het goed ecologisch potentieel, alsook de huidige toestand voor de zeventien Vlaamse waterlichamen die vergelijkbaar zijn met de categorie meren - eerste deel, deel visfauna, meer
 • De Europese paling in Vlaanderen en Europa, meer
 • Development, Evaluation and Implementation of a Standardised Fish-based Assessment method for the Ecological Status of European Rivers. A contribution to the Water Framework Directive, meer
 • Eel Sampling for inland fisheries, meer
 • Fish assesment method for the evaluation of the ecological quality of European running waters, meer
 • Harmonised River Basins Strategies North Sea, meer
 • Invloed en herstel van antropogene ingrepen op vispopulaties, meer
 • Management of the European Eel : establishment of a recruitement monitoring system, meer
 • Monitoring van vismigratie, meer
 • Niet-inheemse soorten in het Belgisch deel van de Noordzee en omliggende estuaria, meer
 • Ondersteunend studiewerk en verdere karakterisatie van de Vlaamse toestand inzake hormoonverstoring, meer
 • Onderzoek en monitoring in de Schelde, onderdeel vis, schelpdier en visserij, meer
 • Ontwikkelen van een index voor het biologisch kwaliteitselement vis voor de Vlaamse rivieren, meren en overgangswateren overeenkomstig de Europese Kaderrichtlijn Water - uittesten van de Europese ontwerphandleiding 'Refcond' voor het kwaliteitselement vis, meer
 • Ontwikkeling van een gedocumenteerde gegevensbank over uitheemse vissoorten in Vlaanderen met bijkomend onderzoek naar de blauwbandgrondel, meer
 • Plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling - project Fish Guard - Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden (DWTC), meer
 • Polluenten in vis - Bepaling van zware metalen in vis uit Vlaamse oppervlaktewateren., meer
 • Progressive extinction of the eel: biological basis for a national recovery plan, meer
 • Soortbeheers- en beschermingsplan voor de Europese paling in het kader van het Europees beleid, meer
 • Uitbouw en onderhoud van het Vlaamse palingpolluentenmeetnet, meer
 • Verspreiding en status van vis, meer
 • Checklist of non-native freshwater fishes in Flanders, Belgium, meer
 • Eel pollution data from Lake Weerde (Zemst), meer
 • Eel pollution monitoring database, meer
 • Meetnet zoetwatervis Vlaanderen; Palingpolluentenmeetnet, meer
 • Vis Informatie Systeem (V.I.S.), meer
A1 publicaties (56) [show]
Peer reviewed publicaties (6) [show]
Boeken (3) [show]
Boekhoofdstukken (28) [show]
Thesis [show]
Abstracts (3) [show]
Rapporten (32) [show]
Overige publicaties (18) [show]