IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Opvolging visbestand Zeeschelde 1998-1999

Periode: 1998 tot 1999
Status: Afgelopen

Thesaurusterm: Visbestanden
Geografische termen: België, Zeeschelde [Marine Regions]; België, Zeeschelde, Haven van Antwerpen [Marine Regions]
 Instituut | Dataset 

Instituut  Top | Dataset 
  • Katholieke Universiteit Leuven; Departement Biologie; Afdeling Dierenecologie en -systematiek; Aquatische Ecologie en Evolutiebiologie, meer

Abstract
Gemeenschappelijke financiering :
VIBNA, de Vereniging van de Industriële Bedrijven van Noord-Antwerpen
GHA, Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen

De onderzoeksopdracht 'Evaluatie van het visbestand van de Zeeschelde aan de hand van fuiken' in opdracht van VIBNA gaf aanleiding tot de opstarting van een biomonitoringssysteem dat de evolutie van de visstand van de Zeeschelde volgt aan de hand van fuiken. Deze studie bevat de resultaten van een fuikbemonstering uitgevoerd in het najaar van 1995. Gezien echter de toenemende verbetering van de waterkwaliteit van de Zeeschelde dringt een nieuwe evaluatie van het visbestand zich op.In juli en augustus 1996 werd het visbestand van de Antwerpse dokken en kanalen voor de eerste maal bemonsterd met behulp van kieuwnetten en fuiken. De bemonsterigen resulteerden in de vangst van 14 verschillende vissoorten. Bovendien werd de methode van bemonsteren op punt gesteld zodat stalen in de toekomst op gerichte plaatsen kunnen genomen worden. Uit het onderzoek is naar voor gekomen dat de Antwerpse dokken en kanalen ruime concentraties zoetwatervis herbergen en aldus een significante bijdrage kunnen leveren aan het herstel van de vispopulaties van de Zeeschelde. Stalen worden genomen aan de hand van kieuwnetten en fuiken en dit op 5 geselecteerde plaatsen

Dataset  Top | Instituut 
  • ME-4 Biomonitoring van visbestand in de Zeeschelde met dubbele schietfuiken, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituut | Dataset