IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

prof. dr. Ollevier, Frans
  Katholieke Universiteit Leuven; Departement Biologie; Afdeling Dierenecologie en -systematiek; Aquatische Ecologie en Evolutiebiologie, meer
  Functie: Faculteitslid
  Contact op het instituut:
  Tel.: +32-(0)16-32 39 63
  Fax: +32-(0)16-32 45 75
  E-mail:
 
 • Aanmaak van een modern educatief instrumentarium met behulp van informatietechnologie voor opleiding in aquacultuur en hydrobiologie in Vietnam en andere landen van de Maleisische regio, meer
 • Actief biologisch beheer van viswaters, meer
 • An epidemiological inquiry of noda virus in sea bass, meer
 • Benthos, nekton and plankton of the North Sea and the Delta area. III, meer
 • Benthos, nekton en plankton van de Noordzee en het Deltagebied, meer
 • Benthos, nekton en plankton van de Noordzee en het Deltagebied, meer
 • Biotische interacties in turbiede estuariene systemen, meer
 • De evolutie van ecologische specialisatie langsheen de zoetwater habitat gradiënt: een multidisciplinaire benadering, meer
 • De impact van endocriene verstoring op reproductieve fitness en populatiestructuur bij vissen, meer
 • De mariene vispathogeen Pasteurella piscicida: identificatie serologie en virulentie, meer
 • Diversiteit en gemeenschapsstruktuur van vissen in de brakwater- en zoetwaterzone van estuaria onder anthropogene stress, meer
 • Ecologie van vispopulaties in de Zeeschelde, meer
 • Ecologisch belang van estuaria voor de mariene grondel Pomatoschistus minitus, meer
 • Ecologische studie van de grondels (Teleostei : Gobioidea) in een oostafrikaans mangrovesysteem (Gazi Bay, Kenya), meer
 • Epidemiology of infectious diseases in cultured Litopenaeus vannamei shrimp, with emphasis on white spot disease, meer
 • Functionele rol en eigenschappen van micro-organismen in de larvicultuur van aquatische organismen: Artemia als preferentieel testorganisme, meer
 • Het kwantitatieve belang van het Schelde-estuarium voor mariene vispopulaties: een analyse voor de grondelsoort Pomatoschistus minutus aan de hand van geochemische merkers, meer
 • Host-parasite interactions between sympatric Pomatoschistus species (Gobiidae, Pisces) and their helminth parasites: ecological and phylogenetic aspects, meer
 • Hygiene bewaking en ziektevoorkoming in mariene viskultuur, vnl. door aanpassing en beheersing van de mikrobiologische omgeving, meer
 • Hygiëne management en ziekte preventie in de mariene vislarvenkweek door aanpassing en kontrole van de microbiologische omgeving, meer
 • Individual-based modelling of life history traits and recruitment mechan isms of pelagic fish populations, meer
 • Invloed van pollutie op de spermakwaliteit en voortplantingscapaciteit bij de driehoeksmossel (Dreissena polymorpha Pallas), meer
 • Larvicultuur van de tarbot (Scophthalmus maximus): Zoötechnische, pathologische en microbiologische aspecten, meer
 • Modellering van migraties van mariene juveniele vissen tussen kustgebieden en estuaria, meer
 • Monitoring van het visbestand van het Schelde Estuarium, meer
 • Multidisciplinaire studie van de biologie van Afrikaanse katvissen, meer
 • Onderzoek Milieu-Effecten Sigmaplan, meer
 • Onderzoek naar de habitatkwaliteit voor bot (Platichthys flesus) in het Schelde-estuarium op basis van een veldstudie en wiskundige modellen, meer
 • Ontwikkeling van DNA probes om het genetisch geslacht van gekweekte vissoorten te bepalen, meer
 • Ontwikkeling van een gedocumenteerde gegevensbank over uitheemse vissoorten in Vlaanderen met bijkomend onderzoek naar de blauwbandgrondel, meer
 • Opmaak van een educatieve brochure over bestaande wetenschappelijke informatie met betrekking tot de Ijzervallei en het Blankaartbekken, meer
 • Opvolging van het visbestand van de Zeeschelde en bijhorende overstromingsgebieden, meer
 • Opvolging van het visbestand van de Zeeschelde en de Antwerpse dokken, meer
 • Opvolging visbestand Zeeschelde 1998-1999, meer
 • Oral spawning induction in fish - non invasive control of repro- duction in fish by dietary delivery of the bioactive peptide GNRH, meer
 • Populatiegenetische structuur van de parasietenfauna van de grondels van het Belgisch continentaal plat, meer
 • Spermakwaliteit van vissen als indicator voor milieuverontreiniging, meer
 • Structural and functional biodiversity of North Sea ecosystems: species and their habitats as indicator for the sustainable management of the BCS, meer
 • Studie van de knelpunten en evaluatie van de bevorderingsmaatregelen voor vismigratie, meer
 • Systematiek, ecologie en biogeografie van mariene organismen in de Indische Oceaan, meer
 • Systematiek, ecologie en biogeografie van mariene organismen in de Indische Oceaan, meer
 • The establishment of small farmers in aquaculture as a part of the National Reconstruction and Development-aid programme in South-Africa., meer
 • Fish and crustacean community in the Western Scheldt (Doel nuclear power station) during winter season 1991-1992, meer
 • Temporal patterns in density and feeding ecology of Asterropteryx semipunctatus and Gnatholepis sp.1 in Gazy Bay (Kenya) in 1995, meer
A1 publicaties (78) [show]
Peer reviewed publicaties (12) [show]
Boeken (5) [show]
Boekhoofdstukken (34) [show]
Thesissen (3) [show]
Abstracts (7) [show]
Rapporten (19) [show]
Overige publicaties (12) [show]
Thesis (co-)promotor (30) [show]