IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Monitoring van metalen en biometrische parameters in macrobenthos, epibenthos, vis en sediment. Monitoring van vluchtige koolwaterstoffen, bacteriële analyses en visziekten

Periode: 1999 tot 1999
Status: Afgelopen

Thesaurustermen: Bacteriën; Biometrie; Koolwaterstoffen; Metalen; Visziekten
Geografische term: ANE, Nederland, Westerschelde [Marine Regions]
 Instituut 

Instituut  Top 

Abstract
Doel :
Monitoring en evaluatie van de kwaliteit van het mariene milieu van het Belgisch Continentaal Plat en het Schelde-estuarium.
Naleving van de internationale verplichtingen in het kader van de Oslo & Parijs Commissies (Verdrag van Parijs 1992) en het Joint Assessment and Monitoring Programme (JAMP) en bijzondere akties van de "Regional Task Team II" Noordzee.
Monitoring van het milieu i.v.m. diverse impacten o.a. zand- en grindexploitaties in baggeractiviteiten.

Dit programma betreft de monitoring van vluchtige koolwaterstoffen en bacteria in de waterkolom. In het sediment worden analyses verricht voor AL, Cu, Pb, Zn, HG, Cd, watergehalte, carbonaatgehalte, organisch materiaal, verschuivingen in korrelgrootte, slibgehalte en bacteriële analyses en in biota (vis en epibenthos) worden Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Pb, en Zn geanalyseerd en tevens wordt aandacht besteed aan visziekten.

Evaluatie van de kwaliteit van het marien milieu door de studie van biologische effecten van contaminanten op o.a. vissen. De gebruikte technieken zijn o.a. effecten op de fase I en II ontgiftingssystemen, genotoxische effecten, voorkomen van PAH metabolieten in het galvocht en voorkomen van intern en extern zichtbare visziekten en levernodulen. Het onderzoek is chemisch/biologisch geïntegreerd zodat deze aktiviteiten gekoppeld zijn aan gehalten van organische contaminanten in biota, sediment en gesuspendeerd materiaal.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituut