IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Schelphoek, vogeleiland 't Heertje (Broedgelegenheid kustbroedvogels)

Overkoepelend project: Uitvoeringsprogramma 'Herstel en Inrichting Rijkswateren' (H&I), meer
Periode: 1998 tot 1998
Status: Afgelopen

Thesaurusterm: Broedplaats
Taxonomische term: Aves [WoRMS]
Geografische term: ANE, Nederland, Oosterschelde [Marine Regions]
 Instituten 

Instituten (2)  Top 
  • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Dienst Zeeland (DZL), meer, coördinator
  • Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ), meer, partner

Abstract
Uitgangssituatie
in 1990 zijn er 3 eilanden (70 ha) opgespoten van zand uit de omgeving, zonder oeververdediging, met aanplant van biestarwegras op de lagere delen en helm op de hogere delen. Functie: natuur zonder actief beheer. Betekenis voor kustbroedvogels beperkt door ratten. In 1998 aanvullende inrichtingsmaatregel gericht op kustbroedvogels.

Maatregelen
Aanleg vogeleiland door het afgraven van een brede pier van de voormalige werkhaven en omgevormd tot een tweetal eilanden. Eén van de eilanden werd afgedekt met een laag schelpen; het andere met een laag grind. De hoogte van beide eilanden was zodanig dat ze enkele malen per jaar worden overspoeld met zout water. De afdeklaag met schelpen is in relatief korte tijd weggespoeld en alleen het andere (grootste) eiland fungeert als broedgebied (Meininger et al. 2002).

Resultaten monitoringsonderzoek
in 1999 voor het eerst enkele vestigingen. In 2001 duidelijke kolonisatie door kustbroedvogels met de volgende aantallen per soort: Bontbekplevier 4 broedpaar (bp), Visdief 71 bp en Dwergstern 67 bp. Het broedsucces was relatief hoog (Meininger et al. 2002)

Conclusies

  • Kunstmatige vogeleilanden die tijdens hoogwater kunnen overspoelen, kunnen beter niet met schelpmateriaal afgedekt worden. Grind lijkt een beter alternatief.
  • Het project lijkt succesvol, maar periode is nog tekort voor definitieve conclusie

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten