IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Verduurzaming Garnalenvisserij

Periode: Juli 2009 tot Juli 2011
Status: Afgelopen
 Instituten 

Instituten (2)  Top 
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Landbouw en Visserij; Instituut voor landbouw-, visserij en voedingsonderzoek (ILVO), meer, financier
 • Wageningen University and Research Centre; Institute for Marine Resources and Ecosystem Studies (IMARES), meer, partner

Abstract
Inleiding

Het Project Verduurzaming Garnalenvisserij heeft een blijvende verduurzaming van de garnalenvisserij ten doel, zodat deze belangrijke economische sector het historisch medegebruik van de Waddenzee op verantwoorde wijze en met behoud van de natuurwaarden, kan voortzetten.

Doelstelling

Het project valt uiteen in 3 subdoelen:

 • Kennis verzamelen: monitoring ruimtelijke verspreiding

  Dit deelproject gaat om het verwerven van inzicht in de ruimtelijke verspreiding van de garnalenvisserij over de Waddenzee, de kraamkamer van de garnalenstand. Dit monitoringsysteem brengt continu in kaart (letterlijk met GPS-notering) waar en wanneer de vissers actief zijn, wat en hoeveel er wordt gevangen en aan land gebracht. De data worden verzameld door de vissers en komen ter beschikking van de wetenschap. Het verzamelen en verwerken van deze kennis is noodzakelijk om te komen tot een op feiten gebaseerde aanpak van de bescherming van de meest kwetsbare delen van de Waddenzee.

 • Duurzame verbetering vismethode: garnalenpulskor

  In dit deelproject gaat het over vermindering van ongewenste bijvangst en vermindering van de bodemberoering. Door verminderde bodemberoering en minimalisering van de bijvangst wordt de natuurbedreiging lager. Er worden inmiddels praktijkproeven gedaan met aangepaste netten die vermindering van bijvangst beogen. Vissers vangen garnalen tot op heden met de boomkor. Een ronde stalen buis glijdt op twee schoenen over de bodem en houdt het sleepnet open. Er worden rolklossen gebruikt om de garnalen uit de bodem op te schrikken.
  In dit deelproject wordt al gewerkt met die verbeterde netten. Essentie van dit deelproject is dat de garnalenboomkor wordt gecombineerd met de pulstechniek. De pulstechniek werd eerder met veelbelovend resultaat uitgetest door het ILVO in een Belgische haalbaarheidsstudie. Uitbreiding en toepassing van deze experimentele studie aan de schaal en de specifieke praktijkomstandigheden van de garnalenvisserij kan substantieel bijdragen aan verduurzaming van deze sector. In dit deelproject gaat het om het verhogen van de soort- en lengteselectiviteit, de reductie van de ongewenste bijvangsten, de reductie van het bodemcontact. Besparing op brandstofverbruik kan een welkom neveneffect zijn van deze verminderde bodemberoering.
  Er wordt nauw samengewerkt met kenniskringen van vissers.

 • Vergroten overlevingskansen bijvangst

  De bijvangst die ondanks verbeterde technieken nog steeds aan boord komt, moet met de grootst mogelijke overlevingskans terug het water in. Dit deelproject werkt aan grotere overlevingskansen voor bijvangst door aanpassingen aan verwerkingsapparatuur aan boord, op andere manier terugbrengen van de bijvangst in zee etc..

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten