IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

MWTL fysisch monitoring netwerk: waternormalen [MWTL physical monitoring network : water normals]

Beschikbaarheid: Vrij beschikbaar
The data are freely available to anybody and may be used for any purpose. Usage acknowledgement may be required

Beschrijving
Op deze site treft u de normaalwaarden voor afvoeren en waterstanden aan van het landelijk afvoeren- en waterstandsmeetnet van Rijkswaterstaat. meer

Bij waterstanden in het getijgebied wordt in verband met de zeespiegelstijging een trendlijn afgelezen aan het eind van het laatste decennium. Een op deze wijze bepaalde normaalwaarde wordt ook wel aangeduid als 'Slotgemiddelde' en voorzien van een tijdsaanduiding; bijv. 'slotgemiddelde 1991.0' wil zeggen : kenmerkend voor de gemiddelde toestand begin 1991. De thans vermelde waarden zijn nog grotendeels de normaalwaarden 1991.0. Aan de berekening van de normaalwaarden 2001.0 wordt nog gewerkt.

Scope
Thema's:
Fysisch
Kernwoorden:
Marien/Kust, ANE, Nederland

Geografische spreiding
ANE, Nederland [Marine Regions]

Parameter
Waterhoogte

Bijdrage door
Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Data-ICT-Dienst, meerdata beheerder
Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Waterdienst, meerdata beheerder

Gerelateerde datasets
Maakt deel uit van:
MWTL fysisch monitoring network, meer

Dataset status: Gestart
Data type: Software
Metadatarecord aangemaakt: 2007-10-23
Informatie laatst gewijzigd: 2007-10-24
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid