IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

prof. dr. De Batist, Marc
ORCID
Persoonlijke homepage
ResearcherID
 • Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Geologie; Renard Centre of Marine Geology (RCMG), meer
 • Functie: Geoloog, Professor
  Contact op het instituut:
  Tel.: +32-(0)9-264 45 87
  Fax: +32-(0)9-264 49 67
  E-mail:
 • Oceans & Lakes : Master of Marine and Lacustrine Science and Management, meer
 • Functie: Lecturer
  Contact op het instituut:
  E-mail:
 
 • A continuous holocene record of ENSO variability in Southern Chile - A clue to a better understanding of interhemispheric climate teleconnections (ENSO-CHILI), meer
 • Antarctic expedition GEBRA2, meer
 • Antarctic shelf-slope dynamics: een vernieuwde geofysische aanpak, meer
 • Beleid, onderzoek en budgettering van aggregaten in continentale zeeën in relatie tot eindgebruikers (MAREBASSE), meer
 • Belgian contribution to the "Antarctic Offshore Acoustic Stratigraphy Project", meer
 • Belgian Polar Research Cluster, meer
 • Cluster Duurzaam beheer van de Noordzee, meer
 • Co-financiering van het CORSAIRES-project, meer
 • Coring Stable and Instable Realms in European Seas, meer
 • De analyse van globale, klimatologische signalen in de opbouw van mariene en lacustriene sedimentaire reeksen, meer
 • De rol van hoge-intensities gasuitsijpelingen in de Zwarte Zee bij de emissie van methaan naar de atmosfeer, meer
 • De structuur en evolutie van transferzones en hun betekenis voor de ontwikkeling van tektonische bekkens., meer
 • Deelname aan Antarctica-expeditie (januari-maart 1999), meer
 • Deelname aan Antarctica-expeditie (januari-maart 2000), meer
 • Detailstudie van lacustriene hellingsinstabiliteiten: Systematische classificatie en paleoseismische reconstructie in zuidelijk Chili, meer
 • Development of a framework for Mapping European Seabed Habitats, meer
 • Environmental Controls on Mound Formation along the European Continental Margin, meer
 • European North Atlantic Margin: Quantification and Modelling of Large-scale Sedimentary Processes and Fluxes, meer
 • Geofysisch grondonderzoek op de Vlakte van de Raan, Belgische sector van de Noordzee, meer
 • Geofysische studie met hoge resolutie op de 'Paardenmarkt', meer
 • Geophysical in-situ probe, meer
 • Hellingsinstabiliteiten en massatransport langsheen glaciale continentale randen, meer
 • Hoge-resolutie seismische studie van de gedetailleerde 3-dimensionele opbouw van sedimentaire systemen in mariene en lacustriene bekkens, meer
 • Holocene climate variability and ecosystem change in coastal East and Maritime Antarctica, meer
 • Kleinschalige sedimentdynamiek in relatie tot objectbegraving op de zeebodem (Belgisch Continentaal Plat), meer
 • Mobiliteit van zeebodem structuren, meer
 • Naar een hoge-resolutie 3D-analyse van de zandbankarchitectuur op het Belgisch Continentaal Plat - Resource-3D, meer
 • Naar een ruimtelijk structuurplan voor duurzaam beheer van de zee (GAUFRE), meer
 • Network for Collection and Exchange of Data Sets on Gas Hydrates, meer
 • New Zealand Cold Vents: Integrative petrographical, geochemical and geophysical investigations on active marine vents and fossil vents on land, meer
 • OA-CL-016 BE-POLES: Belgische Polaire onderzoekscluster, meer
 • Opstelling en validering van een ruimtelijk verspreidingsmodel van mariene habitats ter ondersteuning van het ecologisch waarderen van de zeebodem, meer
 • Organisatie van een internationale workshop over "Marine and continental paleoclimate records from Chile and Argentinia", meer
 • Paleolandschap en archeologie in de zuidelijke/centrale Noordzee (ruimere Brown Bank regio), meer
 • Paleolandschaponderzoek in de zuidelijke/centrale Noordzee, meer
 • Porcupine-Belgica, meer
 • Reflectieseismische studie van de invloed van externe factoren op de sediment-architectuur in een aantal mariene en lacustriene bekkens, meer
 • Research on natural sand transports on the Belgian continental shelf, meer
 • Sediment transport and bedform mobility in sandy shelf environment, meer
 • Studie van de geologische evolutie van het Belgisch continentaal plat (zuidelijke Noordzee) doorheen het Quartair., meer
 • Verplaatsing van neerslag en mobiliteit van de zeebodem in zandbanken, meer
A1 publicaties (132) [show]
Peer reviewed publicaties (62) [show]
Boeken (4) [show]
Boekhoofdstukken (44) [show]
Thesissen (2) [show]
Abstracts (34) [show]
Rapporten (8) [show]
Overige publicaties (45) [show]
Thesis (co-)promotor (32) [show]