IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

dr. Denys, Luc
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Afdeling Biodiversiteit en Natuurlijk Milieu; Onderzoeksgroep Monitoring Biodiversiteitsbeleid, meer
 • Contact op het instituut:
  Tel.: +32-(0)2-525 02 42
  E-mail:
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Omgeving; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), meer
 
  Universiteit Antwerpen; Faculteit Wetenschappen; Departement Biologie; Onderzoeksgroep Polaire Ecologie, Limnologie, Geomorfologie, meer
 • Afstemmen van referentiecondities en evaluatiesystemen voor de biologische kwaliteitselementen macrofyten en fytobenthos en uitwerken van een meetstrategie in functie van de Europese Kaderrichtlijn Water, meer
 • Bepalen van het maximaal en het goed ecologisch potentieel, alsook de huidige toestand voor een aantal Vlaamse (gewestelijke) waterlichamen die vergelijkbaar zijn met de categorie meren - 3, meer
 • Bepalen van het maximaal en het goed ecologisch potentieel, alsook de huidige toestand voor een aantal Vlaamse (gewestelijke) waterlichamen die vergelijkbaar zijn met de categorie meren - eerste deel, meer
 • Ecotooptypologie en monitoring van stilstaande zoete wateren en moerassen, meer
 • Toepassing van verschillende biologische beoordelingssystemen op Vlaamse potentiële interkalibratielocaties overeenkomstig de Europese Kaderrichtlijn Water - partim Fytobenthos, meer
 • Toepassing van verschillende biologische beoordelingssystemen op Vlaamse potentiële interkalibratielocaties overeenkomstig de Europese Kaderrichtlijn Water - partim Macrofyten, meer
 • Vaststellen van het maximaal ecologisch potentieel/goed ecologisch potentieel voor kunstmatige en/of sterk veranderde Vlaamse waterlichamen - partim zoetgetijwaterlichamen 'getijdedijle en getijdezenne', 'getijdedurme' en 'getijdenetes', meer
 • Wetenschappelijke ondersteuning bij de opmaak van instandhoudingsdoelstellingen voor de Speciale Beschermingszones in Vlaanderen, meer
 • Invasive plants in Luronium natans habitats in Flanders, Belgium, meer
 • Invasive species - New Zealand pigmyweed (Crassula helmsii) occurrences in Flanders, Belgium, meer
 • RIPARIAS target species list, meer
 • TestWat - Macroinvertebrates and macrophytes of freshwater bodies in Flanders, Belgium, meer
A1 publicaties (8) [show]
Peer reviewed publicaties (3) [show]
Boek hoofdstukken (10) [show]
Rapporten (7) [show]
Overige publicaties (8) [show]