IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

prof. dr. Hoffmann, Maurice
Taxonomische term: Plantae [WoRMS]
 
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Afdeling Biodiversiteit en Natuurlijk Milieu, meer
 • Functie: Afdelingshoofd Biodiversiteit & Natuurlijk Milieu
  Contact op het instituut:
  Tel.: +32-(0)2-525 02 60
  GSM: +32-(0)473-93 46 76
  E-mail:
 • Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Onderzoeksgroep Terrestrische Ecologie (TEREC), meer
 • Functie: Hoofddocent
  Contact op het instituut:
  Tel.: +32-(0)9-264 52 94
  GSM: +32-(0)2-558 18 24
  E-mail:
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Omgeving; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), meer
 
 • A Long-Term Biodiversity, Ecosystem and Awareness Research Network, meer
 • Algemene Milieu-impact Studie van de Zeeschelde (AMIS) deelstudie vegetatie en vegetatiemodellering, meer
 • Dieetsamenstelling en voorkeuren van het wilde konijn (Oryctolagus cuniculus L.) en zijn belang voor facilitatie door grote herbivoren, meer
 • Ecologie van de vegetatie van overstromingsvlaktes en de vegetatie en flora van schorren onder invloed van het getij, meer
 • Ecologische streefbeeld en natuurherstelplan voor het integraal kustreservaat 'De Ijzermonding' te Nieuwpoort - Lombardsijde met civieltechnische realisatiemogelijkheden, meer
 • Een ecosysteemvisie voor de Vlaamse kust: biotische aspecten, meer
 • Evaluatie begrazing kustduinen, meer
 • Geïntegreerd Watervoorzienings- en natuurontwikkelingsplan voor de westkust, meer
 • Gevulgariseerde fiches van de belangrijke vogelsoorten die voorkomen in de Europese Vogelrichtlijngebieden, meer
 • Habitat use and foraging strategy of large herbivores on small-scaled coastal dune landscape, meer
 • Herstel van het complex van strand, duin, slik, schor en polder langs de oostelijke oever van de Ijzermonding, meer
 • Integratie en synthese van de abiotische en biotische aspecten van de ecosysteemvisie voor de Vlaamse kust, meer
 • Methodologie voor de monitoring van natuurbeheer in Vlaamse natuurreservaten, meer
 • Monitoring Natuurherstel Ijzermonding, meer
 • Monitoring Natuurherstel Ijzermonding. Monitoring van herstel van vegetatie, flora, invertebraten- en avifauna van de slikken, schorren en duinen langs de Ijzermonding, na ontmanteling van de oude Marinebasis te Lombardsijde, meer
 • Monitoring van de effecten op vegetatie, flora en fauna van het beheer in de natuurreservaten en gewestelijke domeinen langs de Vlaamse kust, meer
 • Onderzoek Milieu-Effecten Sigmaplan, meer
 • Onderzoek seizoenale variatie van macroalgen, macrofauna en vogels, geassocieerd met intertidale harde substraten langsheen de Vlaamse kust, meer
 • Onderzoek van de biodiversiteit van strandhoofden en andere substraten aan de Vlaamse Kust, deelaspect avifauna, meer
 • Onderzoek van de ecologische interacties van macroalgen, macrofauna en vogels geasscieerd met intertidale harde constructies langsheen de Vlaamse Kust, meer
 • Onderzoek van de seizoenale variatie van macroalgen, macrofauna en vogels geassocieerd met intertidale harde substraten langsheen de Vlaamse Kust, deelaspect avifauna, meer
 • Ontwerp-beheersplan van het Gewestelijk Natuurreservaat 'De slikken en schorren van Schelde en Durme', meer
 • Ontwerp-beheersplan voor de Vlaamse natuurreservaten 'De Baai van Heist' en 'De Kleiputten van Heist', in het kader van een gebiedsvisie voor het strand-, duin- en poldercomplex van Heist-West en Ramskapelle, meer
 • Ontwerp-beheersplannen voor de Staatsnatuurreservaten 'De Westhoek' en 'De Houtsaegerduinen', te De Panne, meer
 • Ontwerpbeheersplan voor het Staatsnatuurreservaat 'Hannecartbos', in het kader van een gebiedsvisie voor het 'Ter Yde'- duinencomplex, te Oostduinkerke (Koksijde), meer
 • Seasonal variation of macro algae, macrobenthos and avifauna associated with intertidal hard substrates along the Flemish Coast., meer
 • Strategisch project monitoring en inventarisatie, meer
 • Studie naar de haalbaarheid van het natuurinrichtingsproject Uitkerkse Polders: ecohydrologische studie, meer
 • Uitbouw kennissysteem INBO, aanzet tot het onderdeel natuurbeheer, meer
 • Vegetatie ecologie van alluviale gebieden en schorre vegetatie en flora, meer
 • De Begrazingsdatabank Vlaanderen, meer
 • Dung Beetles of the Western Palaearctic, meer
A1 publicaties (36) [show]
Peer reviewed publicaties (2) [show]
Boeken (3) [show]
Boekhoofdstukken (33) [show]
Thesis [show]
Abstracts (5) [show]
Rapporten (38) [show]
Overige publicaties (20) [show]
Thesis (co-)promotor (7) [show]