IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Een ecosysteemvisie voor de Vlaamse kust: biotische aspecten

Engelstalige titel: Ecosystem concept of the Flemish Coast: biological aspects
Identifier financieringsorganisatie: P102/174D7694 (Other contract id)
Periode: 1994 tot December 1995
Status: Afgelopen
 Instituut 

Instituut  Top 

Abstract
Teneinde te komen tot een optimaal natuurtechnisch beheer en ecologisch inpasbaar utilitair en economisch gebruik van het gedeelte van het kustecocysteem, begrepen tussen de laagste laagwaterlijn en de overgangszond tussen Duin- en Polderstreek wordt een multidisciplinaire ecosysteemvisie opgebouwd, waarvan dit project het biologisch luik invult. Hierin wordt een referentiekader gecreëerd op basis van een biologische inventarisatie, wordt een globale vegetatietypologie en -kartering opgesteld en worden een natuurstreefbeeld en natuurdoeltypes geformuleerd. Tenslotte worden richtlijnen voorgesteld voor concrete natuurbeheer- en ontwikkelingsmaatregelen.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituut