IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Vandevoorde, Bart
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Afdeling Biodiversiteit en Natuurlijk Milieu; Onderzoeksgroep Ecosysteemdiversiteit, meer
 • Contact op het instituut:
  Tel.: +32-(0)2-525 03 47
  E-mail:
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Omgeving; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), meer
 
 • Analyse monitoringsresultaten natuurherstelprojecten Zeeschelde, meer
 • Automatisatie kartering van slikken en schorren Zeeschelde, meer
 • Automatische kartering voor opvolging areaal slikken en schorren Zeeschelde, meer
 • Ecologische kartering van het Schelde-estuarium: ontwikkeling van één schor ecotopenstelsel voor Vlaanderen en Nederland, meer
 • Historische analyse Slikken en Schorren Zeeschelde, meer
 • Monitoring van schorvegetaties langs de Zeeschelde, meer
 • Vegetatie-ecologie van alluviale gebieden langs de Zeeschelde, meer
 • ME-5b. Vegetatiemonitoring langs de Zeeschelde, Belgium, meer
 • ME-5c Permanente Kwadraten Schelde databank, meer
 • ME-6a. Chemische kwaliteit van de waterbodem van de Beneden-Zeeschelde gelinkt aan het macrobenthos, meer
 • ME-6b. Jaarlijkse ruimtelijke najaars monitoring dataset slikken Groot Buitenschoor, meer
 • MNO Monitoring natuurontwikkeling ter hoogte van Heusden (LO), meer
 • MNO Monitoring Paddebeek, meer
 • MNO Monitoring van evoluties Paardenschor, meer
 • MNO Opvolging evoluties na de afgraving van de Ketenissepolder tot slik- en schorgebied in 2002, meer
 • MNO-4 Monitoring natuurontwikkeling langs de Zeeschelde - vegetatie, meer
 • Hoogtemetingen buitendijks gebied van de Zeeschelde, meer
 • Invasive species - Fallopia japonica on river dikes along the river Zeeschelde, Rupel and Durme, meer
 • Jaarlijkse ruimtelijke najaars monitoring dataset slikken Groot Buitenschoor, meer
 • Vegetatiekaarten data Zeeschelde, meer
A1 publicatie [show]
Peer reviewed publicatie [show]
Boek hoofdstukken (5) [show]
Thesis [show]
Abstracts (4) [show]
Rapporten (30) [show]
Overige publicaties (5) [show]