IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Nutrients Cycling and the Trophic Status of Coastal Ecosystems
ica.cordis.lu/search/index.cfm?fuseaction=proj.simpledocument&PJ_RCN=5166833&CFID=3722267&CFTOKEN=56589931
www.ulg.ac.be/oceanbio/eurotroph/index.htm

Identifier financieringsorganisatie: EVK3-CT-200000040;ENV4-CT96-0213 (Other contract id)
Acroniem: EUROTROPH
Periode: Maart 2001 tot Mei 2004
Status: Afgelopen

Thesaurustermen: Eutrofiëring; Nutrientencyclus
Geografische term: ANE, Nederland, Westerschelde [Marine Regions]
 Instituten | Dataset 

Instituten (8)  Top | Dataset 

Abstract
Doelstelling:

Het project wil onze kennis uitbreiden over de metabolische status van kustecosystemen, wat fundamenteel is op vlak van nutrienten en koolstof cycli/opslag. De trofische status zal bepaald worden in diverse ecosystemen, gelijktijdig gebruik makend van verschillende methoden op diverse tijdschalen. Het effect van nutriënt speciatie en organische koolstof fractionering zal bestudeerd worden in systemen met verscheidene eutroficatie niveaus. Er zal een model worden geïmplementeerd die toelaat een schatting te maken van de transfer en fluxen van koolstof /stikstof en die toelaat de impact te voorspellen van menselijke interventie op de trofische status. Resultaten zullen worden vertaald naar beheersmaatregelen en richtlijnen voor monitoring procedures om de trofische status van kustecosystemen in te schatten. Verspreiding van informatie zal georganiseerd worden op verscheidene niveau’s, van het grote publiek tot beleidsmensen en milieu-organisaties.

Eindproducten:

De inschatting van de autotrofe-heterotrofe balans binnen ieder van 3 studiegebieden die gelegen zijn over drie lidstaten van de EU; het afleiden van gedetailleerde data ter opvolging van de implementatie van standaardmethoden die een grote hoeveelheid data en informatie hebben opgeleverd; het gebruik van numerieke voorspellende methoden gevolgd door scenario testen; de beschrijving en analyse van de legislatieve en administratieve procedures binnen elk land en hun overeenkomst met nationale, Europese en internationale statuten en besluiten.

Dataset  Top | Instituten 
  • Frankignoulle, M.; Borges, A.V.; Chemical Oceanograpy Unit - Université de Liège; (2007): EUROTROPH project dataset: Nutrients Cycling and the Trophic Status of Coastal Ecosystems, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten | Dataset