IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Projekt Zee

Engelstalige titel: Projekt Zee
Periode: November 1970 tot December 1975
Status: Afgelopen

Thesaurustermen: Benthos; Evaluatie van stocks; Fysisch-chemische eigenschappen; Fytoplankton; Geological surveys; Geomorphology; Hydrodynamics; Hydrografie; Macrobenthos; Meiobenthos; Nutrients; Primaire productie; Trofische structuur; Vogels; Zooplankton; Zware metalen
Geografische termen: ANE, België, Belgisch Continentaal Plat (BCP) [Marine Regions]; ANE, Nederland, Westerschelde [Marine Regions]; ANE, Noordzee, Zuidelijke Bocht [Marine Regions]; ANE, Schelde-estuarium [Marine Regions]
 Instituten | Publicaties | Datasets 

Instituten (2)  Top | Publicaties | Datasets 
 • Université de Liège; Faculté des Sciences; Département d'Astrophysique, Géophysique et Océanographie; GeoHydrodynamics and Environmental Research group (GHER), meer
 • Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO), meer, financier

Abstract
In 1970 start de Belgische regering onder invloed van de Europese Economische Gemeenschap (EEG) een nationaal Milieu / Water onderzoeksprogramma op (North Sea Research Programme). "Projekt Zee", gefinancieerd door het Federaal Wetenschapsbeleid, behoort tot de eerste fase van dit programma (1970-1976) en had als doel de kwaliteit van het mariene milieu te evalueren of "een betrouwbaar wetenschappelijk basisplan opstellen en modelleringstechnieken ontwikkelen om zowel kwantitatieve als kwalitatieve simulaties mogelijk te maken van natuurlijke en / of anthropogene impact op het milieu".
Gedurende 5 jaar werden stalen genomen op verschillende stations in het Belgisch Continentaal Plat (BCP) met behulp van verschillende soorten instrumenten. "Projekt Zee" had ook een multi-en interdisciplinair karakter: meer dan 200 wetenschappers waaronder biologen, geologen, chemici, fysici,...hebben aan dit project meegewerkt. Een uitgebreide collectie aan parameters werd gemeten en dit zowel in water, sediment als biota: fysisch (temperatuur, zoutgehalte), chemisch (nutriënten, zware metalen, pesticiden), biologisch (vissen, benthos, zoöplankton, fytoplankton: taxonomie, tellingen, productie), hydrologisch, meteorologisch, microbiologisch,...

Volgende laboratoria en instituten namen deel aan Projekt Zee:
* Laboratoire d'Océanologie, ULB
* Unité d'Océanologie et d'Anatomie comparée, ULB
* Laboratoire d'anatomie comparée-histo-physiologie, ULB
* Institut de Chimie industrielle, Service Environnement, ULB
* Laboratoire de Géologie et Sédimentologie, ULB
* Laboratorium voor Fyto-hydrobiologie / Algologie, KUL
* Laboratorium voor Sedimentologie, KUL
* Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, RBINS
* Laboratorium voor Recente Sedimentologie, RBINS
* Laboratorium voor Ekologie en Systematiek, VUB
* Laboratorium voor Analytische Scheikunde, VUB
* Laboratorium voor Microbiologie en Hygiëne, VUB
* Institut de Recherches Chimiques, Tervuren, IRC
* Ministry of Agriculture, Fisheries Research Station, Ostend / Rijksstation voor Visserij, Min. Agr.
* Institut d'Hygiène et d'Epidémiologie, Ministère de la Santé publique, de la Famille et de l'Environnement, IHE
* Laboratorium voor biologisch onderzoek van milieuverontreiniging, Interfakultair centrum voor de studie van lucht-, bodem- en waterverontreiniging, RUG
* Laboratorium voor Morfologie en Systematiek, RUG
* Laboratoire de Chimie analytique, Ulg
* Laboratoire de Biologie marine, Institut Van Beneden, Ulg
* Department of General Biology / Institut de zoologie / Laboratory of General Biology, Ulg
* Institut de Mathématique, Ulg
* Departement de biologie generale, section physiologie, Ulg
* Interdisciplinary Working Group Biology


Datasets (2)  Top | Instituten | Publicaties 
 • Projekt Zee - Datasets Schelde 1970-1976, meer
 • Projekt Zee - Datasets voor het Belgisch Deel van de Noordzee 1970-1976, meer

Publicaties (35)  Top | Instituten | Datasets 
 • Jamart, B. [s.d.]. Application of the Liapounov direct method to the Lotka-Volterra equations. Report number N 38. Institut de Mathématique: Liège. 31 pp., meer
 • Nihoul, J.C.J.; Runfola, Y. [s.d.]. Coefficients of shear effect dispersion in the Southern Bight. Report number N 33. [S.n.]: Liège. 16 pp., meer
 • Vanden-Broeck, J.-M. [s.d.]. Contribution à l'étude du transfert de quantité de mouvement de l'atmosphère à la mer. Report number N 43. Institut de Mathématique: Liège. 9 + figure pp., meer
 • Lambermont, J.; Lebon, G. [s.d.]. Erosion of cohesive soils. Report number N 40. Institut de Mathématique: Liège. 20 + figures pp., meer
 • Pichot, G.; Hecq, J.H. [s.d.]. Exploitation des données du point fixe M06 par corrélations croisées. Report number N 20. Institut de Mathématique: Liège. 7 + tableaux pp., meer
 • Daro, M.H.; Lefevre, S.; van der Ben, C.; van der Ben, D.; van Goethem, J. (1972). Faune et flore de trois brise-lames de la côte belge (inventaires, zonation, biomasse, productivité et hydrologie). [S.n.]: [s.l.]. 50 pp., meer
 • Nihoul, J.C.J. [s.d.]. Interactions at the sea boundaries as a handicap to modelling. Report number N 25. Institut de Mathématique: Liège. 11 pp., meer
 • De Pauw, N. (1975). Kwalitatieve en kwantitatieve analyse van het micro- en nannoplankton in de Belgische kustwateren ter hoogte van Nieuwpoort, in: Lievens, F. Ekologische en biologische studie van de kustwateren ter hoogte van Nieuwpoort in verband met het lozen van afvalwateren. Mededelingen van het Rijksstation voor Zeevisserij (CLO Gent), 99: pp. 75-203, meer
 • Barbette, J.; Dauby, J.-P.; Duboquet, M. (1972). L'étude microbiologiques des eaux. Institut d'Hygiène et d'Epidemiologie: Bruxelles. [no pag.] pp., meer
 • (1973). Mathematical model. Annual report: december 1973. III. é.t.a.b.é.t.y.p.: Liège. 454 pp., meer
 • (1974). Mathematical Model. Annual report: december 1974. IV. First part. é.t.a.b.é.t.y.p.: Liège. 296 pp., meer
 • Jäger, P. [s.d.]. Modèle mathématique de l'estuaire de l'Escaut. Report number N 19. Unité de Geophysique: Louvain. 31 pp., meer
 • Ronday, F.C. [s.d.]. Modèle mathématique pour l'étude de la circulation due à la marée en mer du Nord. Report number N 17. Institut de Mathématique: Liège. 41 pp., meer
 • (1971). Modèle mathématique. Rapport de synthèse. Journées d'étude des 24 et 25 novembre 1971. I. é.t.a.b.é.t.y.p.: Liège. 217 pp., meer
 • (1973). Modèle mathématique. Rapport de synthèse. Journées d'étude des 6-7-8 novembre 1972. II. é.t.a.b.é.t.y.p.: Liège. 453 pp., meer
 • Adam, Y. [s.d.]. Numerical solution of the complete shear-diffusion equation. Report number N 35. Institut de Mathématique: Liège. 23 pp., meer
 • Lambermont, J.; Lebon, G. [s.d.]. On a new derivation of the erosion flux induced by a turbulent flow. Report number N 26. Institut de Mathématique: Liège. 13 + figures pp., meer
 • Nihoul, J.C.J. (Ed.) (1976). Projekt Zee eindverslag: 1. Modelering van zee-systemen = Projet Mer rapport final: 1. Modélisation des systèmes marins. Projekt Zee eindverslag = Projet Mer rapport final, 1. Diensten van de Eerste Minister. Programmatie van het Wetenschapsbeleid: Brussel. XI, 139 pp., meer
 • Nihoul, J.C.J.; Wollast, R. (Ed.) (1976). Projekt Zee eindverslag: 10. Het Schelde-estuarium. Projekt Zee eindverslag = Projet Mer rapport final, 10. Diensten van de Eerste Minister. Programmatie van het Wetenschapsbeleid: Brussel. XII, 239 pp., meer
 • Nihoul, J.C.J.; Boelen, C. (1976). Projekt Zee eindverslag: 11a. Verontreiniging van het Belgisch waterwegennet en de kustzone, verzameling van de gegevens: Maas en bijrivieren = Projet Mer rapport final: 11a. Niveaux de pollution du reseau hydrographique et de la zone côtière belges, recueil des données: Meuse et affluents. Projekt Zee eindverslag = Projet Mer rapport final, 11a. Diensten van de Eerste Minister. Programmatie van het Wetenschapsbeleid: Brussel. 206; 53 pp., meer
 • Nihoul, J.C.J.; Boelen, C. (1976). Projekt Zee eindverslag: 11b. Verontreiniging van het Belgisch waterwegennet en de kustzone, verzameling van de gegevens: Schelde, IJzer en bijrivieren. Projekt Zee eindverslag = Projet Mer rapport final, 11b. Diensten van de Eerste Minister. Programmatie van het Wetenschapsbeleid: Brussel. 161, 52 pp., meer
 • Nihoul, J.C.J.; Boelen, C. (1976). Projekt Zee eindverslag: 11c. Verontreiniging van het Belgisch waterwegennet en de kustzone, verzameling van de gegevens: Belgische kust. Projekt Zee eindverslag = Projet Mer rapport final, 11c. Diensten van de Eerste Minister. Programmatie van het Wetenschapsbeleid: Brussel. 157, 49 pp., meer
 • Nihoul, J.C.J.; Pichot, G. (Ed.) (1976). Projekt Zee eindverslag: 2. Aanwinst en compilatie van gegevens = Projet Mer rapport final: 2. Acquisition et compilation des données. Projekt Zee eindverslag = Projet Mer rapport final, 2. Diensten van de Eerste Minister. Programmatie van het Wetenschapsbeleid: Brussel. 123 pp., meer
 • Nihoul, J.C.J.; Ronday, F. (Ed.) (1976). Projekt Zee eindverslag: 3. Hydrodynamische modellen = Projet Mer rapport final: 3. Modèles hydrodynamiques. Projekt Zee eindverslag = Projet Mer rapport final, 3. Diensten van de Eerste Minister. Programmatie van het Wetenschapsbeleid: Brussel. 270 pp., meer
 • Nihoul, J.C.J.; Gullentops, F. (Ed.) (1976). Projekt Zee eindverslag: 4. Sedimentologie = Projet Mer rapport final: 4. Sédimentologie. Projekt Zee eindverslag = Projet Mer rapport final, 4. Diensten van de Eerste Minister. Programmatie van het Wetenschapsbeleid: Brussel. 240 pp., meer
 • Nihoul, J.C.J.; Adam, Y.A. (Ed.) (1976). Projekt Zee eindverslag: 5. Dispersie modellen = Projet Mer rapport final: 5. Modèles de dispersion. Projekt Zee eindverslag = Projet Mer rapport final, 5. Diensten van de Eerste Minister. Programmatie van het Wetenschapsbeleid: Brussel. XIII, 350 pp., meer
 • Nihoul, J.C.J.; Elskens, I. (1976). Projekt Zee eindverslag: 6. Inventaris van de polluenten = Projet Mer rapport final: 6. Inventaire des polluants. Projekt Zee eindverslag = Projet Mer rapport final, 6. Diensten van de Eerste Minister. Programmatie van het Wetenschapsbeleid: Brussel. 209 pp., meer
 • Nihoul, J.C.J.; De Coninck, L. (Ed.) (1976). Projekt Zee eindverslag: 7. Inventaris van de fauna en flora = Projet Mer rapport final: 7. Inventaire de la faune et de la flore. Projekt Zee eindverslag = Projet Mer rapport final, 7. Diensten van de Eerste Minister. Programmatie van het Wetenschapsbeleid: Brussel. 405 pp., meer
 • Nihoul, J.C.J.; Polk, Ph. (Ed.) (1976). Projekt Zee eindverslag: 8. Trofische ketens en cyclus der nutriënten = Projet Mer rapport final: 8. Chaines trophiques et cycles des nutrients. Projekt Zee eindverslag = Projet Mer rapport final, 8. Diensten van de Eerste Minister. Programmatie van het Wetenschapsbeleid: Brussel. 339 pp., meer
 • Nihoul, J.C.J.; Distèche, A. (Ed.) (1976). Projekt Zee eindverslag: 9. De bezoedeling van mariene organismen = Projet mer rapport final: 9. Contamination des produits de la mer. Projekt Zee eindverslag = Projet Mer rapport final, 9. Diensten van de Eerste Minister. Programmatie van het Wetenschapsbeleid: Brussel. 305 pp., meer
 • (1977). Projet Mer. Aperçu du rapport final. Cabinet de la politique scientifique: Bruxelles. 14 pp., meer
 • Synthesis Reports CIPS. C.I.P.S. Modèle Mathématique de la Pollution en Mer du Nord: Bruxelles, meer
 • Technical Reports I.C.W.B. - C.I.P.S. Mathematical Model of the Pollution in the North Sea: Brussel, meer
 • Persoone, G.; Uyttersprot, G. (1973). The influence of inorganic and organic pollutants on the rate of reproduction of a marine hypotrichous ciliate: Euplotes vannus Muller. Technical Reports I.C.W.B. - C.I.P.S., 1973/Physiol.(Synthese 02). Laboratory for Biological Research in Environmental Pollution: Gent. 16 + 12 figures pp., meer
 • Persoone, G.; Uyttersprot, G. (1975). The influence of inorganic and organic pollutants on the rate of reproduction of a marine hypotrichous ciliate: Euplotes vannus Muller. Rev. Int. Océanogr. Méd. 37-38: 125-151, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten | Publicaties | Datasets