IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Creëren van een habitatreserve (Nl-Vl)
www.ontwikkelingsschets2010.nl/www/scripts/projecten.php?pageID=3&cBlockID=9&programmaID=3&projectID=24

Engelstalige titel: Creation of a habitat reserve (Nl-Vl)
Overkoepelend project: Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium: Programma natuurlijkheid, meer
Periode: 2007
Status: Gestart

Thesaurusterm: Milieubescherming
Geografische termen: ANE, Nederland, Westerschelde [Marine Regions]; België, Zeeschelde [Marine Regions]
 Instituten 

Instituten (3)  Top 
  • Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie; Directie Natuur, Landschap & Platteland (NLP), meer
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Agentschap Natuur & Bos (ANB), meer
  • Technische Schelde Commissie (TSC), meer

Abstract
Als de (her)inrichting van een bepaald gebied leidt tot een hogere natuurlijkheid van het Schelde-estuarium dan strikt noodzakelijk voor het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen, kan dit worden beschouwd als reservering voor eventueel noodzakelijke toekomstige compensaties.
De partij (initiatiefnemer), die door een ingreep schade veroorzaakt aan het estuarium, kan een beroep doen op deze reserve om snel een stuk nieuwe natuur ter beschikking te hebben. Daarvoor betaalt deze partij aan de beheerder van de reserve een overeenkomstig bedrag. De beheerder zorgt ervoor dat het geld wordt gebruikt om op een andere plek een stuk gelijkwaardige natuur te ontwikkelen. Deze nieuwe natuurgebieden worden vervolgens toegevoegd aan de reserve. Zo blijft de reserve op peil.

De opdracht voor het uitvoeren van een ‘Verkennend onderzoek Habitatreserve Schelde-estuarium’ is gegeven. Met een onderzoek, dat 3 à 4 maanden zal duren, wil men een volledig beeld krijgen van welke belangen een Habitatreserve kan dienen en hoe zo’n reserve specifiek in het Schelde-estuarium kan werken.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten