IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium: Programma natuurlijkheid

Engelstalige titel: Scheldt Estuary Development Outline 2010: Natural quality Program
Periode: Maart 2005 tot 2010
Status: Afgelopen

Geografische term: ANE, Schelde-estuarium [Marine Regions]
 Instituten | Projecten 

Instituten (2)  Top | Projecten 
 • Projectdirectie ontwikkelingsschets Schelde-estuarium 2010 (ProSes 2010), meer, coördinator
 • Technische Schelde Commissie (TSC), meer

Deelprojecten (14)  Top | Instituten 
 • Aanwijzing van het Vlaams gedeelte van de vaargeul als Speciale Beschermingszone (SBZ), meer
 • Bescherming van de 'Vlakte van de Raan', meer
 • Creëren van een habitatreserve (Nl-Vl), meer
 • Definiëring van natuurprojecten in en rond de Westerschelde (Zone 2), meer
 • Formulering van de instandhoudingsdoelstellingen, meer
 • Herinrichting en uitbreiding van het Zwin, meer
 • Herinrichting van de Durmevallei, meer
 • Inrichting van de Kalkense Meersen en omliggende gebieden, meer
 • Intergetijdengebied Hertogin Hedwige-Prosperpolder, meer
 • Migratiemogelijkheden vissen, meer
 • Natuurontwikkeling- en inrichting tussen Hamme en Dendermonde, meer
 • Natuurpakket Westerschelde Middengebied, meer
 • Ontwikkeling van een flankerend beleid voor de landbouw Nederland, meer
 • Ontwikkeling van een flankerend beleid voor de landbouw Vlaanderen, meer

Abstract
In de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium hebben de Bewindslieden een aantal besluiten genomen om tot de uitvoering van de projecten in het kader van de veiligheid tegen overstromen, de toegankelijkheid en de natuurlijkheid te komen. Daarenboven hebben de Bewindslieden een aantal besluiten genomen over de algemene organisatie en verwezenlijking van de projecten.

Er zijn 4 programma’s: veiligheid tegen overstromen, toegankelijkheid, natuurlijkheid en algemeen. Ieder programma bevat een aantal projecten en maatregelen. Voor de programma’s zijn er programmamanagers aangesteld die instaan voor de procesbewaking van de projecten en maatregelen.

Voor de projecten zijn en worden er projectleiders aangesteld. In samenwerking met de bevoegde instanties in Vlaanderen en Nederland dragen zij onderzoek op, zorgen voor begeleiding van dit onderzoek, begeleiden de procedures, zorgen voor de inbreng van belanghebbenden en verzorgen de communicatie over hun project.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten | Projecten