IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

LTV O&M Natuurlijkheid

Overkoepelend project: Lange Termijn Visie Onderzoek en Monitoring in het Schelde-estuarium, meer
Status: Gestart
 Projecten 

Deelprojecten (13)  Top 
 • Barrières voor trekvissen in het stroomgebied van de Schelde, meer
 • Baten van natuur, meer
 • Data acquisitie, meer
 • Draagkrachtmodel, meer
 • Ecologische kartering van het Schelde-estuarium: ontwikkeling van één schor ecotopenstelsel voor Vlaanderen en Nederland, meer
 • Habitatvoorspelinstrumentarium, meer
 • Het effect van ingrepen op leefgebieden, meer
 • Het effect van ingrepen op slib, troebelheid en primaire productie, meer
 • Indicatoren van Duurzame Ontwikkeling voor het Schelde-estuarium, meer
 • Onderzoek naar trekvissoorten in het stroomgebied van de Schelde, meer
 • Relatie tussen fysische en sedimentologische karakteristieken en de ecologische waarden in ondiepe subtidale gebieden in de Westerschelde, meer
 • Relaties in het voedselweb, meer
 • Zandexport Westerschelde, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Projecten