IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Indicatoren van Duurzame Ontwikkeling voor het Schelde-estuarium
www.scheldemonitor.be/indicatoren

Engelstalige titel: Indicators of sustainable development for the Scheldt estuary
Overkoepelend project: LTV O&M Natuurlijkheid, meer
Acroniem: IDO-Schelde
Periode: Januari 2009 tot Juni 2010
Status: Afgelopen

Thesaurusterm: Indicatoren
Geografische term: ANE, Schelde-estuarium [Marine Regions]
 Instituten | Publicaties 

Instituten (3)  Top | Publicaties 

Abstract
Indicatoren worden steeds meer ingezet als instrument voor verkenning, planning, uitvoering en evaluatie van het beleid. Bovendien zijn ze erg nuttig als intersectie tussen het beleid enerzijds en het wetenschappelijk onderzoek anderzijds.

Het Schelde-estuarium is een gebied bij uitstek waar verschillende administratieve niveaus, sectoren en bevoegdheden moeten samenwerken en bovendien een sterke ruimtelijke afstemming noodzakelijk is.

Indicatoren voor een duurzame ontwikkeling (IDO) kunnen in die zin worden ingezet om

 • beleidsrelevante processen te monitoren in ruimte en tijd,
 • beleidsplannen te evalueren,
 • temporele en ruimtelijke aspecten van beleidsinformatie aan te geven,
 • transparante en wetenschappelijk objectieve informatie aan te reiken aan specifieke doelgroepen (beleid en beheer, wetenschappers, breed publiek),
 • een geïntegreerd beleid te ondersteunen,
 • sectorale prioriteiten in kaart te brengen en af te wegen,
  maar ontbreken voorlopig voor het Schelde-estuarium.

Verder bouwend op bestaande data en bestaande IDO’s voor andere regio’s moeten we een set van duurzame indicatoren selecteren, afgestemd op de LTV-doelstellingen voor het volledige Schelde-estuarium. Hiervoor moeten we het studiegebied ruimtelijk afbakenen en vervolgens een databank uitbouwen om de indicatoren te kunnen invullen. Een nauwe samenwerking tussen Vlaamse en Nederlandse partijen zal hierbij onontbeerlijk zijn.

Vervolgens moeten we een instrument ontwikkelen om deze indicatoren ter beschikking te stellen van de gebruikers. De gegevens moeten interactief geraadpleegd kunnen worden.
Bedoeling is om deze indicatoren te koppelen aan de reeds bestaande site van de Scheldemonitor, die zal uitgebouwd worden tot een portaalsite.

Publicaties (31)  Top | Instituten 
 • (2010). Bedreiging voor biodiversiteit. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. VLIZ Information Sheets, 200. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 7 pp., meer
 • (2010). Behoud van morfologie en dynamiek. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. VLIZ Information Sheets, 207. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 17 pp., meer
 • (2010). Belasting door milieuverontreinigende stoffen. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. VLIZ Information Sheets, 209. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 14 pp., meer
 • (2010). Bescherming en ontwikkeling van natuurgebieden. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. VLIZ Information Sheets, 210. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 8 pp., meer
 • (2010). Bevolkingsdruk. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. VLIZ Information Sheets, 211. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 10 pp., meer
 • (2010). Bodemberoerende activiteiten. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. VLIZ Information Sheets, 205. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 11 pp., meer
 • (2010). Environmental effects of ports and shipping. Indicators for the Scheldt estuary. Commissioned by the Maritime Access Division, project group EcoWaMorSe, Flemish-Dutch Scheldt Commission. VLIZ Information Sheets, 221. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. 11 pp., meer
 • Debergh, H.; Lescrauwaet, A.-K.; Deneudt, K.; Mees, J.; Hernandez, F. (2009). Indicatoren van Duurzame Ontwikkeling voor het Schelde-estuarium. IDO-Schelde. Literatuurstudie voor de onderbouwing van de opmaak van een set indicatoren van duurzame ontwikkeling voor het Schelde-estuarium in het kader van de langetermijnvisie 2030. Eindversie juni 2009. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 44 pp., meer
 • Lescrauwaet, A.-K.; Debergh, H.; Deneudt, K.; Mees, J.; Hernandez, F. (2009). Indicatoren van Duurzame Ontwikkeling voor het Schelde-estuarium. IDO-Schelde. Visiedocument als toelichting van de opmaak en doelstellingen van een set indicatoren van duurzame ontwikkeling voor het Schelde-estuarium in het kader van de langetermijnvisie 2030. VLIZ: Oostende. 9 pp., meer
 • Lescrauwaet, A.-K.; Debergh, H.; Deneudt, K.; Vanhoorne, B.; Mees, J.; Hernandez, F. (2010). Indicatoren van Duurzame Ontwikkeling voor het Schelde-estuarium; IDO-Schelde. Eindrapport. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 40; bijlagen pp., meer
 • Lescrauwaet, A.-K.; Deneudt, K.; Debergh, H. (2009). Indicatoren van Duurzame Ontwikkeling voor het Schelde-estuarium. IDO-Schelde. Plan van aanpak (09/02/09). Vlaams Instituut voor de Zee: Oostende. 8 pp., meer
 • (2011). Indicatoren voor het Schelde-estuarium. VLIZ Special Publication, 50. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-90-817451-0-9. 165 pp., meer
 • Lescrauwaet, A.-K.; Debergh, H.; Deneudt, K.; Govaerts, A.; Hernandez, F.; Mees, J. (2012). Indicators for the Scheldt Estuary, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts - VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 24 February 2012. VLIZ Special Publication, 55: pp. 45-46, meer
 • (2010). Kwaliteit van het oppervlaktewater. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. VLIZ Information Sheets, 204. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 10 pp., meer
 • (2010). Loads of environmental pollutants. Indicators for the Scheldt estuary. Commissioned by the Maritime Access Division, project group EcoWaMorSe, Flemish-Dutch Scheldt Commission. VLIZ Information Sheets, 227. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. 14 pp., meer
 • (2010). Milieueffecten van de havens & scheepvaart. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. VLIZ Information Sheets, 203. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 11 pp., meer
 • (2010). Morphology and dynamics in the estuary. Indicators for the Scheldt estuary. Commissioned by the Maritime Access Division, project group EcoWaMorSe, Flemish-Dutch Scheldt Commission. VLIZ Information Sheets, 225. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. 17 pp., meer
 • (2010). Population pressure. Indicators for the Scheldt estuary. Commissioned by the Maritime Access Division, project group EcoWaMorSe, Flemish-Dutch Scheldt Commission. VLIZ Information Sheets, 229. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. 10 pp., meer
 • (2010). Protection and development of natural areas. Indicators for the Scheldt estuary. Commissioned by the Maritime Access Division, project group EcoWaMorSe, Flemish-Dutch Scheldt Commission. VLIZ Information Sheets, 228. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. 8 pp., meer
 • (2010). Safety against flooding. Indicators for the Scheldt estuary. Commissioned by the Maritime Access Division, project group EcoWaMorSe, Flemish-Dutch Scheldt Commission. VLIZ Information Sheets, 219. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. 12 pp., meer
 • (2010). Socio-economic importance of ports. Indicators for the Scheldt estuary. Commissioned by the Maritime Access Division, project group EcoWaMorSe, Flemish-Dutch Scheldt Commission. VLIZ Information Sheets, 220. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. 11 pp., meer
 • (2010). Socio-economic importance of tourism. Indicators for the Scheldt estuary. Commissioned by the Maritime Access Division, project group EcoWaMorSe, Flemish-Dutch Scheldt Commission. VLIZ Information Sheets, 224. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. 8 pp., meer
 • (2010). Socio-economisch belang van de havens. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. VLIZ Information Sheets, 202. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 11 pp., meer
 • (2010). Socio-economisch belang van het verblijfstoerisme. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. VLIZ Information Sheets, 206. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 8 pp., meer
 • (2010). Soil interfering activities. Indicators for the Scheldt estuary. Commissioned by the Maritime Access Division, project group EcoWaMorSe, Flemish-Dutch Scheldt Commission. VLIZ Information Sheets, 223. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. 11 pp., meer
 • (2010). Status of species and habitats. Indicators for the Scheldt estuary. Commissioned by the Maritime Access Division, project group EcoWaMorSe, Flemish-Dutch Scheldt Commission. VLIZ Information Sheets, 226. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. 14 pp., meer
 • (2010). Status van soorten en habitats. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. VLIZ Information Sheets, 208. VLIZ: Oostende. 14 pp., meer
 • (2010). Surface water quality. Indicators for the Scheldt estuary. Commissioned by the Maritime Access Division, project group EcoWaMorSe, Flemish-Dutch Scheldt Commission. VLIZ Information Sheets, 222. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. 10 pp., meer
 • (2010). Threats for biodiversity. Indicators for the Scheldt estuary. Commissioned by the Maritime Access Division, project group EcoWaMorSe, Flemish-Dutch Scheldt Commission. VLIZ Information Sheets, 218. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. 7 pp., meer
 • (2010). Veiligheid tegen overstromen. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. VLIZ Information Sheets, 201. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 11 pp., meer
 • (2010). Visserij. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. VLIZ Information Sheets, 215. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 7 pp., meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten | Publicaties