IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Veiligheid tegen overstromen. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie
(2010). Veiligheid tegen overstromen. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. VLIZ Information Sheets, 201. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 11 pp.
Deel van: VLIZ Information Sheets. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende, meer
Cover

Beschikbaar in  Datasets 

Project Top | Datasets 
 • Indicators of sustainable development for the Scheldt estuary, meer

Datasets (12)
 • 10-jaarlijkse gemiddelde hoogwaterstanden voor de periode 1888-2000 (Westerschelde- Zeeschelde), meer
 • 10-jaarlijkse gemiddelde laagwaterstanden voor de periode 1888-2000 (Westerschelde- Zeeschelde), meer
 • Aantal hoge vloeden en stormvloeden per decennium te Vlissingen volgens de huidige classificatie voor de periode 1888-2008, meer
 • Aantal stormvloeden per decennium te Antwerpen - Loodsgebouw voor de periode 1900- 2008, meer
 • Classificatie van hoge vloeden en stormvloeden op basis van overschrijdingsfrequenties en bijhorende waterstanden te Vlissingen, meer
 • Geschatte economische overstromingsrisico’s (miljoen euro per jaar, constante prijzen 2004) voor de dijkringgebieden langs de Westerschelde 1950, 1975, 2005, meer
 • Geschatte slachtofferrisico’s (aantal per jaar) voor de dijkringgebieden langs de Westerschelde 1950, 1975 en 2005, meer
 • Het overstromingrisico wordt bepaald door de sterkte en belasting van de waterkeringen, de waarde en mensen achter de dijk, meer
 • Historische ontwikkeling van de hoog- en laagwaterstanden in het Schelde-estuarium, meer
 • Kaart van de vier dijkringgebieden (29, 30, 31 en 32) langs de Westerschelde, meer
 • Overzicht van de geplande oppervlakte te realiseren gebieden voor waterberging in het kader van het eerste Sigmaplan (1977) en volgens de fasering van het Meest Wenselijk Alternatief van het geactualiseerde Sigmaplan, meer
 • Risicokaart van Vlaanderen. De kaart omvat enkel economische schaderisico’s en geen slachtofferrisico’s, meer

Afbeeldingen Top | Datasets