IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Temporele en spatiale variaties in metaalgehalten gekoppeld aan sedimenten in het Schelde-estuarium

Periode: Oktober 2006 tot Maart 2012
Status: Afgelopen
 Instituten 

Instituten (2)  Top 
  • Universiteit Antwerpen; Faculteit Wetenschappen; Departement Biologie; Onderzoeksgroep Ecosysteembeheer (ECOBE), meer
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie; Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), meer, financier

Abstract
De Schelde kent een lange geschiedenis van contaminatie. Hierbij bereikten ook de concentraties zware metalen zeer hoge waarden. Door normering en wetten wordt het water reeds enkele decennia properder. Zware metalen opgeslagen in sedimenten vormen echter nog een potentieel risico.

In het oppervlaktewater lijken concentraties metalen sterk afhankelijk te zijn van suspended solid concentraties. Karakteristieken van deze suspended solids variëren sterk in de tijd (getij, seizoenen) en in de ruimte (doorheen het estuarium). Variëren hierdoor ook metaalgehalten sterk? En hierbij dan ook sediment en metaal input in schorren?

Om dit te onderzoeken worden stalen van suspended solids, sedimenten in slikken en schorren en van de Schelde bodem geanalyseerd op korrelgrootte, organisch materiaal en gehalte aan zware metalen. Kwaliteit en kwantiteit van sediment in het oppervlaktewater en de input in slikken en schorren wordt vergeleken tussen getijen en seizoenen.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten