IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Understanding and predicting spatio-temporal, structural and functional biodiversity dynamics of zooplankton in Belgian coastal waters under climate, nutrient and pollutant stress
https://www.vliz.be/vmdcdata/midas/cruise.php?thiscamp=146

Periode:
 Instituten 

Instituten (2)  Top 

Abstract
Door een integratieve en interdisciplinaire benadering die de onderzoeksdomeinen mariene biologie en ecotoxicologie combineert, heeft dit doctoraatsonderzoek als doel de relatieve bijdrage van de verschillende veranderende milieuomstandigheden en polluenten op de ruimtelijk-termporele dynamiek van de abundaties en diversiteit van zoöplankton in het Belgisch deel van de Noordzee (BPNS) te bepalen. Response in termen van biodiversiteit zal geanalyseerd worden aan de hand van veranderingen in dichtheden en diversiteit van zoöplanktongemeenschappen en (sub) populaties van een of enkele geselecteerde sleutelsoorten (bv. calanoide copepoden). Verder zullen de functionele biodiversiteit en de rol van klimaatfactoren, nutriënten en verontreinigende stoffen daarop, worden onderzocht door biochemische profilering (vetzuren) van deze sleutelsoorten gelet op hun centrale rol in de energie-uitwisseling tussen primaire en hogere trofische niveaus.
Om de responses van zoöplankton ten op zichte van omgevingsfactoren goed te documenteren is monitoring met een hoog rendement, een hoge nauwkeurigheid en een hoge ruimtelijke en temporele resolutie vereist. De belangrijkste instrumenten voor deze studie zijn daarom een Video Plankton Recorder (VPR) in combinatie met een Zoöplankton Scanner (ZooScan). In een eerste fase van het onderzoek ligt de nadruk op de standaardisatie en optimalisatie van deze instrumenten voor het studiegebied en de lokale zoöplanktongemeenschappen.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten