IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Predatie door macrozoöplankton: een studie van de ecologische en evolutionaire gevolgen van de macrozoöplanktongemeenschapsstructuur op fytoplankton en de componenten van de microbiële lus

Referentie nr.: 971185 en 973185
Periode: Oktober 1997 tot September 2001
Status: Afgelopen
 Instituten 

Instituten (2)  Top 
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), meer
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie; Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT), meer, financier

Abstract
De studie beoogt de kwantificatie van de effecten van predatie door zoöplankton op fytoplankton en componenten van de microbiële lus (ciliaten, heterotrofe nanoflagellaten en bacteriën) in ondiepe eutrofe wateren. Daarbij wordt zowel aandacht geschonken aan ecologische aspecten (invloed van populatie- en gemeenschapsstructuur) als op evolutionaire aspecten (voornamelijk in relatie tot de evolutie van predator-geïnduceerde defensiemechanismen). Er wordt gewerkt in een aantal modelsystemen die ondiep en eutroof zijn, doch verschillen in waterhelderheid ('troebele' versus 'heldere' stabiele toestand, gerelateerd tot de aanwezigheid van submerse macrofyten).

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten