IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Invloed van de bioturbator Corophium volutator op de opname van diatomeeën door harpacticoïde copepoden
Legrand, C. (2007). Invloed van de bioturbator Corophium volutator op de opname van diatomeeën door harpacticoïde copepoden. MSc Thesis. Universiteit Gent. Faculteit Wetenschappen: Ghent. 69 + 1 appendix pp.

Thesis info:

Beschikbaar in  Auteur | Dataset 
Documenttype: Doctoraat/Thesis/Eindwerk

Trefwoorden
  Algae > Diatoms
  Sediment mixing > Bioturbation
  Copepoda [WoRMS]; Corophium volutator (Pallas, 1766) [WoRMS]; Bacillariophyceae [WoRMS]; Harpacticoida [WoRMS]
  ANE, Belgium, IJzer R., Nieuwpoort [Marine Regions]
  Marien

Auteur  Top | Dataset 

Abstract
  In het intertidale slikken- en schorrengebied van de Ijzermonding (Nieuwpoort) is debioturbator Corophium volutator in grote aantallen aanwezig. Studies hebben aangetoond datbioturbatie, door organismen in zachte substraten, door het veranderen van de fysische,chemische en biologische sedimenteigenschappen een grote rol speelt in het functioneren vanmariene en zoetwaterecosystemen. Corophium volutator begraast diatomeeën en bij hogeconcentraties is de amfipode niet alleen in staat om de abundantie van dediatomeeënpopulatie te reguleren maar ook de soortensamenstelling. Er zijn indicatiesgevonden voor interacties tussen macro- en meiofauna en er kan dan ook competitie metandere grazende organismen in limiterende omstandigheden verwacht worden .In deze scriptie werd het effect van de aanwezigheid van C. volutator en de hiermee gepaardebioturbatie op de functionaliteit van de sympatrische copeopdensoort Platychelipus littoralisbestudeerd. Parallel met dit onderzoek werd eveneens het effect van C. volutator onderzochtop de productie van extracellulaire polysachariden (EPS) door diatomeeën en op de stabiliteit van het sediment. Hiertoe werden verschillende laboratoriumexperimenten uitgevoerd. Allereerst werd er onderzocht in welke mate C. volutator zich voedt met diatomeeën in experimentele eenheden met en zonder sediment. Parallel met dit experiment werden er EPS bepalingen uitgevoerd in de aan- en afwezigheid van C. volutator. In een volgend experiment werd de voedselopname van P. littoralis vergeleken in de aan- en afwezigheid van C. volutator door gebruik te maken van 13C aangerijkte diatomeeën. Dit gebeurde aanvankelijk in petriplaten maar werd herhaald in sedimentcores met artificieel getijdensysteem. Op het einde van elk experiment werd een EPS bepaling uitgevoerd en in de sedimentcores werd de sedimentstabiliteit bepaald door middel van een Cohesive Strength Meter (CSM). De aanwezigheid van C. volutator had geen effect op de geproduceerde EPS van Naviculaphyllepta. Platychelipus littoralis vertoonde een positieve trend in voedselopname in de aanwezigheid van C. volutator wat waarschijnlijk te wijten is aan het vermengen van de diatomeeënbiofilm naar alle sedimentlagen door C. volutator. Dit zou de voedselbeschikbaarheid vergroten voor de benthische harpacticoide P. littoralis. Debioturbator C. volutator veroorzaakte een verlaging van de erosiedrempel van het sediment. Dit effect is waarschijnlijk het gevolg van het vergroten van interstitiële ruimtes en het verhogen van de watersaturatie. Daarenboven zal het begrazen van diatomeeën en de hiermee geassocieerde biofilm door C. volutator de sedimentstabiliteit negatief beïnvloeden. Corophium volutator is naast de zichtbare bioturbatie van het sediment ook verantwoordelijk voor tal van functionele effecten die sympatrische organismen zullen beïnvloeden. Dedominante harpacticoide Platychelipus littoralis in het studiegebied werd positief beïnvloed. Mede hierdoor wordt een optimale benutting van de beschikbare primaire voedselbronnen gerealiseerd.

Dataset
 • Invloed van de bioturbator Corophium volutator op de opname van diatomeeën door harpacticoïde copepoden, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteur | Dataset