IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Sediment and morphodynamics of a siliciclastic near coastal area, in relation to hydrodynamical and meteorological conditions: Belgian Continental Shelf = De sediment- en morfodynamiek van de kustnabije zone in relatie tot de impact van hydrodynamische en meteorologische factoren in een silicoclastische omgeving, Belgisch continentaal plat
Van Lancker, V.R.M. (1999). Sediment and morphodynamics of a siliciclastic near coastal area, in relation to hydrodynamical and meteorological conditions: Belgian Continental Shelf = De sediment- en morfodynamiek van de kustnabije zone in relatie tot de impact van hydrodynamische en meteorologische factoren in een silicoclastische omgeving, Belgisch continentaal plat. PhD Thesis. University of Gent: Gent. 194 pp.

Thesis info:

Beschikbaar in  Auteur 
Documenttype: Doctoraat/Thesis/Eindwerk

Trefwoorden
  Acquisition > Data acquisition
  Coastal zone
  Data processing
  Earth sciences > Atmospheric sciences > Meteorology
  Modelling
  Morphology (coastal)
  Motion > Water motion > Water currents > Tidal currents
  Physics > Mechanics > Dynamics > Sediment dynamics
  Physics > Mechanics > Fluid mechanics > Hydrodynamics
  Spatial variations
  Temporal variations
  Transport > Sediment transport
  ANE, België, Belgisch Continentaal Plat (BCP) [Marine Regions]
  Marien/Kust

Auteur  Top 
 • Van Lancker, V.R.M., meer

Abstract
  De Belgische kustnabije zone wordt gekenmerkt door een aantal zandbanken die nagenoeg parallel aan de kust verlopen. In het kader van deze studie werd de sediment- en morfodynamiek bestudeerd van de Stroombank, de Nieuwpoort Bank en de Baland Bank en werd een vergelijkend onderzoek verricht langsheen de zuidelijke rand van de Vlaamse Banken.

  Teneinde het sedimentologisch en morfologisch gedrag van een macrotidaal ondiep-water kustsysteem (-5 tot -15 m GLLWS) te bestuderen, werd een geïntegreerde onderzoeksmethodologie opgesteld en dit voor verschillende ruimte- als tijdschalen.

  Sedimenttransportberekeningen toonden aan dat de getijdestromingen competent genoeg zijn om het in-situ sediment in beweging en in suspensie te brengen.

  Uit de sedimentaire opbouw van het gebied bleek dat de oppervlakkige sedimenten vooral gekenmerkt zijn door fijn tot heel fijne zanden. Opmerkelijk is de correlatie van grovere zanden (> 250 µm) met het voorkomen van grotere bodemstructuren. Sedimentatie van slib kan verwacht worden dieper dan ruwweg -6 m.

  Een interactief model wordt voorgesteld ter aanduiding van het behoudsmechanisme van het zandbanken - geulen systeem. Hieruit bleek dat de grovere sedimentfracties zich bevinden aan de basis van de zandbanken resulterend uit een aanrijkingsproces vanuit de geulen. Deze sedimentbuffer wordt hydraulisch gesorteerd en geleidelijk hellingopwaarts getransporteerd door de gecombineerde actie van getij en golven. Deze processen bleken geldig onder veranderende weersomstandigheden.

  Windaangedreven stroming is belangrijk in de kustzone. Algemeen gesteld komen de laagste sedimentvolumes overeen met zomer en herfst condities, terwijl de wintermaanden het hoogste volume vertonen en gekenmerkt zijn door een aanrijking van fijnere zandige sedimenten. Versterking van de getijdestroming door meteorologische invloeden in een zelfde richting verhoogt aanzienlijk het sedimenttransport. Uit de temporele metingen bleek tevens dat de duur en de uniformiteit van de meteorologische factoren primeert boven hun sterkte. Het gebied kent een vlug herstel.

  Uit de spatiale en temporele differentiatie van het kustsysteem blijkt dat het sedimenttransport langsheen goed afgelijnde transportpaden verloopt. De nabije kustzone is dan ook aanzien als een auto-regulerend sedimenttransportsysteem waarbij een transversaal transport ondergeschikt is aan het kustlangse transport.

  Het lijkt aannemelijk dat de kustbanken gevormd zijn onder een hydraulisch regime gelijkaardig aan het hedendaags systeem.


Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteur