IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

dr. Van Lancker, Vera
ORCID
 • Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen; Operationele Directie Natuurlijk Milieu; Dataverwerking en modellering van ecosystemen (ECODAM), meer
 • Contact op het instituut:
  Tel.: +32-(0)2-773 21 29
  E-mail:
 • Oceans & Lakes : Master of Marine and Lacustrine Science and Management, meer
 • Functie: Lecturer
  Contact op het instituut:
  E-mail:
 • Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen; Departement Beheer van het Mariene Ecosysteem; Beheerseenheid Mathematisch Model Noordzee en Schelde-estuarium; Brussel (KBIN-BMM), meer
 • Contact op het instituut:
  Tel.: +32-(0)2-773 21 29
  Fax: +32-(0)2-770 69 72
  E-mail:
Vera Van Lancker
  Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Geologie; Renard Centre of Marine Geology (RCMG), meer
  Functie: Geoloog, Wetenschappelijk personeel
 • Beleid, onderzoek en budgettering van aggregaten in continentale zeeën in relatie tot eindgebruikers (MAREBASSE), meer
 • Cluster Duurzaam beheer van de Noordzee, meer
 • Development of a framework for Mapping European Seabed Habitats, meer
 • Ecosystem sensitivity to invasive species, meer
 • Een Biologische Waarderingskaart voor het Belgisch Continentaal Plat, meer
 • Europese mariene zand en grindvoorraden: Evaluatie en milieu-impact van extractie, meer
 • Kwantificeren van erosie/sedimentatiepatronen om de natuurlijke van de antropogeen geïnduceerde sedimentdynamiek te onderscheiden, meer
 • Naar een hoge-resolutie 3D-analyse van de zandbankarchitectuur op het Belgisch Continentaal Plat - Resource-3D, meer
 • Naar een ruimtelijk structuurplan voor duurzaam beheer van de zee (GAUFRE), meer
 • Optimal Offshore Wind Energy Developments in Belgium, meer
 • Slib: oorsprong, karakterisatie en menselijke activiteiten, meer
 • Studie van de ecologische effecten van zandwinning op de Kwintebank: evaluatie van de post-extractie effecten, meer
 • Sustainable Use of Sand in Nature-based solutions, meer
 • Bathymetric Position Index (structures) : small scale structures indicating slopes, crests and depressions on the Belgian continental shelf (UG_RCMG_BPI_s), meer
 • Bathymetric Position Index (zones) : large scale slopes, crests, flats and depressions on the Belgian continental shelf (UG_RCMG_BPI_z), meer
 • BELGICA CRUISE 06-20a, meer
 • Full coverage sediment and bathymetry map of the BCS, meer
 • Median grain size on the Belgian continental shelf (UG_RCMG_d50), meer
 • QUEST4D database, meer
 • Sediment Volume of the Upper Holocene Layer in the Belgian Part of the North Sea in cubic meters, meer
 • Silt-clay percentage on the Belgian continental shelf (UG_RCMG_sicl), meer
 • Speek project RCMG data: Kwintebank sediment grain size and CaCo3 content, meer
 • Wave Glider data on surface and water-column currents and turbidity. 22-day trajectory around Oosthinder sandbank, Belgian part of the North Sea, meer
A1 publicaties (45) [show]
Peer reviewed publicaties (2) [show]
Boeken (8) [show]
Boekhoofdstukken (89) [show]
Thesissen (2) [show]
Abstracts (80) [show]
Rapporten (46) [show]
Overige publicaties (26) [show]
Thesis (co-)promotor (17) [show]
Thesis begeleider [show]