IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Studie van de ecologische effecten van zandwinning op de Kwintebank: evaluatie van de post-extractie effecten
www.belspo.be/belspo/fedra/proj.asp?l=en&COD=EV/38

Engelstalige titel: Study of Post-extraction ecological effects in the Kwintebank sand dredging area
Overkoepelend project: Research action SPSD-II: Second scientific support plan for a sustainable development policy, meer
Identifier financieringsorganisatie: EV/38 (Other contract id)
Acroniem: SPEEK
Periode: December 2003 tot April 2006
Status: Afgelopen

Thesaurusterm: Benthos
Geografische termen: ANE, België, Vlaamse Banken, Kwintebank [Marine Regions]; ANE, Noordzee [Marine Regions]
 Instituten | Publicaties | Datasets 

Instituten (5)  Top | Publicaties | Datasets 

Abstract
 • Context

  SPEEK is een samenwerking tussen drie Belgische labo’s (UGent/Mariene Biologie; UGent/Renard Centrum voor Mariene Geologie; CLO-DvZ) en 1 Spaans instituut (Fundación AZTI, Department Oceanography and Marine Environment). Deze samenwerking heeft als doel om de expertise binnen deze groepen te bundelen, om op die manier een inzicht te verkrijgen in het mogelijke hersel van het bodemleven in het centrale deel van de Kwintebank, dat voor een periode van drie jaar wordt afgesloten voor zandontginning. Deze ecologische informatie zal leiden tot informatie die kan aangewend worden bij het duurzaam beheer van de zandontginningsgronden op het Belgisch Continentaal Plat.


 • Beschrijving van het project.


  • Doelstelling

   SPEEK heeft als voornaamste doelstellingen om (1) de langetermijnseffecten van zandontginning op het bodemleven van de Kwintebank te beschrijven; (2) het mogelijke herstel van het bodemleven op te volgen, na de stopzetting van de ontginning in het centrale deel van de zandbank; (3) geschikte biologische instrumenten voor te stellen, die de mogelijke schade aan het benthisch milieu als gevolg van zandontginning weergeven en (4) beleidsinformatie voor te stellen met betrekking tot de intensiteit en rotatie van de ontginning in mogelijke concessiegebieden op zee.


  • Methodologieën

   SPEEK zal zich richten op diverse groepen binnen het benthos: van het meiobenthos (alle meercelligen begrepen tussen 38 µm en 1 mm) worden de dominante taxa bestudeerd door de Sectie Mariene Biologie (Nematoda) en AZTI (Harpacticoida), terwijl onderzoek naar het macobenthos wordt uitgevoerd door DvZ. Deze biologische gegevens worden ondersteund door geologische data, die worden verzameld door RCMG.

   Tijdens een eerste faze van het onderzoek zullen de langetermijnseffecten van zandextractie op het bodemleven worden onderzocht. Dit zal gebeuren door voor iedere groep historische data te compileren, en daar waar mogelijk aan te vullen met recente data verzameld tijdens de extractieperiode. Analyse van deze data zal dan toelaten om de veranderingen op lange termijn in te schatten. Dit is een ontontbeerlijke stap om het herstel van de bodemgemeenschappen te kunnen opvolgen.

   In de tweede faze van het onderzoek wordt nagegaan hoe de verschillende groepen binnen het benthos zich eventueel herstellen in het centrale deel van de Kwintebank, dat afgesloten werd voor ontginning. Deze biologische data zullen worden ondersteund door geo-akoestische opnames die gebeuren in de projecten Marebasse en Eumarsand. Door traditionele analysemethodes (diversiteit, gemeenschapssamenstelling) te combineren met nieuw ontwikkelde technieken op de Sectie Mariene Biologie (Nematoden Biomassa Spectra, MDA modellering, ecotypes voor harpacticoide copepoden) zal het herstel en de snelheid waarmee dit gebeurd accuraat worden beschreven.

   Door de vergelijking te maken van (1) de responstijd en gevoeligheid van de verschillende benthosgroepen op zandextractie/stopzetten van zandextractie en (2) de accuraatheid van de verschillende analysetechnieken, zullen we in staat zijn om monitoringsstrategieën voor te stellen met betrekking tot zandextractie. De finale integratie van alle resultaten zal leiden tot het formuleren van beleidsopties met betrekking tot de intensiteit van de ontginning en de rotatie van de ontginningsgebieden.

Datasets (3)  Top | Instituten | Publicaties 
 • ILVO data Speek project: macrobenthos op de Kwintebank baggerzone, meer
 • Speek project RCMG data: Kwintebank sediment grain size and CaCo3 content, meer
 • Speek project Ugent data: copepoda op de Kwintebank, meer

Publicaties (2)  Top | Instituten | Datasets 
 • Vanaverbeke, J.; Vincx, M. (2008). Short-term changes in nematode communities from an abandoned intense sand extraction site on the Kwintebank (Belgian Continental Shelf) two years post-cessation. Mar. Environ. Res. 66(2): 240-248. dx.doi.org/10.1016/j.marenvres.2008.02.066, meer
 • Vanaverbeke, J.; Bellec, V.; Bonne, W.; Deprez, T.; Hostens, K.; Moulaert, I.; Van Lancker, V.; Vincx, M. (2007). Study of post-extraction ecological effects in the Kwintebank sand dredging area (SPEEK). Belgian Science Policy: Brussel. 92 pp., meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten | Publicaties | Datasets