IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Research action SPSD-II: Second scientific support plan for a sustainable development policy
www.belspo.be/belspo/fedra/prog.asp?l=en&COD=EV

Identifier financieringsorganisatie: SPSD-II (Other contract id)
Acroniem: SPSD-II
Periode: Februari 2002 tot April 2006
Status: Afgelopen
 Instituut | Publicaties | Projecten 

Instituut  Top | Publicaties | Projecten 

Deelprojecten (42)  Top | Instituut | Publicaties 
 • Afweging van de menselijke activiteiten in het Belgisch deel van de Noordzee (BALANS), meer
 • Algenbloeien: opkomend probleem voor gezondheid en duurzaam gebruik van oppervlaktewateren, meer
 • An information and communication technologies ICT-based course in Earth observation with emphasis on imaging spectroscopy and including hands-on applications, meer
 • Atmosferische stikstofaanvoer naar de Noordzee: onorganische en organische nutriënten, meer
 • Beleid, onderzoek en budgettering van aggregaten in continentale zeeën in relatie tot eindgebruikers (MAREBASSE), meer
 • Belgian Biodiversity Platform, meer
 • Belgische scheepswrakken: hotspots voor mariene biodiversiteit, meer
 • Biodiversiteit van drie groepen representatief voor het Antarctisch Zoobenthos (BIANZO): vergelijkende structuur, verspreiding en functie, meer
 • Biogeochemische koolstof, stikstof en fosfor stromen in de Noordzee (CANOPY), meer
 • Changes in metal biogeochemistry resulting from wetland creation: bioavailability, toxicity and risk, meer
 • Cluster Duurzaam beheer van de Noordzee, meer
 • Cluster Eutrophication, meer
 • De Hinderbanken: nog steeds een belangrijk gebied voor de Belgische mariene biodiversiteit?, meer
 • De retentie van silicium in het Schelde continuum en de impact ervan op de eutrophicatie van de kust, meer
 • Dynamiek van de Antarctische ijskap en klimaatsvariaties: modellering en ijssamenstelling (AMICS), meer
 • Dynamiek van macrofyten en nutriënten in de bovenstroomse gebieden van het Scheldebekken, meer
 • Een Biologische Waarderingskaart voor het Belgisch Continentaal Plat, meer
 • Effecten van polluenten op populaties en benthische levensgemeenschappen in de Noordzee (ECOTOX2), meer
 • Emissies van CO2, SO2 en NOx van schepen, meer
 • Endocriene verstoring in het Schelde-estuarium: distributie, blootstelling en effecten, meer
 • Geïntegreerde evaluatie van mariene voedinsmiddelen: voedingswaarde, veiligheid en consumptieperceptie, meer
 • Hogere trofische niveaus in de Zuidelijke Noordzee (TROPHOS), meer
 • Impact van klimaatsveranderingen op de biologische koolstofpomp in de Zuidelijke Oceaan, meer
 • Laat-Kwartaire klimaatshistoriek van Antarctische kustmilieus: een multi-proxy benadering, meer
 • Leefbaarheid van de populaties van bruinvis en gewone zeehond in de noordoost-Atlantische sector (genetische en ecologische aspecten), meer
 • Macrophytes and nutrient dynamics in the upper reaches of the Schelde basin, meer
 • Marine Incidents Management cluster - MIMAc, meer
 • Modellering van het klimaat en het zeeniveau gedurende het derde millennium (MILMO), meer
 • Monitoringsprogramma van de luchtvervuiling door schepen, meer
 • Naar een ruimtelijk structuurplan voor duurzaam beheer van de zee (GAUFRE), meer
 • Ontwikkeling van een geïntegreerde databank voor het beheer van accidentele lozingen, meer
 • Optimal Offshore Wind Energy Developments in Belgium, meer
 • Risico analyse van mariene activiteiten in het Belgisch deel van de Noordzee, meer
 • Role of oceanic production and dissolution of calcium carbonate in climate change, meer
 • Slib: oorsprong, karakterisatie en menselijke activiteiten, meer
 • Solar roadmap 2000-2025, meer
 • Status, controle en rol van de pelagische diversiteit van de Zuidelijke Oceaan, meer
 • Studie en modellering van de interactie tussen eutrofiëring en biologische hulpbronnen, meer
 • Studie van de ecologische effecten van zandwinning op de Kwintebank: evaluatie van de post-extractie effecten, meer
 • Typologie, referentieconditie en classificatie van de Belgische kustwateren, meer
 • Validation of alternative marine calcareous skeletons as recorders of global climate change, meer
 • Wijzigingen in biogeochemie van metalen bij aanleg van overstromingsgebieden: biobeschikbaarheid, toxiciteit en risico’s (WETMAT), meer

Abstract
The sixth phase of the North Sea research programme was included in the Second Scientific Support Plan for a Sustainable Development Policy (SPSD-II).

Within the SPSD-II, three thematic programmes of the First Plan: "Sustainable management of the North Sea", "Global Change and Sustainable Development" and "Antarctic Research, phase IV" were grouped within a coordination structure entitled "Global Change, Ecosystems and Biodiversity".

This structure ensured a better interaction between the various programmes and research themes, in order to permit as much as possible an integrated approach centered on environmental problems within the context of sustainable development. This initiative also allowed to optimise the management of the programmes, promoted co-operation among the different groups of researchers around a central theme, and simplified the use and synthesis of the research results.

In support to sustainable management policies for the North Sea special attention was given to North Sea research within the SPSD-II in order to:

 • further deepen our knowledge about the structure and functioning of the North Sea ecosystem as well as the processes underlying them
 • better understand the socio-economic impact of direct and indirect human activities on the North Sea ecosystem.

The overall budget of this phase was 10,9 MEURO. 25 projects were financed.

Publicaties (2)  Top | Instituut | Projecten 
 • Beheydt, D.; Goossens, A.; Boeckx, P.; Van Cleemput, O.; Sleutel, S.; De Neve, S.; Hofman, G.; Mestdagh, I.; Lootens, P.; Carlier, L.B.; Vande Walle, I.; Verbeeck, H.; Lemeur, R.; Van Camp, N.; Lust, N.; Verheyen, K. (2007). Carbon sequestration potential in different Belgian terrestrial ecosystems: quantification and strategic exploration (CASTEC): Final report. Belgian Science Policy: Brussel. 97 pp., meer
 • Chou, L.; Carbonnel, V.; Rebreanu, L.; Vanderborght, J.-P.; Roevros, N.; Tsagaris, M.; Van der Zee, C.; Lionard, M.; Muylaert, K.; Dasseville, R.; Vyverman, W.; Arndt, S.; Aguilera, D.; Regnier, P. (2007). Silica retention in the Scheldt continuum and its impact on coastal eutrophication (SISCO): Final report EV/17. Belgian Science Policy: Brussel. 95 pp., meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituut | Publicaties | Projecten