IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Leefbaarheid van de populaties van bruinvis en gewone zeehond in de noordoost-Atlantische sector (genetische en ecologische aspecten)
www.belspo.be/belspo/fedra/proj.asp?l=en&COD=EV/46

Engelstalige titel: Viability of the Northeast Atlantic harbour porpoise and seal populations (genetic and ecological studies)
Overkoepelend project: Research action SPSD-II: Second scientific support plan for a sustainable development policy, meer
Referentie nr.: EV/46
Periode: December 2003 tot April 2006
Status: Afgelopen
 Instituten | Publicatie 

Instituten (5)  Top | Publicatie 
 • Université de Liège; Faculté des Sciences; Département de Biologie, Ecologie et Evolution; Laboratoire d'Océanologie, meer, coördinator
 • Université de Liège; Faculté des Sciences; Département des Sciences et Gestion de l'Environnement; Unité de zoogéographie, meer, partner
 • Vrije Universiteit Brussel; Vakgroep Biologie; Laboratorium voor Ecotoxicologie en Polaire Ecologie (ETOX), meer, partner
 • Université de Liège; Faculté de Médecine Vétérinaire; Department of Morphology and Pathology; Pathologie générale (Ulg), meer, partner
 • Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO), meer, financier

Abstract
 • Context

  Alle populaties van zeezoogdieren in de Noordoost-Atlantische sector worden beschouwd als zeer kwetsbaar; aangezien meerdere populaties of achteruitgaan of minstens bedreigd worden, zijn z e het onderwerp van meerdere internationale directieven met het oog op bescherming.
  Door hun voorkomen langs kustgebieden, is er een belangrijke interactie en mogelijk negatieve impact van scheepvaart, visvangst en algemene geluidspollutie op de populaties van in het bijzonder bruinvis (Phocoena phocoena) en gewone zeehond (Phoca vitulina). Beide soorten komen in principe algemeen voor langs de hele Europese Atlantische kustlijn.
  Een aantal aspecten, in het bijzonder betreffend de impact van xenobionte polluenten werden min of meer reeds uitvoerig bestudeerd. De algemene impact van menselijke activiteiten is echter moeilijk in kaart te brengen, ook door het ontbreken van basisinformatie betreffende de populatie-ecologie, de densiteiten, distributie en genetische diversiteit van de populaties.

 • Beschrijving van het Project

  • Doelstellingen

   Het project beoogt een bijdrage te leveren tot de studie van de leefbaarheid van de populaties van bruinvis en gewone zeehond in de Noordzee, in het bijzonder in de Zuidelijke Baai van de Noordzee, en dit door:

   1. Een karakteriseren van de genetische structuur en diversiteit van de populaties
   2. Een beter begrijpen van hun voedingsecologie
   3. Een inschatting van de kwetsbaarheid van beide soorten voor 'bijvangst' door de visserij

  • Methodologie

   Om aan de objectieven te voldoen, wordt langs volgende onderzoekslijnen gewerkt:

   1. De genetische structuur van de populaties wordt onderzocht aan de hand van 4 complementaire genetische 'markers' : 'D-loop region' van het mtDNA, microsatelliet-markers markers van het Y en van de autosomale chromosomen, en van het voornaamste Histocompatibiliteitscomplex (MHC).
   2. Determinatie van stabiele koolstof en stikstof signaturen (d13C and d15N) in spier en bloed van beide soorten zal een verder inzicht geven van hun voedingspatroon
   3. De kwetsbaarheid voor bijvangst wordt onderzocht via post-mortem onderzoek en via een grondige en systematische inventarisatie van door de visserij gevangen dieren.

Publicatie  Top | Instituten 
 • Das, K.; Drouguet, O.; Fontaine, M.C.; Holsbeek, L.; Jauniaux, T.; Michaux, J.; Joiris, C. (2007). Viability of the Northeast Atlantic harbour porpoise and seal population (genetic and ecological study): final report. Belgian Science Policy: Brussel. 42 pp., meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten | Publicatie