IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Algenbloeien: opkomend probleem voor gezondheid en duurzaam gebruik van oppervlaktewateren
www.belspo.be/belspo/fedra/proj.asp?l=en&cod=ev/34

Engelstalige titel: Algal blooms: Emerging Problems for Health and Sustainable Use of Surface Waters
Overkoepelend project: Research action SPSD-II: Second scientific support plan for a sustainable development policy, meer
Identifier financieringsorganisatie: EV/34 (Other contract id)
Acroniem: BBLOOMS
Periode: Januari 2003 tot April 2006
Status: Afgelopen

Thesaurustermen: Algenbloei; Human health; Nutriënten; Waterkwaliteit
Taxonomische term: Cyanobacteria [WoRMS]
Geografische termen: België, Gent [Marine Regions]; Belgium, Sambre R., L'Eau d'Heure [Marine Regions]
 Instituten 

Instituten (3)  Top 
 • Université de Liège; Faculté des Sciences; Centre d'Ingénierie des Protéines (CIP), meer, coördinator
 • Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Laboratorium voor Protistologie en Aquatische Ecologie (PAE), meer, partner
 • Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO), meer, financier

Abstract
Context

De laatste jaren zijn algenbloeien, massale ontwikkeling van algen en cyanobacteriën drijvend op het wateroppervlak (‘blooms’), wereldwijd geïdentificeerd als een groeiend probleem in zoetwater. Deze bloeien, vooral deze gedomineerd door cyanobacteriën, vormen een potentieel gevaar voor de gezondheid van mens en dier en interfereren met de exploitatie van oppervlaktewaters (drinkwater, recreatie, irrigatie, viskweek, ...).
B-BLOOMS onderzoekt dit fenomeen in Belgische waters en zal toelaten de wetenschappelijke data te gebruiken voor de ontwikkeling van modellen die bloeien op lange termijn kunnen voorspellen, om op deze manier de overheid te helpen bij het nemen van beslissingen en bij het naleven van de europese richtlijnen betreffende drink- en zwemwater.


Beschrijving van het project

Doelstellingen

 1. Het documenteren van de omvang, aard (genotypische diversiteit, identificatie van de toxines), en fenologie van algenbloeien in België. Deze data zullen opgeslagen worden in een databank.
 2. Bijdragen tot de ontwikkeling van modellen die bloeien kunnen voorspellen gebaseerd op de monitoring van de ecologische condities die aanleiding geven tot bloeivorming.
 3. De middelen ontwikkelen (protocols voor het inzamelen, modellen, moleculaire merkers) die nodig zijn om een nationaal monitoring netwerk op te richten, wat een snelle detectie en identificatie van waterbloeien moet toelaten.


Methodologie

 1. Monitoring van referentiemeren (FUNDP, UGent)
  Regelmatig bemonsteren en bepalen van de klassieke fysico-chemische parameters
  in de meren Eau d’Heure (FUNDP) en Blaarmeersen (UGent).

 2. Analyse van de stalen (ULg, FUNDP, UGent)

  • Pigmentanalyse via HPLC met fotodiode array en gebruik van de software CHEMTAX (FUNDP, UGent)
  • Microscopische identificatie en het samenstallen van een digitale databank van cyanobacteriën taxa (ULg, FUNDP, UGent)
  • Isolatie en zuivering van de bloeivormende cyanobacteriën (ULg)
  • Karakterisatie en meting van cyanotoxines door middel van assays en HPLC (CRITT-Bioindustries, subcontractant ULg)
  • Onderzoek naar de genetische diversiteit van bloeivormende cyanobacteriën (ULg, UGent) gebaseerd op ribosomaal DNA, door middel van DGGE (Denaturating Gradient Gel Electrophoresis) en "clone libraries"
  • Moleculair onderzoek naar de diversiteit van de cyanotoxinegenen en detectie via PCR (Polymerase Chain Reaction) (ULg)

 3. Databank, netwerk en website (ULg, FUNDP, UGent)
  • Uitbouwen van een nationaal netwerk van waarnemers en mensen verantwoordelijk voor de staalname van waterbloeien (BLOOMNET; ULg, FUNDP, UGent)
  • Ontwerp en productie van een database in ACCESS (BLOOMBASE; FUNDP)
  • Ontwerp en productie van een website die toegang verleend tot de data van BLOOMBASE en de informatie in BLOOMNET (BLOOMWEB)

 4. Modelleren (BLOOMODEL; FUNDP)

  • Constructie van een ANN (artificieel neuraal netwerk) model voor de identificatie en het voorspellen van algenbloeien (BLOOMODEL)
  • Koppeling van het BLOOMODEL aan de reeds bestaande geïntegreerde modellen voor de meren van Eau d’Heure.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten