IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

prof. dr. Vyverman, Wim
ORCID
Thesaurusterm: Fytoplankton
 
 • Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Laboratorium voor Protistologie en Aquatische Ecologie (PAE), meer
 • Functie: Directeur - Professor
  Contact op het instituut:
  Tel.: +32-(0)9-264 85 01
  Fax: +32-(0)9-264 85 99
  E-mail:
 • eCOAST, meer
 • Functie: Wetenschappelijk Directeur Ecologie
 • Oceans & Lakes : Master of Marine and Lacustrine Science and Management, meer
 • Functie: Lecturer
  Contact op het instituut:
  E-mail:
 • Algenbloeien: opkomend probleem voor gezondheid en duurzaam gebruik van oppervlaktewateren, meer
 • Analyse van de nutriëntenconcentraties in Antarctische en alpiene meren: paleolimnologische en biogeografische toepassingen, meer
 • Antarctische microbiële biodiversiteit: het belang van geografische en ecologische factoren, meer
 • Baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu, meer
 • Belgian Polar Research Cluster, meer
 • Biodiversiteit van marine benthische gemeenschappen langsheen ecologische gradiënten, meer
 • Biodiversiteit-productiviteit relatie van benthische diatomeeën langs een saliniteitsgradient, meer
 • Biogeografie en Biodiversiteit van de Zee - BBSea Integratie van ecologische en evolutieve patronen en processen, meer
 • Biological evaluation of eleven sandy beaches along the Flemish Coast, meer
 • Biotische interacties in turbiede estuariene systemen, meer
 • Body - size and ecosystem dynamics: integrating pure and applied approaches from aquatic and terrestrial ecology to support an ecosystem approach, meer
 • Cluster Eutrophication, meer
 • Cyanobacteriële bloeien: toxiciteit, diversiteit, modelleren en beheer, meer
 • De invloed van historische en ecologische factoren op de biogeografie van diatomeeën: een moleculair-fylogenetische en ecofysiologische studie van enkele representatieve taxa, meer
 • De retentie van silicium in het Schelde continuum en de impact ervan op de eutrophicatie van de kust, meer
 • De rol van celgrootte bij de inductie van sexuele reproductie bij diatomeeën: identificatie van differentieel gereguleerde genen adhv cDNA-AFLP, meer
 • De rol van voedingsstrategieën voor het bepalen van de structuur en biodiversiteit van diatomeeën- en copepodengemeenschappen., meer
 • Diatomeeën als indicatoren voor de laat-kwartaire milieugeschiedenis van antarctica : constructie van een regionale kalibratie-dataset en reconstructie van milieuveranderingen op basis van meersedimenten, meer
 • Door de lucht verpreid hyperspectraal potentieel voor kustbiochemie van het schelde estuarium en pluim, meer
 • Economic and Ecological Benefits from Sustainable Use of the Aral Sea Artemia Resource, meer
 • Een studie van de koolstofflux doorheen het microbieël voedselweb in aquatische systemen: experimenten en modellering, meer
 • Evolutie van variatiepatronen in morfologische en reproductieve kenmerken bij geselecteerde diatomeeëntaxa, meer
 • Historische klimaatvariabiliteit op hoge breedtegraden in de Zuidelijke Hemisfeer - een uitbreiding van de "Pole-Equator-Pole" paleoklimaattransecten over Zuid-Amerika enAustralasië, meer
 • Holocene climate variability and ecosystem change in coastal East and Maritime Antarctica, meer
 • Identificatie en karakterisering van genen die gemoduleerd worden tijdens de seksuele reproductie van diatomeeën, meer
 • Klimaatsschommelingen, productiviteit en voedselwebstructuur in het Tanganyikameer, meer
 • Laat-Kwartaire klimaatshistoriek van Antarctische kustmilieus: een multi-proxy benadering, meer
 • Lipid-based, high value products and renewable energy from microalgae, meer
 • Microbenthos onderzoek in de Zeeschelde, meer
 • OA-CL-016 BE-POLES: Belgische Polaire onderzoekscluster, meer
 • Onderzoek Milieu-Effecten Sigmaplan, meer
 • Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu, meer
 • Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu, meer
 • Onderzoek van plankton gemeenschappen in Nieuw-Guinea en Australië: het lichtklimaat in meren en de impact ervan op de populatiestrukturen en -dynamiek van primaire producenten, meer
 • Paleolimnologische reconstructie van Holocene klimaatveranderingen en hun effect op de ijskapdynamiek en lacustriene microbiële gemeenschappen in Lützow Holm Bay (Oost-Antarctica), meer
 • PhD The role of primary consumers in the dynamics of Transparent Exopolymer Particles, meer
 • Protective measures (SIGMA-Plan) against inundation of the river Scheldt (Belgium): possible environmental effects (AMIS research project), meer
 • Reproductieve, genetische en fenotypische variatiepatronen in relatie tot toxiciteit bij Pseudo-nitzschia pungens, meer
 • Sex signaling and life cycle evolution in pennate diatoms, meer
 • Studie naar het fytoplankton in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, meer
 • Studie naar het fytoplankton in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, meer
 • Studie naar het fytoplankton in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, meer
 • Studie van microplankton en de microbiële "loop" in de Zeeschelde, meer
 • Systematische studie van algae, fungi, plantae en invertebrata in het Indo-Melanesische gebied, meer
 • Taxonomie, auto-ecologie en biogeografie van kritische diatomeeën en desmidiaceeëntaxa. Limnologisch onderzoek van laaglandbiotopen in Madang Province (Papoea-Nieuw-Guinea), meer
 • Taxonomisch, fylogenetisch en biogeografisch onderzoek over Plantae, Fungi en Protoctista, meer
 • The Algal Microbiome: Friends and Foes, meer
 • UGent Aquaculture R&D Consortium, meer
 • Understanding Diatom Biology by Functional Genomics Approaches, meer
 • Vaststellen van het maximaal ecologisch potentieel/goed ecologisch potentieel voor kunstmatige en/of sterk veranderde Vlaamse waterlichamen - partim Boudewijnkanaal en achterhaven Zeebrugge (fytoplankton), meer
 • Vaststellen van het maximaal ecologisch potentieel/goed ecologisch potentieel voor kunstmatige en/of sterk veranderde Vlaamse waterlichamen - partim Spuikom Oostende, meer
 • Vaststellen van het maximaal ecologisch potentieel/goed ecologisch potentieel voor kunstmatige en/of sterk veranderde Vlaamse waterlichamen - partim zoetgetijwaterlichamen 'getijdedijle en getijdezenne', 'getijdedurme' en 'getijdenetes', meer
 • Vergelijkend morfologisch- en moleculair-taxonomisch onderzoek van Bacillariophyta, Nematoda, Crustacea en Rotifera, meer
 • Vergelijkend taxonomisch en ecologisch onderzoek van planktongemeenschappen in Nieuw-Guinea en Australië, meer
 • Vergelijkende taxonomische, biogeografische en ecologische studies van benthische protistengemeenschappen in zoetwater- en estuariene milieu' s in gematigde en tropische gebieden, meer
 • Bacteria (16S) in Antarctic terrestrial soils of the Sor Rondane Mountains, meer
 • Bacterial Diversity Assessment in Antarctic Terrestrial and Aquatic Microbial Mats, meer
 • Data, scripts and model output to perform spatiotemporal analysis of plankton drivers in the Belgian part of the North Sea., meer
 • Marine phytoplankton community composition data from the Belgian part of the North Sea, 1968-2010, meer
 • Marked changes in diatom and dinoflagellate biomass, composition and seasonality in the Belgian Part of the North Sea between the 1970s and 2000s, meer
 • Microbial communities (Bacteria, Eukaryotes and Fungi) in Arctic, Antarctic and Sub-Antarctic lacustrine biofilms, meer
 • Microbiome diversity in the Sør Rondane Mountains, East Antarctica, meer
 • OMES: Lippenbroek: Studie van de evolutie van een GGG-GOG gebied, meer
 • Phytoplankton biodiversity in the Belgian part of the North Sea: a microscopic and molecular inventory, meer
 • Transparent exopolymer particles measured monthly in the Zeeschelde at 11 stations, meer
A1 publicaties (182) [show]
Peer reviewed publicaties (7) [show]
Boek [show]
Boekhoofdstukken (27) [show]
Thesis [show]
Abstracts (88) [show]
Rapporten (11) [show]
Overige publicaties (20) [show]
Thesis (co-)promotor (22) [show]