IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Studie van microplankton en de microbiële "loop" in de Zeeschelde

Engelstalige titel: Study on microplankton and the microbial "loop" of the Sea Scheldt
Overkoepelend project: Onderzoek Milieu-Effecten Sigmaplan, meer
Acroniem: OMES 1
Periode: 1995 tot 1998
Status: Afgelopen

Thesaurustermen: Ecologie; Plankton; Waterbeheer; Waterkwaliteit
Geografische term: België, Zeeschelde [Marine Regions]
 Instituten | Datasets 

Instituten (2)  Top | Datasets 
  • Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Afdeling Limnologie, meer
  • Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Afdeling Limnologie, meer, financier

Abstract
De concentratie aan particulair materiaal en het aandeel van verscheidene componenten hierin wordt bepaald via verschillende staalnametechnieken. Hierbij wordt in eerste instantie onderscheid gemaakt tussen fijn en grof particulair materiaal, gezien voor beide aparte staalnamemethodes gebruikt worden.
Van de stalen voor fijn particulair organisch materiaal wordt de hoeveelheid koolstof (totaal, organisch en inorganisch) bepaald via chemische analyse. Via microscopische beeldanalyse wordt de concentratie aan particulair materiaal, de compactheid, de grootteverdeling en globale samenstelling van detritus en microzoöplankton (= fytoplankton + microzoöplankton) gekwantificeerd. Het microplankton wordt verder in detail geanalyseerd en vormt onderdeel van een aparte studie aan de RUG (laboratorium Plantkunde).
Verder wordt de concentratie van geselecteerde componenten van verschillende oorsprong (bv. wilgen-, riet- en biesnecromassa) met beeldanalyse gekwantificeerd en worden metingen van het drooggewicht en koolstofgehalte van die dominante componenten (bv. wilgen-, riet- en biesnecromassa) uitgevoerd.
De ruimtelijke en temporele verspreiding van deze componenten over het traject Nederlandse grens-Gent wordt gevolgd evenals de uitwisseling tussen schor en slik tijdens de metingen aan het schor aan de Durmemonding.
Naast het particulair materiaal wordt ook in detail de soortensamenstelling (diversiteit) en abundantie van het zoöplankton gevolgd, zowel tijdens de seizoenale trajecten als tijdens de getijdenmetingen. De ontwikkeling van de zoöplanktonpopulaties in de Zeeschelde is een aangewezen indicator voor de evolutie van de waterkwaliteit, gezien de sleutelpositie van het zoöplankton tussen het particulair materiaal en de hogere organismen.

Datasets (3)  Top | Instituten 
  • Fytoplankton dataset: micro-organismen en estuariene vlokken in het Schelde-estuarium (November 1997 en Juni 1998), meer
  • Fytoplankton dataset: monitoring Hamme veer (Augustus 1996 - Oktober 1996; om de 2 dagen), meer
  • Fytoplankton dataset: rivier-, brak- en zoetwatergetijdegebonden stations in het bekken van het Schelde-estuarium (zomer 1995 en lente 1996), meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten | Datasets