IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Belgische scheepswrakken: hotspots voor mariene biodiversiteit
https://www.vliz.be/vmdcdata/midas/cruise.php?thiscamp=40
www.belspo.be/belspo/fedra/proj.asp?l=en&COD=EV/42
www.vliz.be/projects/bewremabi

Engelstalige titel: Belgian Shipwreck: hotspots for Marine Biodiversity
Overkoepelend project: Research action SPSD-II: Second scientific support plan for a sustainable development policy, meer
Identifier financieringsorganisatie: EV/42 (Other contract id)
Acroniem: BEWREMABI
Periode: December 2003 tot April 2006
Status: Afgelopen

Thesaurustermen: Benthos; Biodiversiteit; Offshore; Wrakken
Geografische termen: ANE, België, Belgisch Continentaal Plat (BCP) [Marine Regions]; ANE, Noordzee, Zuidelijke Bocht [Marine Regions]
 Instituten | Publicatie | Datasets 

Instituten (6)  Top | Publicatie | Datasets 

Abstract
 • Doel:

  Scheepswrakken verhogen de habitatcomplexiteit, en herbergen veel meer soorten dan de relatief homogene zachte substraten die hun omringen. De harde substraten bieden vastzittende epifauna een gelegenheid zich te vestigen, en bieden nekton en mobiel epifauna een schuilplaats tegen predatoren. Verschillende wrakken komen in aanmerking voor klassering als marien beschermd gebied in België. Zij kunnen model staan voor andere artificiële harde substraten zoals de funderingen van de windmolens die in de nabije toekomst in de Noordzee zullen gebouwd worden. Wrakken vormen een belemmering voor het vissen, en kunnen dus model staan voor onbeviste gebieden. Één van de doelstellingen van deze studie is de zachte bodem fauna van de open gebieden te vergelijken met niet-beviste gebieden bij de wrakken.

 • Methoden:

  Vijf wrakken in Belgische wateren zullen bemonsterd worden op biotische en abiotische factoren, in verschillende periodes van het jaar. Meiofauna, macrofauna en epifauna op de wrakken zullen bestudeerd worden door directe observatie, fotografie en stalen genomen door duikers. De staalnamen van de macrofauna in de zachte substraten rond het wrak zullen in situ gedaan worden door SCUBA, gebruik makend van een zuigdregger en cores. Traag bewegende en vastzittende fauna zal bemonsterd worden door afschrapen van geselecteerde quadraten. Kleine zwemmende en/of nachtelijke fauna zal gevangen worden door vallen met aas. Grotere zwemmende epifauna zal in situ visueel geschat worden.

  Dichtheid, biomassa en soortensamenstelling van de benthische gemeenschappen op de verschillende wrakken zullen beschreven worden en de biodiversiteit ervan geschat worden. Binnenin elk wrak zullen studies uitgevoerd worden om de invloed van verschillende factoren op biodiversiteit te onderzoeken: seizoenen), oriëntatie van bemonsterde station (horizontale en verticale oppervlakken), diepte van het station en andere abiotische factoren rond het wrak, zoals temperatuur van het water, conductiviteit, zonnestraling, stroming en troebelheid. Historische gegevens en mathematische modellen zullen ook gebruikt worden. Door middel van multivariate statistische technieken zullen de ecologische gemeenschappen van de wrakken vergeleken worden met elkaar, en met die van de omliggende sedimenten. De soortengemeenschappen zullen vergeleken worden met die in natuurlijke en artificieel harde substraten in België, Noord Frankrijk en Oost Engeland (zowel intertidaal en subtidale structuren: literatuurstudie en input van de eindgebruikers)

 • Datasets (4)  Top | Instituten | Publicatie 
  • BEWREMABI dataset: Belgische wrakken - hotspots voor mariene biodiversiteit: Macrofauna in nabijheid van wrakken, meer
  • BEWREMABI dataset: Belgische wrakken - hotspots voor mariene biodiversiteit: Macrofauna op wrakken, meer
  • BEWREMABI dataset: Belgische wrakken - hotspots voor mariene biodiversiteit: Meiofauna, meer
  • IMERS: Integrated Marine Environmental Samples and Readings, meer

  Publicatie  Top | Instituten | Datasets 
  • Mallefet, J.; Zintzen, V.; Massin, C.; Norro, A.; Vincx, M.; De Maersschalck, V.; Steyaert, M.; Degraer, S.; Cattrijsse, A.; Vanden Berghe, E. (2008). Belgian shipwreck: hotspots for marine biodiversity BEWREMABI: final report. Belgian Science Policy: Brussel. 151 pp., meer

  Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten | Publicatie | Datasets