IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

dr. Vanden Berghe, Edward
 • Vrije Universiteit Brussel; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Ecological Marine Management Programme (ECOMAMA), meer
 • Functie: Lecturer
 • Rutgers University; Institute of Marine and Coastal Sciences (IMCS), meer
 • Periode: Tot 31st Aug 2012
 • Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), meer
 • Functie: Manager Flanders Marine Data and Information Centre
  Periode: Vanaf 1st Nov 1999 tot 1st Apr 2007
 • A pre-standardisation development for marine data interoperability using XML, meer
 • Baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu, meer
 • Belgische scheepswrakken: hotspots voor mariene biodiversiteit, meer
 • Biodiversity and ecosystem function under changing climatic conditions - the Arctic as a model system, meer
 • Bringing biogeographical data online, meer
 • Cluster Duurzaam beheer van de Noordzee, meer
 • Creating a long term infrastructure for marine biodiversity research in the European Economic Area and the Newly Associated States, meer
 • Een Biologische Waarderingskaart voor het Belgisch Continentaal Plat, meer
 • ELectronic conference on MARine Biodiversity in Europe, meer
 • Endocriene verstoring in het Schelde-estuarium: distributie, blootstelling en effecten, meer
 • European Marine Observation and Data Network - Biology Lot, meer
 • Het ontwikkelen en realiseren van de eerste fase van een informatiesysteem Onderzoek en Monitoring Langetermijnvisie Schelde-estuarium "ScheldeMonitor" (in het kader van LTV O&M), meer
 • Hogere trofische niveaus in de Zuidelijke Noordzee (TROPHOS), meer
 • Impact van zandsuppleties op het ecosysteem - 1e fase, meer
 • Long term trends in the macrobenthos of the Belgian Continental Shelf, meer
 • Marine Biodiversity and Ecosystem Functioning - EU Network of Excellence, meer
 • Marine Incidents Management cluster - MIMAc, meer
 • Marine Propagation Along the Coasts of Europe, meer
 • Meiobenthic And Nematode biodiversity: Unraveling Ecological and Latitudinal Aspects, meer
 • North Sea Benthos Project, meer
 • Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu, meer
 • Ontwikkeling van een geïntegreerde databank voor het beheer van accidentele lozingen, meer
 • Pan-European infrastructure for Ocean & Marine Data Management, meer
 • Publicatie van een atlas en een CD-ROM ter valorisatie van het project MACROBEL, meer
 • Scientific and institutional capacity building for implementing European marine policy in the Black Sea Region, meer
 • Spatiale en temporale bepalingen van hoge resolutie diepteprofielen gebuik makend van nieuwe staalname technieken, meer
 • Spatiale en temporale bepalingen van hoge resolutie diepteprofielen gebuik makend van nieuwe staalname technieken, meer
 • Studie naar de zijdelingse belasting in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, meer
 • Web Accessible Taxonomic Expertise in MarBEF: PROviding an e-Platform for the European Taxonomists, meer
 • Ecomorphology of the mangrove oyster Crassostrea cucullata in a mangrove swamp in Gazi (Kenya) in May 1991, meer
 • Ecotox, meer
 • MACROBEL: Lange-termijn trends in het macrobenthos van de Belgische Continentale Plaat, meer
 • Macroben: Macroben database (Marbef Theme 1 workshop), meer
 • MANUELA: MANUELA Database, meer
 • MASDEA: Marine Species Database for Eastern Africa, meer
 • MYSIDLAN: Taxonomy and biodiversity of shallow coastal Mysidacea of the Western Indian Ocean, meer
 • NSBS: North Sea Benthos Survey, meer
 • Oplijsting langdurige meetreeksen Schelde-estuarium: inventarisatie onderzoek en monitoring, meer
 • Wiobase, meer
 • WOD North Sea Data, meer
A1 publicaties (26) [show]
Peer reviewed publicaties (14) [show]
Boeken (17) [show]
Boekhoofdstukken (22) [show]
Thesis [show]
Abstracts (76) [show]
Rapporten (21) [show]
Overige publicaties (22) [show]
Thesis (co-)promotor (8) [show]