IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Spatiale en temporale bepalingen van hoge resolutie diepteprofielen gebuik makend van nieuwe staalname technieken
www.vliz.be/projects/stardust

Engelstalige titel: Spatial and Temporal Assessment of high Resolution Depth profiles Using novel Sampling Technologies
Identifier financieringsorganisatie: PFVLIZ00015 (Other contract id)
Acroniem: STARDUST
Periode: Juli 2002 tot Juni 2005
Status: Afgelopen

Thesaurustermen: Kustwateren; Modellen; Vervuiling
Geografische term: ANE, Noordzee, Zuidelijke Bocht [Marine Regions]
 Instituten | Publicatie | Datasets 

Instituten (3)  Top | Publicatie | Datasets 

Abstract
De huidige en vooral de vroegere antropogene activiteiten hebben onder meer een accumulatie aan contaminanten in aquatische sedimenten tot gevolg gehad. Deze polluenten zitten niet definitief vast zodat deze sedimenten een ‘tijdbom’ vormen. Onder bepaalde condities kunnen deze polluenten uit de waterkolom vrijkomen en de huidige genomen maatregelen voor de verbetering van de kwaliteit van zowel rivier- als zeewater tegenwerken.
De doelstelling van dit project is om de mogelijke risico’s in te schatten bij een geplande of toevallige wijziging van de sedimentenomgeving (betere oxygenatie van de waterkolom en de sedimenten dankzij de aan gang zijnde maatregelen voor behandeling van afvalwater maar ook effecten zoals bioturbatie, baggerwerken en de aanleg van oevers ) en dit in het noorden van Frankrijk, het zuiden van België en in de kustzone.

De studie van het voorgestelde probleem kan maar uitgevoerd worden in het kader van een grensoverschrijdend programma en een gemeenschappelijke politiek in beide regio's. Een geografische zo belangrijk project kan maar door een multidisciplinaire groep met voldoende kritische massa en know-how uitgevoerd worden. Om aan die voorwaarden te voldoen is het noodzakelijk om de capaciteiten en de competenties van excellentiecentra uit de twee regio's samen te brengen.
Deze dienen in eerste instantie gezamenlijk hun kennis te gebruiken om hun nieuwe technieken toepasbaar te maken voor een zo breed mogelijk gamma aan polluenten, evenals ze te verfijnen en verder te exploreren om de biobeschikbaarheid van de contaminanten in het water en de sedimenten te bepalen, om de methodologie te valideren op het terrein, en om een voorspellend instrument op te stellen: modellisatie.

In tweede instantie voorziet het project erin een politiek te ontwikkelen voor uitwisseling van studenten en wetenschappers om dusdanig een grensoverschrijdend onderzoeksnetwerk te creëren inzake waterkwaliteit.

De eerste drie jaren van het programma zullen gewijd zijn aan:

 • een gemeenschappelijke politiek voor de verdere ontwikkeling van de bestaande, maar slechts partieel voldoende methodologie (iedere deelnemer zal al zijn kennis ten dienste stellen van het project en overdragen naar de partners).
 • toepassing van de methodologie op zowel Belgische als Franse locaties met wederzijds akkoord (zoet- en zeewater).
 • een netwerk en modellisatie.

  In de daaropvolgende jaren wordt voorzien om de geografische bestrijking uit te breiden, deze te bestuderen en een grensoverschrijdend onderzoeksnetwerk te ontwikkelen voor de waterkwaliteit. Een biogeochemisch sediment model zal toelaten de processen in een sediment alsook de fluxen naar en uit het sediment beter te begrijpen en te kwantificeren.

 • Datasets (4)  Top | Instituten | Publicatie 
  • Leermakers, M.; Gao, Y.; Gabelle, C.: Lojen, S.; Ouddane, B. Wartel, M; Baeyens, W. (2005). Dataset on the determination of high resolution porewater profiles of trace metals in sediments of the Rupel river (Belgium) using DET (Diffusive Equilibrium in Thin films) and DGT (Diffusive Gradients in Thin films) techniques. Available on (URL), accessed on (date)., meer
  • IMERS: Integrated Marine Environmental Samples and Readings, meer
  • STARDUST Phase 1, meer
  • STARDUST Phase 2, meer

  Publicatie  Top | Instituten | Datasets 
  • Daems, W. (2005). Schoner water vervuilt. Mens en Molecule 1(6): 17, meer

  Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten | Publicatie | Datasets