IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Analytical, Environmental and Geochemistry (VUB-AMGC)
https://we.vub.ac.be/nl/analytical-environmental-and-geo-chemistry
Dit instituut is de voortzetting van onderstaande
Onderzoeksgroep Analytische en Milieuchemie (VUB-ANCH), meer

Engelse naam: Research group Analytical, Environmental and Geochemistry
Overkoepelend instituut: Vrije Universiteit Brussel; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Chemie (VUB), meer

Thesaurustermen (26) : Analytical chemistry; Analytical chemistry; Biochemie; Biogeochemie; Biogeochemische cyclus; Coastal ecosystems; Dioxines; Dioxins; Estuaria; Eutrofiëring; Hydrothermale activiteit; Koolstofcyclus; Koolwaterstoffen; Kwik; Mangroves; Marine chemistry; Metalen; Moeraslanden; Nutriëntencycli; Open ocean; Organometalen; Polluenten; Sporenelementen; Stabiele isotopen; Vervuiling; Zware metalen
MOG-kernwoorden (2) : Biogeochemie; Verontreinigende stoffen
Geografische termen (11) : A, Atlantic [Marine Regions]; A, North Atlantic [Marine Regions]; ANE, Noordzee [Marine Regions]; België, Zeeschelde [Marine Regions]; Caribbean Region [Marine Regions]; ISW, Indië, Andhra Pradesh, Godavari Delta; ISW, Indië, Andhra Pradesh, Kakinada; ISW, Indische Oceaan [Marine Regions]; MED, Zwarte Zee, Donau Delta [Marine Regions]; PS, Antarctische Oceaan [Marine Regions]; PS, Zuidelijke Oceaan [Marine Regions]
Adres:
Pleinlaan 2
1050 Brussel
België

Tel.: +32-(0)2-629 32 75
Fax: +32-(0)2-629 32 74
E-mail:
 Personen | Publicaties | Projecten | Datasets 
 
Type: Wetenschappelijk

Personen (25)  Top | Publicaties | Projecten | Datasets 

Abstract:
De onderzoeksgroep Analytische, Milieu en Geochemie (AMGC) is gespecialiseerd in aard- en milieuwetenschappen. De wetenschappelijke benadering richt zich op het holistische gebruik van biogeochemische tracers, zoals elementaire concentraties (Cd, Pb, PGE, etc.) en isotopische verhoudingen (D/H, 18O/16O, 87Sr/88Sr, etc.), in sommige gevallen aangeduid als 'proxies', die worden gemeten op een substraat (bv. minerale fase, fossiel, mosselschelp, tanden, zeewater, ijskernen, etc.) om specifieke milieuparameters af te leiden (zoals ontstaansconditie, temperatuur, zuurgraad, zoutgehalte, CO2-niveau, samenstelling, bioproductiviteit, etc.). Variaties in deze proxies karakteriseren de factoren die (paleo)milieuveranderingen uitlokken of veroorzaken en documenteren op verschillende schalen de korte- en/of langetermijneffecten van deze veranderingen op het globale aardsysteem.

De groep ontwikkelt geavanceerde analysemethoden voor de studie van aquatische systemen zoals oceanen, kustecosystemen, estuaria, rivieren en meren. Een andere focus ligt op veranderingen in het verleden en het heden, paleoceanografie en reconstructie van paleomilieus. Deze ontwikkelingen zijn nauw verbonden met de studie van:
 • biogeochemische processen in de (paleo)oceanografie, begrip van mariene ecosystemen en de kwantificering van de productiviteit en exportproductie in open oceanen;
 • biogeochemische cycli van koolstof, stikstof en verontreinigende stoffen (anorganisch en organisch) in kustecosystemen;
 • metaalfluxen en microbiële diversiteit in verontreinigde mariene sedimenten;
 • de accumulatie van polluenten in mariene organismen;
 • etc.


Het AMGC is ook gespecialiseerd in:
 • de bemonstering van labiele, biobeschikbare opgeloste fracties van zowel voedzame als toxische sporenelementen;

 • de bepaling van sporenmetalen met behulp van inductief gekoppelde hoge-resolutie plasmamassaspectrometrie (HR-ICP-MS);

 • de bepaling van stabiele isotopen van waterstof, zuurstof, koolstof en stikstof met behulp van stabiele isotopenmassaspectrometrie (IRMS);

 • 2D-visualisatie met hoge resolutie van sporenmetalen in sedimenten met behulp van lasertechnologie gekoppeld aan ICP-MS;

 • de bepaling van Th/U-verhoudingen in deeltjes met behulp van een scintillatiedetector;

 • de meting van persistente organische koolwaterstoffen (dioxines en PCB's) met behulp van genetisch gemodificeerde cellijnen (CALUX).


Bovendien wordt µ-stralenfluorescentie ook gebruikt voor de bepaling van hoofd- en sporenelementen, alsmede Fourier transform infrarood (FTIR) spectroscopie om functionele groepen te bepalen. Lopend onderzoek heeft onder meer betrekking op de ontwikkeling van methoden voor de beoordeling van exportproductiefluxen, de 3D-visualisering van sporenelementen in sedimenten en de ontwikkeling van 3D-procesmodellen voor de beschrijving van hun gedrag. De onderzoeksgroep neemt deel aan verschillende nationale en internationale onderzoeksprojecten en werkt samen met Belgische en buitenlandse onderzoeksinstellingen.

Publicaties (578)  Top | Personen | Projecten | Datasets 
  ( 458 peer reviewed ) opsplitsen filter
 • Peer reviewed article Cheung, C.; Schwarcz, H.; Chisholm, B. (2024). Examining prehistoric diet at Tung Wan Tsai, Ma Wan Island, Hong Kong through stable isotope analysis. The Journal of Island and Coastal Archaeology 19(1): 196-210. https://dx.doi.org/10.1080/15564894.2022.2029629, meer
 • Peer reviewed article De Vleeschouwer, D.; Percival, L.M.E.; Wichern, N.M.A.; Batenburg, S.J. (2024). Pre-Cenozoic cyclostratigraphy and palaeoclimate responses to astronomical forcing. Nat. Rev. Earth Environ. 5(1): 59-74. https://dx.doi.org/10.1038/s43017-023-00505-x, meer
 • Peer reviewed article Kaskes, P.; Marchegiano, M.; Peral, M.; Goderis, S.; Claeys, P. (2024). Hot carbonates deep within the Chicxulub impact structure. PNAS Nexus 3(1): pgad414. https://dx.doi.org/10.1093/pnasnexus/pgad414, meer
 • Peer reviewed article Ma, T.; Perrot, V.; Baeyens, W.; Li, G.; Lievens, S.; Ngo, H.T.T.; Nguyen, T.T.T.; Leermakers, M.; Gao, Y. (2024). Mercury distribution, mobilization and bioavailability in polluted sediments of Scheldt Estuary and Belgian Coastal Zone. J. Hazard. Mater. 465: 133209. https://dx.doi.org/10.1016/j.jhazmat.2023.133209, meer
 • Peer reviewed article Marchegiano, M.; Peral, M.; Doyle, R.; Garcia-Alix, A.; Francke, A.; Snoeck, C.; Goderis, S.; Claeys, P. (2024). Temperature and hydrological variations during the late-glacial in the Central Mediterranean: Application of the novel ostracod-clumped isotope thermometer. Earth Planet. Sci. Lett. 625: 118470. https://dx.doi.org/10.1016/j.epsl.2023.118470, meer
 • Peer reviewed article Wauthy, S.; Tison, J.-L.; Inoue, M.; El Amri, S.; Sun, S.A.; Fripiat, F.; Claeys, P.; Pattyn, F. (2024). Spatial and temporal variability of environmental proxies from the top 120 m of two ice cores in Dronning Maud Land (East Antarctica). ESSD 16(1): 35-58. https://dx.doi.org/10.5194/essd-16-35-2024, meer
 • Peer reviewed article Zhou, C.; Gao, Y.; Zhang, H.; Luo, M.; Ma, T.; Li, G.; Vandeputte, D.; Leermakers, M.; Baeyens, W. (2024). Phosphorus mobilization in sulfidic sediments in the Baltic Sea. Sci. Total Environ. 907: 168000. https://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.168000, meer
 • Peer reviewed article Zhou, C.Y.; Lin, W.; Ni, Z.K.; Fan, F.Q.; Dong, Y.; Gao, Y.; Baeyens, W.; Wang, S.R. (2024). Seaward alteration of arsenic mobilization mechanisms based on fine-scale measurements in Pearl River estuarine sediments. J. Hazard. Mater. 466: 133547. https://dx.doi.org/10.1016/j.jhazmat.2024.133547, meer
 • Peer reviewed article Blard, P.-H.; Protin, M.; Tison, J.-L.; Fripiat, F.; Dahl-Jensen, D.; Steffensen, J.P.; Mahaney, W.C.; Bierman, P.R.; Christ, A.J.; Corbett, L.B.; Debaille, V.; Rigaudier, T.; Claeys, P.; ASTER Team (2023). Basal debris of the NEEM ice core, Greenland: a window into sub-ice-sheet geology, basal ice processes and ice-sheet oscillations. J. Glaciol. 69(276): 1011-1029. https://dx.doi.org/10.1017/jog.2022.122, meer
 • Peer reviewed article de Graaff, S.J.; Ross, C.H.; Feignon, J.G.; Kaskes, P.; Gulick, S.P.S.; Goderis, S.; Dehais, T.; Debaille, V.; Ferriere, L.; Koeberl, C.; Mattielli, N.; Stockli, D.F.; Claeys, P. (2023). The Chicxulub impact structure reveals the first in-situ Jurassic magmatic intrusions of the Yucatan Peninsula, Mexico. Lithos 436: 106953. https://dx.doi.org/10.1016/j.lithos.2022.106953, meer
 • Peer reviewed article de Winter, N.J.; Killam, D.; Fröhlich, L.; de Nooijer, L.; Boer, W.; Schöne, B.R.; Thébault, J.; Reichart, G.-J. (2023). Ultradian rhythms in shell composition of photosymbiotic and non-photosymbiotic mollusks. Biogeosciences 20(14): 3027-3052. https://dx.doi.org/10.5194/bg-20-3027-2023, meer
 • Peer reviewed article de Winter, N.J.; van Sikkeleras, S.; Goudsmit-Harzevoort, B.; Boer, W.; de Nooijer, L.; Reichart, G.-J.; Claeys, P.; Witbaard, R. (2023). Tracing timing of growth in cultured molluscs using strontium spiking. Front. Mar. Sci. 10: 1157929. https://dx.doi.org/10.3389/fmars.2023.1157929, meer
 • Peer reviewed article Delhaye, L.J.; Elskens, M.; Ricaurte-Villota, C.; Cerpa, L.; Kochzius, M. (2023). Baseline concentrations, spatial distribution and origin of trace elements in marine surface sediments of the northern Antarctic Peninsula. Mar. Pollut. Bull. 187: 114501. https://dx.doi.org/10.1016/j.marpolbul.2022.114501, meer
 • Peer reviewed article Goudsmit-Harzevoort, B.; Lansu, A.; Baatsen, M.L.J.; von der Heydt, A.S.; de Winter, N.J.; Zhang, Y.; Abe-Ouchi, A.; de Boer, A.M.; Chan, W.-L.; Donnadieu, Y.; Hutchinson, D.K.; Knorr, G.; Ladant, J.-B.; Morozova, P.; Niezgodzki, I.; Steinig, S.; Tripati, A.K.; Zhang, Z.; Zhu, J.; Ziegler, M. (2023). The relationship between the global mean deep-sea and surface temperature during the Early Eocene. Paleoceanography and Paleoclimatology 38(3): e2022PA004532. https://dx.doi.org/10.1029/2022PA004532, meer
 • Peer reviewed article Jones, H.L.; Westerhold, T.; Birch, H.; Hull, P.; Negra, M.H.; Roehl, U.; Sepulveda, J.; Vellekoop, J.; Whiteside, J.H.; Alegret, L.; Henehan, M.; Robinson, L.; Van Dijk, J.; Bralower, T. (2023). Erratum: Stratigraphy of the Cretaceous/Paleogene (K/Pg) boundary at the Global Stratotype Section and Point (GSSP) in El Kef, Tunisia: New insights from the El Kef Coring Project. Geol. Soc. Am. Bull. 135(9-10): 1, meer
 • Peer reviewed article Jones, H.L.; Westerhold, T.; Birch, H.; Hull, P.; Negra, M.H.; Roehl, U.; Sepulveda, J.; Vellekoop, J.; Whiteside, J.H.; Alegret, L.; Henehan, M.; Robinson, L.; Van Dijk, J.; Bralower, T. (2023). Stratigraphy of the Cretaceous/Paleogene (K/Pg) boundary at the Global Stratotype Section and Point (GSSP) in El Kef, Tunisia: New insights from the El Kef Coring Project. Geol. Soc. Am. Bull. 135(9-10): 2451-2477. https://dx.doi.org/10.1130/B36487.1, meer
 • Peer reviewed article Krikech, I.; Conti, G.O.; Pulvirenti, E.; Rapisarda, P.; Castrogiovanni, M.; Maisano, M.; Le Pennec, G.; Leermakers, M.; Ferrante, M.; Cappello, T.; Ezziyyani, M. (2023). Microplastics (≤ 10 µm) bioaccumulation in marine sponges along the Moroccan Mediterranean coast: Insights into species-specific distribution and potential bioindication. Environ. Res. 235: 116608. https://dx.doi.org/10.1016/j.envres.2023.116608, meer
 • Peer reviewed article Ma, T.; Baeyens, W.; Leermakers, M.; Smolíková, V.; Luo, M.; Li, G.; Vandeputte, D.; Perrot, V.; Gao, Y. (2023). Investigation on metal geochemical cycling in an anthropogenically impacted tidal river in Belgium. Sci. Total Environ. 882: 163604. https://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.163604, meer
 • Peer reviewed article Nehme, C.; Todisco, D.; Breitenbach, S.F.M.; Couchoud, I.; Marchegiano, M.; Peral, M.; Vonhof, H.; Hellstrom, J.; Tjallingii, R.; Claeys, P.; Borrero, L.; Martin, F. (2023). Holocene hydroclimate variability along the Southern Patagonian margin (Chile) reconstructed from Cueva Chica speleothems. Global Planet. Change 222: 104050. https://dx.doi.org/10.1016/j.gloplacha.2023.104050, meer
 • Peer reviewed article Perrot, V.; Ma, T.; Vandeputte, D.; Smolikova, V.; Bratkic, A.; Leermakers, M.; Baeyens, W.; Gao, Y. (2023). Origin and partitioning of mercury in the polluted Scheldt Estuary and adjacent coastal zone. Sci. Total Environ. 878: 163019. https://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.163019, meer
 • Peer reviewed article Senel, C.B.; Kaskes, P.; Temel, O.; Vellekoop, J.; Goderis, S.; DePalma, R.; Prins, M.A.; Claeys, P.; Karatekin, Ö. (2023). Chicxulub impact winter sustained by fine silicate dust. Nature Geoscience 16(11): 1033-1040. https://dx.doi.org/10.1038/s41561-023-01290-4, meer
 • Peer reviewed article Shao, Z.B.; Xu, Y.C.; Wang, H.; Luo, W.C.; Wang, L.C.; Huang, Y.H.; Agawin, N.S.R.; Ahmed, A.; Benavides, M.; Bentzon-Tilia, M.; Berman-Frank, I.; Berthelot, H.; Biegala, I.C.; Bif, M.B.; Bode, A.; Bonnet, S.; Bronk, D.A.; Brown, M.V.; Campbell, L.; Capone, D.G.; Carpenter, E.J.; Cassar, N.; Chang, B.X.; Chappell, D.; Chen, Y.L.L.; Church, M.J.; Cornejo-Castillo, F.M.; Detoni, A.M.S.; Doney, S.C.; Dupouy, C.; Estrada, M.; Fernandez, C.; Fernandez-Castro, B.; Fonseca-Batista, D.; Foster, R.A.; Furuya, K.; Garcia, N.; Goto, K.; Gago, J.; Gradoville, M.R.; Hamersley, M.R.; Henke, B.A.; Horstmann, C.; Jayakumar, A.; Jiang, Z.B.; Kao, S.J.; Karl, D.M.; Kittu, L.R.; Knapp, A.N.; Kumar, S.; LaRoche, J.; Liu, H.B.; Liu, J.X.; Lory, C.; Loscher, C.R.; Maranon, E.; Messer, L.F.; Mills, M.M.; Mohr, W.; Moisander, P.H.; Mahaffey, C.; Moore, R.; Mourino-Carballido, B.; Mulholland, M.R.; Nakaoka, S.; Needoba, J.A.; Raes, E.J.; Rahav, E.; Ramirez-Cardenas, T.; Reeder, C.F.; Riemann, L.; Riou, V.; Robidart, J.C.; Sarma, V.V.S.S.; Sato, T.; Saxena, H.; Selden, C.; Seymour, J.R.; Shi, D.L.; Shiozaki, T.; Singh, A.; Sipler, R.E.; Sun, J.; Suzuki, K.; Takahashi, K.; Tan, Y.H.; Tang, W.Y.; Tremblay, J.??.; Turk-Kubo, K.; Wen, Z.Z.; White, A.E.; Wilson, S.T.; Yoshida, T.; Zehr, J.P.; Zhang, R.; Zhang, Y.; Luo, Y.W. (2023). Global oceanic diazotroph database version 2 and elevated estimate of globaloceanic N2 fixation. ESSD 15(8): 3673-3709. https://dx.doi.org/10.5194/essd-15-3673-2023, meer
 • Peer reviewed article Thiemens, M.M.; Shaheen, R.; Gerritzen, C.T.; Gyollai, I.; Chong, K.; Popp, F.; Koeberl, C.; Thiemens, M.H.; Moynier, F. (2023). Zinc, carbon, and oxygen isotopic variations associated with the Marinoan deglaciation. Mineral. Petrol. 117(2): 373-386. https://dx.doi.org/10.1007/s00710-023-00827-0, meer
 • Peer reviewed article Troina, G.C.; Teixeira, C.R.; Dehairs, F.; Secchi, E.R.; Botta, S. (2023). Potential biases in dietary interpretation derived from stable isotope analysis of small dolphin teeth. Mar. Environ. Res. 184: 105857. https://dx.doi.org/10.1016/j.marenvres.2022.105857, meer
 • Peer reviewed article Wichern, N.M.A.; de Winter, N.J.; Johnson, A.L.A.; Goolaerts, S.; Wesselingh, F.; Hamers, M.F.; Kaskes, P.; Claeys, P.; Ziegler, M. (2023). The fossil bivalve Angulus benedeni benedeni: a potential seasonally resolved stable-isotope-based climate archive to investigate Pliocene temperatures in the southern North Sea basin. Biogeosciences 20(12): 2317-2345. https://dx.doi.org/10.5194/bg-20-2317-2023, meer
 • Peer reviewed article Agterhuis, T.; Ziegler, M.; de Winter, N.J.; Lourens, L.J. (2022). Warm deep-sea temperatures across Eocene Thermal Maximum 2 from clumped isotope thermometry. Commun. Earth Environ. 3: 39. https://dx.doi.org/10.1038/s43247-022-00350-8, meer
 • Peer reviewed article Cavitte, M.G.P.; Goosse, H.; Wauthy, S.; Kausch, T.; Tison, J.-L.; Van Liefferinge, B.; Pattyn, F.; Lenaerts, J.T.M.; Claeys, P. (2022). From ice core to ground-penetrating radar: representativeness of SMB at three ice rises along the Princess Ragnhild Coast, East Antarctica. J. Glaciol. 68(272): 1221-1233. https://dx.doi.org/10.1017/jog.2022.39, meer
 • Peer reviewed article Clark, A.J.; Vellekoop, J.; Speijer, R.P. (2022). Hydrological differences between the Lutetian Paris and Hampshire basins revealed by stable isotopes of conid gastropods. Bull. Soc. Géol. Fr. 193: 3. https://dx.doi.org/10.1051/bsgf/2022002, meer
 • Peer reviewed article Cui, H.; Kaufman, A.J.; Xiao, S.; Zhou, C.; Zhu, M.; Cao, M.; Loyd, S.; Crockford, P.; Liu, X.-M.; Goderis, S.; Wang, W.; Guan, C. (2022). Dynamic interplay of biogeochemical C, S and Ba cycles in response to the Shuram oxygenation event. J. Geol. Soc. Lond. 179(2): jgs2021-081. https://dx.doi.org/10.1144/jgs2021-081, meer
 • Peer reviewed article de Graaff, S.J.; Percival, L.M.E.; Kaskes, P.; Déhais, T.; de Winter, N.J.; Jansen, M.N.; Smit, J.; Sinnesael, M.; Vellekoop, J.; Sato, H.; Ishikawa, A.; Spassov, S.; Claeys, P.; Goderis, S. (2022). Geochemical records of the end-Triassic Crisis preserved in a deep marine section of the Budva Basin, Dinarides, Montenegro. Palaeogeogr. Palaeoclimatol. Palaeoecol. 606: 111250. https://dx.doi.org/10.1016/j.palaeo.2022.111250, meer
 • Peer reviewed article de la Parra, F.; Jaramillo, C.; Kaskes, P.; Goderis, S.; Claeys, P.; Villasante-Marcos, V.; Bayona, G.; Hatsukawa, Y.; Caballero, D. (2022). Unraveling the record of a tropical continental Cretaceous-Paleogene boundary in northern Colombia, South America. J. South Am. Earth Sci. 114: 103717. https://dx.doi.org/10.1016/j.jsames.2022.103717, meer
 • Peer reviewed article De Vleeschouwer, D.; Peral, M.; Marchegiano, M.; Füllberg, A.; Meinicke, N.; Pälike, H.; Auer, G.; Petrick, B.F.; Snoeck, C.; Goderis, S.; Claeys, P. (2022). Plio-Pleistocene Perth Basin water temperatures and Leeuwin Current dynamics (Indian Ocean) derived from oxygen and clumped-isotope paleothermometry. Clim. Past 18(5): 1231-1253. https://dx.doi.org/10.5194/cp-18-1231-2022, meer
 • Peer reviewed article de Winter, N.J. (2022). Corrigendum to “ShellChron 0.4.0: a new tool for constructing chronologies in accretionary carbonate archives from stable oxygen isotope profiles” published in Geosci. Model Dev., 15, 1247–1267, 2022. Geosci. Model Dev. 15. https://dx.doi.org/10.5194/gmd-15-1247-2022-corrigendum, meer
 • Peer reviewed article de Winter, N.J. (2022). ShellChron 0.4.0: a new tool for constructing chronologies in accretionary carbonate archives from stable oxygen isotope profiles. Geosci. Model Dev. 15(3): 1247-1267. https://dx.doi.org/10.5194/gmd-15-1247-2022, meer
 • Peer reviewed article de Winter, N.J.; Witbaard, R.; Kocken, I.J.; Müller, I.A.; Guo, J.; Goudsmit, B.; Ziegler, M. (2022). Temperature dependence of clumped isotopes (∆47) in aragonite. Geophys. Res. Lett. 49(20): e2022GL099479. https://dx.doi.org/10.1029/2022gl099479, meer
 • Peer reviewed article Déhais, T.; Chernonozhkin, S.M.; Kaskes, P.; de Graaff, S.J.; Debaille, V.; Vanhaecke, F.; Claeys, P.; Goderis, S. (2022). Resolving impact volatilization and condensation from target rock mixing and hydrothermal overprinting within the Chicxulub impact structure. Geoscience Frontiers 13(5): 101410. https://dx.doi.org/10.1016/j.gsf.2022.101410, meer
 • Peer reviewed article During, M.A.D.; Smit, J.; Voeten, D.F.A.E.; Berruyer, C.; Tafforeau, P.; Sanchez, S.; Stein, K.H.W.; Verdegaal-Warmerdam, D.J.A.; van der Lubbe, J.H.J.L. (2022). The Mesozoic terminated in boreal spring. Nature (Lond.) 603(7899): 91-94. https://dx.doi.org/10.1038/s41586-022-04446-1, meer
 • Peer reviewed article Feignon, J.-G.; Schulz, T.; Ferrière, L.; Goderis, S.; de Graaff, S.J.; Kaskes, P.; Déhais, T.; Claeys, P.; Koeberl, C. (2022). Lack of ubiquitous impactor component in the Chicxulub peak ring impact melt rocks: implications for the fate of the projectile. Meteorit. Planet. Sci. 57: 6200, meer
 • Peer reviewed article Feignon, J.-G.; Schulz, T.; Ferrière, L.; Goderis, S.; de Graaff, S.J.; Kaskes, P.; Déhais, T.; Claeys, P.; Koeberl, C. (2022). Search for a meteoritic component within the impact melt rocks of the Chicxulub impact structure peak ring, Mexico. Geochim. Cosmochim. Acta 323: 74-101. https://dx.doi.org/10.1016/j.gca.2022.02.006, meer
 • Peer reviewed article Guiry, E.J.; James, M.; Cheung, C.; Royle, T.C.A. (2022). Four millennia of long-term individual foraging site fidelity in a highly migratory marine predator. Communications Biology 5: 368. https://dx.doi.org/10.1038/s42003-022-03310-2, meer
 • Peer reviewed article Hohl, S.V.; Rodler, A.S.; Viehmann, S.; Huang, X.; Xu, J.; Gaucher, C.; Germs, G.J.B.; Hegenberger, W.; Goderis, S.; Wei, H.; Frei, R. (2022). C, Sr, Nd isotope chemostratigraphy and zircon provenance of the Witvlei Group (Namibia): Neoproterozoic glaciations and seawater evolution. Precambr. Res. 372: 106600. https://dx.doi.org/10.1016/j.precamres.2022.106600, meer
 • Peer reviewed article Jia, Y.-W.; Wang, P.; Yang, S.; Huang, Z.; Liu, Y.-H.; Zhao, J.-L. (2022). Influence of microplastics on triclosan bioaccumulation and metabolomics variation in Tilapia fish tissues. Environm. Sc. & Poll. Res. 29: 62984-62993. https://dx.doi.org/10.1007/s11356-022-20278-y, meer
 • Peer reviewed article Kaskes, P.; de Graaff, S.J.; Feignon, J.-G.; Déhais, T.; Goderis, S.; Ferrière, L.; Koeberl, C.; Smit, J.; Wittmann, A.; Gulick, S.P.S.; Debaille, V.; Mattielli, N.; Claeys, P. (2022). Formation of the crater suevite sequence from the Chicxulub peak ring: a petrographic, geochemical, and sedimentological characterization. Geol. Soc. Am. Bull. 134(3-4): 895-927. https://dx.doi.org/10.1130/B36020.1, meer
 • Peer reviewed article Kelley, N.P.; Irmis, R.B.; DePolo, P.E.; Noble, P.J.; Montague-Judd, D.; Little, H.; Blundell, J.; Rasmussen, C.; Percival, L.M.E.; Mather, T.A.; Pyenson, N.D. (2022). Grouping behavior in a Triassic marine apex predator. Curr. Biol. 32(24): 5398-5405. https://dx.doi.org/10.1016/j.cub.2022.11.005, meer
 • Peer reviewed article Krikech, I.; Ranjbar Jafarabadi, A.; Leermakers, M.; Le Pennec, G.; Cappello, T.; Ezziyyani, M. (2022). Insights into bioaccumulation and bioconcentration of potentially toxic elements in marine sponges from the Northwestern Mediterranean coast of Morocco. Mar. Pollut. Bull. 180: 113770. https://dx.doi.org/10.1016/j.marpolbul.2022.113770, meer
 • Peer reviewed article Luo, M.; Zhou, C.; Ma, T.; Guo, W.; Percival, L.; Baeyens, W.; Gao, Y. (2022). Anthropogenic activities influence the mobilization of trace metals and oxyanions in coastal sediment porewaters. Sci. Total Environ. 839: 156353. https://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.156353, meer
 • Peer reviewed article Percival, L.M.E.; Marynowski, L.; Baudin, F.; Goderis, S.; De Vleeschouwer, D.; Rakocinski, M.; Narkiewicz, K.; Corradini, C.; Da Silva, A.-C.; Claeys, P. (2022). Combined nitrogen‐isotope and cyclostratigraphy evidence for temporal and spatial variability in Frasnian–Famennian environmental change. Geochem. Geophys. Geosyst. 23(5): e2021GC010308. https://dx.doi.org/10.1029/2021gc010308, meer
 • Peer reviewed article Posenato, R.; Crippa, G.; de Winter, N.J.; Frijia, G.; Kaskes, P. (2022). Microstructures and sclerochronology of exquisitely preserved Lower Jurassic lithiotid bivalves: paleobiological and paleoclimatic significance. Palaeogeogr. Palaeoclimatol. Palaeoecol. 602: 111162. https://dx.doi.org/10.1016/j.palaeo.2022.111162, meer
 • Peer reviewed article Rodriguez-Tovar, F.J.; Kaskes, P.; Ormö, J.; Gulick, S.P.S.; Whalen, M.T.; Jones, H.L.; Lowery, C.M.; Bralower, T.J.; Smit, J.; King, D.T.; Goderis, S.; Claeys, P. (2022). Life before impact in the Chicxulub area: unique marine ichnological signatures preserved in crater suevite. NPG Scientific Reports 12(1): 11376. https://dx.doi.org/10.1038/s41598-022-15566-z, meer
 • Peer reviewed article Ross, C.H.; Stockli, D.F.; Rasmussen, C.; Gulick, S.P.S.; de Graaff, S.J.; Claeys, P.; Zhao, J.; Xiao, L.; Pickersgill, A.E.; Schmieder, M.; Kring, D.A.; Wittmann, A.; Morgan, J.V. (2022). Evidence of Carboniferous arc magmatism preserved in the Chicxulub impact structure. Geol. Soc. Am. Bull. 134(1-2): 241-260. https://dx.doi.org/10.1130/B35831.1, meer
 • Peer reviewed article Schmitt, K.E.; Huck, S.; Krummacker, M.; De Winter, N.J.; Godet, A.; Claeys, P.; Heimhofer, U. (2022). Radiolitid rudists: an underestimated archive for Cretaceous climate reconstruction? Lethaia 55(4): 21. https://dx.doi.org/10.18261/let.55.4.4, meer
 • Peer reviewed article Sinnesael, M.; Loi, A.; Dabard, M.P.; Vandenbroucke, T.R.A.; Claeys, P. (2022). Cyclostratigraphy of the Middle to Upper Ordovician successions of the Armorican Massif (western France) using portable X-ray fluorescence. Geochronology 4(1): 251-267. https://dx.doi.org/10.5194/gchron-4-251-2022, meer
 • Peer reviewed article Smolíková, V.; Pelcová, P.; Ridošková, A.; Leermakers, M. (2022). Diffusive gradients in thin-films technique for uranium monitoring along a salinity gradient: a comparative study on the performance of Chelex-100, Dow-PIWBA, Diphonix, and Lewatit FO 36 resin gels in the Scheldt estuary. Talanta 240: 123168. https://dx.doi.org/10.1016/j.talanta.2021.123168, meer
 • Peer reviewed article Spros, R.; Pellegrini, M.; Ervynck, A.; James, H.F.; Claeys, P.; Lambert, B.; Snoeck, C. (2022). Diet and mobility in early medieval coastal Belgium: challenges of interpreting multi-isotopic data. Journal of Archaeological Science: Reports 46: 103680. https://dx.doi.org/10.1016/j.jasrep.2022.103680, meer
 • Peer reviewed article Tollenaar, V.; Zekollari, H.; Lhermitte, S.; Tax, D.M.J.; Debaille, V.; Goderis, S.; Claeys, P.; Pattyn, F. (2022). Unexplored Antarctic meteorite collection sites revealed through machine learning. Science Advances 8(4): eabj8138. https://dx.doi.org/10.1126/sciadv.abj8138, meer
 • Peer reviewed article van de Velde, S.J.; Burdorf, L.D.W.; Hidalgo-Martinez, S.; Leermakers, M.; Meysman, F.J.R. (2022). Cable bacteria activity modulates arsenic release from sediments in a seasonally hypoxic marine basin. Front. Microbiol. 13: 907976. https://dx.doi.org/10.3389/fmicb.2022.907976, meer
 • Peer reviewed article Vancoppenolle, I.; Vellekoop, J.; Doubrawa, M.; Kaskes, P.; Sinnesael, M.; Jagt, J.W.M.; Claeys, P.; Speijer, R.P. (2022). The benthic foraminiferal response to the mid-Maastrichtian event in the NW-European chalk sea of the Maastrichtian type area. Geol. Mijnb. 101: e12. https://dx.doi.org/10.1017/njg.2022.10, meer
 • Peer reviewed article Vellekoop, J.; Kaskes, P.; Sinnesael, M.; Huygh, J.; Déhais, T.; Jagt, J.W.M.; Speijer, R.P.; Claeys, P. (2022). A new age model and chemostratigraphic framework for the Maastrichtian type area (southeastern Netherlands, northeastern Belgium). Newsl. Stratigr. preprint. https://dx.doi.org/10.1127/nos/2022/0703, meer
 • Peer reviewed article Whitmore, L.M.; Shiller, A.M.; Horner, T.J.; Xiang, Y.; Auro, M.E.; Bauch, D.; Dehairs, F.; Lam, P.J.; Li, J.; Maldonado, M.T.; Mears, C.; Newton, R.; Pasqualini, A.; Planquette, H.; Rember, R.; Thomas, H. (2022). Strong margin influence on the Arctic ocean barium cycle revealed by pan-Arctic synthesis. JGR: Oceans 127(4): e2021JC017417. https://dx.doi.org/10.1029/2021JC017417, meer
 • Peer reviewed article Abdulbur-Alfakhoury, E.; Trommetter, G.; Brion, N.; Dumoulin, D.; Reichstädter, M.; Billon, G.; Leermakers, M.; Baeyens, W. (2021). Distribution of platinum (Pt), palladium (Pd), and rhodium (Rh) in urban tributaries of the Scheldt River assessed by diffusive gradients in thin films technique (DGT). Sci. Total Environ. 784: 147075. https://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.147075, meer
 • Peer reviewed article Cockell, C.S.; Schaefer, B.; Wuchter, C.; Coolen, M.J.L.; Grice, K.; Schnieders, L.; Morgan, J.V.; Gulick, S.P.S.; Wittmann, A.; Lofi, J.; Christeson, G.L.; Kring, D.A.; Whalen, M.T.; Bralower, T.J.; Osinski, G.R.; Claeys, P.; Kaskes, P.; de Graaff, S.J.; Déhais, T.; Goderis, S.; Hernandez Becerra, N.; Nixon, S.; IODP-ICDP Expedition 364 Scientists (2021). Shaping of the present-day deep biosphere at Chicxulub by the impact catastrophe that ended the Cretaceous. Front. Microbiol. 12: 668240. https://dx.doi.org/10.3389/fmicb.2021.668240, meer
 • Peer reviewed article de Graaff, S.J.; Kaskes, P.; Déhais, T.; Goderis, S.; Debaille, V.; Ross, C.H.; Gulick, S.P.S.; Feignon, J.-G.; Ferrière, L.; Koeberl, C.; Smit, J.; Mattielli, N.; Claeys, P. (2021). New insights into the formation and emplacement of impact melt rocks within the Chicxulub impact structure, following the 2016 IODP-ICDP Expedition 364. Geol. Soc. Am. Bull. 134(1-2): 293-315. https://dx.doi.org/10.1130/b35795.1, meer
 • Peer reviewed article de Winter, N.J.; Müller, I.A.; Kocken, I.J.; Thibault, N.; Ullmann, C.V.; Farnsworth, A.; Lunt, D.J.; Claeys, P.; Ziegler, M. (2021). Absolute seasonal temperature estimates from clumped isotopes in bivalve shells suggest warm and variable greenhouse climate. Commun. Earth Environ. 2(1): 121. https://dx.doi.org/10.1038/s43247-021-00193-9, meer
 • Peer reviewed article de Winter, N.J.; Dämmer, L.K.; Falkenroth, M.; Reichart, G.-J.; Moretti, S.; Martínez-Garcia, A.; Höche, N.; Schöne, B.R.; Rodiouchkina, K.; Goderis, S.; Vanhaecke, F.; van Leeuwen, S.M.; Ziegler, M. (2021). Multi-isotopic and trace element evidence against different formation pathways for oyster microstructures. Geochim. Cosmochim. Acta 308: 326-352. https://dx.doi.org/10.1016/j.gca.2021.06.012, meer
 • Peer reviewed article Deman, F.; Fonseca-Batista, D.; Roukaerts, A.; García-Ibáñez, M.I.; Le Roy, E.; Thilakarathne, E.P.D.N.; Elskens, M.; Dehairs, F.; Fripiat, F. (2021). Nitrate supply routes and impact of internal cycling in the North Atlantic Ocean inferred From nitrate isotopic composition. Global Biogeochem. Cycles 35(4): e2020GB006887. https://dx.doi.org/10.1029/2020GB006887, meer
 • Peer reviewed article Feignon, J.-G.; de Graaff, S.J.; Ferrière, L.; Kaskes, P.; Déhais, T.; Goderis, S.; Claeys, P.; Koeberl, C. (2021). Chicxulub impact structure, IODP-ICDP Expedition 364 drill core: Geochemistry of the granite basement. Meteorit. Planet. Sci. 56(7): 1243-1273. https://dx.doi.org/10.1111/maps.13705, meer
 • Peer reviewed article Feignon, J.-G.; Schulz, T.; Ferrière, L.; Goderis, S.; de Graaff, S.J.; Kaskes, P.; Déhais, T.; Claeys, P.; Koeberl, C. (2021). Examining the (potential) presence of a preserved impactor signature in the impact melt rocks of the Chicxulub impact structure peak ring. Meteorit. Planet. Sci. 56: 1, meer
 • Peer reviewed article Gaulier, C.; Zhou, C.; Gao, Y.; Guo, W.; Reichstädter, M.; Ma, T.; Baeyens, W.; Billon, G. (2021). Investigation on trace metal speciation and distribution in the Scheldt estuary. Sci. Total Environ. 757: 143827. https://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.143827, meer
 • Peer reviewed article Goderis, S.; Sato, H.; Ferrière, L.; Schmitz, B.; Burney, D.; Kaskes, P.; Vellekoop, J.; Wittmann, A.; Schulz, T.; Chernonozhkin, S.M.; Claeys, P.; de Graaff, S.J.; Déhais, T.; De Winter, N.J.; Elfman, M.; Feignon, J.-G.; Ishikawa, A.; Koeberl, C.; Kristiansson, P.; Neal, C.R.; Owens, J.D.; Schmieder, M.; Sinnesael, M.; Vanhaecke, F.; Van Malderen, S.J.M.; Bralower, T.J.; Gulick, S.P.S.; Kring, D.A.; Lowery, C.M.; Morgan, J.V.; Smit, J.; Whalen, M.T.; IODP-ICDP Expedition 364 Scientists (2021). Globally distributed iridium layer preserved within the Chicxulub impact structure. Science Advances 7(9): eabe3647. https://dx.doi.org/10.1126/sciadv.abe3647, meer
 • Peer reviewed article Golding, M.L.; McMillan, R. (2021). The impacts of diagenesis on the geochemical characteristics and Color Alteration Index of conodonts. Palaeobiodiversity and palaeoenvironments 101: 803-821. https://hdl.handle.net/10.1007/s12549-020-00447-y, meer
 • Peer reviewed article Guo, W.; Li, J.; Liu, Q.; Shi, J.; Gao, Y. (2021). Tracking the fate of artificial sweeteners within the coastal waters of Shenzhen city, China: from wastewater treatment plants to sea. J. Hazard. Mater. 414: 125498. https://dx.doi.org/10.1016/j.jhazmat.2021.125498, meer
 • Peer reviewed article Heinrich, F.; Hansen, A.M.; Erdkamp, P. (2021). Roman isotopes and economic meaning: millets, manure, mobility, marine signals, and Malthus. Archaeological and Anthropological Sciences 13(3): 44. https://hdl.handle.net/10.1007/s12520-021-01276-6, meer
 • Peer reviewed article Höche, N.; Walliser, E.O.; de Winter, N.J.; Witbaard, R.; Schöne, B.R. (2021). Temperature-induced microstructural changes in shells of laboratory-grown Arctica islandica (Bivalvia). PLoS One 16(2): e0247968. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0247968, meer
 • Peer reviewed article Jacques, C.; Gkritzalis, T.; Tison, J.-L.; Hartley, T.; van der Veen, C.; Röckmann, T.; Middelburg, J.J.; Cattrijsse, A.; Egger, M.; Dehairs, F.; Sapart, C.J. (2021). Carbon and hydrogen isotope signatures of dissolved methane in the Scheldt Estuary. Est. Coast. 44(1): 137–146. https://dx.doi.org/10.1007/s12237-020-00768-3, meer
 • Peer reviewed article Liu, Z.; Percival, L.M.E.; Vandeputte, D.; Selby, D.; Claeys, P.; Over, D.J.; Gao, Y. (2021). Upper Devonian mercury record from North America and its implications for the Frasnian-Famennian mass extinction. Palaeogeogr. Palaeoclimatol. Palaeoecol. 576: 110502. https://dx.doi.org/10.1016/j.palaeo.2021.110502, meer
 • Peer reviewed article Mihale, M.J.; Tungaraza, C.; Baeyens, W.; Brion, N. (2021). Distribution and sources of carbon, nitrogen and their isotopic compositions in tropical estuarine sediments of Mtoni, Tanzania. Ocean Science Journal 56(3): 241-255. https://dx.doi.org/10.1007/s12601-021-00029-9, meer
 • Peer reviewed article Percival, L.M.E.; Tedeschi, L.R.; Creaser, R.A.; Bottini, C.; Erba, E.; Giraud, F.; Svensen, H.; Savian, J.; Trindade, R.; Coccioni, R.; Frontalini, F.; Jovane, L.; Mather, T.A.; Jenkyns, H.C. (2021). Determining the style and provenance of magmatic activity during the Early Aptian Oceanic Anoxic Event (OAE 1a). Global Planet. Change 200: 103461. https://dx.doi.org/10.1016/j.gloplacha.2021.103461, meer
 • Peer reviewed article Reichstädter, M.; Gao, Y.; Diviš, P.; Ma, T.; Gaulier, C.; Leermakers, M. (2021). Cysteine-modified silica resin in DGT samplers for mercury and trace metals assessment. Chemosphere 263: 128320. https://hdl.handle.net/10.1016/j.chemosphere.2020.128320, meer
 • Peer reviewed article Sauvage, J.; Wikfors, G.H.; Sabbe, K.; Nevejan, N.; Goderis, S.; Claeys, P.; Li, X.; Joyce, A. (2021). Biodegradable, metal-chelating compounds as alternatives to EDTA for cultivation of marine microalgae. J. Appl. Phycol. 33(6): 3519-3537. https://dx.doi.org/10.1007/s10811-021-02583-0, meer
 • Peer reviewed article Schulte, F.M.; Wittmann, A.; Jung, S.; Morgan, J.V.; Gulick, S.P.S.; Kring, D.A.; Grieve, R.A.F.; Osinski, G.R.; Riller, U.; IODP-ICDP Expedition 364 Science Party (2021). Ocean resurge-induced impact melt dynamics on the peak-ring of the Chicxulub impact structure, Mexico. Int. J. Earth Sci. 110(7): 2619-2636. https://dx.doi.org/10.1007/s00531-021-02008-w, meer
 • Peer reviewed article Schulting, R.J.; Snoeck, C.; Pouncett, J.; Brock, F.; Ramsey, C.B.; Higham, T.; Devièse, T.; Delancy, K.; Pateman, M.; Keegan, W.; Ostapkowicz, J. (2021). Six centuries of adaptation to a challenging island environment: AMS 14C dating and stable isotopic analysis of pre-Columbian human remains from the Bahamian archipelago reveal dietary trends. Quat. Sci. Rev. 254: 106780. https://hdl.handle.net/10.1016/j.quascirev.2020.106780, meer
 • Peer reviewed article Smith, V.; Warny, S.; Vellekoop, J.; Vajda, V.; Escarguel, G.; Jarzen, D.M. (2021). Palynology from ground zero of the Chicxulub impact, Southern Gulf of Mexico. Palynology 45(2): 283-299. https://hdl.handle.net/10.1080/01916122.2020.1813826, meer
 • Peer reviewed article Snoeck, C.; Schulting, R.J.; Brock, F.; Rodler, A.S.; Van Ham-Meert, A.; Mattielli, N.; Ostapkowicz, J. (2021). Testing various pre-treatments on artificially waterlogged and pitch-contaminated wood for strontium isotope analyses. Front. Ecol. Evol. 8: 589154. https://hdl.handle.net/10.3389/fevo.2020.589154, meer
 • Peer reviewed article Troina, G.; Riekenberg, P.M.; Van der Meer, M.T.J.; Botta, S.; Dehairs, F.; Secchi, E.R. (2021). Combining isotopic analysis of bulk-skin and individual amino acids to investigate the trophic position and foraging areas of multiple cetacean species in the western South Atlantic. Environ. Res. 201: 111610. https://dx.doi.org/10.1016/j.envres.2021.111610, meer
 • Peer reviewed article Zhao, J.; Xiao, L.; Xiao, Z.; Morgan, J.V.; Osinski, G.R.; Neal, C.R.; Gulick, S.P.S.; Riller, U.; Claeys, P.; Zhao, S.; Prieur, N.C.; Nemchin, A.; Yu, S.; IODP 364 Science Party (2021). Shock-deformed zircon from the Chicxulub impact crater and implications for cratering process. Geology (Boulder Colo.) 49(7): 755-760. https://dx.doi.org/10.1130/G48278.1, meer
 • Peer reviewed article Bruggmann, S.; Rodler, A.S.; Klaebe, R.M.; Goderis, S.; Frei, R. (2020). Chromium isotope systematics in modern and ancient microbialites. Minerals 10(10): 928. https://hdl.handle.net/10.3390/min10100928, meer
 • Peer reviewed article Cao, M.; Daines, S.J.; Lenton, T.M.; Cui, H.; Algeo, T.J.; Dahl, T.W.; Shi, W.; Chen, Z.-Q.; Anbar, A.; Zhou, Y.-Q. (2020). Comparison of Ediacaran platform and slope δ238U records in South China: implications for global-ocean oxygenation and the origin of the Shuram Excursion. Geochim. Cosmochim. Acta 287: 111-124. https://hdl.handle.net/10.1016/j.gca.2020.04.035, meer
 • Peer reviewed article Coimbra, R.; Huck, S.; de Winter, N.J.; Heimhofer, U.; Claeys, P. (2020). Improving the detection of shell alteration: implications for sclerochronology. Palaeogeogr. Palaeoclimatol. Palaeoecol. 559: 109968. https://hdl.handle.net/10.1016/j.palaeo.2020.109968, meer
 • Peer reviewed article Cui, H.; Kaufman, A.J.; Zou, H.; Kattan, F.H.; Trusler, P.; Smith, J.; Ivantsov, A.Y.; Rich, T.H.; Al Qubsani, A.; Yazedi, A.; Liu, X.-M.; Johnson, P.; Goderis, S.; Claeys, P.; Vickers-Rich, P. (2020). Primary or secondary? A dichotomy of the strontium isotope anomalies in the Ediacaran carbonates of Saudi Arabia. Precambr. Res. 343: 105720. https://hdl.handle.net/10.1016/j.precamres.2020.105720, meer
 • Peer reviewed article Cui, H.; Warren, L.V.; Uhlein, G.J.; Okubo, J.; Liu, X.-M.; Plummer, R.E.; Baele, J.-M.; Goderis, S.; Claeys, P.; Li, F. (2020). Global or regional? Constraining the origins of the middle Bambui carbon cycle anomaly in Brazil. Precambr. Res. 348: 105861. https://hdl.handle.net/10.1016/j.precamres.2020.105861, meer
 • Peer reviewed article da Silva, A.-C.; Sinnesael, M.; Claeys, P.; Davies, J.H.F.L.; de Winter, N.J.; Percival, L.M.E.; Schaltegger, U.; De Vleeschouwer, D. (2020). Anchoring the Late Devonian mass extinction in absolute time by integrating climatic controls and radio-isotopic dating. NPG Scientific Reports 10(1): 12940. https://hdl.handle.net/10.1038/s41598-020-69097-6, meer
 • Peer reviewed article Danel, S.; Troina, G.; Dufour, V.; Bailly-Bechet, M.; von Bayern, A.M.P.; Osiurak, F. (2020). Social learning in great white pelicans (Pelecanus onocrotalus): a preliminary study. Learning & behavior 48(3): 344-350. https://hdl.handle.net/10.3758/s13420-019-00404-6, meer
 • Peer reviewed article De Rijcke, M.; Baert, J.M.; Brion, N.; Vandegehuchte, M.B.; De Laender, F.; Janssen, C.R. (2020). Monoculture-based consumer-resource models predict species dominance in mixed batch cultures of dinoflagellates. Harmful Algae 99: 101921. https://dx.doi.org/10.1016/j.hal.2020.101921, meer
 • Peer reviewed article de Winter, N.J.; Ullmann, C.V.; Sørensen, A.M.; Thibault, N.; Goderis, S.; Van Malderen, S.J.M.; Snoeck, C.; Goolaerts, S.; Vanhaecke, F.; Claeys, P. (2020). Shell chemistry of the boreal Campanian bivalve Rastellum diluvianum (Linnaeus, 1767) reveals temperature seasonality, growth rates and life cycle of an extinct Cretaceous oyster. Biogeosciences 17(11): 2897-2922. https://hdl.handle.net/10.5194/bg-17-2897-2020, meer
 • Peer reviewed article de Winter, N.J.; Vellekoop, J.; Clark, A.J.; Stassen, P.; Speijer, R.P.; Claeys, P. (2020). The giant marine gastropod Campanile giganteum (Lamarck, 1804) as a high-resolution archive of seasonality in the Eocene greenhouse world. Geochem. Geophys. Geosyst. 21(4): e2019GC008794. https://hdl.handle.net/10.1029/2019GC008794, meer
 • Peer reviewed article de Winter, N.J.; Goderis, S.; Van Malderen, S.J.M.; Sinnesael, M.; Vansteenberge, S.; Snoeck, C.; Belza, J.; Vanhaecke, F.; Claeys, P. (2020). Subdaily-scale chemical variability in a Torreites Sanchezi rudist shell: implications for rudist paleobiology and the Cretaceous day-night cycle. Paleoceanography and Paleoclimatology 35(2): e2019PA003723. https://dx.doi.org/10.1029/2019PA003723, meer
 • Peer reviewed article Eriksen, A.M.H.; Matthiesen, H.; Kontopoulos, I.; Gregory, D.; Snoeck, C.; Zhang, G.; Collins, M.J.; Gilbert, M.T.P. (2020). Rapid loss of endogenous DNA in pig bone buried in five different environments. Archaeometry 62(4): 827-846. https://hdl.handle.net/10.1111/arcm.12553, meer
 • Peer reviewed article Kring, D.A.; Tikoo, S.M.; Schmieder, M.; Riller, U.; Rebolledo-Vieyra, M.; Simpson, S.L.; Osinski, G.R.; Gattacceca, J.; Wittmann, A.; Verhagen, C.M.; Cockell, C.S.; Coolen, M.J.L.; Longstaffe, F.J.; Gulick, S.P.S.; Morgan, J.V.; Bralower, T.J.; Chenot, E.; Christeson, G.L.; Claeys, P.; Ferrière, L.; Gebhardt, C.; Goto, K.; Green, S.; Jones, H.; Lofi, J.; Lowery, C.M.; Ocampo-Torres, R.; Perez-Cruz, L.; Pickersgill, A.E.; Poelchau, M.H.; Rae, A.S.P.; Rasmussen, C.; Sato, H.; Smit, J.; Tomioka, N.; Urrutia-Fucugauchi, J.; Whalen, M.T.; Xiao, L.; Yamaguchi, K.E. (2020). Probing the hydrothermal system of the Chicxulub impact crater. Science Advances 6(22): eaaz3053. https://hdl.handle.net/10.1126/sciadv.aaz3053, meer
 • Peer reviewed article Lemaitre, N.; Planquette, H.; Dehairs, F.; Planchon, F.; Sarthou, G.; Gallinari, M.; Roig, S.; Jeandel, C.; Castrillejo, M. (2020). Particulate trace element export in the North Atlantic (GEOTRACES GA01 Transect, GEOVIDE Cruise). ACS Earth & Space Chemistry 4(11): 2185-2204. https://hdl.handle.net/10.1021/acsearthspacechem.0c00045, meer
 • Peer reviewed article Mauviel, A.; Sinnesael, M.; Desrochers, A. (2020). The stratigraphic and geochemical imprints of Late Ordovician glaciation on far-field neritic carbonates, Anticosti Island, eastern Canada. Palaeogeogr. Palaeoclimatol. Palaeoecol. 543: 109579. https://hdl.handle.net/10.1016/j.palaeo.2019.109579, meer
 • Peer reviewed article Mears, C.; Thomas, H.; Henderson, P.B.; Charette, M.A.; MacIntyre, H.; Dehairs, F.; Monnin, C.; Mucci, A. (2020). Using 226Ra and 228Ra isotopes to distinguish water mass distribution in the Canadian Arctic Archipelago. Biogeosciences 17(20): 4937-4959. https://hdl.handle.net/10.5194/bg-17-4937-2020, meer
 • Peer reviewed article Nehme, C.; Kluge, T.; Verheyden, S.; Nader, F.; Charalambidou, I.; Weissbach, T.; Gucel, S.; Cheng, H.; Edwards, R.L.; Satterfield, L.; Eiche, E.; Claeys, P. (2020). Speleothem record from Pentadactylos cave (Cyprus): new insights into climatic variations during MIS 6 and MIS 5 in the Eastern Mediterranean. Quat. Sci. Rev. 250: 106663. https://hdl.handle.net/10.1016/j.quascirev.2020.106663, meer
 • Peer reviewed article Percival, L.M.E.; van Helmond, N.A.G.M.; Selby, D.; Goderis, S.; Claeys, P. (2020). Complex interactions between large igneous province emplacement and global-temperature changes during the Cenomanian-Turonian Oceanic Anoxic Event (OAE 2). Paleoceanography and Paleoclimatology 35(10): e2020PA004016. https://hdl.handle.net/10.1029/2020PA004016, meer
 • Peer reviewed article Reichstädter, M.; Diviš, P.; Abdulbur-Alfakhoury, E.; Gao, Y. (2020). Simultaneous determination of mercury, cadmium and lead in fish sauce using Diffusive Gradients in Thin-films technique. Talanta 217: 121059. https://dx.doi.org/10.1016/j.talanta.2020.121059, meer
 • Peer reviewed article Smith, V.; Warny, S.; Grice, K.; Schaefer, B.; Whalen, M.T.; Vellekoop, J.; Chenot, E.; Gulick, S.P.S.; Arenillas, I.; Arz, J.A.; Bauersachs, T.; Bralower, T.; Demory, F.; Gattacceca, J.; Jones, H.; Lofi, J.; Lowery, C.M.; Morgan, J.; Nuñez Otaño, N.B.; O'Keefe, J.M.K.; O'Malley, K.; Rodriguez-Tovar, F.J.; Schwark, L.; IODP-ICDP Expedition 364 Scientists (2020). Life and death in the Chicxulub impact crater: a record of the Paleocene-Eocene Thermal Maximum. Clim. Past 16(5): 1889-1899. https://hdl.handle.net/10.5194/cp-16-1889-2020, meer
 • Peer reviewed article Trofimova, T.; Alexandroff, S.J.; Mette, M.J.; Tray, E.; Butler, P.G.; Campana, S.E.; Harper, E.M.; Johnson, A.L.A.; Morrongiello, J.R.; Peharda, M.; Schöne, B.R.; Andersson, C.; Andrus, C.F.T.; Black, B.A.; Burchell, M.; Carroll, M.L.; DeLong, K.L.; Gillanders, B.M.; Grønkjaer, P.; Killam, D.; Prendergast, A.L.; Reynolds, D.J.; Scourse, J.D.; Shirai, K.; Thébault, J.; Trueman, C.; de Winter, N.J. (2020). Fundamental questions and applications of sclerochronology: community-defined research priorities. Est., Coast. and Shelf Sci. 245: 106977. https://hdl.handle.net/10.1016/j.ecss.2020.106977, meer
 • Peer reviewed article Troina, G.C.; Dehairs, F.; Botta, S.; Di Tullio, J.C.; Elskens, M.; Secchi, E.R. (2020). Zooplankton-based δ13C and δ15N isoscapes from the outer continental shelf and slope in the subtropical western South Atlantic. Deep-Sea Res., Part 1, Oceanogr. Res. Pap. 159: 103235. https://hdl.handle.net/10.1016/j.dsr.2020.103235, meer
 • Peer reviewed article Troina, G.C.; Botta, S.; Dehairs, F.; Di Tullio, J.C.; Elskens, M.; Secchi, E.R. (2020). Skin δ13C and δ15N reveal spatial and temporal patterns of habitat and resource use by free-ranging odontocetes from the southwestern Atlantic Ocean. Mar. Biol. (Berl.) 167(12): 186. https://hdl.handle.net/10.1007/s00227-020-03805-8, meer
 • Peer reviewed article van de Velde, S.J.; Hidalgo-Martinez, S.; Callebaut, I.; Antler, G.; James, R.K.; Leermakers, M.; Meysman, F.J.R. (2020). Burrowing fauna mediate alternative stable states in the redox cycling of salt marsh sediments. Geochim. Cosmochim. Acta 276: 31-49. https://dx.doi.org/10.1016/j.gca.2020.02.021, meer
 • Peer reviewed article Van der Linden, F.C.; Tison, J.-L.; Champenois, W.; Moreau, S.; Carnat, G.; Kotovitch, M.; Fripiat, F.; Deman, F.; Roukaerts, A.; Dehairs, F.; Wauthy, S.; Lourenço, A.; Vivier, F.; Haskell, T.; Delille, B. (2020). Sea ice CO2 dynamics across seasons: impact of processes at the interfaces. JGR: Oceans 125(6): e2019JC015807. https://hdl.handle.net/10.1029/2019JC015807, meer
 • Peer reviewed article Vellekoop, J.; Van Tilborgh, K.H.; Van Knippenberg, P.; Jagt, J.W.M.; Stassen, P.; Goolaerts, S.; Speijer, R.P. (2020). Type-Maastrichtian gastropod faunas show rapid ecosystem recovery following the Cretaceous-Palaeogene boundary catastrophe. Palaeontology 63(2): 349-367. https://dx.doi.org/10.1111/pala.12462, meer
 • Peer reviewed article Wang, W.; Guan, C.; Hu, Y.; Cui, H.; Muscente, A.D.; Chen, L.; Zhou, C. (2020). Spatial and temporal evolution of Ediacaran carbon and sulfur cycles in the Lower Yangtze Block, South China. Palaeogeogr. Palaeoclimatol. Palaeoecol. 537: 109417. https://dx.doi.org/10.1016/j.palaeo.2019.109417, meer
 • Peer reviewed article Whalen, M.T.; Gulick, S.P.S.; Lowery, C.M.; Bralower, T.J.; Morgan, J.V.; Grice, K.; Schaefer, B.; Smit, J.; Ormö, J.; Wittmann, A.; Kring, D.A.; Lyons, S.; Goderis, S.; IODP-ICDP Expedition 364 Scientists (2020). Winding down the Chicxulub impact: the transition between impact and normal marine sedimentation near ground zero. Mar. Geol. 430: 106368. https://hdl.handle.net/10.1016/j.margeo.2020.106368, meer
 • Peer reviewed article Xiao, S.; Cui, H.; Kang, J.; McFadden, K.A.; Kaufman, A.J.; Kitajima, K.; Fournelle, J.H.; Schwid, M.; Nolan, M.; Baele, J.-M.; Valley, J.W. (2020). Using SIMS to decode noisy stratigraphic δ13C variations in Ediacaran carbonates. Precambr. Res. 343: 105686. https://hdl.handle.net/10.1016/j.precamres.2020.105686, meer
 • Peer reviewed article Yan, H.; Pi, D.; Jiang, S.-Y.; Hao, W.; Cui, H.; Robbins, L.J.; Mänd, K.; Li, L.; Planavsky, N.J.; Konhauser, K.O. (2020). Hydrothermally induced 34S enrichment in pyrite as an alternative explanation of the Late-Devonian sulfur isotope excursion in South China. Geochim. Cosmochim. Acta 283: 1-21. https://hdl.handle.net/10.1016/j.gca.2020.05.017, meer
 • Peer reviewed article Zetsche, E.-M.; Larsson, A.I.; Iversen, M.H.; Ploug, H. (2020). Flow and diffusion around and within diatom aggregates: effects of aggregate composition and shape. Limnol. Oceanogr. 65(8): 1818-1833. https://dx.doi.org/10.1002/lno.11420, meer
 • Peer reviewed article Zhang, H.; Elskens, M.; Chen, G.; Snoeck, C.; Chou, L. (2020). Influence of seawater ions on phosphate adsorption at the surface of hydrous ferric oxide (HFO). Sci. Total Environ. 721: 137826. https://hdl.handle.net/10.1016/j.scitotenv.2020.137826, meer
 • Peer reviewed article Zhao, J.; Xiao, L.; Gulick, S.P.S.; Morgan, J.V.; Kring, D.; Urrutia-Fucugauchi, J.; Schmieder, M.; de Graaff, S.J.; Wittmann, A.; Ross, C.H.; Claeys, P.; Pickersgill, A.; Kaskes, P.; Goderis, S.; Rasmussen, C.; Vajda, V.; Ferrière, L.; Feignon, J.-G.; Chenot, E.; Perez-Cruz, L.; Sato, H.; Yamaguchi, K.; IODP-ICDP Expedition 364 Scientists (2020). Geochemistry, geochronology and petrogenesis of Maya Block granitoids and dykes from the Chicxulub Impact Crater, Gulf of México: implications for the assembly of Pangea. Gondwana Res. 82: 128-150. https://hdl.handle.net/10.1016/j.gr.2019.12.003, meer
 • Peer reviewed article Zhou, C.; Gao, Y.; Gaulier, C.; Luo, M.; Zhang, X.; Bratkic, A.; Davison, W.; Baeyens, W. (2020). Advances in understanding mobilization processes of trace metals in marine sediments. Environ. Sci. Technol. 54(23): 15151-15161. https://hdl.handle.net/10.1021/acs.est.0c05954, meer
 • Peer reviewed article Zhou, C.; Gaulier, C.; Luo, M.; Guo, W.; Baeyens, W.; Gao, Y. (2020). Fine scale measurements in Belgian coastal sediments reveal different mobilization mechanisms for cationic trace metals and oxyanions. Environ. Int. 145: 106140. https://dx.doi.org/10.1016/j.envint.2020.106140, meer
 • Peer reviewed article Baeyens, W.; Mirlean, N.; Bundschuh, J.; de Winter, N.; Baisch, P.; da Silva Júnior, F.M.R.; Gao, Y. (2019). Arsenic enrichment in sediments and beaches of Brazilian coastal waters: a review. Sci. Total Environ. 681: 143-154. https://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.05.126, meer
 • Peer reviewed article Bonaglia, S.; Rämö, R.; Marzocchi, U.; Le Bouille, L.; Leermakers, M.; Nascimento, F.J.A.; Gunnarsson, J.S. (2019). Capping with activated carbon reduces nutrient fluxes, denitrification and meiofauna in contaminated sediments. Wat. Res. 148: 515-525. https://dx.doi.org/10.1016/j.watres.2018.10.083, meer
 • Peer reviewed article Cui, H.; Xiao, S.; Cai, Y.; Peek, S.; Plummer, R.E.; Kaufman, A.J. (2019). Sedimentology and chemostratigraphy of the terminal Ediacaran Dengying Formation at the Gaojiashan section, South China. Geol. Mag. 156(11): 1924-1948. https://dx.doi.org/10.1017/S0016756819000293, meer
 • Peer reviewed article Dang, Y.N.T.; Nguyen, H.T.; Pham, L.K.; Harada, H.; Brion, N.; Duong, H.V.; Nguyen, H.V.; Venterink, H.O. (2019). Effects of nutrient supply and nutrient ratio on diversity-productivity relationships of phytoplankton in the Cau Hai lagoon, Vietnam. Ecol. Evol. 9(10): 5950-5962. https://dx.doi.org/10.1002/ece3.5178, meer
 • Peer reviewed article de Graaff, S.J.; Goodenough, K.M.; Klaver, M.; Lissenberg, C.J.; Jansen, M.N.; Millar, I.; Davies, G.R. (2019). Evidence for a moist to wet source transition throughout the Oman-UAE ophiolite, and implications for the geodynamic history. Geochem. Geophys. Geosyst. 20(2): 651-672. https://dx.doi.org/10.1029/2018GC007923, meer
 • Peer reviewed article Duprat, L.; Kanna, N.; Janssens, J.; Roukaerts, A.; Deman, F.; Townsend, A.T.; Meiners, K.M.; Van der Merwe, P.; Lannuzel, D. (2019). Enhanced iron flux to Antarctic sea ice via dust deposition from ice-free coastal areas. JGR: Oceans 124(12): 8538-8557. https://dx.doi.org/10.1029/2019JC015221, meer
 • Peer reviewed article Fonseca-Batista, D.; Li, X.; Riou, V.; Michotey, V.; Deman, F.; Fripiat, F.; Guasco, S.; Brion, N.; Lemaitre, N.; Tonnard, M.; Gallinari, M.; Planquette, H.; Planchon, F.; Sarthou, G.; Elskens, M.; LaRoche, J.; Chou, L.; Dehairs, F. (2019). Evidence of high N2 fixation rates in the temperate northeast Atlantic. Biogeosciences 16(5): 999-1017. https://dx.doi.org/10.5194/bg-16-999-2019, meer
 • Peer reviewed article Gao, Y.; Zhou, C.; Gaulier, C.; Bratkic, A.; Galceran, J.; Puy, J.; Zhang, H.; Leermakers, M.; Baeyens, W. (2019). Labile trace metal concentration measurements in marine environments: from coastal to open ocean areas. Trends Anal. Chem. 116: 92-101. https://dx.doi.org/10.1016/j.trac.2019.04.027, meer
 • Peer reviewed article Gaulier, C.; Zhou, C.; Guo, W.; Bratkic, A.; Superville, P.-J.; Billon, G.; Baeyens, W.; Gao, Y. (2019). Trace metal speciation in North Sea coastal waters. Sci. Total Environ. 692: 701-712. https://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.07.314, meer
 • Peer reviewed article Gulick, S.P.S.; Bralower, T.J.; Ormö, J.; Hall, B.; Grice, K.; Schaefer, B.; Lyons, S.; Freeman, K.H.; Morgan, J.V.; Artemieva, N.; Kaskes, P.; de Graaff, S.J.; Whalen, M.T.; Collins, G.S.; Tikoo, S.M.; Verhagen, C.; Christeson, G.L.; Claeys, P.; Coolen, M.J.L.; Goderis, S.; Goto, K.; Grieve, R.A.F.; McCall, N.; Osinski, G.R.; Rae, A.S.P.; Biller, U.; Smit, J.; Vajda, V.; Wittmann, A.; Expedition 364 Scientists (2019). The first day of the Cenozoic. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 116(39): 19342-19351. https://dx.doi.org/10.1073/pnas.1909479116, meer
 • Peer reviewed article Guo, W.; Van Langenhove, K.; Vandermarken, T.; Denison, M.S.; Elskens, M.; Baeyens, W.; Gao, Y. (2019). In situ measurement of estrogenic activity in various aquatic systems using organic diffusive gradients in thin-film coupled with ERE-CALUX bioassay. Environ. Int. 127: 13-20. https://dx.doi.org/10.1016/j.envint.2019.03.027, meer
 • Peer reviewed article Kessler, A.J.; Wawryk, M.; Marzocchi, U.; Roberts, K.L.; Wong, W.W.; Risgaard-Petersen, N.; Meysman, F.J.R.; Glud, R.N.; Cook, P.L.M. (2019). Cable bacteria promote DNRA through iron sulfide dissolution. Limnol. Oceanogr. 64(3): 1228-1238. https://hdl.handle.net/10.1002/lno.11110, meer
 • Peer reviewed article Lim, S.M.; Moreau, S.; Vancoppenolle, M.; Deman, F.; Roukaerts, A.; Meiners, K.M.; Janssens, J.; Lannuzel, D. (2019). Field observations and physical-biogeochemical modeling suggest low silicon affinity for Antarctic fast ice diatoms. JGR: Oceans 124(11): 7837-7853. https://dx.doi.org/10.1029/2018JC014458, meer
 • Peer reviewed article Nehemia, A.; Chen, M.; Kochzius, M.; Dehairs, F.; Brion, N. (2019). Ecological impact of salt farming in mangroves on the habitat and food sources of Austruca occidentalis and Littoraria subvittata. J. Sea Res. 146: 24-32. https://dx.doi.org/10.1016/j.seares.2019.01.004, meer
 • Peer reviewed article Rae, A.S.P.; Collins, G.S.; Poelchau, M.; Riller, U.; Davison, T.M.; Grieve, R.A.F.; Osinski, G.R.; Morgan, J.V.; IODP-ICDP Expedition 364 Scientists (2019). Stress‐strain evolution during peak‐ring formation: a case study of the Chicxulub impact structure. JGR: Planets 124(2): 396-417. https://dx.doi.org/10.1029/2018je005821, meer
 • Peer reviewed article Roukaerts, A.; Nomura, D.; Deman, F.; Hattori, H.; Dehairs, F.; Fripiat, F. (2019). The effect of melting treatments on the assessment of biomass and nutrients in sea ice (Saroma-ko lagoon, Hokkaido, Japan). Polar Biol. 42(2): 347-356. https://dx.doi.org/10.1007/s00300-018-2426-y, meer
 • Peer reviewed article Schmitz, B.; Farley, K.A.; Goderis, S.; Heck, P.R.; Bergström, S.M.; Boschi, S.; Claeys, P.; Debaille, V.; Dronov, A.; van Ginneken, M.; Harper, D.A.T.; Iqbal, F.; Friberg, J.; Liao, S.; Martin, E.; Meier, M.M.M.; Peucker-Ehrenbrink, B.; Soens, B.; Wieler, R.; Terfelt, F. (2019). An extraterrestrial trigger for the mid-Ordovician ice age: dust from the breakup of the L-chondrite parent body. Science Advances 5(9): eaax4184. https://hdl.handle.net/10.1126/sciadv.aax4184, meer
 • Peer reviewed article Scoma, A.; Heyer, R.; Rifai, R.; Dandyk, C.; Marshall, I.; Kerckhof, F.-M.; Marietou, A.; Boshker, H.T.S.; Meysman, F.J.R.; Malmos, K.G.; Vosegaard, T.; Vermeir, P.; Banat, I.M.; Benndorf, D.; Boon, N. (2019). Reduced TCA cycle rates at high hydrostatic pressure hinder hydrocarbon degradation and obligate oil degraders in natural, deep-sea microbial communities. ISME J. 13(4): 1004-1018. https://dx.doi.org/10.1038/s41396-018-0324-5, meer
 • Peer reviewed article Tang, W.; Wang, S.; Fonseca-Batista, D.; Dehairs, F.; Gifford, S.; Gonzalez, A.G.; Gallinari, M.; Planquette, H.; Sarthou, G.; Cassar, N. (2019). Revisiting the distribution of oceanic N2 fixation and estimating diazotrophic contribution to marine production. Nature Comm. 10(1): 10 pp. https://dx.doi.org/10.1038/s41467-019-08640-0, meer
 • Peer reviewed article Timms, N.E.; Pearce, M.A.; Cavosie, A.J.; Rae, A.S.P.; Wheeler, J.; Wittmann, A.; Ferrière, L.; Poelchau, M.H.; Tomioka, N.; Collins, G.S.; Gulick, S.P.S.; Rasmussen, C.; Morgan, J.V.; IODP-ICDP Expedition 364 Scientists (2019). New shock microstructures in titanite (CaTiSiO5) from the peak ring of the Chicxulub impact structure, Mexico. Contrib. Miner. Petrol. = Beitr. Mineral. Petrol. 174(5): 38. https://dx.doi.org/10.1007/s00410-019-1565-7, meer
 • Peer reviewed article Tran, T.A.M.; Malarvannan, G.; Hoang, T.L.; Nguyen, V.H.; Covaci, A.; Elskens, M. (2019). Occurrence of organochlorine pesticides and polychlorinated biphenyls in sediment and fish in Cau Hai lagoon of Central Vietnam: human health risk assessment. Mar. Pollut. Bull. 141: 521-528. https://dx.doi.org/10.1016/j.marpolbul.2019.03.006, meer
 • Peer reviewed article Zhang, H.; Elskens, M.; Chen, G.; Chou, L. (2019). Phosphate adsorption on hydrous ferric oxide (HFO) at different salinities and pHs. Chemosphere 225: 352-359. https://dx.doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.03.068, meer
 • Peer reviewed article Baeyens, W.; Gao, Y.; Davison, W.; Galceran, J.; Leermakers, M.; Puy, J.; Superville, P.-J.; Beguery, L. (2018). In situ measurements of micronutrient dynamics in open seawater show that complex dissociation rates may limit diatom growth. NPG Scientific Reports 8(1): 11 pp. https://dx.doi.org/10.1038/s41598-018-34465-w, meer
 • Peer reviewed article Buckman, K.L.; Lane, O.; Kotnik, J.; Bratkic, A.; Sprovieri, F.; Horvat, M.; Pirrone, N.; Evers, D.C.; Chen, C.Y. (2018). Spatial and taxonomic variation of mercury concentration in low trophic level fauna from the Mediterranean Sea. Ecotoxicology 27(10): 1341-1352. https://dx.doi.org/10.1007/s10646-018-1986-5, meer
 • Peer reviewed article Burdorf, L.D.W.; Malkin, S.Y.; Bjerg, J.T.; van Rijswijk, P.; Criens, F.; Tramper, A.; Meysman, F.J.R. (2018). The effect of oxygen availability on long-distance electron transport in marine sediments. Limnol. Oceanogr. 63(4): 1799-1816. https://doi.org/10.1002/lno.10809, meer
 • Peer reviewed article Christeson, G.L.; Gulick, S.P.S.; Morgan, J.V.; Gebhardt, C.; Kring, D.A.; Le Ber, E.; Lofi, J.; Nixon, C.; Poelchau, M.; Rae, A.S.P.; Rebolledo-Vieyra, M.; Riller, U.; Schmitt, D.R.; Wittmann, A.; Bralower, T.J.; Chenot, E.; Claeys, P.; Cockell, C.S.; Coolen, M.J.L.; Ferrière, L.; Green, S.; Goto, K.; Jones, H.; Lowery, C.M.; Mellett, C.; Ocampo-Torres, R.; Perez-Cruz, L.; Pickersgill, A.E.; Rasmussen, C.; Sato, H.; Smit, J.; Tikoo, S.M.; Tomioka, N.; Urrutia-Fucugauchi, J.; Whalen, M.T.; Xiao, L.; Yamaguchi, K.E. (2018). Extraordinary rocks from the peak ring of the Chicxulub impact crater: P-wave velocity, density, and porosity measurements from IODP/ICDP Expedition 364. Earth Planet. Sci. Lett. 495: 1-11. https://dx.doi.org/10.1016/j.epsl.2018.05.013, meer
 • Peer reviewed article De Bondt, K.; Seveno, F.; Petrucci, G.; Rodríguez, F.; Joannis, C.; Claeys, P. (2018). Potential and limits of stable isotopes (δ18O and δD) to detect parasitic water in sewers of oceanic climate cities. Journal of Hydrology: Regional Studies 18: 119-142. https://dx.doi.org/10.1016/j.ejrh.2018.06.001, meer
 • Peer reviewed article De Vleeschouwer, D.; Königshof, P.; Claeys, P. (2018). Reading time and paleoenvironmental change in the Emsian-Eifelian boundary GSSP section (Wetteldorf, Germany): A combination of cyclostratigraphy and facies analysis. Newsl. Stratigr. 51(2): 209-226. https://dx.doi.org/10.1127/nos/2017/0397, meer
 • Peer reviewed article de Winter, N.J.; Vellekoop, J.; Vorsselmans, R.; Golreihan, A.; Soete, J.; Petersen, S.V.; Meyer, K.W.; Casadio, S.; Speijer, R.P.; Claeys, P. (2018). An assessment of latest Cretaceous Pycnodonte vesicularis (Lamarck, 1806) shells as records for palaeoseasonality: a multi-proxy investigation. Clim. Past 14(6): 725-749. https://dx.doi.org/10.5194/cp-14-725-2018, meer
 • Peer reviewed article Fripiat, F.; Declercq, M.; Sapart, C.J.; Anderson, L.G.; Bruechert, V.; Deman, F.; Fonseca-Batista, D.; Humborg, C.; Roukaerts, A.; Semiletov, I.P.; Dehairs, F. (2018). Influence of the bordering shelves on nutrient distribution in the Arctic halocline inferred from water column nitrate isotopes. Limnol. Oceanogr. 63(5): 2154-2170. https://dx.doi.org/10.1002/lno.10930, meer
 • Peer reviewed article Gao, Y.; Baisch, P.; Mirlean, N.; da Silva, F.M.R.; Van Larebeke, N.; Baeyens, W.; Leermakers, M. (2018). Arsenic speciation in fish and shellfish from the North Sea (Southern bight) and Acu Port area (Brazil) and health risks related to seafood consumption. Chemosphere 191: 89-96. https://dx.doi.org/10.1016/j.chemosphere.2017.10.031, meer
 • Peer reviewed article Jansen, M.N.; Lissenberg, C.J.; Klaver, M.; de Graaff, S.J.; Koornneef, J.M.; Smeets, R.J.; MacLeod, C.J.; Davies, G.R. (2018). Isotopic variation in Semail Ophiolite lower crust reveals crustal-level melt aggregation. Geochemical Perspectives Letters 8: 37-42. https://dx.doi.org/10.7185/geochemlet.1827, meer
 • Peer reviewed article Lemaitre, N.; Planchon, F.; Planquette, H.; Dehairs, F.; Fonseca-Batista, D.; Roukaerts, A.; Deman, F.; Tang, Y.; Mariez, C.; Sarthou, G. (2018). High variability of particulate organic carbon export along the North Atlantic GEOTRACES section GA01 as deduced from 234Th fluxes. Biogeosciences 15(21): 6417-6437. https://dx.doi.org/10.5194/bg-15-6417-2018, meer
 • Peer reviewed article Lemaitre, N.; Planquette, H.; Planchon, F.; Sarthou, G.; Jacquet, S.; García-Ibáñez, M.I.; Gourain, A.; Cheize, M.; Monin, L.; André, L.; Laha, P.; Terryn, H.; Dehairs, F. (2018). Particulate barium tracing of significant mesopelagic carbon remineralisation in the North Atlantic. Biogeosciences 15(7): 2289-2307. https://dx.doi.org/10.5194/bg-15-2289-2018, meer
 • Peer reviewed article Li, X.; Fonseca-Batista, D.; Roevros, N.; Dehairs, F.; Chou, L. (2018). Environmental and nutrient controls of marine nitrogen fixation. Prog. Oceanogr. 167: 125-137. https://dx.doi.org/10.1016/j.pocean.2018.08.001, meer
 • Peer reviewed article Lowery, C.M.; Bralower, T.J.; Owens, J.D.; Rodriguez-Tovar, F.J.; Jones, H.; Smit, J.; Whalen, M.T.; Claeys, P.; Farley, K.; Gulick, S.P.S.; Morgan, J.V.; Green, S.; Chenot, E.; Christeson, G.L.; Cockell, C.S.; Coolen, M.J.L.; Ferrière, L.; Gebhardt, C.; Goto, K.; Kring, D.A.; Lofi, J.; Ocampo-Torres, R.; Perez-Cruz, L.; Pickersgill, A.E.; Poelchau, M.H.; Rae, A.S.P.; Rasmussen, C.; Rebolledo-Vieyra, M.; Riller, U.; Sato, H.; Tikoo, S.M.; Tomioka, N.; Urrutia-Fucugauchi, J.; Vellekoop, J.; Wittmann, A.; Xiao, L.; Yamaguchi, K.E.; Zylberman, W. (2018). Rapid recovery of life at ground zero of the end-Cretaceous mass extinction. Nature (Lond.) 558(7709): 288-291. https://dx.doi.org/10.1038/s41586-018-0163-6, meer
 • Peer reviewed article Marzocchi, U.; Bonaglia, S.; van de Velde, S.; Hall, P.O.J.; Schramm, A.; Risgaard-Petersen, N.; Meysman, F.J.R. (2018). Transient bottom water oxygenation creates a niche for cable bacteria in long-term anoxic sediments of the Eastern Gotland Basin. Environ. Microbiol. 20(8): 3031-3041. https://dx.doi.org/10.1111/1462-2920.14349, meer
 • Peer reviewed article Marzocchi, U.; Thamdrup, B.; Stief, P.; Glud, R.N. (2018). Effect of settled diatom-aggregates on benthic nitrogen cycling. Limnol. Oceanogr. 63(1): 431-444. https://dx.doi.org/10.1002/lno.10641, meer
 • Peer reviewed article Pas, D.; Hinnov, L.; Day, J.E.; Kodama, K.; Liu, W. (2018). Cyclostratigraphic calibration of the Famennian stage (Late Devonian, Illinois Basin, USA). Earth Planet. Sci. Lett. 488: 102-114. https://dx.doi.org/10.1016/j.epsl.2018.02.010, meer
 • Peer reviewed article Salter, I.; Dehairs, F.; Miquel, J.-C.; Blain, S. (2018). Annual particulate matter and diatom export in a high nutrient, low chlorophyll area of the Southern Ocean. Polar Biol. 41(1): 25-40. https://dx.doi.org/10.1007/s00300-017-2167-3, meer
 • Peer reviewed article Sarthou, G.; Lherminier, P.; Achterberg, E.P.; Alonso-Pérez, F.; Bucciarelli, E.; Boutorh, J.; Bouvier, V.; Boyle, E.A.; Branellec, P.; Carracedo, L.I.; Casacuberta, N.; Castrillejo, M.; Cheize, M.; Pereira, L.C.; Cossa, D.; Daniault, N.; De Saint-Leger, E.; Dehairs, F.; Deng, F.; de Gesincourt, F.D.; Devesa, J.; Foliot, L.; Fonseca-Batista, D.; Gallinari, M.; García-Ibáñez, M.I.; Gourain, A.; Grossteffan, E.; Hamon, M.; Heimbürger, L.E.; Henderson, G.M.; Jeandel, C.; Kermabon, C.; Lacan, F.; Le Bot, P.; Le Goff, M.; Le Roy, E.; Lefèbvre, A.; Leizour, S.; Lemaitre, N.; Masque, P.; Ménage, O.; Barraqueta, J.-L.M.; Mercier, H.; Perault, F.; Pérez, F.F.; Planquette, H.; Planchon, F.; Roukaerts, A.; Sanial, V.; Sauzède, R.; Schmechtig, C.; Shelley, R.U.; Stewart, G.; Sutton, J.N.; Tang, Y.; Tisnérat-Laborde, N.; Tonnard, M.; Tréguer, P.; van Beek, P.; Zurbrick, C.M.; Zunino, P. (2018). Introduction to the French GEOTRACES North Atlantic Transect (GA01): GEOVIDE cruise. Biogeosciences 15(23): 7097-7109. https://dx.doi.org/10.5194/bg-15-7097-2018, meer
 • Peer reviewed article Schlitzer,R.; Anderson,R.F.; Dodas,E.M.; Lohan,M.; Geibert,W.; Tagliabue,A.; Bowie,A.; Jeandel,C.; Maldonado,M.T.; Landing,W.M.; Cockwell,D.; Abadie,C.; Abouchami,W.; Achterberg,E.P.; Agather,A.; Aguliar-Islas,A.; van Aken,H.M.; Andersen,M.; Archer,C.; Auro,M.; de Baar,H.J.; Baars,O.; Baker,A.R.; Bakker,K.; Basak,C.; Baskaran,M.; Bates,N.R.; Bauch,D.; van Beek,P.; Behrens,M.K.; Black,E.; Bluhm,K.; Bopp,L.; Bouman,H.; Bowman,K.; Bown,J.; Boyd,P.; Boye,M.; Boyle,E.A.; Branellec,P.; Bridgestock,L.; Brissebrat,G.; Browning,T.; Bruland,K.W.; Brumsack,H.-J.; Brzezinski,M.; Buck,C.S.; Buck,K.N.; Buesseler,K.; Bull,A.; Butler,E.; Cai,P.; Mor,P.C.; Cardinal,D.; Carlson,C.; Carrasco,G.; Casacuberta,N.; Casciotti,K.L.; Castrillejo,M.; Chamizo,E.; Chance,R.; Charette,M.A.; Chaves,J.E.; Cheng,H.; Chever,F.; Christl,M.; Church,T.M.; Closset,I.; Colman,A.; Conway,T.M.; Cossa,D.; Croot,P.; Cullen,J.T.; Cutter,G.A.; Daniels,C.; Dehairs,F.; Deng,F.; Dieu,H.T.; Duggan,B.; Dulaquais,G.; Dumousseaud,C.; Echegoyen-Sanz,Y.; Edwards,R.L.; Ellwood,M.; Fahrbach,E.; Fitzsimmons,J.N.; Russell Flegal,A.; Fleisher,M.Q.; van de Flierdt,T.; Frank,M.; Friedrich,J.; Fripiat,F.; Fröllje,H.; Galer,S.J.G.; Gamo,T.; Ganeshram,R.S.; Garcia-Orellana,J.; Garcia-Solsona,E.; Gault-Ringold,M.; George,E.; Gerringa,L.J.A.; Gilbert,M.; Godoy,J.M.; Goldstein,S.L.; Gonzalez,S.R.; Grissom,K.; Hammerschmidt,C.; Hartman,A.; Hassler,C.S.; Hathorne,E.C.; Hatta,M.; Hawco,N.; Hayes,C.T.; Heimbürger,L.-E.; Helgoe,J.; Heller,M.; Henderson,G.M.; Henderson,P.B.; van Heuven,S.; Ho,P.; Horner,T.J.; Hsieh,Y.-T.; Huang,K.-F.; Humphreys,M.P.; Isshiki,K.; Jacquot,J.E.; Janssen,D.J.; Jenkins,W.J.; John,S.; Jones,E.M.; Jones,J.L.; Kadko,D.C.; Kayser,R.; Kenna,T.C.; Khondoker,R.; Kim,T.; Kipp,L.; Klar,J.K.; Klunder,M.; Kretschmer,S.; Kumamoto,Y.; Laan,P.; Labatut,M.; Lacan,F.; Lam,P.J.; Lambelet,M.; Lamborg,C.H.; Le Moigne,F.A.C.; Le Roy,E.; Lechtenfeld,O.J.; Lee,J.-M.; Lherminier,P.; Little,S.; López-Lora,M.; Lu,Y.; Masque,P.; Mawji,E.; Mcclain,C.R.; Measures,C.; Mehic,S.; Barraqueta,J.-L.M.; van der Merwe,P.; Middag,R.; Mieruch,S.; Milne,A.; Minami,T.; Moffett,J.W.; Moncoiffe,G.; Moore,W.S.; Morris,P.J.; Morton,P.L.; Nakaguchi,Y.; Nakayama,N.; Niedermiller,J.; Nishioka,J.; Nishiuchi,A.; Noble,A.; Obata,H.; Ober,S.; Ohnemus,D.C.; van Ooijen,J.; O'Sullivan,J.; Owens,S.; Pahnke,K.; Paul,M.; Pavia,F.; Pena,L.D.; Peters,B.; Planchon,F.; Planquette,H.; Pradoux,C.; Puigcorbé,V.; Quay,P.; Queroue,F.; Radic,A.; Rauschenberg,S.; Rehkämper,M.; Rember,R.; Remenyi,T.; Resing,J.A.; Rickli,J.; Rigaud,S.; Rijkenberg,M.J.A.; Rintoul,S.; Robinson,L.F.; Roca-Martí,M.; Rodellas,V.; Roeske,T.; Rolison,J.M.; Rosenberg,M.; Roshan,S.; Rutgers van der Loeff,M.M.; Ryabenko,E.; Saito,M.A.; Salt,L.A.; Sanial,V.; Sarthou,G.; Schallenberg,C.; Schauer,U.; Scher,H.; Schlosser,C.; Schnetger,B.; Scott,P.; Sedwick,P.N.; Semiletov,I.; Shelley,R.; Sherrell,R.M.; Shiller,A.M.; Sigman,D.M.; Singh,S.K.; Slagter,H.A.; Slater,E.; Smethie,W.M.; Snaith,H.; Sohrin,Y.; Sohst,B.; Sonke,J.E.; Speich,S.; Steinfeldt,R.; Stewart,G.; Stichel,T.; Stirling,C.H.; Stutsman,J.; Swarr,G.J.; Swift,J.H.; Thomas,A.; Thorne,K.; Till,C.P.; Till,R.; Townsend,A.T.; Townsend,E.; Tuerena,R.; Twining,B.S.; Vance,D.; Velazquez,S.; Venchiarutti,C.; Villa-Alfageme,M.; Vivancos,S.M.; Voelker,A.H.L.; Wake,B.; Warner,M.J.; Watson,R.; van Weerlee,E.; Alexandra Weigand,M.; Weinstein,Y.; Weiss,D.; Wisotzki,A.; Woodward,E.M.S.; Wu,J.; Wu,Y.; Wuttig,K.; Wyatt,N.; Xiang,Y.; Xie,R.C.; Xue,Z.; Yoshikawa,H.; Zhang,J.; Zhang,P.; Zhao,Y.; Zheng,L.; Zheng,X.-Y.; Zieringer,M.; Zimmer,L.A.; Ziveri,P.; Zunino,P.; Zurbrick,C. (2018). The GEOTRACES Intermediate Data Product 2017. Chem. Geol. 493: 210-223. https://doi.org/10.1016/j.chemgeo.2018.05.040, meer
 • Peer reviewed article Sulu-Gambari, F; Hagens, M.; Behrends, T; Seitaj, D.; Meysman, F.J.R.; Middelburg, J.; Slomp, C.P. (2018). Phosphorus cycling and burial in sediments of a seasonally hypoxic marine basin. Est. Coast. 41(4): 921–939. https://dx.doi.org/10.1007/s12237-017-0324-0, meer
 • Peer reviewed article van de Velde, S.; Van Lancker, V.; Hidalgo-Martinez, S.; Berelson, W.M.; Meysman, F.J.R. (2018). Anthropogenic disturbance keeps the coastal seafloor biogeochemistry in a transient state. NPG Scientific Reports 8: 5582. https://dx.doi.org/10.1038/s41598-018-23925-y, meer
 • Peer reviewed article Vandermarken, T.; Gao, Y.; Baeyens, W.; Denison, M.S.; Croes, K. (2018). Dioxins, furans and dioxin-like PCBs in sediment samples and suspended particulate matter from the Scheldt estuary and the North Sea Coast: comparison of CALUX concentration levels in historical and recent samples. Sci. Total Environ. 626: 109-116. https://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.01.084, meer
 • Peer reviewed article Vellekoop, J.; Woelders, L.; van Helmond, N.A.G.M.; Galeotti, S.; Smit, J.; Slomp, C.P.; Brinkhuis, H.; Claeys, P.; Speijer, R.P. (2018). Shelf hypoxia in response to global warming after the Cretaceous-Paleogene boundary impact. Geology (Boulder Colo.) 46(8): 683-686. https://dx.doi.org/10.1130/G45000.1, meer
 • Peer reviewed article Woelders, L.; Vellekoop, J.; Weltje, G.J.; de Nooijer, L.; Reichart, G.-J.; Peterse, F.; Claeys, P.; Speijer, R.P. (2018). Robust multi-proxy data integration, using late Cretaceous paleotemperature records as a case study. Earth Planet. Sci. Lett. 500: 215-224. https://doi.org/10.1016/j.epsl.2018.08.010, meer
 • Peer reviewed article Zhou, C.; van de Velde, S.; Baeyens, W.; Gao, Y. (2018). Comparison of Chelex based resins in diffusive gradients in thin-film for high resolution assessment of metals. Talanta 186: 397-405. https://dx.doi.org/10.1016/j.talanta.2018.04.085, meer
 • Peer reviewed article Benetti, M.; Sveinbjornsdottir, A.E.; Olafsdottir, R.; Leng, M.J.; Arrowsmith, C.; Debondt, K.; Fripiat, F.; Aloisi, G. (2017). Inter-comparison of salt effect correction for δ18O and δ2H measurements in seawater by CRDS and IRMS using the gas-H2O equilibration method. Mar. Chem. 194: 114-123. https://dx.doi.org/10.1016/j.marchem.2017.05.010, meer
 • Peer reviewed article Bratkic, A.; Koron, N.; Guevara, S.R.; Faganeli, J.; Horvat, M. (2017). Seasonal variation of mercury methylation potential in pristine coastal marine sediment from the Gulf of Trieste (Northern Adriatic Sea). Geomicrobiol. J. 34(7): 587-595. https://dx.doi.org/10.1080/01490451.2016.1247482, meer
 • Peer reviewed article Burdorf, L.D.W.; Tramper, A.; Seitaj, D.; Meire, L.; Hidalgo-Martinez, S.; Zetsche, E.-M.; Boschker, H.T.S.; Meysman, F.J.R. (2017). Long-distance electron transport occurs globally in marine sediments. Biogeosciences 14(3): 683-701. https://dx.doi.org/10.5194/bg-14-683-2017, meer
 • Peer reviewed article De Vleeschouwer, D.; da Silva, A.-C.; Sinnesael, M.; Chen, D.; Day, J.E.; Whalen, M.T.; Guo, Z.; Claeys, P. (2017). Timing and pacing of the Late Devonian mass extinction event regulated by eccentricity and obliquity. Nature Comm. 8: 2268. https://dx.doi.org/10.1038/s41467-017-02407-1, meer
 • Peer reviewed article de Winter, N.J.; Goderis, S.; Dehairs, F.; Jagt, J.W.M.; Fraaije, R.H.B.; Van Malderen, S.J.M.; Vanhaecke, F.; Claeys, P. (2017). Tropical seasonality in the late Campanian (late Cretaceous): comparison between multiproxy records from three bivalve taxa from Oman. Palaeogeogr. Palaeoclimatol. Palaeoecol. 485: 740-760. https://dx.doi.org/10.1016/j.palaeo.2017.07.031, meer
 • Peer reviewed article de Winter, N.J.; Claeys, P. (2017). Micro X-ray fluorescence (XRF) line scanning on Cretaceous rudist bivalves: a new method for reproducible trace element profiles in bivalve calcite. Sedimentology 64(1): 231-251. https://dx.doi.org/10.1111/sed.12299, meer
 • Peer reviewed article Fonseca Batista, D.; Dehairs, F.; Riou, V.; Fripiat, F.; Elskens, M.; Deman, F.; Brion, N.; Quéroué, F.; Bode, M.; Auel, H. (2017). Nitrogen fixation in the eastern Atlantic reaches similar levels in the Southern and Northern Hemisphere. JGR: Oceans 122(1): 587-601. https://dx.doi.org/10.1002/2016JC012335, meer
 • Peer reviewed article Fripiat, F.; Meiners, K.M.; Vancoppenolle, M.; Papadimitriou, S.; Thomas, D.N.; Ackley, S.F.; Arrigo, K.R.; Carnat, G.; Cozzi, S.; Delille, B.; Dieckmann, G.S.; Dunbar, R.B.; Fransson, A.; Kattner, G.; Kennedy, H.; Lannuzel, D.; Munro, D.R.; Nomura, D.; Rintala, J.-M.; Schoemann, V.; Stefels, J.; Steiner, N.; Tison, J.-L. (2017). Macro-nutrient concentrations in Antarctic pack ice: overall patterns and overlooked processes. Elem. Sci. Anth. 5: 13. https://dx.doi.org/10.1525/elementa.217, meer
 • Peer reviewed article Hall, P.O.J.; Almroth-Rosell, E.; Bonaglia, S.; Dale, A. W.; Hylén, A.; Kononets, M.; Nilsson, M.; Sommer, S.; Van de Velde, S.; Viktorsson, L. (2017). Influence of natural oxygenation of Baltic proper deep water on benthic recycling and removal of phosphorus, nitrogen, silicon and carbon. Front. Mar. Sci. 4: 27. https://dx.doi.org/10.3389/fmars.2017.00027, meer
 • Peer reviewed article Kristensen, E.; Lee, S.Y.; Mangion, P.; Quintana, C.O.; Valdemarsen, T. (2017). Trophic discrimination of stable isotopes and potential food source partitioning by leaf-eating crabs in mangrove environments. Limnol. Oceanogr. 62(5): 2097-2112. https://dx.doi.org/10.1002/lno.10553, meer
 • Peer reviewed article Li, X.; Roevros, N.; Dehairs, F.; Chou, L. (2017). Biological responses of the marine diatom Chaetoceros socialis to changing environmental conditions: a laboratory experiment. PLoS One 12(11): e0188615. https://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0188615, meer
 • Peer reviewed article Malkin, S.Y.; Seitaj, D.; Burdorf, L.D.W.; Nieuwhof, S.; Hidalgo-Martinez, S.; Tramper, A.; Geeraert, N.; De Stigter, H.; Meysman, F.J.R. (2017). Electrogenic sulfur oxidation by cable bacteria in bivalve reef sediments. Front. Mar. Sci. 4: 28. https://dx.doi.org/10.3389/fmars.2017.00028, meer
 • Peer reviewed article Meire, L.; Mortensen, J.; Meire, P.; Juul-Pedersen, T.; Sejr, M.K.; Rysgaard, S.; Nygaard, R.; Huybrechts, P.; Meysman, F.J.R. (2017). Marine-terminating glaciers sustain high productivity in Greenland fjords. Glob. Chang. Biol. 23(12): 5344-5357. https://dx.doi.org/10.1111/gcb.13801, meer
 • Peer reviewed article Meysman, F.J.R.; Montserrat, F. (2017). Negative CO2 emissions via enhanced silicate weathering in coastal environments. Biol. Lett. 13(4): 20160905. https://dx.doi.org/10.1098/rsbl.2016.0905, meer
 • Peer reviewed article Montserrat, F.; Renforth, P.; Hartmann, J.; Leermakers, M.; Knops, P.; Meysman, F.J.R. (2017). Olivine dissolution in seawater: implications for CO2 sequestration through enhanced weathering in coastal environments. Environ. Sci. Technol. 51(7): 3960-3972. https://dx.doi.org/10.1021/acs.est.6b05942, meer
 • Peer reviewed article Rumisha, C.; Leermakers, M.; Mdegela, R.H.; Kochzius, M.; Elskens, M. (2017). Bioaccumulation and public health implications of trace metals in edible tissues of the crustaceans Scylla serrata and Penaeus monodon from the Tanzanian coast. Environ. Monit. Assess. 189(10): 529. https://dx.doi.org/10.1007/s10661-017-6248-0, meer
 • Peer reviewed article Rumisha, C.; Leermakers, M.; Elskens, M.; Mdegela, R.H.; Gwakisa, P.; Kochzius, M. (2017). Genetic diversity of the giant tiger prawn Penaeus monodon in relation to trace metal pollution at the Tanzanian coast. Mar. Pollut. Bull. 114(2): 759-767. https://dx.doi.org/10.1016/j.marpolbul.2016.10.057, meer
 • Peer reviewed article Schobben, M.; van de Velde, S.; Gliwa, J.; Leda, L.; Korn, D.; Struck, U.; Ullmann, C.V.; Hairapetian, V.; Ghaderi, A.; Korte, C.; Newton, R.J.; Poulton, S.W.; Wignall, P.B. (2017). Latest Permian carbonate carbon isotope variability traces heterogeneous organic carbon accumulation and authigenic carbonate formation. Clim. Past 13(11): 1635-1659. https://dx.doi.org/10.5194/cp-13-1635-2017, meer
 • Peer reviewed article Seitaj, D.; Sulu-Gambari, F; Burdorf, L.D.W.; Romero-Ramirez, A.; Maire, O.; Malkin, S.Y.; Slomp, C. P.; Meysman, F.J.R. (2017). Sedimentary oxygen dynamics in a seasonally hypoxic basin. Limnol. Oceanogr. 62(2): 452-473. https://dx.doi.org/10.1002/lno.10434, meer
 • Peer reviewed article van de Velde, S.; Callebaut, I.; Gao, Y.; Meysman, F.J.R. (2017). Impact of electrogenic sulfur oxidation on trace metal cycling in a coastal sediment. Chem. Geol. 452: 9-23. https://dx.doi.org/10.1016/j.chemgeo.2017.01.028, meer
 • Peer reviewed article van de Velde, S.; Callebaut, I.; Gao, Y.; Meysman, F.J.R. (2017). Corrigendum to “Impact of electrogenic sulfur oxidation on trace metal cycling in a coastal sediment” [CHEMGE: 452 (5 March 2017); pages 9-23]. Chem. Geol. 471: 166-166. https://dx.doi.org/10.1016/j.chemgeo.2017.10.001, meer
 • Peer reviewed article Bonaglia, S.; Klawonn, I.; De Brabandere, L.; Deutsch, B.; Thamdrup, B.; Brüchert, V. (2016). Denitrification and DNRA at the Baltic Sea oxic-anoxic interface: substrate spectrum and kinetics. Limnol. Oceanogr. 61(5): 1900-1915. https://dx.doi.org/10.1002/lno.10343, meer
 • Peer reviewed article Brenner, H.; Braeckman, U.; Le Guitton, M.; Meysman, F.J.R. (2016). The impact of sedimentary alkalinity release on the water column CO2 system in the North Sea. Biogeosciences 13(3): 841-863. dx.doi.org/10.5194/bg-13-841-2016, meer
 • Peer reviewed article Burdorf, L.D.; Hidalgo-Martinez, S.; Cook, P.L.M.C.; Meysman, F. (2016). Long-distance electron transport by cable bacteria in mangrove sediments. Mar. Ecol. Prog. Ser. 545: 1-8. https://dx.doi.org/10.3354/meps11635, meer
 • Peer reviewed article Charette, M.A.; Lam, P.J.; Lohan, M.C.; Kwon, E.Y.; Hatje, V.; Jeandel, C.; Shiller, A.M.; Cutter, G.A.; Thomas, A.; Boyd, P.W.; Homoky, W.B.; Milne, A.; Thomas, H.; Andersson, P.S.; Porcelli, D.; Tanaka, T.; Geibert, W.; Dehairs, F.; Garcia-Orellana, J. (2016). Coastal ocean and shelf-sea biogeochemical cycling of trace elements and isotopes: lessons learned from GEOTRACES. Philos. Trans. - Royal Soc., Math. Phys. Eng. Sci. 374(2081): 19 pp. https://dx.doi.org/10.1098/rsta.2016.0076, meer
 • Peer reviewed article Collard, M.; Rastrick, P.; Calosi, P.; Demolder, Y.; Dille, J.; Findlay, H.; Hall-Spencer, J.; Milazzo, M.; Moulin, L.; Widdicombe, S.; Dehairs, F.; Dubois, P. (2016). The impact of ocean acidification and warming on the skeletal mechanical properties of the sea urchin Paracentrotus lividus from laboratory and field observations. ICES J. Mar. Sci./J. Cons. int. Explor. Mer 73(3): 727-738. https://dx.doi.org/10.1093/icesjms/fsv018, meer
 • Peer reviewed article de Winter, N.J.; Snoeck, C.; Claeys, P. (2016). Seasonal cyclicity in trace elements and stable isotopes of modern horse enamel. PLoS One 11(11): e0166678. https://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0166678, meer
 • Peer reviewed article Lannuzel, D.; Chever, F.; van der Merwe, P.C.; Janssens, J.; Roukaerts, A.; Cavagna, A.-J.; Townsend, A.T.; Bowie, A.R.; Meiners, K.M. (2016). Iron biogeochemistry in Antarctic pack ice during SIPEX-2. Deep-Sea Res., Part II, Top. Stud. Oceanogr. 131: 111-122. https://dx.doi.org/10.1016/j.dsr2.2014.12.003, meer
 • Peer reviewed article Lemaitre, N.; Planquette, H.; Dehairs, F.; Van der Merwe, P.; Bowie, A.R.; Trull, T.W.; Laurenceau-Cornec, E.C.; Davies, D.; Bollinger, C.; Le Goff, M.; Grossteffan, E.; Planchon, F. (2016). Impact of the natural Fe-fertilization on the magnitude, stoichiometry and efficiency of particulate biogenic silica, nitrogen and iron export fluxes. Deep-Sea Res., Part 1, Oceanogr. Res. Pap. 117: 11-27. https://dx.doi.org/10.1016/j.dsr.2016.09.002, meer
 • Peer reviewed article Meire, L.; Meire, P.; Struyf, E.; Krawczyk, D.W.; Arendt, K.E.; Yde, J.C.; Juul-Pedersen, T.; Hopwood, M.J.; Rysgaard, S.; Meysman, F.J.R. (2016). High export of dissolved silica from the Greenland Ice Sheet. Geophys. Res. Lett. 43(17): 9173-9182. https://dx.doi.org/10.1002/2016GL070191, meer
 • Peer reviewed article Philippe, M.; Tison, J.-L.; Fjøsne, K.; Hubbard, B.; Kjaer, H.A.; Lenaerts, J.T.M.; Drews, R.; Sheldon, S.G.; De Bondt, K.; Claeys, P.; Pattyn, F. (2016). Ice core evidence for a 20th century increase in surface mass balance in coastal Dronning Maud Land, East Antarctica. Cryosphere 10(5): 2501-2516. https://dx.doi.org/10.5194/tc-10-2501-2016, meer
 • Peer reviewed article Rao, A.M.F.; Malkin, S.Y.; Hidalgo-Martinez, S.; Meysman, Filip (2016). The impact of electrogenic sulfide oxidation on elemental cycling and solute fluxes in coastal sediment. Geochim. Cosmochim. Acta 172: 265-286. dx.doi.org/10.1016/j.gca.2015.09.014, meer
 • Peer reviewed article Riou, V.; Fonseca-Batista, D.; Roukaerts, A.; Biegala, I.; Prakya, S.; Loureiro, C.; Santos, M.; Muniz-Piniella, A.; Schmiing, M.; Elskens, M.; Brion, N.; Martins, M.; Dehairs, F. (2016). Importance of N2-fixation on the productivity at the north-western Azores current/front system, and the abundance of diazotrophic unicellular cyanobacteria. PLoS One 11(3): e0150827. https://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0150827, meer
 • Peer reviewed article Roukaerts, A.; Cavagna, A.-J.; Fripiat, F.; Lannuzel, D.; Meiners, K.M.; Dehairs, F. (2016). Sea-ice algal primary production and nitrogen uptake rates off East Antarctica. Deep-Sea Res., Part II, Top. Stud. Oceanogr. 131: 140-149. https://dx.doi.org/10.1016/j.dsr2.2015.08.007, meer
 • Peer reviewed article Rumisha, C.; Mdegela, R.H.; Kochzius, M.; Leermakers, M.; Elskens, M. (2016). Trace metals in the giant tiger prawn Penaeus monodon and mangrove sediments of the Tanzania coast: is there a risk to marine fauna and public health? Ecotoxicol. Environ. Saf. 132: 77-86. https://dx.doi.org/10.1016/j.ecoenv.2016.05.028, meer
 • Peer reviewed article Sinnesael, M.; Zivanovic, M.; De Vleeschouwer, D.; Claeys, P.; Schoukens, J. (2016). Astronomical component estimation (ACE v.1) by time-variant sinusoidal modeling. Geosci. Model Dev. 9(10): 3517-3531. https://dx.doi.org/10.5194/gmd-9-3517-2016, meer
 • Peer reviewed article Sulu-Gambari, F; Seitaj, D.; Behrends, T; Banerjee, D.; Meysman, F.J.R.; Slomp, C.P. (2016). Impact of cable bacteria on sedimentary iron and manganese dynamics in a seasonally-hypoxic marine basin. Geochim. Cosmochim. Acta 192: 49-69. https://dx.doi.org/10.1016/j.gca.2016.07.028, meer
 • Peer reviewed article Troina, G.; Botta, S.; Secchi, E.R.; Dehairs, F. (2016). Ontogenetic and sexual characterization of the feeding habits of franciscanas, Pontoporia blainvillei, based on tooth dentin carbon and nitrogen stable isotopes. Mar. Mamm. Sci. 32(3): 1115-1137. https://dx.doi.org/10.1111/mms.12316, meer
 • Peer reviewed article van de Velde, S.; Lesven, L.; Burdorf, L.D.W.; Hidalgo-Martinez, S.; Geelhoed, J.S.; van Rijswijk, P.; Gao, Y.; Meysman, F.J.R. (2016). The impact of electrogenic sulfur oxidation on the biogeochemistry of coastal sediments: a field study. Geochim. Cosmochim. Acta 194: 211-232. https://dx.doi.org/10.1016/j.gca.2016.08.038, meer
 • Peer reviewed article van de Velde, S.; Meysman, F.J.R. (2016). The influence of bioturbation on iron and sulphur cycling in marine sediments: a model analysis. Aquat. Geochem. 22(5): 469-504. https://dx.doi.org/10.1007/s10498-016-9301-7, meer
 • Peer reviewed article Vansteenberge, S.; Verheyden, S.; Cheng, H.; Edwards, R.L.; Keppens, E.; Claeys, P. (2016). Paleoclimate in continental northwestern Europe during the Eemian and early Weichselian (125–97 ka): insights from a Belgian speleothem. Clim. Past 12(7): 1445-1458. https://dx.doi.org/10.5194/cp-12-1445-2016, meer
 • Peer reviewed article Zetsche, E.-M.; Baussant, T.; Meysman, F.J.R.; Van Oevelen, D. (2016). Direct visualization of mucus production by the cold-water coral Lophelia pertusa with digital holographic microscopy. PLoS One 11(2): e0146766. dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0146766, meer
 • Peer reviewed article Zetsche, E.-M.; El Mallahi, A.; Meysman, F.J.R. (2016). Digital holographic microscopy: a novel tool to study the morphology, physiology and ecology of diatoms. Diatom Research 31(1): 1-16. dx.doi.org/10.1080/0269249X.2016.1140679, meer
 • Peer reviewed article Acikalin, S; Vellekoop, J,; Ocakoglu, F; Yilmaz, O; Smit, J; Altiner, O; Goderis, S.; Vonhof, H; Speijer, R.P.; Woelders, L.; Fornaciari, E; Brinkhuis, H (2015). Geochemical and palaeontological characterization of a new K-Pg Boundary locality from the Northern branch of the Neo-Tethys: Mudurnu - Göynük Basin, NW Turkey. Cretac. Res. 52(Part A): 251-267. http://dx.doi.org/10.1016/j.cretres.2014.07.011, meer
 • Peer reviewed article Apostolopoulou, M.-V.; Monteyne, E.; Krikonis, K.; Pavlopoulos, K.; Roose, P.; Dehairs, F. (2015). n-Alkanes and stable C, N isotopic compositions as identifiers of organic matter sources in Posidonia oceanica meadows of Alexandroupolis Gulf, NE Greece. Mar. Pollut. Bull. 99(1-2): 346-355. https://dx.doi.org/10.1016/j.marpolbul.2015.07.033, meer
 • Peer reviewed article Bode, M.; Hagen, W.; Schukat, A.; Teuber, L.; Fonseca-Batista, D.; Dehairs, F.; Auel, H. (2015). Feeding strategies of tropical and subtropical calanoid copepods throughout the eastern Atlantic Ocean - Latitudinal and bathymetric aspects. Prog. Oceanogr. 138(Part A): 268-282. https://dx.doi.org/10.1016/j.pocean.2015.10.002, meer
 • Peer reviewed article Cathalot, C.; Van Oevelen, D.; Cox, T.; Kutti, T.; Lavaleye, M.S.S.; Duineveld, G.C.A.; Meysman, F.J.R. (2015). Cold-water coral reefs and adjacent sponge grounds: hotspots of benthic respiration and organic carbon cycling in the deep sea. Front. Mar. Sci. 2: 12 pp. dx.doi.org/10.3389/fmars.2015.00037, meer
 • Peer reviewed article Cavagna, A.-J.; Fripiat, F.; Elskens, M.; Mangion, P.; Chirurgien, L.; Closset, I.; Lasbleiz, M.; Florez-Leiva, L.; Cardinal, D.; Leblanc, K.; Fernandez, C.; Lefevre, D.; Oriol, L.; Blain, S.; Queguiner, B.; Dehairs, F. (2015). Production regime and associated N cycling in the vicinity of Kerguelen Island, Southern Ocean. Biogeosciences 12(21): 6515-6528. dx.doi.org/10.5194/bg-12-6515-2015, meer
 • Peer reviewed article Collard, M.; De Ridder, C.; David, B; Dehairs, F.; Dubois, P. (2015). Could the acid-base status of Antarctic sea urchins indicate a better-than-expected resilience to near-future ocean acidification? Glob. Chang. Biol. 21(2): 605-617. dx.doi.org/10.1111/gcb.12735, meer
 • Peer reviewed article De Brabandere, L.; Bonaglia, S.; Kononets, M.Y.; Viktorsson, L.; Stigebrandt, A.; Thamdrup, B.; Hall, P.O.J. (2015). Oxygenation of an anoxic fjord basin strongly stimulates benthic denitrification and DNRA. Biogeochemistry 126(1-2): 131-152. https://dx.doi.org/10.1007/s10533-015-0148-6, meer
 • Peer reviewed article Dehairs, F.; Fripiat, F.; Cavagna, A.-J.; Trull, W; Fernandez, C; Davies, D; Roukaerts, A.; Fonseca Batista, D.; Planchon, F; Elskens, M. (2015). Nitrogen cycling in the Southern Ocean Kerguelen Plateau area: evidence for significant surface nitrification from nitrate isotopic compositions. Biogeosciences 12(5): 1459-1482. dx.doi.org/10.5194/bg-12-1459-2015, meer
 • Peer reviewed article Donis, D.; Holtappels, M.; Noss, C.; Cathalot, C.; Hancke, K.; Polsenaere, P.; Wenzhöfer, F.; Lorke, A.; Meysman, F.; Glud, R.N.; McGinnis, D.F. (2015). An assessment of the precision and confidence of aquatic eddy correlation measurements. J. Atmos. Oceanic. Technol. 32(3): 642–655. dx.doi.org/10.1175/JTECH-D-14-00089.1, meer
 • Peer reviewed article Fripiat, F.; Elskens, M.; Trull, W; Blain, S; Cavagna, A.-J.; Fernandez, C; Fonseca-Batista, D.; Planchon, F; Raimbault, P; Roukaerts, A.; Dehairs, F. (2015). Significant mixed layer nitrification in a natural iron-fertilized bloom of the Southern Ocean. Global Biogeochem. Cycles 29(11): 1929-1943. https://dx.doi.org/10.1002/2014GB005051, meer
 • Peer reviewed article Gao, Y.; van de Velde, S.; Williams, P.; Baeyens, W.; Zhang, H. (2015). Two-dimensional images of dissolved sulfide and metals in anoxic sediments by a novel diffusive gradients in thin film probe and optical scanning techniques. Trends Anal. Chem. 66: 63-71. https://dx.doi.org/10.1016/j.trac.2014.11.012, meer
 • Peer reviewed article Hagens, M.; Slomp, C.P.; Meysman, F.J.R.; Seitaj, D.; Harlay, J.; Borges, A.V.; Middelburg, J.J. (2015). Biogeochemical processes and buffering capacity concurrently affect acidification in a seasonally hypoxic coastal marine basin. Biogeosciences 12(5): 1561-1583. dx.doi.org/10.5194/bg-12-1561-2015, meer
 • Peer reviewed article Jacquet, M; Dehairs, F.; Lefevre, D; Cavagna, A.-J.; Planchon, F; Christaki, U; Monin, L.; Andre, L.; Closset, I; Cardinal, D (2015). Early spring mesopelagic carbon remineralization and transfer efficiency in the naturally iron-fertilized Kerguelen area. Biogeosciences 12(6): 1713-1731. https://dx.doi.org/10.5194/bg-12-1713-2015, meer
 • Peer reviewed article Laurenceau-Cornec, C; Trull, W; Davies, M; Bray, G; Doran, J; Planchon, F; Carlotti, F; Jouandet, P; Cavagna, A.-J.; Waite, M; Blain, S (2015). The relative importance of phytoplankton aggregates and zooplankton fecal pellets to carbon export: insights from free-drifting sediment trap deployments in naturally iron-fertilised waters near the Kerguelen Plateau. Biogeosciences 12(4): 1007-1027. dx.doi.org/10.5194/bg-12-1007-2015, meer
 • Peer reviewed article Malkin, S.Y.; Meysman, F.J.R. (2015). Rapid redox signal transmission by "Cable Bacteria" beneath a photosynthetic biofilm. Appl. Environ. Microbiol. 81(3): 948-956. dx.doi.org/10.1128/AEM.02682-14, meer
 • Peer reviewed article Mawji, E.; Schlitzer, R.; Dodas, E.M.; Abadie, C.; Abouchami, W.; Anderson, R.F.; Baars, O.; Bakker, K.; Baskaran, M.; Bates, N.R.; Bluhm, K.; Bowie, A.; Bown, J.; Boye, M.; Boyle, E.A.; Branellec, P.; Bruland, K.W.; Brzezinski, M.A.; Bucciarelli, E.; Buesseler, K.; Butler, E.; Cai, P.; Cardinal, D.; Casciotti, K.; Chaves, J.; Cheng, H.; Chever, F.; Church, T.M.; Colman, A.S.; Conway, T.M.; Croot, P.L.; Cutter, G.A.; de Baar, H.J.W; de Souza, G.F.; Dehairs, F.; Deng, F.; Dieu, H.T.; Dulaquais, G.; Echegoyen-Sanz, Y.; Lawrence Edwards, R.; Fahrbach, E.; Fitzsimmons, J.; Fleisher, M.; Frank, M.; Friedrich, J.; Fripiat, F.; Galer, S.J.G.; Gamo, T.; Solsona, E.G.; Gerringa, L.J.A.; Godoy, J.M.; Gonzalez, S.; Grossteffan, E.; Hatta, M.; Hayes, C.T.; Heller, M.I.; Henderson, G.; Huang, K.; Jeandel, C.; Jenkins, W.J.; John, S.; Kenna, T.C.; Klunder, M.B.; Kretschmer, S.; Kumamoto, Y.; Laan, P.; Labatut, M.; Lacan, F.; Lam, P.J.; Lannuzel, D.; le Moigne, F.; Lechtenfeld, O.J.; Lohan, M.C.; Lu, Y.; Masqué, P.; McClain, C.R.; Measures, C.; Middag, R.; Moffett, J.; Navidad, A.; Nishioka, J.; Noble, A.; Obata, H.; Ohnemus, D.C.; Owens, S.; Planchon, F.; Pradoux, C.; Puigcorbé, V.; Quay, P.; Radic, A.; Rehkämper, M.; Remenyi, T.; Rijkenberg, M.J.; Rintoul, S.; Robinson, L.F.; Roeske, T.; Rosenberg, M.; van der Loeff, M.R.; Ryabenko, E.; Saito, M.A.; Roshan, S.; Salt, L.; Sarthou, G.; Schauer, U.; Scott, P.; Sedwick, P.N.; Sha, L.; Shiller, A.M.; Sigman, D.M.; Smethie, W.; Smith, G.J.; Sohrin, Y.; Speich, S.; Stichel, T.; Stutsman, J.; Swift, J.H.; Tagliabue, A.; Thomas, A.; Tsunogai, U.; Twining, B.S.; van Aken, H.M.; van Heuven, S.; van Ooijen, J.; van Weerlee, E.M.; Venchiarutti, C.; Voelker, A.H.L.; Wake, B.; Warner, M.J.; Woodward, E.M.S.; Wu, J.; Wyatt, N.; Yoshikawa, H.; Zheng, X.; Xue, Z.; Zieringer, M.; Zimmer, L.A. (2015). The GEOTRACES Intermediate Data Product 2014. Mar. Chem. 177(Part 1): 1-8. https://dx.doi.org/10.1016/j.marchem.2015.04.005, meer
 • Peer reviewed article Meysman, F.J.R.; Risgaard-Petersen, N.; Malkin, S.Y.; Nielsen, L.P. (2015). The geochemical fingerprint of microbial long-distance electron transport in the seafloor. Geochim. Cosmochim. Acta 152: 122-142. dx.doi.org/10.1016/j.gca.2014.12.014, meer
 • Peer reviewed article Miller, L.A.; Fripiat, F.; Else, B.G.T.; Bowman, J.S.; Brown, K.A.; Collins, R.E.; Ewert, M.; Fransson, A.; Gosselin, M.; Lannuzel, D.; Meiners, K.M.; Michel, C.; Nishioka, J.; Nomura, D.; Papadimitriou, S.; Russell, L.M.; Sorensen, L.L.; Thomas, D.N.; Tison, J.-L.; van Leeuwe, M.A.; Vancoppenolle, M.; Wolff, E.W.; Zhou, J. (2015). Methods for biogeochemical studies of sea ice: the state of the art, caveats, and recommendations. Elem. Sci. Anth. 3: 000038. https://dx.doi.org/10.12952/journal.elementa.000038, meer
 • Peer reviewed article Moulin, L.; Grosjean, P.; Leblud, J.; Batigny, A.; Collard, M.; Dubois, P. (2015). Long-term mesocosms study of the effects of ocean acidification on growth and physiology of the sea urchin Echinometra mathaei. Mar. Environ. Res. 103: 103-114. dx.doi.org/10.1016/j.marenvres.2014.11.009, meer
 • Peer reviewed article Phung, A.T.; Tulp, I; Baeyens, W.; Elskens, M.; Leermakers, M.; Gao, Y. (2015). Migration of diadromous and landlocked smelt populations studied by otolith geochemistry. Fish. Res. 167: 123-131. https://dx.doi.org/10.1016/j.fishres.2015.02.004, meer
 • Peer reviewed article Planchon, F.; Ballas, D.; Cavagna, A.-J.; Bowie, A.; Davies, D.; Trull, T.; Laurenceau-Cornec, E.; Van Der Merwe, P.; Dehairs, F. (2015). Carbon export in the naturally iron-fertilized Kerguelen area of the Southern Ocean based on the 234Th approach. Biogeosciences 12(12): 3831-3848. dx.doi.org/10.5194/bg-12-3831-2015, meer
 • Peer reviewed article Seitaj, D.; Schauer, R.; Sulu-Gambari, F; Hidalgo-Martinez, S.; Malkin, S.Y.; Burdorf, L.D.W.; Slomp, C. P.; Meysman, F (2015). Cable bacteria generate a firewall against euxinia in seasonally hypoxic basins. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 112(43): 13278-13283. dx.doi.org/10.1073/pnas.1510152112 , meer
 • Peer reviewed article Sørensen, H.L.; Meire, L.; Juul-Pedersen, T.; de Stigter, H.; Meysman, F.J.R.; Rysgaard, S.; Thamdrup, B.; Glud, R.N. (2015). Seasonal carbon cycling in a Greenlandic fjord: an integrated pelagic and benthic study. Mar. Ecol. Prog. Ser. 539: 1-17. https://dx.doi.org/10.3354/meps11503, meer
 • Peer reviewed article Trull, W; Davies, M; Dehairs, F.; Cavagna, A.-J.; Lasbleiz, M; Laurenceau-Cornec, C; d'Ovidio, F; Planchon, F; Leblanc, K; Queguiner, B; Blain, S (2015). Chemometric perspectives on plankton community responses to natural iron fertilisation over and downstream of the Kerguelen Plateau in the Southern Ocean. Biogeosciences 12(4): 1029-1056. https://dx.doi.org/10.5194/bg-12-1029-2015, meer
 • Peer reviewed article van der Merwe, P; Bowie, R; Queroue, F; Armand, L; Blain, S; Chever, F; Davies, D; Dehairs, F.; Planchon, F; Sarthou, G; Townsend, T; Trull, W (2015). Sourcing the iron in the naturally fertilised bloom around the Kerguelen Plateau: particulate trace metal dynamics. Biogeosciences 12(3): 739-755. dx.doi.org/10.5194/bg-12-739-2015, meer
 • Peer reviewed article Vasquez-Cardenas, D.; van de Vossenberg, J.; Polerecky, L.; Malkin, S.Y.; Schauer, R.; Hidalgo-Martinez, S.; Confurius-Guns, V.; Middelburg, J.J.; Meysman, F.J.R.; Boschker, H.T.S. (2015). Microbial carbon metabolism associated with electrogenic sulphur oxidation in coastal sediments. ISME J. 9(9): 1966-1978. dx.doi.org/10.1038/ismej.2015.10, meer
 • Peer reviewed article Zetsche, E.-M.; Ploug, H. (2015). Marine chemistry special issue: Particles in aquatic environments: From invisible exopolymers to sinking aggregates. Mar. Chem. 175: 1-4. https://dx.doi.org/10.1016/j.marchem.2015.04.008, meer
 • Peer reviewed article Apostolopoulou, M.-V.; Monteyne, E.; Krikonis, K; Pavlopoulos, K; Roose, P.; Dehairs, F. (2014). Monitoring polycyclic aromatic hydrocarbons in the Northeast Aegean Sea using Posidonia oceanica seagrass and synthetic passive samplers. Mar. Pollut. Bull. 87(1-2): 338-344. dx.doi.org/10.1016/j.marpolbul.2014.07.051, meer
 • Peer reviewed article Byrne, M; Smith, M; Wes, S; Collard, M.; Dubois, P.; Graba-landry, A; Dworjanyn, A (2014). Warming influences Mg2+ content, while warming and acidification influence calcification and test strength of a sea urchin. Environ. Sci. Technol. 48(21): 12620-12627. dx.doi.org/10.1021/es5017526, meer
 • Peer reviewed article Carnat, G.; Zhou, J.; Papakyriakou, T.; Delille, B.; Goossens, T.; Haskell, T.; Schoemann, V.; Fripiat, F.; Rintala, J.-M.; Tison, J.-L. (2014). Physical and biological controls on DMS,P dynamics in ice shelf-influenced fast ice during a winter-spring and a spring-summer transitions. J. Geophys. Res. Oceans(119): 2882-2905. https://doi.org/10.1002/2013JC009381, meer
 • Peer reviewed article Closset, I; Lasbleiz, M; Leblanc, K; Queguiner, B; Cavagna, A.J.; Elskens, M.; Navez, J.; Cardinal, D. (2014). Seasonal evolution of net and regenerated silica production around a natural Fe-fertilized area in the Southern Ocean estimated with Si isotopic approaches. Biogeosciences 11(20): 5827-5846. dx.doi.org/10.5194/bg-11-5827-2014, meer
 • Peer reviewed article Collard, M.; Dery, A.; Dehairs, F.; Dubois, P. (2014). Euechinoidea and Cidaroidea respond differently to ocean acidification. Comp. Biochem. Physiol., Part A Mol. Integr. Physiol. 174: 45-55. https://dx.doi.org/10.1016/j.cbpa.2014.04.011, meer
 • Peer reviewed article Collard, M.; Dehairs, F.; Dubois, P. (2014). Acid-base regulation in sea urchins: differential susceptibility to ocean acidification? Integrative and Comparative Biology 54: E40-E40, meer
 • Peer reviewed article Collard, M.; Eeckhaut, I.; Dehairs, F.; Dubois, P. (2014). Acid-base physiology response to ocean acidification of two ecologically and economically important holothuroids from contrasting habitats, Holothuria scabra and Holothuria parva. Environm. Sc. & Poll. Res. 21(23): 13602-13614. dx.doi.org/10.1007/s11356-014-3259-z, meer
 • Peer reviewed article de Brauwere, A.; Gourgue, O.; de Brye, B.; Servais, P.; Ouattara, N.K.; Deleersnijder, E. (2014). Integrated modelling of faecal contamination in a densely populated river–sea continuum (Scheldt River and Estuary). Sci. Total Environ. 468-469: 31-45. http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2013.08.019, meer
 • Peer reviewed article Elskens, M.; Gourgue, O.; Baeyens, W.; Chou, L.; Deleersnijder, E.; Leermakers, M.; de Brauwere, A. (2014). Modelling metal speciation in the Scheldt Estuary: combining a flexible-resolution transport model with empirical functions. Sci. Total Environ. 476-477: 346-358. http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2013.12.047, meer
 • Peer reviewed article Malkin, S.Y.; Rao, A.M.F.; Seitaj, D.; Vasquez-Cardenas, D.; Zetsche, E.-M.; Hidalgo-Martinez, S.; Boschker, H.T.S.; Meysman, F.J.R. (2014). Natural occurrence of microbial sulphur oxidation by long-range electron transport in the seafloor. ISME J. 8(9): 1843–1854. https://dx.doi.org/10.1038/ismej.2014.41, meer
 • Peer reviewed article Rao, A.M.F.; Malkin, S.Y.; Montserrat, F; Meysman, F.J.R. (2014). Alkalinity production in intertidal sands intensified by lugworm bioirrigation. Est., Coast. and Shelf Sci. 148: 36-47. https://dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2014.06.006, meer
 • Peer reviewed article Bal, K.D.; Brion, N.; Woule-Ebongué, V.; Schoelynck, J.; Jooste, A.; Barrón, C.; Dehairs, F.; Meire, P.; Bouma, T.J. (2013). Influence of hydraulics on the uptake of ammonium by two freshwater plants. Freshwat. Biol. 58(12): 2452–2463. https://dx.doi.org/10.1111/fwb.12222, meer
 • Peer reviewed article Cavagna, A.J.; Dehairs, F.; Bouillon, S.; Woule-Ebongué, V.; Planchon, F.; Delille, B.; Bouloubassi, I. (2013). Water column distribution and carbon isotopic signal of cholesterol, brassicasterol and particulate organic carbon in the Atlantic sector of the Southern Ocean. Biogeosciences 10(4): 2787-2801. http://dx.doi.org/10.5194/bg-10-2787-2013, meer
 • Peer reviewed article Collard, M.; Laitat, K.; Moulin, L.; Catarino, A.I.; Grosjean, P.; Dubois, P. (2013). Buffer capacity of the coelomic fluid in echinoderms. Comp. Biochem. Physiol., Part A Mol. Integr. Physiol. 166(1): 199-206. dx.doi.org/10.1016/j.cbpa.2013.06.002, meer
 • Peer reviewed article Collard, M.; Catarino, A.I.; Bonnet, S.; Flammang, P.; Dubois, P. (2013). Effects of CO2-induced ocean acidification on physiological and mechanical properties of the starfish Asterias rubens. J. Exp. Mar. Biol. Ecol. 446: 355-362. dx.doi.org/10.1016/j.jembe.2013.06.003, meer
 • Peer reviewed article Gao, Y.; de Brauwere, A.; Elskens, M.; Croes, K.; Baeyens, W.; Leermakers, M. (2013). Evolution of trace metal and organic pollutant concentrations in the Scheldt River Basin and the Belgian Coastal Zone over the last three decades. J. Mar. Syst. 128: 52-61. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmarsys.2012.04.002, meer
 • Peer reviewed article Gillikin, D.P.; Dehairs, F. (2013). Uranium in aragonitic marine bivalve shells. Palaeogeogr. Palaeoclimatol. Palaeoecol. 373: 60-65. dx.doi.org/10.1016/j.palaeo.2012.02.028, meer
 • Peer reviewed article Gourgue, O.; Baeyens, W.; Chen, M.; de Brauwere, A.; de Brye, B.; Deleersnijder, E.; Elskens, M.; Legat, V. (2013). A depth-averaged two-dimensional sediment transport model for environmental studies in the Scheldt Estuary and tidal river network. Geophys. Res. Abstr. 15(EGU2013-13172): 1. dx.doi.org/, meer
 • Peer reviewed article Gourgue, O.; Baeyens, W.; Chen, M.S.; de Brauwere, A.; de Brye, B.; Deleersnijder, E.; Elskens, M.; Legat, V. (2013). A depth-averaged two-dimensional sediment transport model for environmental studies in the Scheldt Estuary and tidal river network. J. Mar. Syst. 128: 27-39. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmarsys.2013.03.014, meer
 • Peer reviewed article Meire, L.; Soetaert, K.; Meysman, F.J.R. (2013). Impact of global change on coastal oxygen dynamics and risk of hypoxia. Biogeosciences 10(4): 2633-2653. https://dx.doi.org/10.5194/bg-10-2633-2013, meer
 • Peer reviewed article Ouattara, N.K.; de Brauwere, A.; Billen, G.; Servais, P. (2013). Modelling faecal contamination in the Scheldt drainage network. J. Mar. Syst. 128: 77-88. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmarsys.2012.05.004, meer
 • Peer reviewed article Phung, A.T.; Baeyens, W.; Leermakers, M.; Goderis, S.; Vanhaecke, F.; Gao, Y. (2013). Reproducibility of laser ablation-inductively coupled plasma-mass spectrometry (LA-ICP-MS) measurements in mussel shells and Comparison with micro-drill sampling and solution ICP-MS. Talanta 115: 6-14. dx.doi.org/10.1016/j.talanta.2013.04.019, meer
 • Peer reviewed article Planchon, F.; Cavagna, A.-J.; Cardinal, D.; André, L.; DeHairs, F. (2013). Late summer particulate organic carbon export and twilight zone remineralisation in the Atlantic sector of the Southern Ocean. Biogeosciences 10(2): 803-820. dx.doi.org/10.5194/bg-10-803-2013, meer
 • Peer reviewed article Rakhesh, M.; Raman, A.V.; Ganesh, T.; Chandramohan, P.; Dehairs, F. (2013). Small copepods structuring mesozooplankton community dynamics in a tropical estuary-coastal system. Est., Coast. and Shelf Sci. 126: 7-22. http://dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2013.03.025, meer
 • Peer reviewed article Regnier, P.; Friedlingstein, P.; Ciais, P.; Mackenzie, F.T.; Gruber, N.; Janssens, I.A.; Laruelle, G.G.; Lauerwald, R.; Luyssaert, S.; Andersson, A.J.; Arndt, S.; Arnosti, C.; Borges, A.V.; Dale, A.W.; Gallego-Sala, A.; Godderis, Y.; Goossens, N.; Hartmann, J.; Heinze, C.; Ilyina, T.; Joos, F.; LaRowe, D.E.; Leifeld, J.; Meysman, F.J.R.; Munhoven, G.; Raymond, P.A.; Spahni, R.; Suntharalingam, P.; Thullner, M. (2013). Anthropogenic perturbation of the carbon fluxes from land to ocean. Nature Geoscience 6(8): 597-607. dx.doi.org/10.1038/NGEO1830, meer
 • Peer reviewed article Tamooh, F.; Borges, A.V.; Meysman, F.J.R.; Van Den Meersche, K.; Dehairs, F.; Merckx, R.; Bouillon, S. (2013). Dynamics of dissolved inorganic carbon and aquatic metabolism in the Tana River basin, Kenya. Biogeosciences 10(11): 6911-6928. http://dx.doi.org/10.5194/bg-10-6911-2013, meer
 • Peer reviewed article Tulp, I.; Keller, M.; Navez, J.; Winter, H.V.; de Graaf, M.; Baeyens, W. (2013). Connectivity between migrating and landlocked populations of a diadromous fish species investigated using otolith microchemistry. PLoS One 8(7): 1-8. dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0069796, meer
 • Peer reviewed article Veuger, B.; Pitcher, A.; Schouten, S.; Sinninghe Damsté, J.S.; Middelburg, J.J. (2013). Nitrification and growth of autotrophic nitrifying bacteria and Thaumarchaeota in the coastal North Sea. Biogeosciences 10(3): 1775-1785. dx.doi.org/10.5194/bg-10-1775-2013, meer
 • Peer reviewed article Addeck, A.; Croes, K.; Van Langenhove, K.; Denison, M.; Elskens, M.; Baeyens, W. (2012). Dioxin analysis in water by using a passive sampler and CALUX bioassay. Talanta 88: 73-78. http://dx.doi.org/10.1016/j.talanta.2011.10.009, meer
 • Peer reviewed article Beelaerts, V.; Bauwens, M.; Pintelon, R. (2012). Time series reconstruction from unequally spaced natural archive data. Math. Geosc. 44(3): 283-307. https://dx.doi.org/10.1007/s11004-012-9385-6, meer
 • Peer reviewed article de Brauwere, A.; Fripiat, F.; Cardinal, D.; Cavagna, A.-J.; De Ridder, F.; André, L.; Elskens, M. (2012). Isotopic model of oceanic silicon cycling: The Kerguelen Plateau case study. Deep-Sea Res., Part 1, Oceanogr. Res. Pap. 70: 42-59. dx.doi.org/10.1016/j.dsr.2012.08.004, meer
 • Peer reviewed article Dehairs, F.; Dehairs, F. (2012). Seasonal evolution of nitrate isotopic composition in the River Scheldt. Geophys. Res. Abstr. 14(EGU2012-2513): 1, meer
 • Peer reviewed article Fripiat, F.; Cavagna, A.J.; Dehairs, F.; de Brauwere, A.; André, L.; Cardinal, D. (2012). Processes controlling the Si-isotopic composition in the Southern Ocean and application for paleoceanography. Biogeosciences 9(7): 2443-2457. http://dx.doi.org/10.5194/bg-9-2443-2012, meer
 • Peer reviewed article Gao, Y.; Leermakers, M.; Pede, A.; Magnier, A.; Sabbe, K.; Louriño Cabana, B.; Billon, G.; Baeyens, W.; Gillan, D.C. (2012). Response of diffusive equilibrium in thin films (DET) and diffusive gradients in thin films (DGT) trace metal profiles in sediments to phytodetritus mineralisation. Environ. Chem. 9(1): 41-47. http://dx.doi.org/10.1071/EN11075, meer
 • Peer reviewed article Gillan, D.C.; Baeyens, W.; Bechara, R.; Billon, G.; Denis, K.; Grosjean, P.; Leermakers, M.; Lesven, L.; Pede, A.; Sabbe, K.; Gao, Y. (2012). Links between bacterial communities in marine sediments and trace metal geochemistry as measured by in situ DET/DGT approaches. Mar. Pollut. Bull. 64(2): 353-362. dx.doi.org/10.1016/j.marpolbul.2011.11.001, meer
 • Peer reviewed article Maiti, K.; Buesseler, K.O.; Pike, S.M.; Benitez-Nelson, C.; Cai, P.; Chen, W.; Cochran, K.; Dai, M.; DeHairs, F.; Gasser, B.; Kelly, R.P.; Masque, P.; Miller, L.A.; Miquel, J.C.; Moran, S.B.; Morris, P.J.; Peine, F.; Planchon, F.; Renfro, A.A.; van der Loeff, M.R.; Santschi, P.H.; Turnewitsch, R.; Waples, J.T.; Xu, C. (2012). Intercalibration studies of short-lived thorium-234 in the water column and marine particles. Limnol. Oceanogr., Methods 10: 631-644. http://dx.doi.org/10.4319/lom.2012.10.631, meer
 • Peer reviewed article Rumisha, C.; Elskens, M.; Leermakers, M.; Kochzius, M. (2012). Trace metal pollution and its influence on the community structure of soft bottom molluscs in intertidal areas of the Dar es Salaam coast, Tanzania. Mar. Pollut. Bull. 64(3): 521-531. http://dx.doi.org/10.1016/j.marpolbul.2011.12.025, meer
 • Peer reviewed article Smetacek, V.; Klaas, C.; Strass, V.H.; Assmy, P.; Montresor, M.; Cisewski, B.; Savoye, N.; Webb, A.; d'Ovidio, F.; Arrieta, J.M.; Bathmann, U.; Bellerby, R.; Berg, G.M.; Croot, P.; Gonzalez, S.; Henjes, J.; Herndl, G.J.; Hoffmann, L.J.; Leach, H.; Losch, M.; Mills, M.M.; Neill, C.; Peeken, I.; Röttgers, R.; Sachs, O.; Sauter, E.; Schmidt, M.M.; Schwarz, J.; Terbrüggen, A.; Wolf-Gladrow, D. (2012). Deep carbon export from a Southern Ocean iron-fertilized diatom bloom. Nature (Lond.) 487(7407): 313-319. https://dx.doi.org/10.1038/nature11229, meer
 • Peer reviewed article Tamooh, F.; Van den Meersche, K.; Meysman, F.; Marwick, T.R.; Borges, A.V.; Merckx, R.; Dehairs, F.; Schmidt, S.; Nyunja, J.; Bouillon, S. (2012). Distribution and origin of suspended matter and organic carbon pools in the Tana River Basin, Kenya. Biogeosciences 9(8): 2905-2920. http://dx.doi.org/10.5194/bg-9-2905-2012, meer
 • Peer reviewed article Zetsche, E.M.; Meysman, F.J.R. (2012). Dead or alive? Viability assessment of micro- and mesoplankton. J. Plankton Res. 34(6): 493-509. dx.doi.org/10.1093/plankt/fbs018, meer
 • Peer reviewed article Baeyens, W.; Bowie, A.R.; Buesseler, K.; Elskens, M.; Gao, Y.; Lamborg, C.; Leermakers, M.; Remenyi, T.; Zhang, H. (2011). Size-fractionated labile trace elements in the Northwest Pacific and Southern Oceans. Mar. Chem. 126(1-4): 108-113. dx.doi.org/10.1016/j.marchem.2011.04.004, meer
 • Peer reviewed article Bauwens, M.; Ohlsson, H.; Barbé, K.; Beelaerts, V.; Dehairs, F.; Schoukens, J. (2011). On climate reconstruction using bivalves: three methods to interpret the chemical signature of a shell. Comput. Methods Programs Biomed. 104(2): 104-111. http://dx.doi.org/10.1016/j.cmpb.2010.08.020, meer
 • Peer reviewed article Beelaerts, V.; Bauwens, M.; Versteegh, E.; Dehairs, F.; Pintelon, R. (2011). Periodic time-series modeling of environmental proxy records with guaranteed positive growth rate estimation. Math. Geosc. 43(6): 635-662. http://dx.doi.org/10.1007/s11004-011-9352-7, meer
 • Peer reviewed article Berg, G.; Mills, M.; Long, M.; Bellerby, R.; Strass, V.; Savoye, N.; Rottgers, R.; Croot, P.; Webb, A.; Arrigo, K. (2011). Variation in particulate C and N isotope composition following iron fertilization in two successive phytoplankton communities in the Southern Ocean. Global Biogeochem. Cycles 25(3): 16 pp. dx.doi.org/10.1029/2010GB003824, meer
 • Peer reviewed article Bowie, A.R.; Trull, T.W.; Dehairs, F. (2011). Estimating the sensitivity of the subantarctic zone to environmental change: The SAZ-Sense project. Deep-Sea Res., Part II, Top. Stud. Oceanogr. 58(21-22): 2051-2058. dx.doi.org/10.1016/j.dsr2.2011.05.034, meer
 • Peer reviewed article Bowie, A.R.; Griffiths, F.B.; Dehairs, F.; Trull, T.W. (2011). Oceanography of the subantarctic and Polar Frontal Zones south of Australia during summer: Setting for the SAZ-Sense study. Deep-Sea Res., Part II, Top. Stud. Oceanogr. 58(21-22): 2059-2070. dx.doi.org/10.1016/j.dsr2.2011.05.033, meer
 • Peer reviewed article Cavagna, A.J.; Fripiat, F.; Dehairs, F.; Wolf-Gladrow, D.; Cisewski, B.; Savoye, N.; André, L.; Cardinal, D. (2011). Silicon uptake and supply during a Southern Ocean iron fertilization experiment (EIFEX) tracked by Si isotopes. Limnol. Oceanogr. 56(1): 147-160. dx.doi.org/10.4319/lo.2011.56.1.0147, meer
 • Peer reviewed article Cavagna, A.J.; Elskens, M.; Griffiths, F.B.; Fripiat, F.; Jacquet, S.H.M.; Westwood, K.J.; Dehairs, F. (2011). Contrasting regimes of production and potential for carbon export in the Sub-Antarctic and Polar Frontal Zones south of Tasmania. Deep-Sea Res., Part II, Top. Stud. Oceanogr. 58(21-22): 2235-2247. dx.doi.org/10.1016/j.dsr2.2011.05.026, meer
 • Peer reviewed article Charriau, A.; Lesven, L.; Gao, Y.; Leermakers, M.; Baeyens, W.; Ouddane, B.; Billon, G. (2011). Trace metal behaviour in riverine sediments: Role of organic matter and sulfides. Appl. Geochem. 26(1): 80-90. dx.doi.org/10.1016/j.apgeochem.2010.11.005, meer
 • Peer reviewed article de Brauwere, A.; de Brye, B.; Blaise, S.; Deleersnijder, E. (2011). Residence time, exposure time and connectivity in the Scheldt Estuary. J. Mar. Syst. 84(3-4): 85-95. dx.doi.org/10.1016/j.jmarsys.2010.10.001, meer
 • Peer reviewed article de Brauwere, A.; de Brye, B.; Servais, P.; Passerat, J.; Deleersnijder, E. (2011). Modelling Escherichia coli concentrations in the tidal Scheldt river and estuary. Wat. Res. 45(9): 2724-2738. dx.doi.org/10.1016/j.watres.2011.02.003, meer
 • Peer reviewed article Dumont, I.; Schoemann, V.; Jacquet, S.H.M.; Masson, F.; Becquevort, S. (2011). Bacterial abundance and production in epipelagic and mesopelagic waters in the Subantarctic and Polar Front zones south of Tasmania. Deep-Sea Res., Part II, Top. Stud. Oceanogr. 58(21-22): 2212-2221. dx.doi.org/10.1016/j.dsr2.2011.05.024, meer
 • Peer reviewed article Elskens, M.; Baston, D.S.; Stumpf, C.; Haedrich, J.; Keupers, I.; Croes, K.; Denison, M.S.; Baeyens, W.; Goeyens, L. (2011). CALUX measurements: statistical inferences for the dose–response curve. Talanta 85(4): 1966-1973. http://dx.doi.org/10.1016/j.talanta.2011.07.014, meer
 • Peer reviewed article Fripiat, F.; Leblanc, K.; Elskens, M.; Cavagna, A.J.; Armand, L.; André, L.; Dehairs, F.; Cardinal, D. (2011). Efficient silicon recycling in summer in both the Polar Frontal and Subantarctic Zones of the Southern Ocean. Mar. Ecol. Prog. Ser. 435: 47-61. dx.doi.org/10.3354/meps09237, meer
 • Peer reviewed article Fripiat, F.; Cavagna, A.J.; Savoye, N.; Dehairs, F.; André, L.; Cardinal, D. (2011). Isotopic constraints on the Si-biogeochemical cycle of the Antarctic Zone in the Kerguelen area (KEOPS). Mar. Chem. 123(1-4): 11-22. dx.doi.org/10.1016/j.marchem.2010.08.005, meer
 • Peer reviewed article Fripiat, F.; Cavagna, A.J.; Dehairs, F.; Speich, S.; André, L.; Cardinal, D. (2011). Silicon pool dynamics and biogenic silica export in the Southern Ocean inferred from Si-isotopes. Ocean Sci. 7(5): 533-547. http://dx.doi.org/10.5194/os-7-533-2011, meer
 • Peer reviewed article Gao, Y.; De Canck, E.; Leermakers, M.; Baeyens, W.; Van Der Voort, P. (2011). Synthesized mercaptopropyl nanoporous resins in DGT probes for determining dissolved mercury concentrations. Talanta 87: 262-267. http://dx.doi.org/10.1016/j.talanta.2011.10.012, meer
 • Peer reviewed article Jacquet, S.H.M.; Dehairs, F.; Dumont, I.; Becquevort, S.; Cavagna, A.J.; Cardinal, D. (2011). Twilight zone organic carbon remineralization in the Polar Front Zone and Subantarctic Zone south of Tasmania. Deep-Sea Res., Part II, Top. Stud. Oceanogr. 58(21-22): 2222-2234. dx.doi.org/10.1016/j.dsr2.2011.05.029, meer
 • Peer reviewed article Jacquet, S.H.M.; Lam, P.J.; Trull, T.; Dehairs, F. (2011). Carbon export production in the subantarctic zone and polar front zone south of Tasmania. Deep-Sea Res., Part II, Top. Stud. Oceanogr. 58(21-22): 2277-2292. dx.doi.org/10.1016/j.dsr2.2011.05.035, meer
 • Peer reviewed article Martins, I.; Cosson, R.P.; Riou, V.; Sarradin, P.M.; Sarrazin, J.; Santos, R.S.; Colaco, A. (2011). Relationship between metal levels in the vent mussel Bathymodiolus azoricus and local microhabitat chemical characteristics of Eiffel Tower (Lucky Strike). Deep-Sea Res., Part 1, Oceanogr. Res. Pap. 58(3): 306-315. dx.doi.org/10.1016/j.dsr.2011.01.002, meer
 • Peer reviewed article Thomas, H.; Shadwick, E.; Dehairs, F.; Lansard, B.; Mucci, A.; Navez, J.; Gratton, Y.; Prowe, F.; Chierici, M.; Fransson, A.; Papakyriakou, T.N.; Sternberg, E.; Miller, L.A.; Tremblay, J.-E.; Monnin, C. (2011). Barium and carbon fluxes in the Canadian Arctic Archipelago. J. Geophys. Res. 116(C9): 16 pp. http://dx.doi.org/10.1029/2011JC007120, meer
 • Peer reviewed article Van Langenhove, K.; Croes, K.; Denison, M.S.; Elskens, M.; Baeyens, W. (2011). The CALUX bio-assay: analytical comparison between mouse hepatoma cell lines with a low (H1L6.1c3) and high (H1L7.5c1) number of dioxin response elements. Talanta 85(4): 2039-2046. http://dx.doi.org/10.1016/j.talanta.2011.07.042, meer
 • Peer reviewed article Versteegh, E.A.A.; Gillikin, D.P.; Dehairs, F. (2011). Analysis of d15N values in mollusk shell organic matrix by elemental analysis/isotope ratio mass spectrometry without acidification: an evaluation and effects of long-term preservation. Rapid Comm. Mass Spectrom. 25(5): 675-680. http://dx.doi.org/10.1002/rcm.4905, meer
 • Peer reviewed article Agah, H.; Leermakers, M.; Gao, Y.; Fatemi, S.M.R.; Mohseni Katal, M.; Baeyens, W.; Elskens, M. (2010). Mercury accumulation in fish species from the Persian Gulf and in human hair from fishermen. Environ. Monit. Assess. 169(1-4): 203-216. http://dx.doi.org/10.1007/s10661-009-1162-8, meer
 • Peer reviewed article Bahlmann, E.; Bernasconi, S.M.; Bouillon, S.; Houtekamer, M.; Korntheuer, M.; Langenberg, F.; Mayr, C.; Metzke, M.; Middelburg, J.J.; Nagel, B.; Struck, U.; Voss, M.; Emeis, K.C. (2010). Performance evaluation of nitrogen isotope ratio determination in marine and lacustrine sediments: An inter-laboratory comparison. Org. Geochem. 41(1): 3-12. dx.doi.org/10.1016/j.orggeochem.2009.05.008, meer
 • Peer reviewed article Bauwens, M.; Ohlsson, H.; Barbé, K.; Beelaerts, V.; Schoukens, J.; Dehairs, F. (2010). A nonlinear multi-proxy model based on manifold learning to reconstruct water temperature from high resolution trace element profiles in biogenic carbonates. Geosci. Model Dev. 3(2): 653-667. http://dx.doi.org/10.5194/gmd-3-653-2010, meer
 • Peer reviewed article Blaise, S.; de Brye, B.; de Brauwere, A.; Deleersnijder, E.; Delhez, E.J.M.; Comblen, R. (2010). Capturing the residence time boundary layer—application to the Scheldt Estuary. Ocean Dynamics 60(3): 535-554. dx.doi.org/10.1007/s10236-010-0272-8, meer
 • Peer reviewed article Boudreau, B.; Middelburg, J.; Meysman, F.J.R. (2010). Carbonate compensation dynamics. Geophys. Res. Lett. 37(3): 5 pp. dx.doi.org/10.1029/2009GL041847, meer
 • Peer reviewed article Boudreau, B.; Middelburg, J.; Hofmann, A.; Meysman, F.J.R. (2010). Ongoing transients in carbonate compensation. Global Biogeochem. Cycles 24(4). dx.doi.org/10.1029/2009GB003654, meer
 • Peer reviewed article Burd, A.B.; Hansell, D.A.; Steinberg, D.K.; Anderson, T.R.; Aristegui, J.; Baltar, F.; Beaupre, S.R.; Buesseler, K.O.; DeHairs, F.; Jackson, G.A.; Kadko, D.C.; Koppelmann, R.; Lampitt, R.S.; Nagata, T.; Reinthaler, T.; Robinson, C.; Robison, B.H.; Tamburini, C.; Tanaka, T. (2010). Assessing the apparent imbalance between geochemical and biochemical indicators of meso- and bathypelagic biological activity: What the @$#! is wrong with present calculations of carbon budgets? Deep-Sea Res., Part 2, Top. Stud. Oceanogr. 57(16): 1557-1571. dx.doi.org/10.1016/j.dsr2.2010.02.022, meer
 • Peer reviewed article de Brye, B.; de Brauwere, A.; Gourgue, O.; Kärnä, T.; Lambrechts, J.; Comblen, R.; Deleersnijder, E. (2010). A finite-element, multi-scale model of the Scheldt tributaries, river, estuary and ROFI. Coast. Eng. 57(9): 850-863. dx.doi.org/10.1016/j.coastaleng.2010.04.001, meer
 • Peer reviewed article Hofmann, A.F.; Middelburg, J.J.; Soetaert, K.; Wolf-Gladrow, D.A.; Meysman, F.J.R. (2010). Proton cycling, buffering, and reaction stoichiometry in natural waters. Mar. Chem. 121(1-4): 246-255. dx.doi.org/10.1016/j.marchem.2010.05.004, meer
 • Peer reviewed article Hoppema, M.; DeHairs, F.; Navez, J.; Monnin, C.; Jeandel, C.; Fahrbach, E.; de Baar, H.J.W. (2010). Distribution of barium in the Weddell Gyre: Impact of circulation and biogeochemical processes. Mar. Chem. 122(1-4): 118-129. dx.doi.org/10.1016/j.marchem.2010.07.005, meer
 • Peer reviewed article Kristensen, D.K.; Kristensen, E.; Mangion, P. (2010). Food partitioning of leaf-eating mangrove crabs (Sesarminae): Experimental and stable isotope (13C and 15N) evidence. Est., Coast. and Shelf Sci. 87(4): 583-590. dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2010.02.016, meer
 • Peer reviewed article Meysman, F.J.R.; Galaktionov, O.S.; Glud, R.N.; Middelburg, J.J. (2010). Oxygen penetration around burrows and roots in aquatic sediments. J. Mar. Res. 68(2): 309-336. dx.doi.org/10.1357/002224010793721406, meer
 • Peer reviewed article Meysman, F.J.R.; Boudreau, B.P.; Middelburg, J.J. (2010). When and why does bioturbation lead to diffusive mixing? J. Mar. Res. 68(6): 881-920. dx.doi.org/10.1357/002224010796673885, meer
 • Peer reviewed article Penha-Lopes, G.; Kristensen, E.; Flindt, M.; Mangion, P.; Bouillon, S.; Paula, J. (2010). The role of biogenic structures on the biogeochemical functioning of mangrove constructed wetlands sediments - A mesocosm approach. Mar. Pollut. Bull. 60(4): 560-572. dx.doi.org/10.1016/j.marpolbul.2009.11.008, meer
 • Peer reviewed article Poulain, C.; Lorrain, A.; Mas, R.; Gillikin, D.P.; Dehairs, F.; Robert, R.; Paulet, Y.M. (2010). Experimental shift of diet and DIC stable carbon isotopes: Influence on shell d13C values in the Manila clam Ruditapes philippinarum. Chem. Geol. 272(1-4): 75-82. dx.doi.org/10.1016/j.chemgeo.2010.02.006, meer
 • Peer reviewed article Pradit, S.; Wattayakorn, G.; Angsupanich, S.; Baeyens, W.; Leermakers, M. (2010). Distribution of trace elements in sediments and biota of Songkhla Lake, Southern Thailand. Water Air Soil Pollut. 206(1-4): 155-174. http://dx.doi.org/10.1007/s11270-009-0093-x, meer
 • Peer reviewed article Riou, V.; Colaço, A.; Bouillon, S.; Khripounoff, A.; Dando, P.R.; Mangion, P.; Chevalier, E.; Korntheuer, M.; Serrão Santos, R.; Dehairs, F. (2010). Mixotrophy in the deep sea: a dual endosymbiotic hydrothermal mytilid assimilates dissolved and particulate organic matter. Mar. Ecol. Prog. Ser. 405: 187-201, meer
 • Peer reviewed article Riou, V.; Duperron, S.; Halary, S.; Dehairs, F.; Bouillon, S.; Martins, I.; Colaco, A.; Santos, R.S. (2010). Variation in physiological indicators in Bathymodiolus azoricus (Bivalvia: Mytilidae) at the Menez Gwen Mid-Atlantic Ridge deep-sea hydrothermal vent site within a year. Mar. Environ. Res. 70(3-4): 264-271. dx.doi.org/10.1016/j.marenvres.2010.05.008, meer
 • Peer reviewed article Riou, V.; Bouillon, S.; Serrão Santos, R.; Dehairs, F.; Colaço, A. (2010). Tracing carbon assimilation in endosymbiotic deep-sea hydrothermal vent mytilid fatty acids by 13C-fingerprinting. Biogeosciences 7(9): 2591-2600. dx.doi.org/10.5194/bg-7-2591-2010, meer
 • Peer reviewed article Agah, H.; Leermakers, M.; Elskens, M.; Rez Fatemi, S.M.; Baeyens, W. (2009). Accumulation of trace metals in the muscle and liver tissues of five fish species from the Persian Gulf. Environ. Monit. Assess. 157(1-4): 499-514. https://dx.doi.org/10.1007/s10661-008-0551-8, meer
 • Peer reviewed article Agah, H.; Elskens, M.; Reza Fatemi, S. Mohammad; Owfi, F.; Baeyens, W.; Leermakers, M. (2009). Mercury speciation in the Persian Gulf sediments. Environ. Monit. Assess. 157(1-4): 363-373. https://dx.doi.org/10.1007/s10661-008-0541-x, meer
 • Peer reviewed article Baeyens, W.; Gao, Y.; De Galan, S.; Bilau, M.; Van Larebeke, N.; Leermakers, M. (2009). Dietary exposure to total and toxic arsenic in Belgium: importance of arsenic speciation in North Sea fish. Mol. Nutr. Food Res. 53(5): 558-565. http://dx.doi.org/10.1002/mnfr.200700533, meer
 • Peer reviewed article Beelaerts, V.; De Ridder, F.; Schmitz, N.; Bauwens, M.; Dehairs, F.; Schoukens, J.; Pintelon, R. (2009). On the elimination of bias averaging-errors in proxy records. Math. Geosc. 41(2): 129-144. https://dx.doi.org/10.1007/s11004-008-9193-1, meer
 • Peer reviewed article Bouillon, S.; Abril, G.; Borges, A.V.; Dehairs, F.; Govers, G.; Hughes, H.J.; Merckx, R.; Meysman, F.J.R.; Nyunja, J.; Osburn, C.; Middelburg, J.J. (2009). Distribution, origin and cycling of carbon in the Tana River (Kenya): a dry season basin-scale survey from headwaters to the delta. Biogeosciences 6(11): 2475-2493. http://dx.doi.org/10.5194/bg-6-2475-2009, meer
 • Peer reviewed article de Brauwere, A.; De Ridder, F.; Pintelon, R.; Schoukens, J.; Dehairs, F. (2009). A comparative study of methods to reconstruct a periodic time series from an environmental proxy record. Earth-Sci. Rev. 95(3-4): 97-118. dx.doi.org/10.1016/j.earscirev.2009.04.002, meer
 • Peer reviewed article de Brauwere, A.; De Ridder, F.; Gourgue, O.; Lambrechts, J.; Comblen, R.; Pintelon, R.; Passerat, J.; Servais, P.; Elskens, M.; Baeyens, W.; Kärnä, T.; de Brye, B.; Deleersnijder, E. (2009). Design of a sampling strategy to optimally calibrate a reactive transport model: Exploring the potential for Escherichia coli in the Scheldt Estuary. Environ. Model. Softw. 24(8): 969-981. dx.doi.org/10.1016/j.envsoft.2009.02.004, meer
 • Peer reviewed article Fripiat, F.; Corvaisier, R.; Navez, J.; Elskens, M.; Schoemann, V.; Leblanc, K.; André, L.; Cardinal, D. (2009). Measuring production-dissolution rates of marine biogenic silica by 30Si-isotope dilution using a high-resolution sector field inductively coupled plasma mass spectrometer. Limnol. Oceanogr., Methods 7: 470-478, meer
 • Peer reviewed article Gao, Y.; Lesven, L.; Gillan, D.C.; Sabbe, K.; Billon, G.; De Galan, S.; Elskens, M.; Baeyens, W.; Leermakers, M. (2009). Geochemical behavior of trace elements in sub-tidal marine sediments of the Belgian coast. Mar. Chem. 117(1-4): 88-96. dx.doi.org/10.1016/j.marchem.2009.05.002, meer
 • Peer reviewed article Hofmann, A.F.; Middelburg, J.J.; Soetaert, K.; Meysman, F.J.R. (2009). pH modelling in aquatic systems with time-variable acid-base dissociation constants applied to the turbid, tidal Scheldt estuary. Biogeosciences 6(8): 1539-1561. http://dx.doi.org/10.5194/bg-6-1539-2009, meer
 • Peer reviewed article Hofmann, A.F.; Meysman, F.J.R.; Soetaert, K.; Middelburg, J.J. (2009). Factors governing the pH in a heterotrophic, turbid, tidal estuary. Biogeosci. Discuss. 6: 197-240. dx.doi.org/10.5194/bgd-6-197-2009, meer
 • Peer reviewed article Kärnä, T.; de Brye, B.; de Brauwere, A.; Gourgue, O.; Deleersnijder, E. (2009). Multi-scale modelling of the Scheldt estuary with application to contaminant transport. Geophys. Res. Abstr. 11(EGU2009-11637-1): 1, meer
 • Peer reviewed article Konn, C.; Charlou, J.L.; Donval, J.P.; Holm, N.G.; Dehairs, F.; Bouillon, S. (2009). Hydrocarbons and oxidized organic compounds in hydrothermal fluids from Rainbow and Lost City ultramafic-hosted vents. Chem. Geol. 258(3-4): 299-314. dx.doi.org/10.1016/j.chemgeo.2008.10.034, meer
 • Peer reviewed article Leermakers, M.; Gao, Y.; Navez, J.; Poffijn, A.; Croes, K.; Baeyens, W. (2009). Radium analysis by sector field ICP-MS in combination with the Diffusive Gradients in Thin Films (DGT) technique. J. Anal. At. Spectrom. 24(8): 1115-1117. https://dx.doi.org/10.1039/B821472G, meer
 • Peer reviewed article Lorrain, A.; Graham, B.; Menard, F.; Popp, B.; Bouillon, S.; van Breugel, P.; Cherel, Y. (2009). Nitrogen and carbon isotope values of individual amino acids: a tool to study foraging ecology of penguins in the Southern Ocean. Mar. Ecol. Prog. Ser. 391: 293-306. dx.doi.org/10.3354/meps08215, meer
 • Peer reviewed article Mas, R.; Claeys, P.; Keppens, E.; Dehairs, F. (2009). Stable isotopic composition of bivalve shell organic matrix: Mytilus edulis collected along the Scheldt estuary. Geophys. Res. Abstr. 11(EGU2009-11632): 1, meer
 • Peer reviewed article Nyunja, J.; Ntiba, M.; Onyari, J.; Mavuti, K.; Soetaert, K.; Bouillon, S. (2009). Carbon sources supporting a diverse fish community in a tropical coastal ecosystem (Gazi Bay, Kenya). Est., Coast. and Shelf Sci. 83(3): 333-341. dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2009.01.009, meer
 • Peer reviewed article Penha-Lopes, G.; Bouillon, S.; Mangion, P.; Macia, A.; Paula, J. (2009). Population structure, density and food sources of Terebralia palustris (Potamididae: Gastropoda) in a low intertidal Avicennia marina mangrove stand (Inhaca Island, Mozambique). Est., Coast. and Shelf Sci. 84(3): 318-325. dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2009.04.022, meer
 • Peer reviewed article Penha-Lopes, G.; Bartolini, F.; Limbu, S.; Cannicci, S.; Kristensen, E.; Paula, J. (2009). Are fiddler crabs potentially useful ecosystem engineers in mangrove wastewater wetlands? Mar. Pollut. Bull. 58(11): 1694-1703. dx.doi.org/10.1016/j.marpolbul.2009.06.015, meer
 • Peer reviewed article Satyanarayana, B.; Raman, A.V.; Mohd-Lokman, H.; Dehairs, F.; Sharma, V.S.; Dahdouh-Guebas, F. (2009). Multivariate methods distinguishing mangrove community structure of Coringa in the Godavari Delta, East coast of India. Aquat. ecosyst. health manag. 12(4): 401-408. dx.doi.org/10.1080/14634980903334074, meer
 • Peer reviewed article Van Damme, S.; Dehairs, F.; Tackx, M.; Beauchard, O.; Struyf, E.; Gribsholt, B.; Van Cleemput, O.; Meire, P. (2009). Tidal exchange between a freshwater tidal marsh and an impacted estuary: the Scheldt estuary, Belgium. Est., Coast. and Shelf Sci. 85(2): 197-207. https://dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2009.08.005, meer
 • Peer reviewed article Abraham, K.; Opfergelt, S.; Fripiat, F.; Cavagna, A.-J.; de Jong, J.T.M.; Foley, S.F.; André, L.; Cardinal, D. (2008). d30Si and d29Si determinations on USGS BHVO-1 and BHVO-2 reference materials with a new configuration on a Nu Plasma multi-collector ICP-MS. Geostand. Geoanal. Res. 32(2): 193-202. dx.doi.org/10.1111/j.1751-908X.2008.00879.x, meer
 • Peer reviewed article Bouillon, S.; Borges, A.V.; Castañeda-Moya, E.; Diele, K.; Dittmar, T.; Duke, N.C.; Kristensen, E.; Lee, S.Y.; Marchand, C.; Middelburg, J.J.; Rivera-Monroy, V.H.; Smith III, T.J.; Twilley, R.R. (2008). Mangrove production and carbon sinks: A revision of global budget estimates. Global Biogeochem. Cycles 22(2): GB2013. https://dx.doi.org/10.1029/2007GB003052, meer
 • Peer reviewed article Bouillon, S.; Connolly, R.M.; Lee, S.Y. (2008). Organic matter exchange and cycling in mangrove ecosystems: Recent insights from stable isotope studies. J. Sea Res. 59(1-2): 44-58. dx.doi.org/10.1016/j.seares.2007.05.001, meer
 • Peer reviewed article Brion, N.; Andersson, M.G.I.; Elskens, M.; Diaconu, C.; Baeyens, W.; Dehairs, F.; Middelburg, J.J. (2008). Nitrogen cycling, retention and export in a eutrophic temperate macrotidal estuary. Mar. Ecol. Prog. Ser. 357: 87-99. dx.doi.org/10.3354/meps07249, meer
 • Peer reviewed article Buesseler, K.O.; Trull, T.W.; Steinber, D.K.; Silver, M.W.; Siegel, D.A.; Saitoh, S.I.; Lamborg, C.H.; Lam, P.J.; Karl, D.M.; Jiao, N.Z.; Honda, M.C.; Elskens, M.; Dehairs, F.; Brown, S.L.; Boyd, P.W.; Bishop, J.K.B.; Bidigare, R.R. (2008). VERTIGO (VERtical Transport in the Global Ocean): A study of particle sources and flux attenuation in the North Pacific. Deep-Sea Res., Part 2, Top. Stud. Oceanogr. 55(14-15): 1522-1539. dx.doi.org/10.1016/j.dsr2.2008.04.024, meer
 • Peer reviewed article Cavagna, A.-J.; Cassar, N.; Dehairs, F.; DiFiore, P.J.; Tilbrook, B.; Griffiths, B.; Elskens, M. (2008). Summer f-ratios and net community production in the Australian sector of Southern Ocean: contrasting regimes of nutrient availability and ecosystems functioning. Geophys. Res. Abstr. 10: 07770, meer
 • Peer reviewed article de Brauwere, A.; De Ridder, F.; Pintelon, R.; Meersmans, J.; Schoukens, J.; Dehairs, F.A. (2008). Identification of a periodic time series from an environmental proxy record. Comput. Geosci. 34(12): 1781-1790. https://dx.doi.org/10.1016/j.cageo.2008.01.007, meer
 • Peer reviewed article Dehairs, F.; Jacquet, S.; Savoye, N.; Van Mooy, B.A.S.; Buesseler, K.O.; Bishop, J.K.B.; Lamborg, C.H.; Elskens, M.; Baeyens, W.; Boyd, P.W.; Casciotti, K.L.; Monnin, C. (2008). Barium in twilight zone suspended matter as a potential proxy for particulate organic carbon remineralization: Results for the North Pacific. Deep-Sea Res., Part II, Top. Stud. Oceanogr. 55(14-15): 1673-1683. dx.doi.org/10.1016/j.dsr2.2008.04.020, meer
 • Peer reviewed article Dehairs, F.; de Brauwere, A.; Elskens, M. (2008). Controls on organic carbon export and twilight zone remineralization: An overview from the EUROCEANS workshop, Vrije Universiteit Brussel, May 28-30, 2008. Oceanography 21(3): 92-95, meer
 • Peer reviewed article Delmotte, S.; Gerino, M.; Thebault, J.M.; Meysman, F.J.R. (2008). Modeling effects of patchiness and biological variability on transport rates within bioturbated sediments. J. Mar. Res. 66(2): 191-218. dx.doi.org/10.1357/002224008785837158, meer
 • Peer reviewed article Elskens, M.; Brion, N.; Buesseler, K.; Van Mooy, B.A.S.; Boyd, P.; Dehairs, F.; Savoye, N.; Baeyens, W. (2008). Primary, new and export production in the NW Pacific subarctic gyre during the vertigo K2 experiments. Deep-Sea Res., Part II, Top. Stud. Oceanogr. 55(14-15): 1594-1604. dx.doi.org/10.1016/j.dsr2.2008.04.013, meer
 • Peer reviewed article Gillikin, D.P.; Lorrain, A.; Paulet, Y.M.; André, L.; Dehairs, F. (2008). Synchronous barium peaks in high-resolution profiles of calcite and aragonite marine bivalve shells. Geo-Mar. Lett. 28(5-6): 351-358. dx.doi.org/10.1007/s00367-008-0111-9, meer
 • Peer reviewed article Guelinckx, J.; Dehairs, F.; Ollevier, F. (2008). Effect of digestion on the d13C and d15N of fish-gut contents. J. Fish Biol. 72(1): 301-309. dx.doi.org/10.1111/j.1095-8649.2007.01692.x, meer
 • Peer reviewed article Halary, S.; Riou, V.; Gaill, F.; Boudier, T.; Duperron, S. (2008). 3D FISH for the quantification of methane- and sulphur-oxidizing endosymbionts in bacteriocytes of the hydrothermal vent mussel Bathymodiolus azoricus. ISME J. 2(3): 284-292. dx.doi.org/10.1038/ismej.2008.3, meer
 • Peer reviewed article Jacquet, S.H.M.; Dehairs, F.; Cavagna, A.-J.; Dumont, I.; Becquevort, S.; Cardinal, D.; Lam, P. (2008). Twilight zone C mineralization under different regimes of macro- and micronutrient availabilities in the Southern Ocean. Geophys. Res. Abstr. 10: 03083, meer
 • Peer reviewed article Jacquet, S.H.M.; Dehairs, F.; Savoye, N.; Obernosterer, I.; Christaki, U.; Monnin, C.; Cardinal, D. (2008). Mesopelagic organic carbon remineralization in the Kerguelen Plateau region tracked by biogenic particulate Ba. Deep-Sea Res., Part 2, Top. Stud. Oceanogr. 55(5-7): 868-879. dx.doi.org/10.1016/j.dsr2.2007.12.038, meer
 • Peer reviewed article Kristensen, E.; Bouillon, S.; Dittmar, T.; Marchand, C. (2008). Organic carbon dynamics in mangrove ecosystems: a review. Aquat. Bot. 89(2): 201-219. dx.doi.org/10.1016/j.aquabot.2007.12.005, meer
 • Peer reviewed article Kristensen, E.; Flindt, M.R.; Ulomi, S.; Borges, A.V.; Abril, G.; Bouillon, S. (2008). Emission of CO2 and CH4 to the atmosphere by sediments and open waters in two Tanzanian mangrove forests. Mar. Ecol. Prog. Ser. 370: 53-67. dx.doi.org/10.3354/meps07642, meer
 • Peer reviewed article Na, T.; Gribsholt, B.; Galaktionov, O.S.; Lee, T.; Meysman, F.J.R. (2008). Influence of advective bio-irrigation on carbon and nitrogen cycling in sandy sediments. J. Mar. Res. 66(5): 691-722. dx.doi.org/10.1357/002224008787536826, meer
 • Peer reviewed article Nagelkerken, I.A.; Blaber, S.J.M.; Bouillon, S.; Green, P.; Haywood, M.; Kirton, L.G.; Meynecke, J.-O.; Pawlik, J.; Penrose, H.M.; Sasekumar, A.; Somerfield, P.J. (2008). The habitat function of mangroves for terrestrial and marine fauna: a review. Aquat. Bot. 89(2): 155-185. dx.doi.org/10.1016/j.aquabot.2007.12.007, meer
 • Peer reviewed article Ralison, O.H.; Borges, A.V.; Dehairs, F.; Middelburg, J.J.; Bouillon, S. (2008). Carbon biogeochemistry of the Betsiboka estuary (north-western Madagascar). Org. Geochem. 39(12): 1649-1658. http://dx.doi.org/10.1016/j.orggeochem.2008.01.010, meer
 • Peer reviewed article Riou, V.; Halary, S.; Duperron, S.; Bouillon, S.; Elskens, M.; Bettencourt, R.; Santos, R.S.; Dehairs, F.; Colaço, A. (2008). Influence of CH4 and H2S availability on symbiont distribution, carbon assimilation and transfer in the dual symbiotic vent mussel Bathymodiolus azoricus. Biogeosciences 5(6): 1681-1691. http://dx.doi.org/10.5194/bg-5-1681-2008, meer
 • Peer reviewed article Savoye, N.; Trull, T.W.; Jacquet, S.H.M.; Navez, J.; Dehairs, F. (2008). 234Th-based export fluxes during a natural iron fertilization experiment in the Southern Ocean (KEOPS). Deep-Sea Res., Part 2, Top. Stud. Oceanogr. 55(5-7): 841-855. dx.doi.org/10.1016/j.dsr2.2007.12.036, meer
 • Peer reviewed article Teugels, B.; Bouillon, S.; Veuger, B.; Middelburg, J.J.; Koedam, N. (2008). Kleptoplasts mediate nitrogen acquisition in the sea slug Elysia viridis. Aquat. Biol. 4(1): 15-21. dx.doi.org/10.3354/ab00092, meer
 • Peer reviewed article Baeyens, W.; de Brauwere, A.; Brion, N.; De Gieter, M.; Leermakers, M. (2007). Arsenic speciation in the River Zenne, Belgium. Sci. Total Environ. 384(1-3): 409-419. dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2007.05.044, meer
 • Peer reviewed article Bouillon, S.; Dehairs, F.; Schiettecatte, L.-S.; Borges, A.V. (2007). Biogeochemistry of the Tana estuary and delta (northern Kenya). Limnol. Oceanogr. 52(1): 46-59. dx.doi.org/10.4319/lo.2007.52.1.0046, meer
 • Peer reviewed article Cardinal, D.; Savoye, N.; Trull, T.W.; Dehairs, F.A.; Kopczynska, E.E.; Fripiat, F.; Tison, J.-L.; André, L. (2007). Silicon isotopes in spring Southern Ocean diatoms: Large zonal changes despite homogeneity among size fractions. Mar. Chem. 106(1-2): 46-62. dx.doi.org/10.1016/j.marchem.2006.04.006, meer
 • Peer reviewed article Chen, M.S.; Wartel, S.; Lavkulich, L.M.; Baeyens, W.; Goeyens, L.; Brion, N. (2007). Organic matter and dissolved inorganic nitrogen distributions in estuarine muddy deposits. Aquat. ecosyst. health manag. 10(1): 69-85. dx.doi.org/10.1080/14634980701211896, meer
 • Peer reviewed article De Brabandere, L.; Brion, N.; Elskens, M.; Baeyens, W.; Dehairs, F. (2007). d15N dynamics of ammonium and particulate nitrogen in a temperate eutrophic estuary. Biogeochemistry 82(1): 1-14. http://dx.doi.org/10.1007/s10533-006-9047-1, meer
 • Peer reviewed article de Brauwere, A.; Jacquet, S.H.M.; De Ridder, F.; Dehairs, F.; Pintelon, R.; Schoukens, J.; Baeyens, W. (2007). Water mass distributions in the Southern Ocean derived from a parametric analysis of mixing water masses. J. Geophys. Res. 112(C02021): 16 pp. dx.doi.org/10.1029/2006JC003742, meer
 • Peer reviewed article Elskens, M.; de Brauwere, A.; Beucher, C.; Corvaisier, R.; Savoye, N.; Tréguer, P.; Baeyens, W.F.J. (2007). Statistical process control in assessing production and dissolution rates of biogenic silica in marine environments. Mar. Chem. 106(1-2): 272-286. dx.doi.org/10.1016/j.marchem.2007.01.008, meer
 • Peer reviewed article Fripiat, F.; Corvaisier, R.; Navez, J.; Elskens, M.; André, L.; Cardinal, D. (2007). New method (HR-SF-ICP-MS) to measure biosilica production and dissolution in ocean surface waters. Geochim. Cosmochim. Acta 71(15): A297-A297, meer
 • Peer reviewed article Gillikin, D.P.; Lorrain, A.; Meng, L.; Dehairs, F. (2007). A large metabolic carbon contribution to the d13C record in marine aragonitic bivalve shells. Geochim. Cosmochim. Acta 71(12): 2936-2946. dx.doi.org/10.1016/j.gca.2007.04.003, meer
 • Peer reviewed article Gribsholt, B.; Struyf, E.; Tramper, A.; De Brabandere, L.; Brion, N.; van Damme, S.; Meire, P.; Dehairs, F.; Middelburg, J.J.; Boschker, H.T.S. (2007). Nitrogen assimilation and short term retention in a nutrient-rich tidal freshwater marsh - a whole ecosystem 15N enrichment study. Biogeosciences 4(1): 11-26. https://dx.doi.org/10.5194/bg-4-11-2007, meer
 • Peer reviewed article Guelinckx, J.; Maes, J.; Van Den Driessche, P.; Geysen, B.; Dehairs, F.A.; Ollevier, F.P. (2007). Changes in d13C and d15N in different tissues of juvenile sand goby Pomatoschistus minutus: a laboratory diet-switch experiment. Mar. Ecol. Prog. Ser. 341: 205-215. https://dx.doi.org/10.3354/meps341205, meer
 • Peer reviewed article Jacquet, S.H.M.; Dehairs, F.; Elskens, M.; Savoye, N.; Cardinal, D. (2007). Barium cycling along WOCE SR3 line in the Southern Ocean. Mar. Chem. 106(1-2): 33-45. dx.doi.org/10.1016/j.marchem.2006.06.007, meer
 • Peer reviewed article Sanctorum, H.; Windal, I.; Hanot, V.; Goeyens, L.; Baeyens, W. (2007). Dioxin and dioxin-like activity in sediments of the Belgian Coastal Area (Southern North Sea). Arch. Environ. Contam. Toxicol. 52(3): 317-325. http://dx.doi.org/10.1007/s00244-006-0063-x, meer
 • Peer reviewed article Andersson, M.G.I.; Brion, N.; Middelburg, J.J. (2006). Comparison of nitrifier activity versus growth in the Scheldt estuary - a turbid, tidal estuary in northern Europe. Aquat. Microb. Ecol. 42(2): 149-158. dx.doi.org/10.3354/ame042149, meer
 • Peer reviewed article Bouillon, S.; Korntheurer, M.; Baeyens, W.F.J.; Dehairs, F.A. (2006). A new automated setup for stable isotope analysis of dissolved organic carbon. Limnol. Oceanogr., Methods 4: 216-226. dx.doi.org/10.4319/lom.2006.4.216, meer
 • Peer reviewed article Bouillon, S.; Boschker, H.T.S. (2006). Bacterial carbon sources in coastal sediments: a cross-system analysis based on stable isotope data of biomarkers. Biogeosciences 3(2): 175-185 + suppl., meer
 • Peer reviewed article Buesseler, K.O.; Benitez-Nelson, C.R.; Moran, S.B.; Burd, A.B.; Charette, M.; Cochran, J.K.; Coppola, L.; Fisher, N.S.; Fowler, S.W.; Gardner, W.D.; Guo, L.D.; Gustafsson, Ö.; Lamborg, C.; Masque, P.; Miquel, J.C.; Passow, U.; Santschi, P.H.; Savoye, N.; Stewart, G.; Trull, T. (2006). An assessment of particulate organic carbon to thorium-234 ratios in the ocean and their impact on the application of 234Th as a POC flux proxy. Mar. Chem. 100(3-4): 213-233. dx.doi.org/10.1016/j.marchem.2005.10.013, meer
 • Peer reviewed article De Brauwere, A.; Jacquet, S.H.M.; De Ridder, F.; Dehairs, F.; Pintelon, R.; Schoukens, J.; Baeyens, W. (2006). A parametric method for water mass analysis applied to the Southern Ocean. Geochim. Cosmochim. Acta 70(18): A134-A134. dx.doi.org/10.1016/j.gca.2006.06.284, meer
 • Peer reviewed article Gillikin, D.P.; Dehairs, F.A.; Lorrain, A.; Steenmans, D.; Baeyens, W.F.J.; André, L. (2006). Barium uptake into the shells of the common mussel (Mytilus edulis) and the potential for estuarine paleo-chemistry reconstruction. Geochim. Cosmochim. Acta 70(2): 395-407. https://dx.doi.org/10.1016/j.gca.2005.09.015, meer
 • Peer reviewed article Gillikin, D.P.; Lorrain, A.; Bouillon, S.; Willenz, P.; Dehairs, F.A. (2006). Stable carbon isotopic composition of Mytilus edulis shells: relation to metabolism, salinity, d13CDIC and phytoplankton. Org. Geochem. 37(10): 1371-1382. dx.doi.org/10.1016/j.orggeochem.2006.03.008, meer
 • Peer reviewed article Guelinckx, J.; Maes, J.; De Brabandere, L.; Dehairs, F.A.; Ollevier, F.P. (2006). Migration dynamics of clupeoids in the Schelde estuary: a stable isotope approach. Est., Coast. and Shelf Sci. 66(3-4): 612-623. dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2005.11.007, meer
 • Peer reviewed article Leermakers, M.; Baeyens, W.; De Gieter, M.; Smedts, B.; Meert, C.; De Bisschop, H.C.; Morabito, R.; Quevauviller, P. (2006). Toxic arsenic compounds in environmental samples: speciation and validation. Trends Anal. Chem. 25(1): 1-10. http://dx.doi.org/10.1016/j.trac.2005.06.004, meer
 • Peer reviewed article Savoye, N.; Benitez-Nelson, C.R.; Burd, A.B.; Cochran, J.K.; Charette, M.; Buesseler, K.O.; Jackson, G.A.; Roy-Barman, M.; Schmidt, S.; Elskens, M. (2006). 234Th sorption and export models in the water column: a review. Mar. Chem. 100(3-4): 234-249. dx.doi.org/10.1016/j.marchem.2005.10.014, meer
 • Peer reviewed article Schiettecatte, L.-S.; Gazeau, F.; van der Zee, C.; Brion, N.; Borges, A.V. (2006). Time series of the partial pressure of carbon dioxide (2001-2004) and preliminary inorganic carbon budget in the Scheldt plume (Belgian coastal waters). Geophys. Res. Abstr. 8: 07238, meer
 • Peer reviewed article Schiettecatte, L.-S.; Gazeau, F.; van der Zee, C.; Brion, N.; Borges, A.V. (2006). Time series of the partial pressure of carbon dioxide (2001-2004) and preliminary inorganic carbon budget in the Scheldt plume (Belgian coastal waters). Geochem. Geophys. Geosyst. 7(6): 16 pp. dx.doi.org/10.1029/2005GC001161, meer
 • Peer reviewed article van der Loeff, M.M.R.; Sarin, M.M.; Baskaran, M.; Benitez-Nelson, C.R.; Buesseler, K.O.; Charette, M.; Dai, M.; Gustafsson, Ö.; Masque, P.; Morris, P.J.; Orlandini, K.; Rodriguez y Baena, A.; Savoye, N.; Schmidt, S.; Turnewitsch, R.; Vöge, I.; Waples, J.T. (2006). A review of present techniques and methodological advances in analyzing 234Th in aquatic systems. Mar. Chem. 100(3-4): 190-212. dx.doi.org/10.1016/j.marchem.2005.10.012, meer
 • Peer reviewed article Van Riel, M.C.; van der Velde, G.; Rajagopal, S.; Marguillier, S.; Dehairs, F.A.; Bij de Vaate, A. (2006). Trophic relationships in the Rhine food web during invasion and after establishment of the Ponto-Caspian invader Dikerogammarus villosus. Hydrobiologia 565(1): 39-58. dx.doi.org/10.1007/s10750-005-1904-8, meer
 • Peer reviewed article Waples, J.T.; Benitez-Nelson, C.R.; Savoye, N.; van der Loeff, M.M.R.; Baskaran, M.; Gustafsson, Ö. (2006). An introduction to the application and future use of 234Th in aquatic systems. Mar. Chem. 100(3-4): 166-189. dx.doi.org/10.1016/j.marchem.2005.10.011, meer
 • Peer reviewed article Baeyens, W.F.J.; Leermakers, M.; De Gieter, M.; Nguyen, H.L.; Parmentier, K.; Panutrakul, S.; Elskens, M. (2005). Overview of trace metal contamination in the Scheldt estuary and effect of regulatory measures. Hydrobiologia 540(1-3): 141-154. https://dx.doi.org/10.1007/s10750-004-7129-4, meer
 • Peer reviewed article Bosire, J.O.; Dahdouh-Guebas, F.; Kairo, J.G.; Kazungu, J.; Dehairs, F.; Koedam, N. (2005). Litter degradation and CN dynamics in reforested mangrove plantations at Gazi Bay, Kenya. Biol. Conserv. 126(2): 287-295. dx.doi.org/10.1016/j.biocon.2005.06.007, meer
 • Peer reviewed article Bouillon, S.; Boschker, H.T.S. (2005). Bacterial carbon sources in coastal sediments: a cross-system analysis based on stable isotope data of biomarkers. Biogeosci. Discuss. 2(5): 1617-1644 + suppl., meer
 • Peer reviewed article Cardinal, D.; Savoye, N.; Trull, T.W.; André, L.; Kopczynska, E.E.; Dehairs, F.A. (2005). Variations of carbon remineralisation in the Southern Ocean illustrated by the Baxs proxy. Deep-Sea Res., Part 1, Oceanogr. Res. Pap. 52(2): 355-370. dx.doi.org/10.1016/j.dsr.2004.10.002, meer
 • Peer reviewed article Cardinal, D.; Savoye, N.; Trull, T.W.; André, L.; Kopczynska, E.E.; Dehairs, F.A. (2005). Corrigendum to: “Variations of carbon remineralisation in the Southern Ocean illustrated by the Baxs proxy”. Deep-Sea Res., Part 1, Oceanogr. Res. Pap. 52(11): 2193-2194. dx.doi.org/10.1016/j.dsr.2005.06.009, meer
 • Peer reviewed article de Brauwere, A.; De Ridder, F.; Elskens, M.; Schoukens, J.; Pintelon, R.; Baeyens, W.F.J. (2005). Refined parameter and uncertainty estimation when both variables are subject to error. Case study: estimation of Si consumption and regeneration rates in a marine environment. J. Mar. Syst. 55(3-4): 205-221. dx.doi.org/10.1016/j.jmarsys.2004.09.006, meer
 • Peer reviewed article Divis, P.; Leermakers, M.; Docekalova, H.; Gao, Y. (2005). Mercury depth profiles in river and marine sediments measured by the diffusive gradients in thin films technique with two different specific resins. Anal. Bioanal. Chem. 382(7): 1715-1719. http://dx.doi.org/10.1007/s00216-005-3360-8, meer
 • Peer reviewed article Gazeau, F.; Gattuso, J.P.; Middelburg, J.J.; Brion, N.; Schiettecatte, L.-S.; Frankignoulle, M.; Borges, A.V. (2005). Planktonic and whole system metabolism in a nutrient-rich estuary (the Scheldt estuary). Estuaries 28(6): 868-883. http://dx.doi.org/10.1007/BF02696016, meer
 • Peer reviewed article Gillikin, D.P.; Lorrain, A.; Navez, J.; Taylor, J.W.; André, L.; Keppens, E.; Baeyens, W.; Dehairs, F. (2005). Strong biological controls on Sr/Ca ratios in aragonitic marine bivalve shells. Geochem. Geophys. Geosyst. 6(5): Q05009 (16 pp.). dx.doi.org/10.1029/2004GC000874, meer
 • Peer reviewed article Gillikin, D.P.; Dehairs, F.A.; Baeyens, W.F.J.; Navez, J.; Lorrain, A.; André, L. (2005). Inter- and intra-annual variations of Pb/Ca ratios in clam shells (Mercenaria mercenaria): a record of anthropogenic lead pollution? Mar. Pollut. Bull. 50(12): 1530-1540. dx.doi.org/10.1016/j.marpolbul.2005.06.020, meer
 • Peer reviewed article Gribsholt, B.; Boschker, H.T.S.; Struyf, E.; Andersson, M.; Tramper, A.; De Brabandere, L.; Van Damme, S.; Brion, N.; Meire, P.; Dehairs, F.; Middelburg, J.J.; Heip, C.H.R. (2005). Nitrogen processing in a tidal freshwater marsh: a whole-ecosystem 15N labeling study. Limnol. Oceanogr. 50(6): 1945-1959. dx.doi.org/10.4319/lo.2005.50.6.1945, meer
 • Peer reviewed article Jacquet, S.H.M.; Dehairs, F.A.; Cardinal, D.; Navez, J.; Delille, B. (2005). Barium distribution across the Southern Ocean frontal system in the Crozet-Kerguelen Basin. Mar. Chem. 95(3-4): 149-162. dx.doi.org/10.1016/j.marchem.2004.09.002, meer
 • Peer reviewed article Leermakers, M.; Baeyens, W.; Quevauviller, P.; Horvat, M. (2005). Mercury in environmental samples: speciation, artifacts and validation. Trends Anal. Chem. 24(5): 383-393. http://dx.doi.org/10.1016/j.trac.2004.01.001, meer
 • Peer reviewed article Moens, T.; Bouillon, S.; Gallucci, F. (2005). Dual stable isotope abundances unravel trophic position of estuarine nematodes. J. Mar. Biol. Ass. U.K. 85(6): 1401-1407. dx.doi.org/10.1017/S0025315405012580, meer
 • Peer reviewed article Muylaert, K.; Dasseville, R.; De Brabandere, L.; Dehairs, F.A.; Vyverman, W. (2005). Dissolved organic carbon in the freshwater tidal reaches of the Schelde estuary. Est., Coast. and Shelf Sci. 64(4): 591-600. dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2005.04.010, meer
 • Peer reviewed article Ragueneau, O.; Savoye, N.; Del Amo, Y.; Cotten, J.; Tardiveau, B.; Leynaert, A. (2005). A new method for the measurement of biogenic silica in suspended matter of coastal waters: using Si:Al ratios to correct for the mineral interference. Cont. Shelf Res. 25(5-6): 697-710. dx.doi.org/10.1016/j.csr.2004.09.017, meer
 • Peer reviewed article Tungaraza, C.; Brion, N.; Baeyens, W.F.J. (2005). Comparison of two models in the estimation of nitrogen uptake rates using data from 15-N incubation experiments. Oceanologia 47(3): 387-403, meer
 • Peer reviewed article Van Damme, S.; Struyf, E.; Maris, T.; Ysebaert, T.J.; Dehairs, F.A.; Tackx, M.; Heip, C.H.R.; Meire, P. (2005). Spatial and temporal patterns of water quality along the estuarine salinity gradient of the Scheldt estuary (Belgium and The Netherlands): results of an integrated monitoring approach. Hydrobiologia 540(1-3): 29-45. https://dx.doi.org/10.1007/s10750-004-7102-2, meer
 • Peer reviewed article Verheyden, A.; Roggeman, M.; Bouillon, S.; Elskens, M.; Beeckman, H.; Koedam, N. (2005). Comparison between d13C of alpha-cellulose and bulk wood in the mangrove tree Rhizophora mucronata: implications for dendrochemistry. Chem. Geol. 219(1-4): 275-282. dx.doi.org/10.1016/j.chemgeo.2005.02.015, meer
 • Peer reviewed article Beucher, C.; Tréguer, P.; Corvaisier, R.; Hapette, A.M.; Elskens, M. (2004). Production and dissolution of biosilica, and changing microphytoplankton dominance in the Bay of Brest (France). Mar. Ecol. Prog. Ser. 267: 57-69. dx.doi.org/10.3354/meps267057, meer
 • Peer reviewed article Bouillon, S.; Koedam, N.; Baeyens, W.F.J.; Satyanarayana, B.; Dehairs, F.A. (2004). Selectivity of subtidal benthic invertebrate communities for local microalgal production in an estuarine mangrove ecosystem during the post-monsoon period. J. Sea Res. 51(2): 133-144. dx.doi.org/10.1016/j.seares.2003.05.003, meer
 • Peer reviewed article Bouillon, S.; Moens, T.; Koedam, N.; Dahdouh-Guebas, F.; Baeyens, W.; Dehairs, F. (2004). Variability in the origin of carbon substrates for bacterial communities in mangrove sediments. FEMS Microbiol. Ecol. 49(2): 171-179. dx.doi.org/10.1016/j.femsec.2004.03.004, meer
 • Peer reviewed article Bouillon, S.; Moens, T.; Overmeer, I.; Koedam, N.; Dehairs, F. (2004). Resource utilization patterns of epifauna from mangrove forests with contrasting inputs of local versus imported organic matter. Mar. Ecol. Prog. Ser. 278: 77-88. dx.doi.org/10.3354/meps278077, meer
 • Peer reviewed article Brion, N.; Baeyens, W.; De Galan, S.; Elskens, M.; Laane, R.W.P.M. (2004). The North Sea: source or sink for nitrogen and phosphorus to the Atlantic Ocean? Biogeochemistry 68(3): 277-296. dx.doi.org/10.1023/B:BIOG.0000031041.38663.aa, meer
 • Peer reviewed article De Galan, S.; Elskens, M.; Goeyens, L.; Pollentier, A.; Brion, N.; Baeyens, W.F.J. (2004). Spatial and temporal trends in nutrient concentrations in the Belgian Continental area of the North Sea during the period 1993-2000. Est., Coast. and Shelf Sci. 61(3): 517-528. dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2004.06.015, meer
 • Peer reviewed article De Ridder, F.; Pintelon, R.; Schoukens, J.; Gillikin, D.P.; André, L.; Baeyens, W.F.J.; de Brauwere, A.; Dehairs, F.A. (2004). Decoding nonlinear growth rates in biogenic environmental archives. Geochem. Geophys. Geosyst. 5(12): Q12015 (16 pp.). dx.doi.org/10.1029/2004GC000771, meer
 • Peer reviewed article Fagel, N.; Dehairs, F.A.; Peinert, R.; Antia, A.; André, L. (2004). Reconstructing export production at the NE Atlantic margin: potential and limits of the Ba proxy. Mar. Geol. 204(1-2): 11-25. dx.doi.org/10.1016/S0025-3227(03)00371-2, meer
 • Peer reviewed article Gillikin, D.P.; Steenmans, D.; DeHairs, F.; Baeyens, W.; Navez, J.; André, L.; Keppens, E.; CALMARs group (2004). Calibration and validation of the mussel Mytilus edulis as an environmental archive. Geophys. Res. Abstr. 6: 04054, meer
 • Peer reviewed article Verheyden, A.; Helle, G.; Schleser, G. H.; Dehairs, F.; Beeckman, H.; Koedam, N. (2004). Annual cyclicity in high-resolution stable carbon and oxygen isotope ratios in the wood of the mangrove tree Rhizophora mucronata. Plant Cell Environ. 27(12): 1525-1536. dx.doi.org/10.1111/j.1365-3040.2004.01258.x, meer
 • Peer reviewed article Baeyens, W.; Leermakers, M.; Papina, T.; Saprykin, A.; Brion, N.; Noyen, J.; De Gieter, M.; Elskens, M.; Goeyens, L. (2003). Bioconcentration and biomagnification of mercury and methylmercury in North Sea and Scheldt estuary fish. Arch. Environ. Contam. Toxicol. 45(4): 498-508. dx.doi.org/10.1007/s00244-003-2136-4, meer
 • Peer reviewed article Baeyens, W.; Dehandschutter, B.; Leermakers, M.; Bobrov, V. A.; Hus, R.; Baeyens-Volant, D. (2003). Natural mercury levels in geological enriched and geological active areas: case study of Katun river and lake Teletskoye, Altai (Siberia). Water Air Soil Pollut. 142(1-4): 375-393. dx.doi.org/10.1023/A:1022099410739, meer
 • Peer reviewed article Baeyens, W.; Monteny, F.; Leermakers, M.; Bouillon, S. (2003). Evalution of sequential extractions on dry and wet sediments. Anal. Bioanal. Chem. 376(6): 890-901. dx.doi.org/10.1007/s00216-003-2005-z, meer
 • Peer reviewed article Bouillon, S.; Dahdouh-Guebas, F.; Rao, A.V.V.S.; Koedam, N; Dehairs, F.A. (2003). Sources of organic carbon in mangrove sediments: variability and possible ecological implications. Hydrobiologia 495(1-3): 33-39. dx.doi.org/10.1023/A:1025411506526, meer
 • Peer reviewed article Dorothy, K.P.; Satyanarayana, B.; Kalavati, C.; Raman, A.V.; Dehairs, F. (2003). Protozoa associated with leaf litter degradation in Coringa mangrove forest, Kakinada Bay, east coast of India. Indian J. Mar. Sci. 32(1): 45-51, meer
 • Peer reviewed article Lazareth, C.E.; Vander Putten, E.; André, L.; Dehairs, F.A. (2003). High-resolution trace element profiles in shells of the mangrove bivalve Isognomon ephippium: a record of environmental spatio-temporal variations? Est., Coast. and Shelf Sci. 57(5-6): 1103-1114. dx.doi.org/10.1016/S0272-7714(03)00013-1, meer
 • Peer reviewed article Maes, J.; De Brabandere, L.; Ollevier, F.; Mees, J. (2003). The diet and consumption of dominant fish species in the upper Scheldt estuary, Belgium. J. Mar. Biol. Ass. U.K. 83(3): 603-612. https://dx.doi.org/10.1017/S0025315403007537h, meer
 • Peer reviewed article Tungaraza, C.; Brion, N.; Rousseau, V.; Baeyens, W.; Goeyens, L. (2003). Influence of bacterial activities on nitrogen uptake rates determined by the application of antibiotics. Oceanologia 45(3): 473-489, meer
 • Peer reviewed article Tungaraza, C.; Rousseau, V.; Brion, N.; Lancelot, C.; Gichuki, J.; Baeyens, W.F.J.; Goeyens, L. (2003). Contrasting nitrogen uptake by diatom and Phaeocystis-dominated phytoplankton assemblages in the North Sea. J. Exp. Mar. Biol. Ecol. 292(1): 19-41. dx.doi.org/10.1016/S0022-0981(03)00145-X, meer
 • Peer reviewed article Álvarez-Salgado, X.A.; Beloso, S.; Joint, I.; Nogueira, E.M.; Chou, L.; Pérez, F.F.; Groom, S.; Cabanas, J.M.; Rees, A.P.; Elskens, M. (2002). New production of the NW Iberian shelf during the upwelling season over the period 1982-1999. Deep-Sea Res., Part 1, Oceanogr. Res. Pap. 49(10): 1725-1739. dx.doi.org/10.1016/S0967-0637(02)00094-8, meer
 • Peer reviewed article Bouillon, S.; Raman, A.V.; Dauby, P.; Dehairs, F.A. (2002). Carbon and nitrogen stable isotope ratios of subtidal benthic invertebrates in an estuarine mangrove ecosystem (Andhra Pradesh, India). Est., Coast. and Shelf Sci. 54(5): 901-913. dx.doi.org/10.1006/ecss.2001.0864, meer
 • Peer reviewed article Colaço, A.; Dehairs, F.A.; Desbruyères, D.; Le Bris, N.; Sarradin, P.-M. (2002). δ13C signature of hydrothermal mussels is related with the end-member fluid concentrations of H2S and CH4 at the Mid-Atlantic Ridge hydrothermal vent fields. Cah. Biol. Mar. 43(3-4): 259-262. https://dx.doi.org/10.21411/CBM.A.11DB9222, meer
 • Peer reviewed article Colaço, A.; Dehairs, F.A.; Desbruyères, D. (2002). Nutritional relations of deep-sea hydrothermal fields at the Mid-Atlantic Ridge: a stable isotope approach. Deep-Sea Res., Part 1, Oceanogr. Res. Pap. 49(2): 395-412. dx.doi.org/10.1016/S0967-0637(01)00060-7, meer
 • Peer reviewed article De Brabandere, L.; Dehairs, F.A.; Van Damme, S.; Brion, N.; Meire, P.; Daro, N. (2002). d15N and d13C dynamics of suspended organic matter in freshwater and brackish waters of the Scheldt estuary. J. Sea Res. 48(1): 1-15. dx.doi.org/10.1016/s1385-1101(02)00132-6, meer
 • Peer reviewed article Elskens, M.; Baeyens, W.F.J.; Cattaldo, T.; Dehairs, F.A.; Griffiths, B. (2002). N uptake conditions during summer in the Subantarctic and Polar Frontal Zones of the Australian sector of the Southern Ocean. J. Geophys. Res. 107(C11): 11 pp. dx.doi.org/10.1029/2001JC000897, meer
 • Peer reviewed article Fagel, N.; Dehairs, F.A.; André, L.; Bareille, G.; Monnin, C. (2002). Ba distribution in surface Southern Ocean sediments and export production estimates. Paleoceanography 17(2): 1011 (20 pp.). dx.doi.org/10.1029/2000PA000552, meer
 • Peer reviewed article Lorrain, A.; Paulet, Y.-M.; Chauvaud, L.; Savoye, N.; Donval, A.; Saout, C. (2002). Differential d13C and d15N signatures among scallop tissues: implications for ecology and physiology. J. Exp. Mar. Biol. Ecol. 275(1): 47-61. dx.doi.org/10.1016/S0022-0981(02)00220-4, meer
 • Peer reviewed article Ragueneau, O.; Lancelot, C.; Egorov, V.; Vervlimmeren, J.; Cociasu, A.; Deliat, G.; Krastev, A.; Daoud, N.; Rousseau, V.; Popovitchev, V.; Brion, N.; Popa, L.; Cauwet, G. (2002). Biogeochemical transformations of inorganic nutrients in the mixing zone between the Danube River and the north-western Black Sea. Est., Coast. and Shelf Sci. 54(3): 321-336. dx.doi.org/10.1006/ecss.2000.0650, meer
 • Peer reviewed article Cardinal, D.; Dehairs, F.; Cattaldo, T.; André, L. (2001). Geochemistry of suspended particles in the Subantarctic and Polar Frontal Zones south of Australia: constraints on export and advection processes. J. Geophys. Res. 106(C12): 31637-31656. https://dx.doi.org/10.1029/2000JC000251, meer
 • Peer reviewed article Gichuki, J.; Triest, L.; Dehairs, F. (2001). The use of stable carbon isotopes as tracers of ecosystem functioning in contrasting wetland ecosystems of Lake Victoria, Kenya. Hydrobiologia 458(1-3): 91-97. dx.doi.org/10.1023/A:1013188229590, meer
 • Peer reviewed article Gichuki, J.; Dahdouh-Guebas, F.; Mugo, J.; Rabuor, C.O.; Triest, L.; Dehairs, F.A. (2001). Species inventory and the local uses of the plants and fishes of the Lower Sondu Miriu wetland of Lake Victoria, Kenya. Hydrobiologia 458(1-3): 99-106. dx.doi.org/10.1023/A:1013192330498, meer
 • Peer reviewed article Hellings, L.; Dehairs, F.; Van Damme, S.; Baeyens, W. (2001). Dissolved inorganic carbon in a highly polluted estuary (the Scheldt). Limnol. Oceanogr. 46(6): 1406-1414. dx.doi.org/10.4319/lo.2001.46.6.1406, meer
 • Peer reviewed article Hydes, D.J.; Le Gall, A.C.; Miller, A.E.J.; Brockmann, U.H.; Rabbe, T.; Holley, S.; Álvarez-Salgado, X.A.; Antia, A.; Balzer, W.; Chou, L.; Elskens, M.; Helder, W.; Joint, I.; Orren, M. (2001). Supply and demand of nutrients and dissolved organic matter at and across the NW European shelf break in relation to hydrography and biogeochemical activity. Deep-Sea Res., Part 2, Top. Stud. Oceanogr. 48(14-15): 3023-3047. dx.doi.org/10.1016/S0967-0645(01)00031-5, meer
 • Peer reviewed article Joint, I.; Wollast, R.; Chou, L.; Batten, S.; Elskens, M.; Edwards, E.; Hirst, A.; Burkill, P.; Groom, S.; Gibb, S.; Miller, A.; Hydes, D.; Dehairs, F.; Antia, A.N.; Barlow, R.; Rees, A.; Pomroy, A.; Brockmann, U.H.; Cummings, D.; Lampitt, R.; Loijens, M.; Mantoura, F.; Miller, P.; Raabe, T.; Alvarez-Salgado, X.; Stelfox, C.; Woolfenden, J. (2001). Pelagic Production at the Celtic Sea shelf break. A synthesis of results obtained in the OMEX I project. Deep-Sea Res., Part 2, Top. Stud. Oceanogr. 48(14-15): 3049-3081. dx.doi.org/10.1016/S0967-0645(01)00032-7, meer
 • Peer reviewed article Kopczynska, E.E.; Dehairs, F.; Elskens, M.; Wright, S. (2001). Phytoplankton and microzooplankton variability between the Subtropical and Polar Fronts south of Australia: Thriving under regenerative and new production in late summer. J. Geophys. Res. 106(C12): 31597-31609. https://dx.doi.org/10.1029/2000JC000278, meer
 • Peer reviewed article McCave, I.N.; Hall, I.R.; Antia, A.N.; Chou, L.; Dehairs, F.; Lampitt, R.S.; Thomsen, L.; van Weering, T.C.E.; Wollast, R. (2001). Distribution, composition and flux of particulate material over the European margin at 47°-50°N. Deep-Sea Res., Part 2, Top. Stud. Oceanogr. 48(14-15): 3107-3139. dx.doi.org/10.1016/S0967-0645(01)00034-0, meer
 • Peer reviewed article Panutrakul, S.; Monteny, F.; Baeyens, W. (2001). Seasonal variations in sediment sulfur cycling in the Ballastplaat mudflat, Belgium. Estuaries 24(2): 257-265. http://dx.doi.org/10.2307/1352949, meer
 • Peer reviewed article Bouillon, S.; Mohan, P.C.; Sreenivas, N.; Dehairs, F.A. (2000). Sources of suspended organic matter and selective feeding by zooplankton in an estuarine mangrove ecosystem, as traced by stable isotopes. Mar. Ecol. Prog. Ser. 208: 79-92. dx.doi.org/10.3354/meps208079, meer
 • Peer reviewed article Dehairs, F.A.; Fagel, N.; Antia, A.N.; Peinert, R.; Elskens, M.; Goeyens, L. (2000). Export production in the Bay of Biscay as estimated from barium-barite in settling material: a comparison with new production. Deep-Sea Res., Part 1, Oceanogr. Res. Pap. 47(4): 583-601. dx.doi.org/10.1016/S0967-0637(99)00072-2, meer
 • Peer reviewed article Dehairs, F.A.; Rao, R.; Chandramohan, P.; Raman, A.V.; Marguiller, S.; Hellings, L. (2000). Tracing mangrove carbon in suspended matter and aquatic fauna of the Guatami-Godavari Delta, Bay of Bengal (India). Hydrobiologia 431(2-3): 225-241. https://dx.doi.org/10.1023/A:1004072310525, meer
 • Peer reviewed article Goeyens, L.; Elskens, M.; Catalano, G.; Lipizer, M.; Hecq, J.H.; Goffart, A. (2000). Nutrient depletions in the Ross Sea and their relation with pigment stocks. J. Mar. Syst. 27(1-3): 195-208. https://dx.doi.org/10.1016/S0924-7963(00)00067-1, meer
 • Peer reviewed article Hellings, L.; Van Den Driessche, K.; Baeyens, W.; Keppens, E.; Dehairs, F. (2000). Origin and fate of dissolved inorganic carbon in interstitial waters of two freshwater intertidal areas: A case study of the Scheldt Estuary, Belgium. Biogeochemistry 51(2): 141-160. http://dx.doi.org/10.1023/A:1006472213070, meer
 • Peer reviewed article Jeandel, C.; Tachikawa, H.; Bory, A.; Dehairs, F.A. (2000). Biogenic barium in suspended and trapped material as a tracer of export production in the tropical NE Atlantic (EUMELI sites). Mar. Chem. 71(1-2): 125-142. dx.doi.org/10.1016/S0304-4203(00)00045-1, meer
 • Peer reviewed article Vander Putten, E.; Dehairs, F.; Keppens, E.; Baeyens, W. (2000). High resolution distribution of trace elements in the calcite shell layer of modern Mytilus edulis: environmental and biological controls. Geochim. Cosmochim. Acta 64(6): 997-1011. dx.doi.org/10.1016/S0016-7037(99)00380-4, meer
 • Peer reviewed article Van Ryssen, R.; Alam, M.; Goeyens, L.; Baeyens, W. (1998). The use of flux-corer experiments in the determination of heavy metal re-distribution in and of potential leaching from the sediments. Wat. Sci. Tech. 37(6-7): 283-290. http://dx.doi.org/10.1016/S0273-1223(98)00209-1, meer
 • Peer reviewed article Woitchik, A. F.; Ohowa, B.; Kazungu, J. M.; Rao, R. G.; Goeyens, L.; Dehairs, F. (1997). Nitrogen enrichment during decomposition of mangrove leaf litter in an East African coastal lagoon (Kenya): relative importance of biological nitrogen fixation. Biogeochemistry 39(1): 15-35. dx.doi.org/10.1023/A:1005850032254, meer
 • Li, G.; Baeyens, W.; Leermakers, M.; Ma, T.; Gao, Y. (2024). Mobilization and distribution of trace metals in the Scheldt sediments, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day, 6 March 2024, Oostende. VLIZ Special Publication, 91: pp. 32, meer
 • Lievens, S.; Maris, T.; Gao, Y.; Brion, N. (2024). Past and present carbon dynamics in the Scheldt estuary as traced by changes in the isotopic composition of dissolved inorganic and particulate organic carbon, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day, 6 March 2024, Oostende. VLIZ Special Publication, 91: pp. 34, meer
 • Peral, M.; Marchegiano, M.; Verheyden, S.; Goderis, S.; Van Helden, T.; Vanhaecke, F.; Van Acker, T.; Jia, X.; Cheng, H.; Fiebig, J.; Fourcade, T.; Snoeck, C.; Claeys, P. (2024). A new insight of the MIS 3 Dansgaard-Oeschger climate oscillations in western Europe from the study of a Belgium isotopically equilibrated speleothem, in: EGU General Assembly 2024. Vienna, Austria & Online, 14-19 April 2024. pp. EGU24-8463. https://dx.doi.org/10.5194/egusphere-egu24-8463, meer
 • Wittig, C.; Leermakers, M.; Hall, P.; Hylén, A.; Kononets, M.; Braeckman, U.; van de Velde, S. (2024). Shallow bioturbation promotes benthic iron release more than deeper bioturbation, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day, 6 March 2024, Oostende. VLIZ Special Publication, 91: pp. 45, meer
 • Ma, T.; Perrot, V.; Leermakers, M.; Gao, Y. (2023). Mercury (Hg) speciation in sediment of the Belgian Part of the North Sea (BPNS), in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day, 1 March 2023, Bruges. VLIZ Special Publication, 90: pp. 74, meer
 • Wittig, C.; Leermakers, M.; Hall, P.; Hylén, A.; Kononets, M.; Braeckman, U.; van de Velde, S.J. (2023). Towards a link between benthic iron cycling and benthic fauna community: A case study in Swedish fjord sediments, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day, 1 March 2023, Bruges. VLIZ Special Publication, 90: pp. 112, meer
 • Gaulier, C. (2021). Trace metals in estuarine and coastal waters: dynamics, speciation and bioavailability under various environmental conditions, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day, Online event 3 March 2021. VLIZ Special Publication, 85: pp. 9-10, meer
 • Smolíková, V.; Pelcová, P.; Ridošková, A.; Leermakers, M. (2021). The potential of diffusive gradients in thin films (DGT) technique as a monitoring tool for uranium in the aquatic environment, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day, Online event 3 March 2021. VLIZ Special Publication, 85: pp. 111, meer
 • Gaulier, C. (2020). Trace metals in estuarine and coastal waters: Dynamics, speciation and bioavailability under various environmental conditions. PhD Thesis. Vrije Universiteit Brussel/Université de Lille: Brussel/Rijsel. 314 pp., meer
 • Gaulier, C.; Zhou, C.; Leermakers, M.; Billon, G.; Gao, Y. (2020). Trace metal speciation in anoxic waters: stunning diving in the depths of the Baltic Sea, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Oostende, Belgium, 18 March 2020. VLIZ Special Publication, 84: pp. 92, meer
 • Parmentier, K.; Adamopoulou, A.; Roose, P.; Baetens, K.; Lacroix, G.; Moeris, S.; Hansul, S.; De Schamphelaere, K.; Vanryckeghem, F.; Demeestere, K.; Van Langenhove, H.; Vanhaecke, L.; Huysman, S.; Gaulier, C.; Guo, W.; Baeyens, W.; Gao, Y.; Smedes, F. (2020). New Strategies for monitoring and risk assessment of Hazardous chemicals in the marine Environment with Passive Samplers. Belgian Science Policy Office: Brussels. 136 pp., meer
 • Baisch, P.; Gao, Y.; Van Larebeke, N.; Baeyens, W.; Leermakers, M.; Mirlean, N.; Junior, F.M. (2019). Health risks related to seafood consumption and arsenic speciation in fish and shellfish from North Sea (Southern Bight) and Acu Port area (Brazil), in: Zhu, Y. et al. Environmental Arsenic in a Changing World. pp. 371-372, meer
 • Deman, F.; Roukaerts, A.; Vancoppenolle, M.; Tison, J.-L.; Delille, B.; Dehairs, F.; Fripiat, F. (2019). Estimation of Antarctic sea ice primary production inferred from biomass accumulation, in: 51st International Liège Colloquium on Ocean Dynamics. Polar Ocean facing changes. , meer
 • Fauziyah, A.; Elskens, M.; Kochzius, M. (2019). Genetic variation of the mud crab Scylla serrata in relation to heavy metals pollution in Indonesia, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 13 March 2019. VLIZ Special Publication, 83: pp. 109, meer
 • van de Velde, S.; Ögün, E.; Meysman, F.J.R. (2019). Counteracting anthropogenic CO2 emissions by microbial stimulation of silicate weathering, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 13 March 2019. VLIZ Special Publication, 83: pp. 6, meer
 • Burdorf, L. (2018). Who are the cable bacteria. Brilliant Marine Research Idea 2017 – Final Report. Vrije Universiteit Brussel: Brussel. 2 pp., meer
 • Burdorf, L.; Geelhoed, J.; Thorup, C.; Schramm, A.; Meysman, F. (2018). Who are the cable bacteria?, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 21 March 2018. VLIZ Special Publication, 81: pp. 130, meer
 • Gaulier, C.; Superville, P.-J.; Guo, W.; Baeyens, W.; Billon, B.; Gao, Y. (2018). The geochemical behaviour of trace metals in the surface water of the Belgian Coastal Zone, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 21 March 2018. VLIZ Special Publication, 80: pp. 13, meer
 • Kaskes, P.; de Graaff, S.J.; Op de Beeck, S.; De Winter, N.J.; Déhais, T.; Smit, J.; Goderis, S.; Claeys, P. (2018). Mode of emplacement of the Chicxulub impact breccia, in: 6th International Geologica Belgica Meeting 2018. , meer
 • Van de Velde, S. (2018). Electron shuttling and elemental cycling in the seafloor. PhD Thesis. Vrije Universiteit Brussel/Universiteit Antwerpen: Brussel/Antwerpen. 352 pp., meer
 • Van de Velde, S. (2018). Early diagenesis of carbon, iron and sulphur in salt marsh sediments: the importance of burrowing fauna, in: Van de Velde, S. Electron shuttling and elemental cycling in the seafloor. pp. 131-184, meer
 • Van de Velde, S. (2018). Sustained anoxia and global warming in the early Palaeozoic triggered by the evolution of shallow burrowing, in: Van de Velde, S. Electron shuttling and elemental cycling in the seafloor. pp. 233-260, meer
 • Van de Velde, S. (2018). Impact of electrogenic sulphur oxidation on trace metal cycling in a coastal sediment, in: Van de Velde, S. Electron shuttling and elemental cycling in the seafloor. pp. 65-106, meer
 • Van de Velde, S. (2018). The impact of electrogenic sulphur oxidation on the biogeochemistry of coastal sediments: a field study, in: Van de Velde, S. Electron shuttling and elemental cycling in the seafloor. pp. 23-64, meer
 • Van de Velde, S. (2018). General discussion, in: Van de Velde, S. Electron shuttling and elemental cycling in the seafloor. pp. 297-326, meer
 • Van de Velde, S. (2018). General introduction, in: Van de Velde, S. Electron shuttling and elemental cycling in the seafloor. pp. 1-22, meer
 • Van de Velde, S. (2018). Cable bacteria amplify arsenic release from seasonally hypoxic marine sediment, in: Van de Velde, S. Electron shuttling and elemental cycling in the seafloor. pp. 107-130, meer
 • Van de Velde, S. (2018). The influence of bioturbation on iron and sulphur cycling in marine sediments: a model analysis, in: Van de Velde, S. Electron shuttling and elemental cycling in the seafloor. pp. 185-232, meer
 • Van de Velde, S. (2018). Anthropogenic disturbance keeps the coastal seafloor biogeochemistry in a transient state, in: Van de Velde, S. Electron shuttling and elemental cycling in the seafloor. pp. 261-296, meer
 • Vellekoop, J.; Sluijs, A.; Speijer, R.P. (2018). An acme of the dinoflagellate cyst Palynodinium grallator, Gocht, 1970; a marker for the late Maastrichtian warming event at Northern mid-latitudes?, in: 6th International Geologica Belgica Meeting 2018. , meer
 • Burdorf, L.; Hidalgo-Martinez, S.; van de Velde, S.; Meysman, F.J.R. (2017). Cable bacteria protect coastal waters from toxic nightmares, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 3 March 2017. VLIZ Special Publication, 79: pp. 10, meer
 • Callebaut, I.; Van de Velde, S.; Gao, Y.; Meysman, F. (2017). Electrogenic sulfur oxidation drives trace metal cycling in sediments from the Belgian coastal zone, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 3 March 2017. VLIZ Special Publication, 79: pp. 11, meer
 • Callebaut, I.; Van de Velde, S.; Gao, Y.; Meysman, F. (2017). Electrogenic sulfur oxidation drives trace metal cycling in sediments from the Belgian coastal zone. Poster presented at the VLIZ Marine Science Day 3 March 2017. Vrije Universiteit Brussel: Brussel. 1 poster pp., meer
 • Dubois, P.; Agüera, A.; Ameziane, N.; Collard, M.; Danis, B.; David, B.; Dehairs, F.; De Ridder, C.; Di Giglio, S.; Eleaume, M.; Feral, J.-P.; Fournier, J.; Gallut, C.; Gonthier-Maurin, M.; Jane, P.; Marschal, C.; Michel, L.; Motreuil, S.; Pasotti, F.; Sahade, R.; Saucède, T.; Vanreusel, A. (2017). Acid-base physiology of Antarctic and Sub-antarctic sea urchins and their resilience to ocean acidification, in: Van de Putte, A. (Ed.) Book of Abstracts: XIIth SCAR Biology Symposium, Leuven, Belgium, 10-14 July 2017. pp. 392, meer
 • Gaulier, C.; Superville, P.-J.; Guo, W.; Bayens, W.; Gao, Y.; Billon, G. (2017). Study of geochemical behaviour of pollutants in the Belgian coastal marine environment, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 3 March 2017. VLIZ Special Publication, 79: pp. 37, meer
 • Gaulier, C.; Superville, P.-J.; Guo, W.; Baeyens, W.; Billon, G.; Gao, Y. (2017). Study of geochemical behaviour of pollutants in the Belgian coastal marine environment. Poster presented at the VLIZ Marine Science Day 3 March 2017. Vrije Universiteit Brussel/Université de Lille 1: Brussel, Villeneuve d'Ascq. 1 poster pp., meer
 • Gaulier, C.; Superville, P.-J.; Guo, W.; Baeyens, W.; Billon, G.; Gao, Y. (2017). The geochemical behaviour of trace metals in the water column of the Belgian Coastal Zone, in: Goldschmidt 2017: Book of abstracts, Paris, France 13-18 August 2017. , meer
 • Kotovitch, M.; Tison, J.-L.; Fripiat, F.; Deman, F.; Sapart, C.; Carnat, G.; Moreau, S.; Van der Linden, F.; Delille, B. (2017). N2O production and cycling within Antarctic sea ice, in: Van de Putte, A. (Ed.) Book of Abstracts: XIIth SCAR Biology Symposium, Leuven, Belgium, 10-14 July 2017. pp. 382, meer
 • Otalora, P.; Geelhoed, J.; Hidalgo-Martinez, S.; Burdorf, L.; Meysman, F. (2017). Diversity and natural distribution of electricity-generating cable bacteria in the seafloor, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Brugge, Belgium, 3 March 2017. VLIZ Special Publication, 79: pp. 72, meer
 • Otálora-Rodríguez, P.; Geelhoed, J.; Hidalgo-Martinez, S.; Burdorf, L.; Meysman, F. (2017). Diversity and natural distribution of electricity-generating cable bacteria in the seafloor. Poster presented at the VLIZ Marine Science Day 3 March 2017. Center for Microbial Ecology and Technology, Ghent University/Department of Analytical, Environmental and Geo-Chemistry, Vrije Universiteit Brussel: Gent, Brussel. 1 poster pp., meer
 • Roukaerts, A.; Fripiat, F.; Dehairs, F. (2017). New insights in Antarctic fast ice biogeochemistry, the role of biofilm, in: Van de Putte, A. (Ed.) Book of Abstracts: XIIth SCAR Biology Symposium, Leuven, Belgium, 10-14 July 2017. pp. 384, meer
 • Van de Velde, S.; Gao, Y.; Meysman, F.J.R. (2017). The impact of dredging on the geochemical cycling in coastal ecosystems, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 3 March 2017. VLIZ Special Publication, 79: pp. 88, meer
 • Burdorf, L.D.; Hidalgo-Martinez, S.; Cook, P.L.M.C.; Meysman, F. (2016). Long-distance electron transport by cable bacteria in mangrove sediments, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 12 February 2016. VLIZ Special Publication, 75: pp. 24, meer
 • De Winter, N.; Claeys, P. (2016). Isotopes and elements from mollusk shells: tracing Cretaceous seasonality, in: Baele, J.-M. et al. Proceedings of the 5th International Geologica Belgica Congress: 26–29 January 2016 – Mons, Belgium. pp. 234, meer
 • Deman, F.; Brion, N.; Fripiat, F.; Verstraeten, D.; Dehairs, F. (2016). Stable isotopic composition of inorganic nitrogen substrates represent an efficient tool to investigate long term evolution of the Scheldt health condition, in: Meire, P. (Ed.) Book of abstracts: ECSA Local Meeting 2016. Estuarine Restoration: from theory to practice and back, University of Antwerp, Antwerp, Belgium, 5-9 July 2016. VLIZ Special Publication, 77: pp. 23, meer
 • Mohamed, M.O.S.; Mangion, P.; Mwangi, S.; Kairo, J.G.; Dahdouh-Guebas, F.; Koedam, N. (2016). Are peri-urban mangroves vulnerable? An assessment through litter fall studies, in: Diop, S. et al. (Ed.) Estuaries: A lifeline of ecosystem services in the Western Indian Ocean. Estuaries of the World, : pp. 39-51, meer
 • Van de Velde, S.; Gao, Y.; Meysman, F.J.R.M. (2016). Bottom trawling keeps the geochemistry of the seafloor permanently out of steady state, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 12 February 2016. VLIZ Special Publication, 75: pp. 113, meer
 • Van de Velde, S.; Gao, Y.; Meysman, F.J.R. (2016). Bottom trawling keeps the geochemistry of the seafloor permanently out of steady state. Poster at the VLIZ Marine Scientist Day 12 February 2016. Department of Analytical, Vrije Universiteit Brussel: Brussel. 1 poster pp., meer
 • Burdorf, L.D.W.; Malkin, S.Y.; Seitaj, D.; Meire, L.; Cook, P.L.M.; Meysman, F.J.R. (2015). Long distance electron transport by cable bacteria in marine sediments: a global phenomenon, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 28, meer
 • Kingunge, P.K.; Dehairs, F.; Brion, N.; Fonseca Batista, D. (2015). How reproducible are methods to determine nanomolar concentrations of nitrate and nitrite?, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 81-82, meer
 • Nehemia, A.; Dehairs, F.; Kochzius, M. (2015). Influence of mangrove deforestation on nutrition ecology and genetic diversity of Uca annulipes along the Tanzania mainland and Zanzibar coast, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 96, meer
 • Rumisha, C.; Mdegela, R.H.; Kochzius, M.; Elskens, M.; Leermakers, M. (2015). Trace metals in tissues of the tiger prawn Penaeus monodon and mangrove sediments of the Tanzania coast: is there a risk to marine fauna and public health?, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 113, meer
 • Van de Velde, S. (2015). Sulfiden en spoormetalen komen simultaan vrij in Noordzee sedimenten, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 171-177, meer
 • van de Velde, S.; Gao, Y.; Meysman, F. (2015). Electrical cooperation by cable bacteria has large impact on coastal sediments, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 138, meer
 • Zetsche , E.M.; Meysman, F.J.R.; Meysman, F.J.R. (2015). Digital holographic microscopy – a unique tool for the marine sciences, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 155, meer
 • Dehairs, F.; Tison, J.-L.; Delille, B.; André, L.; Goosse, H.; Fripiat, F.; Moreau, S.; Cavagna, A.-J.; Vancoppenolle, M.; Schoemann, V.; Sapart, C.; Heinesch, B.; Zhou, J.; Carnat, G.; Roukaert, A.; Champenois, W.; de Jong, J. (2014). BIGSOUTH: BIoGeochemical cycles in the SOUTHern Ocean: Role within the Earth system. Sci. connect. (Ned. ed.) 44: 8-12, meer
 • Braeckman, U.; Van Colen, C.; Foshtomi, M.Y.; Van Gansbeke, D.; Marchant, H.; Lavik, G.; Meysman, F.; Soetaert, K.; Vincx, M.; Vanaverbeke, J. (2013). FLUXMAP: importance of sediment type and macrobenthic functional biodiversity for biogeochemical cycling in the Belgian part of the North Sea, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63: pp. 19, meer
 • Brenner, H.; Braeckman, U.; Meysman, F. (2013). Controls on the CO2 system by benthic-pelagic coupling in the southern North Sea, in: The 45th International Liège Colloquium on Ocean Dynamics. The variability of primary production in the ocean: from the synoptic to the global scale, Liège, Belgium, 13-17 May, 2013: Abstracts. pp. [1], meer
 • Burdorf, L.; Malkin, S.; Setaj, D.; Meysman, F. (2013). Electrogenic bacteria leave a unique geochemical footprint in marine sediments, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63: pp. 21, meer
 • Cavagna, A.J.; Dehairs, F.; Jacquet, S.; Planchon, F. (2013). Primary production and potential for carbon export in naturally iron-fertilized waters in the Southern Ocean, in: The 45th International Liège Colloquium on Ocean Dynamics. The variability of primary production in the ocean: from the synoptic to the global scale, Liège, Belgium, 13-17 May, 2013: Abstracts. pp. [1], meer
 • Collard, M.; Eeckhaut, I.; Dehairs, F.; Dubois, P. (2013). Impact of ocean acidification on coral reefs and mangroves sea cucumbers, in: 48th European Marine Biology Symposium, Ryan Institute, National University of Ireland Galway, 19-23/08/2013: abstracts. pp. 154, meer
 • Collard, M.; Dehairs, F.; Dubois, P. (2013). Tolerance to ocean acidification in sea urchins: are cidaroids better adapted?, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63: pp. 27, meer
 • Collard, M.; Dehairs, F.; Dubois, P. (2013). Acid-base status of Antarctic sea urchins and their vulnerability facing ocean acidification, in: 48th European Marine Biology Symposium, Ryan Institute, National University of Ireland Galway, 19-23/08/2013: abstracts. pp. 153, meer
 • Fonseca Batista, D.; Dehairs, F. (2013). Fixed nitrogen and atmospheric N2 contribution to biological productivity along a North-South transect in the Eastern Atlantic Ocean, in: The 45th International Liège Colloquium on Ocean Dynamics. The variability of primary production in the ocean: from the synoptic to the global scale, Liège, Belgium, 13-17 May, 2013: Abstracts. pp. [1], meer
 • Hagens, M.; Slomp, C.P.; Meysman, F.J.R.; Brenner, H.; Borges, A.V.; Middelburg, J.J. (2013). The influence of biogeochemical processes on the pH dynamics in the seasonally hypoxic saline Lake Grevelingen, The Netherlands, in: The 45th International Liège Colloquium on Ocean Dynamics. The variability of primary production in the ocean: from the synoptic to the global scale, Liège, Belgium, 13-17 May, 2013: Abstracts. pp. [1], meer
 • Lasbleiz, M.; Closset, I.; Quéguiner, B.; Leblanc, K.; Cardinal, D.; Navez, J.; Elskens, M. (2013). The biogenic silica cycle in relation with hydrodynamics in the area of interaction between the Antarctic Polar Front and the Kerguelen Plateau (KEOPS 2), in: The 45th International Liège Colloquium on Ocean Dynamics. The variability of primary production in the ocean: from the synoptic to the global scale, Liège, Belgium, 13-17 May, 2013: Abstracts. pp. [1], meer
 • Ngeve, M.; Elskens, M.; Leermakers, M.; Kochzius, M. (2013). Influence of trace metal and organic pollution on the community structure of intertidal gastropods at the coast of Cameroon, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63: pp. 74, meer
 • Ngeve, M.N.; Leermakers, M.; Elskens, M.; Kochzius, M. (2013). Influence of trace metal and organic pollution on the community structure of intertidal gastropods at the coast of Cameroon. Poster at the VLIZ Young Scientist's Day 15 February 2013. Vrije Universiteit Brussel: Brussel. 1 poster pp., meer
 • Pant, P.; Elskens, M.; Leermakers, M.; Sheikh, M.; Kochzius, M. (2013). Assessment of heavy metal concentrations in mangrove sediments along the Zanzibar coast. Poster at the VLIZ Young Scientist's Day 15 February 2013. Vrije Universiteit Brussel: Brussel. 1 poster pp., meer
 • Pant, P.; Elskens, M.; Leermakers, M.; Sheikh, M.; Kochzius, M. (2013). Impacts of heavy metal pollution on benthic communities on the coast of Zanzibar, Tanzania, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63: pp. 77, meer
 • Roukaerts, A.; Cavagna, A.J.; Dehairs, F. (2013). Nutrient uptake and primary production in the East Antarctic sea-ice zone (SIPEX 2 preliminary results, in: The 45th International Liège Colloquium on Ocean Dynamics. The variability of primary production in the ocean: from the synoptic to the global scale, Liège, Belgium, 13-17 May, 2013: Abstracts. pp. [1], meer
 • Baeyens, W. (2012). The Scheldt River basin: effects of wastewater purification on surface water quality, in: Wynants, M. et al. (Ed.) Bridges over troubled waters. pp. 147-154, meer
 • Bauwens, M. (2012). Nonlinear and dynamical models for temperature reconstructions from multi proxy data in bivalve shells, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts - VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 24 February 2012. VLIZ Special Publication, 55: pp. 142-143, meer
 • Fromard, F.; Lambs, L.; Mangion, P. (2012). First structural and functional study of unexplored mangroves in the Iles Eparses, Southwest Indian Ocean, in: Dahdouh-Guebas, F. et al. (Ed.) Proceedings of the International Conference 'Meeting on Mangrove ecology, functioning and Management - MMM3', Galle, Sri Lanka, 2-6 July 2012. VLIZ Special Publication, 57: pp. 67, meer
 • Gillan, D.C.; Pede, A.; Sabbe, K.; Gao, Y.; Leermakers, M.; Baeyens, W.; Cabana, B.L.; Billon, G. (2012). Effect of bacterial mineralization of phytoplankton-derived phytodetritus on the release of arsenic, cobalt and manganese from muddy sediments in the Southern North Sea. A microcosm study, in: Pede, A. Diversity and dynamics of protist communities in subtidal North Sea sediments in relation to metal pollution and algal bloom deposition. pp. 79-102, meer
 • Gillan, D.C.; Sabbe, K.; Pede, A.; Billon, G.; Lesven, L.; Gao, Y.; Leermakers, M.; Baeyens, W.; Louriño Cabana, B. (2012). Microbial diversity and metal fluxes in contaminated North Sea sediments MICROMET. Belgian Science Policy Office: Brussels. 107 pp., meer
 • Malambala, E.; Elskens, M. (2012). Modelling the chemical speciation of trace metals in surface waters of the river Zenne, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts - VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 24 February 2012. VLIZ Special Publication, 55: pp. 49, meer
 • Mangion, P.; Lambs, L.; Fromard, F. (2012). Nutrient cycling and use by the species Rhizophora mucronata in two contrasted mangrove settings from the French Scattered Islands, Western Indian Ocean, in: Dahdouh-Guebas, F. et al. (Ed.) Proceedings of the International Conference 'Meeting on Mangrove ecology, functioning and Management - MMM3', Galle, Sri Lanka, 2-6 July 2012. VLIZ Special Publication, 57: pp. 108, meer
 • Mohamed, M.O.S.; Mangion, P.; Mwangi, S.; Kairo, J.G.; Dahdouh-Guebas, F.; Koedam, N. (2012). Litterfall in a peri-urban mangrove receiving raw domestic sewage, Mombasa, Kenya?, in: Dahdouh-Guebas, F. et al. (Ed.) Proceedings of the International Conference 'Meeting on Mangrove ecology, functioning and Management - MMM3', Galle, Sri Lanka, 2-6 July 2012. VLIZ Special Publication, 57: pp. 117, meer
 • Pede, A.; Gillan, D.C.; Billon, G.; Lesven, L.; Leermakers, M.; Baeyens, W.; Verstraete, T.; Vyverman, W.; Sabbe, K. (2012). Effects of spring phytoplankton bloom deposition on seasonal dynamics and vertical distribution of microbial eukaryotes in a silty, metal-contaminated sediment in the Southern North Sea, in: Pede, A. Diversity and dynamics of protist communities in subtidal North Sea sediments in relation to metal pollution and algal bloom deposition. pp. 51-77, meer
 • Pede, A.; Gillan, D.C.; Gao, Y.; Billon, G.; Leermakers, M.; Verstraete, T.; Vyverman, W.; Sabbe, K. (2012). Impact of phytoplankton bloom deposition and concomitant metal fluxes on the composition and activity of benthic microbial communities in subtidal marine sediments: A microcosm study, in: Pede, A. Diversity and dynamics of protist communities in subtidal North Sea sediments in relation to metal pollution and algal bloom deposition. pp. 103-132, meer
 • Pede, A.; Gillan, D.C.; Gao, Y.; Lesven, L.; Verstraete, T.; Baeyens, W.; Vyverman, W.; Sabbe, K.; Billon, G. (2012). Microbial eukaryote diversity and community structure in relation to natural stressors and trace metal pollutants in subtidal coastal marine sediments (North Sea, Belgium), in: Pede, A. Diversity and dynamics of protist communities in subtidal North Sea sediments in relation to metal pollution and algal bloom deposition. pp. 15-49, meer
 • Roukaerts, A.; Fonseca Batista, D.; Riou, V; Dehairs, F. (2012). Nitrogen fixation in the Northeast Atlantic Ocean. Poster presentation. Analytical and Environmental Chemistry & Earth System Sciences, VUB: Brussels. 1 poster pp., meer
 • Roukaerts, A.; Dehairs, F. (2012). Nitrogen fixation in the Northeast Atlantic Ocean, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts - VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 24 February 2012. VLIZ Special Publication, 55: pp. 70, meer
 • Cavagna, A.J.; Dehairs, F.; Woule-Ebongué, V.; Delille, B. (2011). Surface delta13C-POC, cholesterol and brassicasterol decline from Cape Basin to the northern Weddell Gyre (Southern Ocen): is the signal conserved in the deep ocean?, in: 43rd international Liège colloquium on ocean dynamics "Tracers of physical and biogeochemical processes, past changes and ongoing anthropogenic impacts" - May 2-6, 2011. pp. 1, meer
 • Dehairs, F.; Jacquet, S.; Fripiat, F.; Cardinal, D.; Hoppema, M.; Jeandel, C.; Monnin, C.; Navez, J.; Cavagna, A.-J.; Speich, S.; Boyé, M.; Fahrbach, E.; Blain, S.; Rutgers van der Loeff, M.; De Baar, H.; Rintoul, S. (2011). Differential retention of dissolved barium and silicon in the Atlantic, Indian and Australian sectors of the Southern Ocean, in: 43rd international Liège colloquium on ocean dynamics "Tracers of physical and biogeochemical processes, past changes and ongoing anthropogenic impacts" - May 2-6, 2011. pp. 1, meer
 • Delille, B.; Geilfus, N.-X.; Gonzalez-Davila, M.; Santana-Casiano, J.M.; Planchon, F.; Cavagna, A.-J.; Cardinal, D.; Fripiat, F.; André, L.; Speich, S.; Dehairs, F. (2011). pCO2 and dissolved inorganic carbon distribution of the mixed layer during the Bonus-Goodhope cruise, in: 43rd international Liège colloquium on ocean dynamics "Tracers of physical and biogeochemical processes, past changes and ongoing anthropogenic impacts" - May 2-6, 2011. pp. 1, meer
 • Jacquet, S.; Grauby, O.; Baronnet, A.; Cardinal, D.; Dehairs, F. (2011). Barite crystals facies in the Southern Ocean: towards a better understanding of bio-organo-mineralisation mechanisms, in: 43rd international Liège colloquium on ocean dynamics "Tracers of physical and biogeochemical processes, past changes and ongoing anthropogenic impacts" - May 2-6, 2011. pp. 1, meer
 • Middelburg, J.J.; Andersson, M.; Boschker, E.; Brion, N.; Dehairs, F.; Dijkman, N.; Kromkamp, J.C.; Soetaert, K. (2011). Carbon and nitrogen cycling in the Scheldt estuary: the major players, long-term changes and an integrated view, in: Heip, C. et al. (Ed.) Aspects of coastal research in contribution to LOICZ in the Netherlands and Flanders (2002-2010). LOICZ Research & Studies, 38: pp. 148-154, meer
 • Riou, V.; Martins, A.; Dehairs, F.; Prakya, S.R.; Loureiro, C.; Santos, M.; Vidigal Alves, A. (2011). EUROFLEETS Cruise Summary Report. Project DIAPICNA: DIAzotrophic PIco-Cyanobacteria in the North Atlantic open ocean: their abundance and importance as a source of new nitrogen at the Azores Front/Current. R/V NRP Dom Carlos I, Cruise No. DIAPICNA-OCE-2011-V01, 25/07/2011 – 03/08/2011, Horta (Portugal). Vrije Universiteit Brussel/Universidade dos Açores: Brussel, Horta. 13 pp., meer
 • Struyf, E.; Gribsholt, B.; Boschker, E.; Dehairs, F.; Meire, P. (2011). N and Si cycling in freshwater tidal marshes, in: Heip, C. et al. (Ed.) Aspects of coastal research in contribution to LOICZ in the Netherlands and Flanders (2002-2010). LOICZ Research & Studies, 38: pp. 155-161, meer
 • Thomas, H.; Shadwick, E.; DeHairs, F.; Lansard, B.; Navez, J.; Gratton, Y.; Prowe, F.; Mucci, A.; Chierici, M.; Fransson, A.; Papakyriakou, T.; Sternberg, E.; Miller, L.A. (2011). Barium and Carbon fluxes in the Canadian Arctic Archipelago, in: 43rd international Liège colloquium on ocean dynamics "Tracers of physical and biogeochemical processes, past changes and ongoing anthropogenic impacts" - May 2-6, 2011. pp. 1, meer
 • Henriet, J.P.; Baeyens, W.; Seys, J.; Rüggeberg, A.; Participants of the Ostend Ocean School 010 Meeting (2010). Education at sea - Education for the sea: messages from the Ostend "Ocean School 010" meeting, in: IOC 50 Years of Education and Awareness Raising for Shaping the Future of the Oceans and Coasts. Proceedings of International Conference, Sharing lessons learned and proposing long-term projections (input to the Millennium Development Goals and UN Decade on Education for Sustainable Development), 27-30 April 2010 St. Petersburg, Russian Federation. pp. 286-287, meer
 • Van Damme, S.; Dehairs, F.; Tackx, M.; Beauchard, O.; Struyf, E.; Gribsholt, B.; Van Cleemput, O.; Meire, P. (2010). Tidal exchange between a freshwater tidal marsh and an impacted estuary: the Scheldt estuary, Belgium, in: Van Damme, S. Water quality and the estuarine environment: Spatio temporal patterns and opportunities for restoration with emphasis on nitrogen removal = Waterkwaliteit en het estuarien milieu: Spatio-temporele patronen en mogelijkheden tot herstel met speciale aandacht voor stikstofverwijdering. pp. 113-136, meer
 • Van Damme, S.; Struyf, E.; Maris, T.; Ysebaert, T.J.; Dehairs, F.A.; Tackx, M.; Heip, C.H.R.; Meire, P. (2010). Spatial and temporal patterns of water quality along the estuarine salinity gradient of the Scheldt estuary (Belgium and The Netherlands): results of an integrated monitoring approach, in: Van Damme, S. Water quality and the estuarine environment: Spatio temporal patterns and opportunities for restoration with emphasis on nitrogen removal = Waterkwaliteit en het estuarien milieu: Spatio-temporele patronen en mogelijkheden tot herstel met speciale aandacht voor stikstofverwijdering. pp. 45-70, meer
 • Bouillon, S.; Connolly, R. M. (2009). Carbon exchange among tropical coastal ecosystems, in: Nagelkerken, I. Ecological connectivity among tropical coastal ecosystems. pp. 45-70. http://dx.doi.org/10.1007/978-90-481-2406-0_3, meer
 • Gillan, D.; Dubois, P.; Sabbe, K.; Pede, A.; Baeyens, W.; Leermakers, M.; Gao, Y.; Billon, G.; Lesven, L.; Fischer, J.-C. (2009). Microbial Diversity and Metal Fluxes in Contaminated North Sea Sediments MICROMET. Final Report phase I. Belgian Science Policy: Brussels. 54 pp., meer
 • Ohlsson, H.; Bauwens, M.; Ljung, L. (2009). On manifolds, climate reconstruction and bivalve shells, in: Proceedings of the 48h IEEE Conference on Decision and Control (CDC) held jointly with 2009 28th Chinese Control Conference. pp. 5738-5743. https://dx.doi.org/10.1109/CDC.2009.5400866, meer
 • Pede, A.; Gillan, D.; Gao, Y.; Billon, G.; Lesven, L.; Leermakers, M.; Baeyens, W.; Vyverman, W.; Sabbe, K. (2009). Spatial and seasonal variation in microbial diversity in marine subtidal sediments in relation to sediment geochemistry and heavy metal pollution, in: ASLO Aquatic Sciences Meeting 2009: A Cruise Through Nice Waters, 25-30 January 2009, Nice, France. pp. 203, meer
 • Baeyens, W.; Bechara, R.; Billon, G.; Dubois, P.; Fischer, J.-C.; Gao, Y.; Gillan, D.; Leermakers, M.; Lesven, L.; Pede, A.; Sabbe, K. (2008). Preliminary results of potential correlations between geochemical parameters, metals contamination and microbial diversity in North Sea sediments, in: Namiesnik, J. et al. (Ed.) 35th International Symposium on Environmental Analytical Chemistry, ISEAC 35: book of abstracts. pp. 141, meer
 • de Brye, B.; Deleersnijder, E.; de Brauwere, A.; Gourgue, O.; Passerat, J.; Servais, P. (2008). Finite element modelling of the Scheldt estuary and the adjacent Belgian/Dutch coastal zone with application to the transport of fecal bacteria, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium, 29 February 2008: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 40: pp. 43, meer
 • Dehairs, F.; de Brauwere, A.; Elskens, M. (2008). Organic carbon in the ocean’s twilight zone. Controls on organic carbon export and twilight zone remineralization. Brussels, Belgium, 28-30 May 2008. Eos, Trans. (Wash. D.C.) 89(38): 351, meer
 • Guelinckx, J.; Maes, J.; Van Den Driessche, P.; Geysen, B.; Dehairs, F.A.; Ollevier, F.P. (2008). Changes in d13C and d15N in different tissues of juvenile sand goby Pomatoschistus minutus: a laboratory diet-switch experiment, in: Guelinckx, J. Estuarine habitat use by a goby species: a geochemical approach = Estuarien habitatgebruik door een grondelsoort: een geochemische benadering. pp. 47-63, meer
 • Guelinckx, J.; Dehairs, F.; Ollevier, F. (2008). Effect of digestion on the d13C and d15N of fish-gut contents, in: Guelinckx, J. Estuarine habitat use by a goby species: a geochemical approach = Estuarien habitatgebruik door een grondelsoort: een geochemische benadering. pp. 25-31, meer
 • Moens, T.; Bouillon, S.; Campinas Bezerra, T.N.; De Mesel, I.; Dehairs, F.; Vanreusel, A. (2007). Carbon sources supporting nematode communities in Kenyan mangrove and seagrass sediments, in: Thirteenth International Meiofauna Conference (THIRIMCO) July 29 - August 3, 2007, Recife, Brazil: Abstract book. pp. [32], meer
 • Gillikin, D.P.; Dehairs, F.A.; Lorrain, A.; Steenmans, D.; Baeyens, W.F.J.; André, L. (2005). Barium uptake into the shells of the common mussel (Mytilus edulis) and the potential for estuarine paleo-chemistry reconstruction, in: Gillikin, D.P. Geochemistry of marine bivalve shells: the potential for paleoenvironmental reconstruction. pp. 183-207, meer
 • Wartel, S.; Chen, M.; Baeyens, W.F.J.; Dehairs, F.; Bouillon, S.; Leermaekers, M.; Van Den Winkel, P. (2004). Bepaling van de verhouding marien-fluviatiel slib in de beneden Zeeschelde in het voorjaar van 2004. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Maritieme Toegang: Antwerpen. 66 pp., meer
 • Baeyens, W.; Leermakers, M.; De Gieter, M.; Nguyen, H.L.; Elskens, M. (2002). Trace contaminants in water-column and food-web of the Scheldt estuary, in: ECSA Local Meeting: ecological structures and functions in the Scheldt Estuary: from past to future, Antwerp, Belgium October 7-10, 2002: abstract book. pp. 27, meer
 • Brion, N.; De Galan, S.; Billen, G.; Garnier, J.; Middelburg, J. (2002). The nitrogen cycle in the Seine and Scheldt estuaries, in: ECSA Local Meeting: ecological structures and functions in the Scheldt Estuary: from past to future, Antwerp, Belgium October 7-10, 2002: abstract book. pp. 24, meer
 • Brion, N.; De Brabandere, L.; De Galan, S.; Dehairs, F.A.; Baeyens, W. (2002). Nitrification in a highly polluted European estuary (the Scheldt estuary) and consequences on changing the natural isotopic ratio of 15N in particulate organic matter (poster), in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 13 March 2002: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 7: pp. 29, meer
 • Chen, M.S.; Wartel, S. (2002). Flocculation in the Scheldt Estuary: a case study of intertidal mudflats, in: ECSA Local Meeting: ecological structures and functions in the Scheldt Estuary: from past to future, Antwerp, Belgium October 7-10, 2002: abstract book. pp. 47, meer
 • De Brabandere, L.; Dehairs, F.A.; Baeyens, W.F.J. (2002). Assessment of the pelagic food web structure of the Scheldt estuary from C and N stable isotope ratios, in: ECSA Local Meeting: ecological structures and functions in the Scheldt Estuary: from past to future, Antwerp, Belgium October 7-10, 2002: abstract book. pp. 37, meer
 • De Brabandere, L.; Dehairs, F.A. (2002). d13C and d15N composition of suspended particular organic matter (SPOM) and zooplankton in the eutrophic Scheldt estuary (Belgium) (poster), in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 13 March 2002: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 7: pp. 32, meer
 • De Gieter, M.; Leermakers, M.; Van Ryssen, R.; Noyen, J.; Goeyens, L.; Baeyens, W. (2002). Total and toxic arsenic levels in North Sea fish (poster), in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 13 March 2002: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 7: pp. 33, meer
 • Bouillon, S.; Koedam, N.; Raman, A.V.; Rao, A.V.V.S.; Dehairs, F. (2001). Organic carbon in intertidal mangrove forests: sources and utilization by benthic invertebrates, in: VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 23 February 2001: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 1: pp. 32, meer
 • De Brabandere, L.; Fisseha, R.; Dehairs, F. (2001). Biogeochemical reworking of sewage discharged in the Scheldt Estuary (Belgium) influences nitrogen and carbon isotopic composition of the aquatic food chain, in: VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 23 February 2001: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 1: pp. 36-37, meer
 • Wartel, S.; Keppens, E.; Nielsen, P.E.; Dehairs, F.; Van Den Winkel, P.; Cornand, L. (1993). Bepaling van de verhouding marien en fluviatiel slib in de Beneden Zeeschelde. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Departement Leefmilieu en Infrastructuur: Brussel. 16 + bijlagen pp., meer
 • Baeyens, W.; Monteny, F. (1989). Baggerslibproblematiek = La problématique des boues de dragage, in: Studie- en Beleidsdag "De Noordzee: een zee voor het leven". Oostende 20 mei 1989. pp. 14 pp, meer
 • Baeyens, W.; Gillain, G.; Hoenig, M.; Dehairs, F. (1986). Mobilization of major trace elements at the water-sediment interface in the Belgian coastal area and the Scheldt Estuary, in: Nihoul, J.C.J. (Ed.) Marine interfaces ecohydrodynamics: proceedings of the 17th International Liège Colloquium on Ocean Hydrodynamics. Elsevier Oceanography Series, 42: pp. 453-485. dx.doi.org/10.1016/S0422-9894(08)71059-6, meer
 • Van der Velde, G.; Dehairs, F.; Marguillier, S.; Mwatha, G. K.; Op 't Veld, R. L. J. M.; Rajagopal, S.; Van Avesaath, P. H. [s.d.]. Structural and stable isotope differences in the fish communities of mangrove creeks, seagrass meadows and sand flats in Gazi Bay (Kenya): report EG project. [S.n.]: Nijmegen. 132-156 pp., meer

Projecten (99)  Top | Personen | Publicaties | Datasets 
 • Aanwezigheid en biologische beschikbaarheid van zware metalen in bodem en benthos van het Schelde-estuarium, meer
 • Accumulatie van metalen in bivalven: schelpen als bio-indicatoren in estuariene en mariene milieus, meer
 • AMORES: Azores mid-oceanic ridge ecosystem studies: an integrated research programme on deep-sea hydrothermal transfers and fluxes, meer
 • An integrated approach to assess carbon dynamics in the Southern Ocean, meer
 • Analyse van het ecologisch belang van mangroven in het Kakinada-gebied, Andhra Pradesh, India, meer
 • Analysis of arsene and mercury derivatives, spore metals and persistent toxic organic compounds in fish and more specifically coming from estuaria, rivers and fresh water systems (ao breeding systems) and general reporting of results, meer
 • Analysis of arsenic, mercury and other contaminants in fish, meer
 • Assessment of mangrove degradation and resilience in the Indian Sub-continent: the cases of Godavari Estuary and South West Sri Lank, meer
 • Balans der heterotrofe en autotrofe processen in het schelde estuarium en impact op de koolstof- en stikstof-stromen, meer
 • BE_POLES: Belgian Polar Research Cluster, meer
 • BELCANTO III: Geïntegreerde studie van de Zuidelijke Oceaan biogeochemie en klimaatinteracties in het Anthropoceen, meer
 • BELCANTO II: Impact van klimaatsveranderingen op de biologische koolstofpomp in de Zuidelijke Oceaan, meer
 • Beneden Zeeschelde: langdurige sedimentatie meetreeks - Sedimenten van Stort- en Baggerplaasten. Vergelijkende studie van de concentratie aan organisch materiaal, meer
 • Bepaling van de verhouding marien en fluviatiel slib in de Beneden Zeeschelde, meer
 • Bepaling van de verhouding marien en fluviatiel slib in de Beneden-Zeeschelde in het voorjaar van 1998, meer
 • Bepaling van delta 13C en delta 15N op biologische materialen, als bijdrage tot de studie van de mariene voedselketen en de oceanische koolstof- en stikstofkringloop, meer
 • Biochemical cycling of mercury, meer
 • Biogeochemische cycli in open oceanen, kustzeeën en estuaria, meer
 • Biogeochemische studie der zware metalen Cd, Cu, Pb, Zn, Hg in het ecosysteem van de Zuidelijke Bocht van de Noordzee, meer
 • Biologisch ondersteunde oceanische koolstofexportflux uit de oppervlaktelaag en doorheen de waterkolom kwantificeren en begrijpen m.b.v. multidisciplinaire aanpak., meer
 • Biotische interacties in turbiede estuariene systemen, meer
 • CALMARS II: Mariene biogene carbonaten als archieven van klimaatsverandering: een critische evaluatie, meer
 • CALMARS: Validation of alternative marine calcareous skeletons as recorders of global climate change, meer
 • CANOPY: Biogeochemische koolstof, stikstof en fosfor stromen in de Noordzee (CANOPY), meer
 • COMETS: Cluster Eutrophication, meer
 • COMWEB: Comparative analysis of food webs based on flow networks: effects of nutrient supply on structure and function of coastal plankton communities, meer
 • Darwin's laatste idee in getallen uitgedrukt: onderzoek naar de invloed van bioturbatie op de biogeochemie van de zeebodem en de impact op de globale koolstofkringloop, meer
 • De analyse van kwikderivaten in vissen die voor lokale consumptie gevangen worden alsook het achterhalen van de oorzaak van hogere, toxische niveau's, meer
 • De biologische koolstofpomp in de oceaan. Modellering van koolstofafvoer en mineralisatie., meer
 • De invloed van UV-B straling op het stikstofmetabolisme van fytoplankton, meer
 • De rol van de biologische koolstofpomp als mechanisme voor koolstofexport naar diepzee en sedimenten in de Zuidelijke Oceaan, meer
 • De rol van zoetwaterschorren in de vastlegging en omzettingen van stikstof in estuaria : een ecosysteem 15N labelings studie, meer
 • Dynamics and assessment of Kenyan mangrove ecosystem, meer
 • Dynamiek van macrofyten en nutriënten in de bovenstroomse gebieden van het Scheldebekken, meer
 • Een 'multi-proxy' benadering voor de studie van biogeochemische cycli van koolstof en stikstof in tropische en gematigde estuaria, meer
 • ENIMSA: European Network for marine integrated system analysis, meer
 • EROS: Biogeochemical interactions between the Danube River and the North-Western Black Sea, meer
 • EROS: European River Ocean System: the interactions between the river Danube and the north western Black Sea - Pilot phase, meer
 • EUROTRAC-ASE/2: Atmosferisch transport, depositie en lucht-zee uitwisseling van Hg, meer
 • Eutrophication in the Belgian coastal zone: the microplancton to zooplancton transfer, meer
 • Fundamenteel ecologische aspecten van het mangrove-ecosysteem en hun evolutie onder toenemende anthropogene druk, meer
 • Genotoxische effecten van polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) in twee mariene biota : de polychaet Nereis virens en de schar, Limanda limanda. , meer
 • Het kwantitatieve belang van het Schelde-estuarium voor mariene vispopulaties: een analyse voor de grondelsoort Pomatoschistus minutus aan de hand van geochemische merkers, meer
 • Identification of systems having impact on bioaccumulation, meer
 • Impact of electrogenic sulfur oxidation on trace metal cycling in coastal sediments., meer
 • Impact of sand extraction activities in the Belgian coastal zone: geomorphology, sediment transport, bathymetry - chemical part, meer
 • Interaction between the Donau and the northwestern Black Sea - pilot phase 94-95, meer
 • Interlinkages between Eastern-African coastal ecosystems, meer
 • Koolstof en stikstof cycli in de Westerschelde : het ontwikkelen van een geïntegreerde visie en de identificatie van de belangrijkste organismen in die cycli, meer
 • Koolstofdynamiek in mangrove-ecosystemen en hun rol in het C budget van de tropische kustzone : interactie tussen intergetijdegebieden en het aangrenzende aquatische milieu en de rol van microbiële productie., meer
 • Koolstofexport en heterotrofe afbraak van planktondetritus in de oceaan., meer
 • Kwaliteitstoestand en stofstromen van de Noordzee. (Plan vr wet. ondersteuning v.e. beleid gericht op Duurzame Ontwikkeling-Programma duurzaam beheer van de Noordzee), meer
 • Kwantificering van het transfer: 'rietafval-zooplankton' in de Zeeschelde, meer
 • MANUDYN III: Macrophyten en nutriënt dynamiek: proces en veldstudies in de bovenlopen van rivieren, meer
 • Metalen in de Scheldesedimenten, meer
 • MICROMET: Microbiële diversiteit en metaalfluxen in gecontamineerde Noordzeesedimenten, meer
 • Modelleren van de biogeochemische processen die de fluxen van biogeen materiaal bepalen in de oceanische waterkolom, meer
 • MoMARNET: Monitoring deep sea floor hydrothermal environments on the Mid-Atlantic Ridge: A Marie Curie Research Training Network, meer
 • Monitoring van metalen en radioactieve stoffen in zeewater en gesuspendeerde stoffen, meer
 • NewSTHEPS: Nieuwe strategieën voor monitoring en risicoanalyse van gevaarlijke chemische stoffen in het marien milieu met "Passive Samplers", meer
 • OMES 1 Main: Onderzoek Milieu-Effecten Sigmaplan, meer
 • OMES 1: Biogeochemische cycli van C, N en waterbalans, meer
 • OMES 2: Research on the environmental effects of the SIGMA plan - Phase 4, meer
 • OMES 3 Main: Baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu, meer
 • OMES 3: Studie naar de koolstofcyclus in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, meer
 • OMES 4 Main: Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu, meer
 • OMES 4: Studie naar de koolstofcyclus in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, meer
 • OMES 5 Main: Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu, meer
 • OMES 5: Studie naar de koolstofcyclus in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, meer
 • OMEX-II: Ocean Margin Exchange II-phase I, meer
 • OMEX-II: Ocean Margin Exchange II-phase II, meer
 • OMEX-I: Ocean margin exchange I, meer
 • Onderhoud en gebruik van een laboratorium-container aan boord van het onderzoeksschip Belgica, voor toezicht op mariene verontreiniging, meer
 • Onderzoek naar de effecten van fysico-chemische parameters op transport- en incorporatieprocessen van proxies bij Mytilus edulis gebruikmakend van een multi-proxy benadering en in vitro en in situ experimenten., meer
 • Ontwikkeling van een nieuwe geautomatiseerde opstelling voor concentratiebepalingen en stabiele isotopenanalyse van opgelost organisch en anorganisch koolstof : toepassingen in biogeochemische studies van estuariene systemen., meer
 • PaleoSalt: Development, calibration and application of independent salinity proxies, meer
 • Productie, transport en bestemming van organisch materiaal en geassocieerde elementen in zeesystemen, meer
 • Project Zandwinningen "Biochemie", meer
 • PUMPSEA: Peri-urban mangroves forests as filters and potential phyoremediators of domestic sewage in East-Africa, meer
 • Sedigrafische analyse van het lutum-gehalte van bodemmonsters van Westerschelde en Beneden Zeeschelde en vergelijkend onderzoek met de Laserdiffractiemethode, meer
 • Solas.be: Gather and promote Surface Ocean - Lower Atmosphere related belgian efforts, meer
 • Spatial and seasonal variability of the transport of biogenic compounds in the Southern Ocean, meer
 • Sporeëlementen als tracers van biogeochemische processen in aquatische systemen, meer
 • STARDUST: Spatiale en temporale bepalingen van hoge resolutie diepteprofielen gebuik makend van nieuwe staalname technieken, meer
 • Studie van de belangrijkste processen in de stikstof cyclus van eutrofe marine systemen. Case studie : het Belgisch continentaal plat van de Noordzee, meer
 • Studie van de interactie tussen de waterkolom en het intertidaal in de Zeeschelde: biogeochemische cycli van C en N, meer
 • Study of the biogeochemical behavior of pollutants (inorganic and organic) in sediments using passive diffusive samplers, meer
 • Systematiek, ecologie en biogeografie van mariene organismen in de Indische Oceaan, meer
 • Systematiek, ecologie en biogeografie van mariene organismen in de Indische Oceaan, meer
 • The Biogeochemistry of Nutrients, Metals and Organic Micropollutants in the North Sea, meer
 • The ocean chemistry of bioactive trace elements and paleoclimate proxies, meer
 • TIMOTHY: Tracing and Integrated Modeling of Natural and Antropogenic Effects on Hydrosystems, meer
 • Trofische rol en ecologische bestemming van microbieële productie en bladval in magrove-ecosystemen, meer
 • Uitwisselingsprocessen tussen Oost-Afrikaanse kustecosystemen, meer
 • Vergelijkende studie naar de bioaccumulatie en effecten van metalen in mosselen tussen een gematigd en een subtropisch gebied: het Schelde estuarium (Antwerpse haven- Vlaanderen) en de Richards Baai Haven (Zuid-Afrika), meer
 • Westerschelde en Beneden-Zeeschelde: Sedigrafische analyse lutumgehalte bodemmonsters Juli 2001, meer
 • Wisselwerking tussen de Donau en de noordwestelijke Zwarte Zee, meer
 • Zoetwaterschorren als "sinks" voor stikstof: dynamiek van het benthische compartiment en het onderzoek naar hun rol in estuariene stikstofretentie, meer
 • Zware metalen in sedimenten van de Schelde, meer

Datasets (27)  Top | Personen | Publicaties | Projecten 
 • Burdorf L.D.W.; Seitaj D.; Meire L.; Meysman F.J.R. (2017): Laboratory timeseries of high resolution porewater profiles (pH, H2S, O2) demonstrating cable bacteria growth., meer
 • Burdorf L.D.W.; Tramper A.; Meysman F.J.R., (2017): High resolution field porewater profiles (pH, H2S, O2) with cable bacteria activity in the Netherlands., meer
 • Ecosystem management group (ECOBE) - UA, Belgium; Laboratory of Chemical Oceanography and Water Geochemistry - ULB, Belgium; Laboratory of Analytical and Environmental Chemistry - VUB, Belgium., Waterwegen en Zeekanaal NV; (2016): OMES: 13-hours measurements on the Zeeschelde., meer
 • Ecosystem management group (ECOBE) - UA; De Vlaamse Waterweg nv; (2019): OMES monitoring data Zeeschelde since 1995. Accessed yyyy-mm-dd. VLIZ., meer
 • Gaulier, C.; Gao, Y.; Baeyens, W.; Research group Analytical, Environmental and Geochemistry (AMGC). VUB: Belgium; (2020): Analysis of metals in the harbours of Oostende and Zeebrugge and the Belgian coastal zone., meer
 • Gaulier, C.; Gao, Y.; Baeyens, W.; Research group Analytical, Environmental and Geochemistry (AMGC). VUB: Belgium; (2020): Particulate carbon, nitrogen and stable isotope determination of Suspended Particulate Matter (SPM) in the harbours of Oostende and Zeebrugge and the Belgian coastal zone., meer
 • Hylén, A.; van de Velde, S. J.; Kononets, M.; Luo, M.; Almroth-Rosell, E.; Hall, P. O. J.; Department of Marine Sciences. University of Gothenburg; Oceanographic Research. Swedish Meteorological and Hydrological Institute: Sweden; Department of Earth and Planetary Sciences. University of California Riverside: USA; Research group Analytical, Environmental and Geochemistry. Vrije Universiteit Brussel: Belgium; (2021): Benthic fluxes and sediment properties in the Eastern Gotland Basin, Baltic Sea, following a major Baltic inflow. Marine Data Archive., meer
 • Laboratory of Analytical and Environmental Chemistry - VUB, Belgium; Waterwegen en Zeekanaal NV; (2016): Examination of the carbon cycle in the flemish part of the Scheldt estuary., meer
 • Leermakers, M.; Gao, Y.; Gabelle, C.: Lojen, S.; Ouddane, B. Wartel, M; Baeyens, W. (2005). Dataset on the determination of high resolution porewater profiles of trace metals in sediments of the Rupel river (Belgium) using DET (Diffusive Equilibrium in Thin films) and DGT (Diffusive Gradients in Thin films) techniques. Available on (URL), accessed on (date)., meer
 • Oteko D.; Dehairs F.; Fundamental and Applied Marine Ecology Post Graduate Program (FAME); Laboratorium voor Analytische Chemie. VUB: Belgium; (2016): Concentration of metals in the sediments of Gazi, Makupa and Tudor Creek sampled between February 1985 and September 1986., meer
 • Rao R.G.; Dehairs F.; Baeyens W.; Department of Human Ecology; Research group Analytical, Environmental and Geochemistry. VUB: Belgium; (2016): Carbon and nitrogen fluxes in Gazi Creek (Kenya)., meer
 • Woitchik A.F.; Kazungu J.; Dehairs F.; Analytical Chemistry Department, Free University of Brussels: Belgium; Kenya Marine and Fisheries Research Institute: Kenya; (2016): Stable carbon isotope analysis of organisms and sediments in the mangrove ecosystem of Gazi Bay., meer
 • Woitchik A.F.; Ohowa B.; Rao R.; Dehairs F.; Analytical Chemistry Department, Free University of Brussels: Belgium; Kenya Marine and Fisheries Research Institute: Kenya; (2016): Mangrove litter as nutritive source in the mangrove ecosystem of Gazi Bay., meer
 • van de Velde S.; James R.K.; Callebaut I.; Hidalgo-Martinez S.; Meysman F.J.R.; Department Geosciences, Environment and Society (ULB); Ecosystem Modelling, Royal Belgian Institute of Natural Sciences, Operational Directorate Natural Environment (RBINS-ODNATURE); Research group Analytical, Environmental and Geochemistry (VUB-AMGC); Department of Biology (UA): Belgium; Groningen Institute for Evolutionary Life Sciences (RUG); Department of Biotechnology (TUDelft): The Netherlands; (2020): Sedimentary and plant carbon, nitrogen and phosphorus measurements of Blakeney salt marsh ponds. Marine Data Archive., meer
 • BIOCHEMISTRY: Biochemistry of nutrients, metals and organic micropollutants in the North Sea: determination of trace elements, nutrients, organic composites in water and nutrients and heavy metal concentrations in the air (1997-2000), meer
 • CANOPY: Biogeochemical carbon, nitrogen and phosphorus fluxes in the North Sea: PON, POC, pH, chl-a and nutrient measurements (2003-2004), meer
 • Hydrochemische data in Rhone (Z Frankrijk) en Schelde (België) estuaria (vanaf 1991), meer
 • Kwik en Arseen speciatie en spore-metaal concentraties in vis van het Schelde-estuarium en de Noordzee, meer
 • Kwik speciatie in het Schelde-estuarium en de Noordzee (1991-1998), meer
 • Monitoring hydrografie, waterkwaliteit en contaminanten voor het Belgische continentaal plat en de Westerschelde, meer
 • NewSTHEPS project data for the harbours of Oostende and Zeebrugge and the Belgian coastal zone, meer
 • PMPZ-DBII: Resuscitation of the data collected during the first years of modern oceanography in Belgium: nutrients in the Southern Bight of the North Sea (1977-1982), meer
 • STARDUST Phase 1, meer
 • STARDUST Phase 2, meer
 • Stabiele koolstof isotopen samenstelling (delta 13C) of DIC en POM in Schelde, meer
 • Zware metalen (plus nutriënten en koolstof) in sediment van het Schelde-estuarium (België) (1991-94), meer
 • Zware metalen in het Schelde-estuarium en de Noordzee (1995-1999), meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Personen | Publicaties | Projecten | Datasets