IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

dr. Seys, Jan
ORCID
Thesaurustermen: Biologische oceanografie; Netwerken en communicatie
Taxonomische termen: Aves [WoRMS]; Oligochaeta [WoRMS]
 
 • Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), meer
 • Functie: Afdelingshoofd Wetenschapscommunicatie, woordvoerder
  Contact op het instituut:
  Tel.: +32-(0)59-33 61 23
  GSM: +32-(0)478-37 64 13
  E-mail:
 • Overlegplatform Spuikom, meer
 • HYDRO vzw; Algemene vergadering, meer
 • VLIZ Belgian Marine Species Consortium, meer
JPG file
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Omgeving; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), meer
 • Vanaf 1998
  Periode: tot 2000
 • Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Onderzoeksgroep Mariene Biologie (MARBIOL), meer
 • Vanaf 1995
  Periode: tot 1997
 • Archeologisch erfgoed in de Noordzee, meer
 • BANOS CSA ‘Towards a Baltic and North Sea research and innovation programme’, meer
 • Belgisch register van mariene en kustsoorten, meer
 • De zee als context voor STEM-educatie in het basisonderwijs, meer
 • De Zee van Toen, meer
 • Ecologie van macrozoöbenthos in de Zeeschelde, meer
 • Ecologie van zeevogels: partim zeevogels op zee, meer
 • Europeanization of Plastic Pirates - Belgium, meer
 • Expeditie Zeeleeuw, meer
 • Geïntegreerde risicoanalyse en monitoring van micropolluenten in Belgische kustwateren, meer
 • Kwantificeren van erosie/sedimentatiepatronen om de natuurlijke van de antropogeen geïnduceerde sedimentdynamiek te onderscheiden, meer
 • Limited Atlas of the Belgian Part of the North Sea, meer
 • Niet-inheemse soorten in het Belgisch deel van de Noordzee en omliggende estuaria, meer
 • Noordzee-observatorium, meer
 • Onderzoek Milieu-Effecten Sigmaplan, meer
 • Organisation of symposium Dunes and Estuaries, meer
 • Planeet Zee, meer
 • Preparing the Research & Innovation Core for Mission Ocean, Seas & Waters, meer
 • Publicatie van een atlas en een CD-ROM ter valorisatie van het project MACROBEL, meer
 • Scientific and institutional capacity building for implementing European marine policy in the Black Sea Region, meer
 • Sea Change, meer
 • Spatiale en temporale bepalingen van hoge resolutie diepteprofielen gebuik makend van nieuwe staalname technieken, meer
 • Spatiale en temporale bepalingen van hoge resolutie diepteprofielen gebuik makend van nieuwe staalname technieken, meer
 • Strandobservatienetwerk: de toestand van de Belgische Noordzee, gemeten door burgers, meer
 • Testerep- Evolutie van het Vlaamse kustlandschap 5000BP - nu, meer
 • Understanding benthic, pelagic and air-borne ecosystem interactions in shallow coastal seas, meer
 • Lescroart, C.; Seys, J.; Hogeschool VIVES; Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Belgium; (2019): Litter near the sea, back to the source - Labels and inscriptions as a guideline to the origin of the waste. Marine Data Archive., meer
 • Nasirwa O.; Oyugi J.; Jackson C.; Lens L.; Bennun L.; Seys J.; Department of Ornithology, National Museums of Kenya; Kenya Marine and Fisheries Research Institute: Kenya; (2016): Waterbird observations in Lake Victoria wetlands, south Kenya coast and Tana River dams (Kenya) in 1995., meer
 • Seys, J.; Pint, S.; Vervaele, K.; Vanhaecke, P.; Van Landschoot, W.; Saevels, M.; Goossens, H.; Berkers, M.; Balcaen, R.; Coppens, S.; Vanden Eede, S.; Fabrice, A.; Willaert, M.; Nelen, L.; Colpaert, N.; Quartier, M.; Verbeke, D.; Flanders Marine Institute (VLIZ): Belgium; (2020): SeaWatch-B: citizens monitoring the Belgian North Sea from the beach (2014-2018). Marine Data Archive., meer
 • VLIZ (2007). Checklist for aquatic alien species in the Belgian part of the North Sea and adjacent estuaries. Flanders Marine Institute (VLIZ), Belgium. Searched on dd/mm/yyyy., meer
 • ME-3e. Macrobenthos van de Zeeschelde, met bijzondere aandacht voor het voorkomen en de rol van Oligochaeta, meer
 • Limited Atlas of the Belgian Part of the North Sea, meer
A1 publicaties (11) [show]
Peer reviewed publicaties (16) [show]
Boeken (74) [show]
Boekhoofdstukken (25) [show]
Thesis [show]
Abstracts (34) [show]
Rapporten (76) [show]
Overige publicaties (408) [show]
Thesis (co-)promotor (2) [show]
Thesis begeleider (2) [show]