IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Archeologisch erfgoed in de Noordzee
https://www.vliz.be/vmdcdata/midas/cruise.php?thiscamp=125

Engelstalige titel: Archaeological Heritage in the North Sea
Acroniem: SeArch
Periode: 2012
 Instituten | Publicaties 

Instituten (7)  Top | Publicaties 
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie; Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT), meer, financier
 • Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Geologie; Renard Centre of Marine Geology (RCMG), meer, partner
 • Agentschap Onroerend Erfgoed, meer, partner
 • Universiteit Gent; Faculteit Rechtsgeleerdheid; Vakgroep Europees, publiek- en internationaal recht; Maritiem Instituut, meer, partner
 • Deltares, meer, partner
 • Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), meer, partner
 • Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Geografie; Afdeling geomatica; Cartografie en GIS, meer, partner

Abstract
Cultureel erfgoed onder water is onbekend, ondanks het feit dat dit een zeer belangrijke component is van ons cultureel erfgoed. Dit onderwaterarchief is in grote mate bedreigd door de stijgende commerciële activiteiten op zee (aggregaatwinning, windmolenparken, baggerwerken, visserij, etc.) Dit is echter niet de enige bedreiging. Ten gevolge van de complexe bevoegdheidsverdeling met betrekking tot de Noordzee ontbreekt in België«nog steeds een degelijke regeling inzake onderwater-erfgoed. Dit projectvoorstel heeft de ambitie oplossingen aan te bieden voor deze problematiek via de realisatie van drie wetenschappelijke doelstellingen: 1. De betrokken actoren op zee nieuwe en verbeterde prospectietechnieken aan te bieden gekaderd binnen een kostenefficiëte methodologie die moet mogelijk maken om de betekenis van het aanwezige erfgoed in te schatten. 2. De betrokken actoren op zee een kader aanbieden voor het duurzaam beheer van het onderwater erfgoed. 3. Ondersteuning van deze actoren om de nieuwe methodologie en het nieuwe beheerkader in de praktijk te brengen. De resultaten van dit project zijn van belang voor de verdere implementatie van de federale wrakkenwet, maar ook voor de implementatie van de UNESCO-conventie voor het onderwatererfgoed als voor het erfgoedbeleid in het algemeen. Via de beoogde projectresultaten wordt het mogelijk een concrete en werkbare invulling te geven aan de implementatie van deze conventie.

Publicaties (5)  Top | Instituten 
 • De Roo, B.; Van Ackere, S.; Lonneville, B.; Bourgeois, J.; De Maeyer, P. (2016). A geodata infrastructure for archaeology: flexibility in management and analysis, in: Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing, Conference Proceedings, Volume III, Cartography & GIS. International Multidisciplinary Scientific GeoConference-SGEM, : pp. 561-576, meer
 • Maes, F.; Derudder, T. (2014). Assessment of international and European law related to or affecting underwater cultural heritage - WP 2.1.1.. SeArch: [s.l.]. 95 pp., meer
 • Derudder, T.; Maes, F. (2014). Assessment of the actual legal situation in Belgium - WP 2.1.2.. SeArch: [s.l.]. 51 pp., meer
 • Vandenbulcke, A.; Van Ackere, S.; Decock, M.; Stal, C.; De Wulf, A. (2016). Preservation of the archaeological heritage of the North Sea using WebGIS, in: Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing, Conference Proceedings, Volume III, Cartography & GIS. International Multidisciplinary Scientific GeoConference-SGEM, : pp. 375-382, meer
 • Missiaen, T.; Pieters, M.; Maes, F.; Kruiver, P.; De Maeyer, P.; Seys, J. (2017). The SeArch project: towards an assessment methodology and sustainable management policy for the archaeological heritage of the North Sea in Belgium, in: Bailey, G.N. et al. Under the sea: Archaeology and palaeolandscapes of the continental shelf. Coastal Research Library, 20: pp. 415-424. https://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-53160-1_27, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten | Publicaties