IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

prof. dr. Maes, Frank
ORCID
  Universiteit Gent; Faculteit Rechtsgeleerdheid; Vakgroep Europees, publiek- en internationaal recht; Maritiem Instituut, meer
  Functie: Zelfstandig academisch personeel
  Contact op het instituut:
  Tel.: +32-(0)9-264 68 95
  Fax: +32-(0)9-264 69 89
  E-mail:
 
 • Administrative and legal grounding for integrated coastal zone management., meer
 • Afweging van de menselijke activiteiten in het Belgisch deel van de Noordzee (BALANS), meer
 • An ecosystem approach in sustainable fisheries management through local ecological knowledge, meer
 • Archeologisch erfgoed in de Noordzee, meer
 • Atlas van het Belgisch deel van de Noordzee, meer
 • Beleidsvoorbereidend onderzoek inzake de implementatie van de afspraken gemaakt tijdens de Vierde Noordzeeconferentie met betrekking tot gevaarlijke stoffen, exclusief pesticiden, meer
 • Bestuurlijke verankering geïntegreerd kustzonebeheer, meer
 • Cluster Duurzaam beheer van de Noordzee, meer
 • Coastal Research Policy Integration, meer
 • Decree on Integral Water Policy - extension of the Decree of 18 July 2003 on Integral Water Policy, meer
 • Drafting in Dutch of the explanatory memorandum of the draft law on the EEZ of Belgium, meer
 • Drafting in Dutch of the law and the explanatory memorandum of the draft law on the protection of the marine environment in the marine areas under Belgian jurisdiction, meer
 • Ecologische cluster voor algemene afvalverwerking, meer
 • ECOSONOS - MOPSEA Technical Workshop on shipping Emissions, meer
 • Emissies van CO2, SO2 en NOx van schepen, meer
 • Evaluatie van de impact van globale klimaatsveranderingen en aanpassingsmaatregelen voor mariene activiteiten, meer
 • Hoofdstuk 1.4. Landbouw: deel visserij in MIRA-T 2003, meer
 • Impactstudie Richtlijn Aansprakelijkheid Milieuschade (I.R.A.M.), meer
 • Juridische Codex voor de kustzone, meer
 • Juridische inventarisatie van de kustzone, meer
 • Limited Atlas of the Belgian Part of the North Sea, meer
 • Marine Incidents Management cluster - MIMAc, meer
 • Marine Resources Damage Assessment and Sustainable Management of the North Sea, meer
 • Monitoring and Evaluation of Spatially Managed Areas, meer
 • Naar een ruimtelijk structuurplan voor duurzaam beheer van de zee (GAUFRE), meer
 • Onderzoek naar het afval van de Belgische visserijsector in het kader van de ten uitvoerlegging van de EG-richtlijn scheepsafvalstoffen en de aanpassing van de Vlaamse wetgeving, meer
 • Onderzoeksproject over substitutie van gevaarlijke stoffen, meer
 • Ontwikkeling en implementatie van een integraal waterbeleid in het Vlaamse overheidsbeleid : het decreet integraal waterbeleid, meer
 • Ontwikkeling van een regelgeving voor de bescherming van het marien milieu in Letland en toepassing van milieubeheer voor havens, meer
 • Policy oriented research towards the implementation of the Fourth North Sea Conference by the Flemish government concerning hazardous substances, meer
 • Policy research concerning the implementation of OSPAR measures related to dangerous substances, meer
 • Project on elaboration and implementation of a national chemical spill contigency plan for Latvia, meer
 • Project on emission trading in Flanders, meer
 • Risico analyse van mariene activiteiten in het Belgisch deel van de Noordzee, meer
 • Study of the quantity, the storage and the disposal of operational waste streams and cargo residues from various transportmodi and from port-related companies in the port of Ghent, meer
 • Survey of the reglementations applicable to the inland navigation in the Flemish Region, meer
 • Sustainable management of the marine environment: what measures can legally be taken?, meer
 • Uitschrijven van K.B.'s ter uitvoering van de Wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene milieu in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België, meer
 • Limited Atlas of the Belgian Part of the North Sea, meer
A1 publicaties (23) [show]
Peer reviewed publicaties (14) [show]
Boeken (36) [show]
Boekhoofdstukken (64) [show]
Abstracts (8) [show]
Rapporten (30) [show]
Overige publicaties (10) [show]
Thesis (co-)promotor (8) [show]